ZJAWISKO WYMOWY DANEJ GŁOSKI Z DODATKOWĄ ARTYKULACJĄ ŚRODKOWOPODNIEBIENNĄ (OBOK GŁÓWNEGO ZBLIŻENIA NARZĄDÓW MOWY POJAWIA SIĘ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALATALIZACJA to:

zjawisko wymowy danej głoski z dodatkową artykulacją środkowopodniebienną (obok głównego zbliżenia narządów mowy pojawia się zbliżenie środkowej części języka do podniebienia) (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PALATALIZACJA

PALATALIZACJA to:

proces fonetyczny, w wyniku którego powstają głoski palatalne (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO WYMOWY DANEJ GŁOSKI Z DODATKOWĄ ARTYKULACJĄ ŚRODKOWOPODNIEBIENNĄ (OBOK GŁÓWNEGO ZBLIŻENIA NARZĄDÓW MOWY POJAWIA SIĘ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.304

UŚMIECH, MECHANIKA KWANTOWA, CZOPUCH, BROMOLEJ, SILNIK RAKIETOWY, CZANKA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, ENERGETYKA CIEPLNA, OGON, PŁOMYCZEK, ADAPTOWANIE SIĘ, PAZUROGON JEDWABISTY, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, KAWA Z MLEKIEM, WOŁYNIANIN, PISMO DEMOTYCZNE, SZYBKI PANCERNIK, DZIEWIĄTA FALA, ISZYM, FOWIZM, KOPIAŁ, BRIAŃSK, MAŁPI GAJ, ANOMALIA POLANDA, SZCZELINA SKRZELOWA, CIELĘCE LATA, TECHNIKA ŚWIETLNA, OPŁOTKI, RODZAJ NIJAKI, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, MANIERYZM, SYMBOLIZM, MORFOFONEMIKA, NAŁÓG, PARAGENEZA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, MATEMA, INKASKA, ARDEN, PRZYBŁĘDA, MOTYW, DYSLEKSJA, STRZELEC POKŁADOWY, ŻMUJDZKI, EKONOMIA NORMATYWNA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, PIĘTKA, CHŁONIAK BURKITTA, BOA MADAGASKARSKI, CHOROBA BERGERA, ROŚLINA NACZYNIOWA, RESPONSORIUM, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, SEJM KONWOKACYJNY, ŻURFIKS, PODWIELOKROTNOŚĆ, DIDŻEJ, SKŁADANKA, ZNAK ZAPYTANIA, ROZWÓJ ZALEŻNY, FANDANGO, BARONIĄTKO, GÓWNIARSTWO, NARCYZ, SZKLANKA, BIEDRONKA, EPIFIT, MANDARYŃSKI, RZEKOTKA, PRINCESKA, NUŻENIEC BYDLĘCY, CYBORIUM, FASKA, GĄGOŁEK, NOGA, CZERNICZKA AMERYKAŃSKA, AFERA ROZPORKOWA, MIĘSOŻERSTWO, WOJSKA PANCERNE, GARNUSZECZEK, EKSPEKTORACJA, FREAK, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, SPACJA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, PRZEPOJA, MUZYKA CERKIEWNA, MANATY, ROZBÓJNIK, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, JĘZYK BIAŁORUSKI, WESTERN, AMFIBIJNOŚĆ, PROCES GEOLOGICZNY, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, KOMUNIA, ROTACJA, SAMOZATRACENIE, MASELNICZKA, NACISKANIE, KRIOSAR, KOŃCÓWKA, TRANSSEKSUALISTKA, MAPA PRZEGLĄDOWA, ŚLEPY TOR, HOWARDYT, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, NIENIEC, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, CHRONOMETRAŻYSTA, PRĄD ZAWIESINOWY, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, TRÓJKĄT, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, PODATEK MAJĄTKOWY, METR, KLĄTWA, NADREPREZENTACJA, ŚWIDRAK, KATANGA, BUZUŁUK, CHOROBA WODUNKOWA, ARCHIWISTA, DELEGATURA, ARYTMETYZACJA, CZARNY PIOTRUŚ, LEGWAN GŁUCHY, OŚRODEK, WYSPA PŁYWOWA, ADHEZJA, OKAYA, PRZYPŁYW, PLICHTA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KREDKA OŁÓWKOWA, MATEMATYKA, MASZT, ZBLIŻENIE, SĄD REJESTROWY, DELIKATNOŚĆ, ARTYSTA, KORONA, PANAMERYKANIZM, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, KONFEDERACJA, WYROK, STOMIA, ARIETKA, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, ŁACIŃSKOŚĆ, KIFOZA, DZIEWIARKA, KLASTER DYSKOWY, JĘZYK ANGIELSKI, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, BYLICA