STAN CZYNNOŚCIOWY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, CYKLICZNIE POJAWIAJĄCY SIĘ I PRZEMIJAJĄCY W RYTMIE OKOŁODOBOWYM, PODCZAS KTÓREGO NASTĘPUJE PRZEJŚCIOWE WYŁĄCZENIE ŚWIADOMOŚCI I BEZRUCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEN to:

stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie okołodobowym, podczas którego następuje przejściowe wyłączenie świadomości i bezruch (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEN

SEN to:

marzenie senne - to, co się człowiekowi czasem śni, gdy śpi; serie obrazów, dźwięków, emocji, myśli i innych wrażeń zmysłowych pojawiające się podczas snu (na 3 lit.)SEN to:

marzenie, to, co człowiek sobie pomyśli i co chce osiągnąć (na 3 lit.)SEN to:

jednostka zdawkowa w kilku krajach Azji (sen to zniekształcone brzmienie anglojęzycznegocent) (na 3 lit.)SEN to:

jednostka zdawkowa w Japonii; 1/100 jena (nazwa niezwiązana etymologicznie z angielskimcent) (na 3 lit.)SEN to:

'... nocy letniej' (na 3 lit.)SEN to:

morzy niewyspanego (na 3 lit.)SEN to:

głęboki lub lekki (na 3 lit.)SEN to:

poświęcamy nań 1/3 naszego życia (na 3 lit.)SEN to:

wizja śpiącego (na 3 lit.)SEN to:

morzy zmęczonego (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN CZYNNOŚCIOWY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, CYKLICZNIE POJAWIAJĄCY SIĘ I PRZEMIJAJĄCY W RYTMIE OKOŁODOBOWYM, PODCZAS KTÓREGO NASTĘPUJE PRZEJŚCIOWE WYŁĄCZENIE ŚWIADOMOŚCI I BEZRUCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.201

MOCNY SEN, DEIZM, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, PROCES KARNY, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KONWOJER, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, KOŚĆ, MROCZEK POZŁOCISTY, METODA SCENARIUSZOWA, PERKOZ CHILIJSKI, STOPA, SUTASZ, WIDEŁKI, PROCH CZARNY, GRAFIK, KOŃCÓWKA, OKRASA, ODLEWACZ, EKSPERT, ALARM BOJOWY, MEDYCYNA SPORTOWA, NEWCOMB, OSIEDLENIEC, MISZNA, BIOZA, CHIŃSKI, JEDYNY, PRZELEW TRANSGRANICZNY, KAZAN, SOK, KREWETKA ATLANTYCKA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, STRZEMIĄCZKO, PODWOZIE, SPIĘTRZENIE, BULGOTNIK WANIENNY, KNOCKDOWN KARATE, BIAŁA ARMIA, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, SEANS, SATURN, KREDYT ZAUFANIA, POZŁOTNIK, TACZANKA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, GEOMETRIA CZYSTA, LICZNOŚĆ, OFICJEL, ETOLOGIA, KUKIEŁKA, NARZĄD LIMFATYCZNY, OŻYNA, CHOROBA FORESTIERA, KABEL, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, CZŁOWIEK ŚNIEGU, KONCERT, EKOLOGIA, REOLOGIA, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, DROGÓWKA, PTASZNIK GOLIAT, MAMMOLOGIA, BURSZTYNNIK, ANARCHISTKA, BIOLA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, OBŻARCIUCH, MAKROKIERUNEK, ERGODYCZNOŚĆ, NOTOWANIE CIĄGŁE, FORMALIZM, BETA BLOKER, LAICKOŚĆ, STAN NADZWYCZAJNY, OGI, METEORYT, ALIENISTA, EPICYKL, ALGI, MIEDNICZKA, ŁĄCZNIK SCHODOWY, PROSTAK, SZOWINISTA, KOSZULKA WODNA, EWOLUCJONIZM, MECHANIK, SILNIK NA BENZYNĘ, ESPADRYLA, POWTÓRZENIE, KOMUNIA, ŁUP, FILOLOGIA KLASYCZNA, FIGURKA TANAGRYJSKA, DEMOLUDY, NIESŁUSZNOŚĆ, ŁOŻYSKO SZTYWNE, TENDENCJA, BALZAK, POSZUKIWANY, WAŻNOŚĆ, OBUDOWA, MIANOWNIK, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, PARAFRAZA, WSPÓŁUCZEŃ, AMON, FAŁSZYWY PROROK, MARCELIN, KAPAR, MIKROSKOP OPTYCZNY, KOFFLER, MLECZ, IMMUNITET MATERIALNY, CZAPKA NIEWIDKA, REGENT, MATERIALIZM, POWOŹNIK, UDERZENIE, ODBIJACZ, WYPUSTEK, ŻABA KRZYKLIWA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, CANZONETTA, ORBITAL, MAPA POGODY, SAMOOBRONA, PLAMKA FORDYCE'A, POŚLIZGI, BIOTRANSFORMACJA, WĄŻ, MOTYW, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, PROMIENNOŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, OSKRZELIK, PARCELANT, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, STREETWORKER, MIEDNICZKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, CZEPNOŚĆ, LABIRYNT, IZOMER OPTYCZNY, SEJM, ZAKON RYCERSKI, TARANTELA, ASFALTOBETON, CEGLARKA, ANTOWIE, TROGLOFIL, TLENOWODÓR, PEBA, GRANDA, NIESUBTELNOŚĆ, HAITAŃSKI, LUIZJANA, KATECHEZA, SZWEDY, SZCZUR POLINEZYJSKI, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, FOTEL OBROTOWY, TYKA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, GANGLIOZYDOZA GM2, DWUNASTA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, STRZAŁA KUPIDYNA, LEŻNIK, HIGHLAND, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, SĄD KRÓLEWSKI, NEUROPROTEKCJA, KOŃ KLADRUBSKI, KORKOCIĄG, TAMILSKI, KARABINEK, PROGRESJA, PROCH, LICZBA NIEWYMIERNA, POMPA POŻARNICZA, OBRONA KERESA, PRZEBIEG, OBRONA PHILIDORA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, STRZELEC, DÓŁ GNILNY, NOGA, GEN HIPOSTATYCZNY, STRAŻ OGNIOWA, PRZYSTANEK WIEDEŃSKI, OCHRONA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, HUŚTAWKA, NATURALIZM, KALIPSO, WYLEW, SZKOŁA, GRAF PLANARNY, KOSZ, ZAPUSTY, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, NOCEK BECHSTEINA, PĘCZEK PALADINO-HISA, DOGI, TOALETA, GZA, SEKRETARZYK, ODPÓR, PŁUG KOLEŚNY, KĄPIEL SŁONECZNA, CYKL MIESIĘCZNY, MĄCZNIK, GNIAZDOWNIK, GZIK, KUBEŁ, FIRMAMENT, REZULTATYWNOŚĆ, CHŁONIAK, OBRZEŻKOWATE, AMFIBIJNOŚĆ, STADIUM, APIKOMPLEKS, AZYTROMYCYNA, CROSSING-OVER, NAJEMNIK, RANA, ELIMINACJE, POWAGA, RÓJ, OBWAŁ, ORGANIZACJA, KUCHENKA MIKROFALOWA, KWADRATURA KOŁA, CZARNA ROBOTA, NAKAZ, KASZUBSKI, ABNEGATKA, PRZYCZYNKARZ, CHASEREK, PRAKTYKA, BOHATER LIRYCZNY, CORBETT, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, GIBANIE, MIKROGRAFIA, CIAŁO SZTYWNE, AMAZONAS, ŻAGIEL SKOŚNY, POGOTOWIE GAZOWE, HAMULEC CIERNY, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, CYKL GOSPODARCZY, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, INFORMA, STYLISTYKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, REFLEKSOLOGIA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, NOBIL, ANABIOZA, CIEPLICA, ETNOPSYCHOLOGIA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, DZIADZIENIE, MOLE, PĘTLA, MECHANIZM JEZDNY, SEMANTYKA KOGNITYWNA, NAGRODA, MŁOTNIK, UCISK, BEZWODZIE, WYŻERACZ, MRUKOKSZTAŁTNE, ONEIRONAUTA, KOTWA, KOŃ TROJAŃSKI, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, MISIACZEK, ONTOLOGIA, TRUSIA, NIĆ OPÓŹNIONA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, WEKTOR ZACZEPIONY, ZJAWISKO KURZAWKOWE, KRĘGOSŁUP, AUTOBUS CZŁONOWY, PUEBLA, SZALENIEC, BAKARAT, DENIALIZM, ALFABET MUZYCZNY, ?GAŁUSZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.201 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN CZYNNOŚCIOWY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, CYKLICZNIE POJAWIAJĄCY SIĘ I PRZEMIJAJĄCY W RYTMIE OKOŁODOBOWYM, PODCZAS KTÓREGO NASTĘPUJE PRZEJŚCIOWE WYŁĄCZENIE ŚWIADOMOŚCI I BEZRUCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN CZYNNOŚCIOWY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, CYKLICZNIE POJAWIAJĄCY SIĘ I PRZEMIJAJĄCY W RYTMIE OKOŁODOBOWYM, PODCZAS KTÓREGO NASTĘPUJE PRZEJŚCIOWE WYŁĄCZENIE ŚWIADOMOŚCI I BEZRUCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEN stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie okołodobowym, podczas którego następuje przejściowe wyłączenie świadomości i bezruch (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEN
stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie okołodobowym, podczas którego następuje przejściowe wyłączenie świadomości i bezruch (na 3 lit.).

Oprócz STAN CZYNNOŚCIOWY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, CYKLICZNIE POJAWIAJĄCY SIĘ I PRZEMIJAJĄCY W RYTMIE OKOŁODOBOWYM, PODCZAS KTÓREGO NASTĘPUJE PRZEJŚCIOWE WYŁĄCZENIE ŚWIADOMOŚCI I BEZRUCH sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - STAN CZYNNOŚCIOWY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, CYKLICZNIE POJAWIAJĄCY SIĘ I PRZEMIJAJĄCY W RYTMIE OKOŁODOBOWYM, PODCZAS KTÓREGO NASTĘPUJE PRZEJŚCIOWE WYŁĄCZENIE ŚWIADOMOŚCI I BEZRUCH. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast