Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIENUKLEOZYDOWY INHIBITOR ODWROTNEJ TRANSKRYPTAZY, LEK UTRUDNIAJĄCY ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ WIRUSA HIV

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DELAWIRDYNA to:

nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, lek utrudniający rozprzestrzenianie się wirusa HIV (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIENUKLEOZYDOWY INHIBITOR ODWROTNEJ TRANSKRYPTAZY, LEK UTRUDNIAJĄCY ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ WIRUSA HIV". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.432

PODSKAKIWACZ, GEOFIT KORZENIOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, SETKA, MOMENT MINSKY'EGO, ŁUPEK, ZAPLOT, PŁYN NASIENNY, DZIKUSKA, DAR ZIEMI, STRZEMIĘ, SASZETKA, SAKRAMENT, WARTKOŚĆ, ŻAŁOBA, STYL WILHELMIŃSKI, KLAUZURA, DAKTYL, ZWINNOŚĆ, GÓRMISTRZ, ŚWIAT DYSKU, BUSPIRON, WKRĘTKA, ZAWIKŁANIE, FILOZOFIA PRZYRODY, SZARLATAN, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, CEREBROZYD, UBRANIÓWKA, GRAF PŁASKI, WARMIŃSKI, MYDLARZ, DUSZA, AUDYTORIUM, KRATA KSIĘCIA WALII, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, KASYNO, OBIPIĘTA, STRETCH, FILOZOFIA KRYTYCZNA, OBIJACZ, MILLET, TUNEL, OSPALSTWO, PARALAKSA, LEGENDA, SZEW STRZAŁKOWY, ZAŚCIANEK, KOKSOWNIK, SKLERODERMIA, ZJAWISKO THOMSONA, HIV, MASIELNICZKA, POŚLIZGI, GWAŁT, OCEANOGRAFIA, KICZUA, ELEKTROSTATYKA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, POWOLNOŚĆ, TRANSCENDENCJA, BEZROBOCIE JAWNE, TOLAZAMID, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, ILUZJONIZM, PEDIATRIA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, WIETRZENIE MECHANICZNE, ROCZNIKARZ, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, REAKCJA ORIENTACYJNA, JĘZYK WEGETUJĄCY, INTERMEZZO, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, KOPIOWANIE, SAGAN, OBSUWA, GORZKIE ŻALE, PRZEPOJKA, HELISA, SUPORT, HELMIOTOLOGIA, SELENOGRAFIA, IMPOTENCJA, FILOGENETYKA, PADACZKA MIOKLONICZNA, POŻEGNANIE, ROZMIARÓWKA, RACHUNEK WEKTOROWY, MULTIPLEKS, KONWERGENCJA, PARADOKSOGRAF, SZPIK, PULSACJA, PŁONNIKI, KLAWISZ NUMERYCZNY, DYWESTYCJA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, DEPRESJA, MANIPULATOR, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, FUZJA PIONOWA, NIESTAŁOŚĆ, PRE-PAID, DŹWIGARKA, CIAŁO AMORFICZNE, NACIĄG, KORKOWE, MIKROFALÓWKA, ŁUPEK OSADOWY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, OFICYNA DRUKARSKA, BURACTWO, OPONA, APOGEUM, NIEDYSKRETNOŚĆ, SAMOZAPŁON, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, LASECZKA, WIELOETATOWOŚĆ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, JEDNOSTKA ALOKACJI, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, BOJOWOŚĆ, PAJĘCZYNÓWKA, UNIŻENIE, CHOROBA RITTERA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, PORĘCZE, JĘZYK, KONTYNGENT TARYFOWY, LODOWIEC SZELFOWY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ŻONGLERKA, ODBYTNICA, KOTYLION, ROZSTRZAŁ, OPOZYCJONISTKA, MOTYLEK, CYKL MIESIĘCZNY, BEZBRZEŻNOŚĆ, CYBORIUM, POZYCJA BALETOWA, BĘBEN, PEBA, ZATRZYMANIE SIĘ, POWIEŚĆ BRUKOWA, SYLFIDA, HEBRAJSKI, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, SZARMANTERIA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, INSIMBI, POST, ZAPALNOŚĆ, ISLANDZKI, KOMISANT, CIELĘCINKA, CYKLON, EKSPEDYCJA, LINOWIEC, MIKSER, GEOELEKTRYKA, TEORIA INFORMACJI, STRZELEC, SPADAJĄCA GWIAZDA, IZOMER, TALERZ, FACH, RAWKA BŁAZEN, KARTAGIŃSKI, RUCH, GRACZ, ODWARSTWIENIE, LILIPUTKA, DETALISTKA, ENDOPSAMMON, ACID WESTERN, TEORIA HOMOTOPII, INTERPRETACJA, NIEOBLICZALNOŚĆ, KLEJARZ, KAZUISTA, KABOTYNIZM, CIELENIE LODOWCA, LODOWICA, FOTOWOLTAIKA, DRAPIEŻNOŚĆ, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, FILOSEMITA, WERBOWNIK, APPALOOSA, KANALIK NERKOWY, ARMIA ZACIĘŻNA, KROK SKRZYŻNY, PANOWANIE, RYBAWIRYNA, AMFITEATR MORENOWY, DAR, PUNKT KOPULACYJNY, STAN ŚREDNI, ZŁOM, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, OSPA KRWOTOCZNA, PANNA, OKOWITA, ŚCINACZ, BROŃ TERMOJĄDROWA, PRZEKŁADACZ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, KINEZJOLOGIA, STARY WYGA, KABINA RADIOWA, OKRES LITERACKI, ŁASZT, MECHOWCE, BAJKOWOŚĆ, WURST, LEGWAN FRĘDZLASTY, NIEWYPARZONA BUZIA, SZCZĘKA, ASOCJALNOŚĆ, POWSTRZYMANIE, JĘZYK KENTUMOWY, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, EP, IKAR, ŚPIĄCZKA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, CHOROBA WOLMANA, KOMORA MINOWA, STAROHISZPAŃSKI, GAMA, EWOLUCJONIZM, TAKT TRÓJDZIELNY, HISTORYZM MASKI, OSŁONKA NABYTA, CZARNA ROBOTA, SALWINIOWCE, LOGIKA MATEMATYCZNA, SERWITUT, KUBECZEK, LEK ANKSJOLITYCZNY, KANAŁ, PĘDNIK AZYMUTALNY, RZEŹBIARNIA, EKSHIBICJONISTA, MEKSYKAŃSKA FALA, OMLET, SPADOCHRONIARZ, LODOWNIA, CIĄŻA JAJOWODOWA, TRZMIELOJAD, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ŁOPATA, KACERSTWO, AGRESOR, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, KONKURS, OBŁOK SREBRZYSTY, STARAJĄCY SIĘ, FILOLOGIA POLSKA, KULTYWAR, MORESKA, RUGBY, NIEDOTYKALSKI, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, POKRYWA, UKŁAD HAMULCOWY, SYF, SINICA OBWODOWA, ODCZUCIE, PRZEMYSŁ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, AZYTROMYCYNA, GARŚĆ, LEK NASENNY, SEMITOLOG, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, TRZYNASTKA, PUNKT OKOSTNOWY, SZKOŁA, ŚWIADCZENIE, GRYMAŚNIK, MATERIA, MINUTA, KROWIANKA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, PIĘTA, WINKRYSTYNA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, CINEREA, KUZYN, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ASTRONOMIA SFERYCZNA, ŚWIDER, PARZYSTOŚĆ, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, BŁĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.432 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, lek utrudniający rozprzestrzenianie się wirusa HIV, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIENUKLEOZYDOWY INHIBITOR ODWROTNEJ TRANSKRYPTAZY, LEK UTRUDNIAJĄCY ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ WIRUSA HIV to:
Hasło Opis krzyżówkowy
delawirdyna, nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, lek utrudniający rozprzestrzenianie się wirusa HIV (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DELAWIRDYNA
nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, lek utrudniający rozprzestrzenianie się wirusa HIV (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x