Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LAS LIŚCIASTY Z PRZEWAGĄ BUKÓW, KTÓRY PORASTA TERENY NIŻOWE, MOŻE BYĆ KWAŚNY (UBOGI W ROŚLINNOŚĆ, ROZRASTAJĄCY SIĘ NA UBOGICH ZIEMIACH) LUB ŻYZNY (BOAGTY W ROŚLINNOŚĆ I SKŁADNIKI MINERALNE ZIEM)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUCZYNA NIŻOWA to:

las liściasty z przewagą buków, który porasta tereny niżowe, może być kwaśny (ubogi w roślinność, rozrastający się na ubogich ziemiach) lub żyzny (boagty w roślinność i składniki mineralne ziem) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAS LIŚCIASTY Z PRZEWAGĄ BUKÓW, KTÓRY PORASTA TERENY NIŻOWE, MOŻE BYĆ KWAŚNY (UBOGI W ROŚLINNOŚĆ, ROZRASTAJĄCY SIĘ NA UBOGICH ZIEMIACH) LUB ŻYZNY (BOAGTY W ROŚLINNOŚĆ I SKŁADNIKI MINERALNE ZIEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.931

FORMA DWULINIOWA, JĘZYK ETIOSEMICKI, HAMULEC LUZOWANY, PUSZKARZ, PRZEWRÓT, SUCHAREK, NUDZIARZ, ZMIANA, ZWARCIE, INWAZJA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, TEORIA GRAFÓW, OBLĘŻENIE, GRUBA KRESKA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, DESZYFRAŻ, WIKING, DIADOCHIA, WRĘBNIK, MODRZEW, IDENTYFIKACJA, KASETOFON, SPRAY, OŚWIADCZENIE, DWUDZIESTY DRUGI, SYSTEM OBRONNY, NOGA, JIVE, AGAMA, PREPPERS, WYRAZ PODSTAWOWY, CERKIEW, ELEWATOR ZBOŻOWY, KWASZENIAK, WITRYNA, GARKUCHNIA, KWASZARNIA, LEK ODTWÓRCZY, WYWIAD, JEZIORO KOSMICZNE, DYSTYCH, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SYGNAŁEK, FASKA, UBOGI KREWNY, EWOLUCJONIZM, RÓW TEKTONICZNY, PARAFRAZA, FILC, GRUPOWOŚĆ, WZROK, WISKOZA, USŁUGI SPOŁECZNE, PINGWIN PAPUA, KAWAŁ, OBYWATELKA, KIRYS, ZUPA Z GWOŹDZIA, CHEMOTROPIZM DODATNI, TOKSYNA SINICOWA, RĄBEK, ALBERTYNI, PEPINIERA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, RDZEŃ, BICZ BOŻY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, ASPOŁECZNOŚĆ, DZIENNIK OKRĘTOWY, SPŁYW, BRYLE, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, JEDNOSTRONNOŚĆ, NAWIERZCHNIA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KORYFEUSZ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, OPONA PNEUMATYCZNA, KLASA ZEROWA, DEPOZYCJA, DEGRESJA PODATKOWA, PUB, PRZESTĘPNOŚĆ, STRATEG, AFRYKANIZACJA, IMIĘ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, GODŁO MAPY, DWUKOŁOWIEC, WĄŻ OSTROGŁOWY, OGÓREK, KOMAT, NERW MIĘDZYŻEBROWY, SZPITAL ZAKAŹNY, INWIGILACJA, WIZAŻYSTA, MEDYCYNA RATUNKOWA, SANKI, ZATOKA, RYKSZARZ, KOŃ KABARDYŃSKI, BALZAK, CHOROBA STRÜMPLLA, RÓG, HIEROGLIFY, CHIRURGIA URAZOWA, MOSTOWNICZY, STEREOTYPIA, DŻINGEL, BACYTRACYNA, HANGAR, HÄNDEL, MURRINA, LAWENDA, MAGICZNA GÓRKA, SANDWICZ, C, FOTOJONIZACJA, TĘPOZĘBNE, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PRZYLEPNOŚĆ, WĘŻOWIDŁA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, TERYTORIUM POWIERNICZE, POSADZKA, LIŚCIEC, AUREOLA, ZSZYWARKA, ADDYCJA, BAŃKA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, SKŁADKA, KAPITAŁOWOŚĆ, PARODIA, KANAŁ, WYBIELENIE, OŚLA CZAPKA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, NAROŻNIK, PROCH BEZDYMNY, OKRES, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ZNIECZULENIE, LANDO, STOPKA, LEŚNY DZIADEK, MORFEM LEKSYKALNY, KLISZA, LATAWIEC, PROTOAWIS, RZEŹWOŚĆ, TRANSGRESJA LODOWCA, CZĄSTECZKA, SPROŚNOŚĆ, ZNACZENIE, BESTIARIUSZ, RÓJ, RUSKI, KRATA VICHY, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, MARATON, OPŁATA CZYNSZOWA, BARCHAN, CYBERPANK, WINDSOR, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, MILCZĄCA ZGODA, TORNADO SATELICKIE, MA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, BAŻANT, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, KRYMINALISTYKA, CYGA, KONFEKCJONER, KIERAT, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KOKORYCZKA, DOBRO POZYCJONALNE, KONFISKACJA, WAGA SZALOWA, SEKS ANALNY, CZERWONOZIEM, SYGNIFIKATOR, KAMIEŃ MILOWY, BAK, KLIENT, DWÓJECZKA, PŁETWA, SCEPTYCYZM, ŹDZIERSTWO, CEMENT, FOWIZM, SZEW PODNIEBIENNY, PRZYSTAŃ, PRZEPOJA, EMISJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, OBIEG SYNODYCZNY, OKNO KROSNOWE, MALARZ, TOM, ŻYTO, FISZBINOWCE, WODA, OSIEMDZIESIĄTKA, KONFIRMACJA, BEZAWARYJNOŚĆ, TYMPAN, GERONTOKRACJA, KACZKA, PSYCHOBIOLOGIA, OTWIERANIE SERCA, BOCIAN, JĘZYK PRASEMICKI, SŁOWACKI, FIGURACJA MELODYCZNA, AEDICULA, KOZIA NÓŻKA, JEDNOSTKA ALOKACJI, WSPÓŁKATEDRA, WDZIĘK, MIETLORZ, LIPOLIZA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, DOM REKOLEKCYJNY, REGENT, KANONIK, BLEJTRAM, JAZDA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, MASKOTKA, PERLATOR, WARTOŚCIOWOŚĆ, BRODAWKA, MAGENTA, TLENEK KWASOWY, POLITYKA KURSOWA, ALPAGA, RATYSZCZE, PIERŚCIEŃ LOKALNY, GRUPA AZOWA, STACJA TELEWIZYJNA, SERIAL TELEWIZYJNY, KAZALNICA, NIEDOPUSZCZENIE, KANEFORA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, RAMDYSK, WRÓBEL MAZUREK, TRZECIE OKO, ALGEBRA UNIWERSALNA, CECHA, AFISZ, OPUCHLIZNA, NARYS KLESZCZOWY, SIEĆ WAN, AMNEZJA, WYPALENISKO, INDEKS RZECZOWY, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, RYBA DRAPIEŻNA, KARMNIK, PORTRET, ŁEB NA KARKU, PRZYCHÓD KRAŃCOWY, STUPOR, KREPA, CHOROBA KAHLERA, PĘPEK, KUFA, SZKAPLERZ, PASJONISTA, PĘTLA, SAMOLOT, KURANT, BROŃ BIAŁA, PIASTA, ŁAŃCUSZEK, KOSZYKÓWKA, ONELINER, STAN POSIADANIA, GOSPODARNOŚĆ, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, CHEMIA FIZYCZNA, KLAUZURA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, WÓZ STRAŻACKI, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, ŁOŻYSKO, SIEWKA, WIĘŹBA DACHOWA, KANCEROGEN, ŚCIANA WSPINACZKOWA, JON CENTRALNY, PIDŻIN, SĘKACZ, SERYJNY MORDERCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.931 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: las liściasty z przewagą buków, który porasta tereny niżowe, może być kwaśny (ubogi w roślinność, rozrastający się na ubogich ziemiach) lub żyzny (boagty w roślinność i składniki mineralne ziem), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAS LIŚCIASTY Z PRZEWAGĄ BUKÓW, KTÓRY PORASTA TERENY NIŻOWE, MOŻE BYĆ KWAŚNY (UBOGI W ROŚLINNOŚĆ, ROZRASTAJĄCY SIĘ NA UBOGICH ZIEMIACH) LUB ŻYZNY (BOAGTY W ROŚLINNOŚĆ I SKŁADNIKI MINERALNE ZIEM) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
buczyna niżowa, las liściasty z przewagą buków, który porasta tereny niżowe, może być kwaśny (ubogi w roślinność, rozrastający się na ubogich ziemiach) lub żyzny (boagty w roślinność i składniki mineralne ziem) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUCZYNA NIŻOWA
las liściasty z przewagą buków, który porasta tereny niżowe, może być kwaśny (ubogi w roślinność, rozrastający się na ubogich ziemiach) lub żyzny (boagty w roślinność i składniki mineralne ziem) (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x