PONTYJSKA, REKIN ŚLEDZIOWY, JENOZIERO, DRIPPER, TRANSPOZYCJA, WIRTUOZOSTWO, KOTWICA, SKOMPROMITOWANY, SERWITUT, CAKE-WALK, ZNAK DIAKRYTYCZNY, PISMO FONETYCZNE, KASJER, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, TOBOLSK, SADYSTYCZNOŚĆ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, PISMO HEBRAJSKIE, SAGA, PUDŁO, HACKER, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, KALKA, RACIECHOWICE, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, JĄDRO PÓŁGRUPY, PODKATEGORIA, SIÓDEMKA, WIKARYZM, INTEGRACJA SPOŁECZNA, GRUPA NILPOTENTNA, WENTYL, SIEDZISKO, KOZIOROŻEC SYBERYJSKI, DYNGUS, DŻINN, RENTIER, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, LÓD FIRNOWY, CYWILNOŚĆ, AKWARYDY, KOLUMNA MARYJNA, NIEJEDNOLITOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, CZAPLA SROKATA, KAMBIUM WASKULARNE, PODKOWIEC MAŁY, GOŁOLEDŹ, TRZON MACICY, DŻINGEL, WAHLIWOŚĆ, IMPLEMENTACJA, MUTACJA DYNAMICZNA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, KOROWÓD, PRZYĆMIENIE, PRAKTYCZNOŚĆ, KINA, ROZDZIAŁEK, FLAMING MAŁY, MIERNIKOWCOWATE, DOSTĘP, NAPÓR, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, DEZINTEGRACJA SKAŁ, KRĄŻENIE OGÓLNE, DZBANIEC, OLEANDER, ZBIÓRKA, FRANCA, ESTRADA, ALEJA SZTYWNYCH, MUZYK, EUCHARYSTIA, MOSTEK TERMICZNY, KURA DOMOWA, IZOFONA, BŁAGALNIK, POPĘDLIWOŚĆ, NERKA WĘDRUJĄCA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, STARA MALEŃKA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, GRYMAŚNIK, KOMBI, TEKSAS, WOLSK, BUKACIARNIA, DŁAWIDUDA, WIĘŹNIARKA, STOPKA, GEOLOGIA, DECERNAT, KOŃ BERBERYJSKI, TAJMYR, MOGILAMBDACYZM, KIROWSK, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SIEWKA, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, WYLEW, HIMALAJE, KATASTROFA BUDOWLANA, NOCEK ALCATHOE, SZYNOBUS, PROGRESJA, SKARYFIKACJA, DILPAK, STRUKTURALISTA, PACAN, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, TEORIA KOLEJEK, HOBBISTA, TOPIK, PILARZ, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, GINEKOMASTIA, MASWERK, APANAŻE, INTROJEKCJA, ZWIERZĘ, FIKOLOGIA, GENDER, PINGWINARIUM, KIRGISTAN, KAUCZUKOWIEC, KOŃ TORYJSKI, TARCIE, ŚWIATEŁKO W TUNELU, ATTYCKI, FONETYKA, SŁUŻBA, BIEG PŁASKI, FALA, MONOPOL, ?ARGENTYNOZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO WYMOWY DANEJ GŁOSKI Z DODATKOWĄ ARTYKULACJĄ ŚRODKOWOPODNIEBIENNĄ (OBOK GŁÓWNEGO ZBLIŻENIA NARZĄDÓW MOWY POJAWIA SIĘ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO WYMOWY DANEJ GŁOSKI Z DODATKOWĄ ARTYKULACJĄ ŚRODKOWOPODNIEBIENNĄ (OBOK GŁÓWNEGO ZBLIŻENIA NARZĄDÓW MOWY POJAWIA SIĘ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALATALIZACJA zjawisko wymowy danej głoski z dodatkową artykulacją środkowopodniebienną (obok głównego zbliżenia narządów mowy pojawia się zbliżenie środkowej części języka do podniebienia) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALATALIZACJA
zjawisko wymowy danej głoski z dodatkową artykulacją środkowopodniebienną (obok głównego zbliżenia narządów mowy pojawia się zbliżenie środkowej części języka do podniebienia) (na 13 lit.).

Oprócz ZJAWISKO WYMOWY DANEJ GŁOSKI Z DODATKOWĄ ARTYKULACJĄ ŚRODKOWOPODNIEBIENNĄ (OBOK GŁÓWNEGO ZBLIŻENIA NARZĄDÓW MOWY POJAWIA SIĘ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZJAWISKO WYMOWY DANEJ GŁOSKI Z DODATKOWĄ ARTYKULACJĄ ŚRODKOWOPODNIEBIENNĄ (OBOK GŁÓWNEGO ZBLIŻENIA NARZĄDÓW MOWY POJAWIA SIĘ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA). Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast