PROCES ODWROTNY DO ANALIZY, W KTÓRYM CZĄSTECZKI ŁĄCZĄ SIĘ DAJĄC ZWIĄZEK, Z KTÓREGO POWSTAŁY NA DRODZE ROZPADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RESYNTEZA to:

proces odwrotny do analizy, w którym cząsteczki łączą się dając związek, z którego powstały na drodze rozpadu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ODWROTNY DO ANALIZY, W KTÓRYM CZĄSTECZKI ŁĄCZĄ SIĘ DAJĄC ZWIĄZEK, Z KTÓREGO POWSTAŁY NA DRODZE ROZPADU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.323

DRĄG TŁOKOWY, BALANSJER, BECZKA BEZ DNA, BASEN, SENTYMENTALNOŚĆ, KWAS LINOLENOWY, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, TECHNIKA CYFROWA, LAMUS, GALLIKANIZM, ŻELAZNE PŁUCO, POKÓJ ŚNIADANIOWY, BIURO PODAWCZE, FICTIO PERSONAE, ZGROMADZENIE CZYNNE, RADYKALNA PRAWICA, ZGRZEBŁO, KOMUNA, FONIATRIA, TOKAMAK, DYNAMIKA, OPONENT, PROTOZUCH, WKRĘTKA, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, SPUSZCZENIE, POTRZEBA, GIMNASTYKA, RYBA UKWIAŁOWA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, KUSZYK, KOŻUSZEK, SIARCZAN, IMPERIUM KHMERSKIE, MINUTA, WERBOWNIK, APIKOMPLEKS, PRZYCISK, FITOGEOGRAFIA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, HRECZKOSIEJ, STADIUM ANALNE, STAN PODSTAWOWY, WIKIPEDYSTKA, ZAWIS, NOWOWIERCA, MAKROKIERUNEK, GIPS, OBDUKCJA, OBLECH, SŁOWIANKA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, RYNEK SPOT, SZCZEPONOGI, BOŻE NARODZENIE, SZTORMLINA, PÓŁROCZNIK, SZCZUDLARZ, ARABESKA, HEIMAT, ŚWIETLICZANKA, STACJA, IDENTYFIKATOR, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PRAWO JOULE'A, DWUDZIESTKA, CYWILNOŚĆ, TYCZKARZ, NAWALANKA, EFEKT DOPPLERA, HIPPIS, RAJ UTRACONY, KAMPUS, AKTYWNOŚĆ, SURREALIZM, MUZYKA SALONOWA, CIEPLICA, NERD, PROTEZA, BĘBEN TAKTOWY, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, KOMPENSATOR, PULSACJA, SOZOLOGIA, NOWOJORSKI, KREWETKA ELEGANCKA, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, POLITYKA KURSOWA, NORMANDZKI COB, MUSZLA, GRUPA AZOWA, HENRYK VIII, WĘGIEŁ, SIŁACZ, COROCZNOŚĆ, WĘZEŁ SA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, OGNISKO, IRAŃSKI, PARTER OGRODOWY, SZTUKA, GANOIDY KOSTNE, REALIZM MAGICZNY, MALARSTWO NAŚCIENNE, HARMONIJKA USTNA, KOLEGIATA, TAŚMA, ZWARCIE, KOLUMNA MARYJNA, MATA, FLUID, WYŚCIGÓWKA, TRAPER, WAR, OSŁONKA NABYTA, ALTERNATYWA FREDHOLMA, PARCIANKA, ZŁUDZENIE, KANAŁ, LICZNIK ISKROWY, GŁOŚNIK JONOWY, SZKOLARSTWO, RADIO TAXI, NATURALIZM, KSIĄŻĄTKO, GNOMOLOG, POWIĄZANIE, SCENICZNOŚĆ, DOMEK NA DRZEWIE, SIEDEMNASTKA, POMURNIK, ZYGMUNTÓWKA, MANGANIAN(VI) POTASU, ANALITYKA BIZNESOWA, EPONIM, ZIELE, WYCISK, CZĄSTKA ALFA, EKRANIZACJA, MIENIAK TĘCZOWY, CZUŁEK, KANAŁ RODNY, PLANIMETRIA, ODMIANA UPRAWNA, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, AMPLIFIKACJA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, PIEC PŁOMIENNY, KIBOLSTWO, ZWYCZAJOWOŚĆ, ROZTWÓR WZORCOWY, FLETY, WYWINIĘCIE ORŁA, ZAJOB, AKADEMIA, OŚWIETLACZ, SILNIK SPALINOWY, HIPOTELORYZM, BĘBEN, SZEREG PRZEMIENNY, PRZEKŁADANIEC, IDIOGRAFIZM, ROBUSTA, WIDEŁKI, ATAK, ZASIEKI, ODPLAMIACZ, DYMINUCJA CHROMATYNY, RADIOTA, ORGANOLOGIA, LAMPA KARBIDOWA, WYGRZMOCENIE SIĘ, DOBRY DUCH, NEUROTRANSMITER, DERBY, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ROZTWÓR BUFOROWY, URLOP TACIERZYŃSKI, BEJT, TETRAETYLOOŁÓW, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, FAVELA, TENOR LIRYCZNY, GRA KARCIANA, ŻELATYNA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, DOBRO, WYKŁADZINA, LAKOLIT, PODCHWYT, ZAKON SZPITALNY, MISJA STABILIZACYJNA, MOSKIT, POJAZD GĄSIENICOWY, RZEŹ, TERAPENA, HIPERESTEZJA, PŁOMYK, KWAS SIARCZANY, GRAAL, CZUWANIE, DUSZA TOWARZYSTWA, CZYSTY ROZUM, SIODŁO, STOLARZ MEBLOWY, HARLEKIN, WAŁ, IRONIA ROMANTYCZNA, GAŚNIK, FARERCZYK, JELENIEWO, SAMOGRAJ, JAMA PACHOWA, WZGLĄD, EPIKUREIZM, POMPIER, UKŁAD HAMULCOWY, LIRYKA CHÓRALNA, CHEMIA, TEORIA GIER, DEIZM, DIEREZA, TURANOWIE, PODŁOGA, POSTERUNEK, KARBONARYZM, CZEPLIWOŚĆ, TANATOPSYCHOLOGIA, SPIĘTRZENIE, OBUSTRONNOŚĆ, CHOROBA CAFFEYA, DOBRO RZADKIE, PAREMIOGRAF, MOTYL DZIENNY, MEDYCYNA PERSONALNA, HARD CORE, GLIZA, HALOFIL, KOMANDO, TARTAN, INWENTARZ ŻYWY, JER SŁABY, PRECESJA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, ORYNNOWANIE, AFEKT PATOLOGICZNY, ULTRAFILTRACJA, CIĄG ZBIORÓW, CYKL MIESIĘCZNY, TOLERASTIA, MANELE, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, POSTĘPAK, PRZESYP, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, UCHWYT ZACISKOWY, KĄPIEL, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, IZOENZYM, PILAR, JĘZYK ROMAŃSKI, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KAMELEON, PRĘŻNOŚĆ, LONDYN, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, TWIERDZENIE ARZELI-ASCOLEGO, CHŁÓD, NAMNAŻANIE, KAZUISTA, MARCHEW, KAMIEŃ, PIĘKNODUCH, SUBKOWY, ASTRONOMETRIA, ŻYCIAN, BIAŁORUTENISTYKA, SPEKULACJA, SYDERYT, GRAMATYKA GENERATYWNA, TANYSTROF, ŚLUZAK, REDUKCJA, KŁUSAK ORŁOWSKI, CUKIER GRONOWY, ZBIEG, HAK, KIESA, SELENOGRAFIA, LETARG, FRYGOWIE, STRZELNICA SPORTOWA, SKLEPIENIE BECZKOWE, MUSZTARDA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, RECEPTA PUNKTOWA, ?WNĘTRZNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.323 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES ODWROTNY DO ANALIZY, W KTÓRYM CZĄSTECZKI ŁĄCZĄ SIĘ DAJĄC ZWIĄZEK, Z KTÓREGO POWSTAŁY NA DRODZE ROZPADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ODWROTNY DO ANALIZY, W KTÓRYM CZĄSTECZKI ŁĄCZĄ SIĘ DAJĄC ZWIĄZEK, Z KTÓREGO POWSTAŁY NA DRODZE ROZPADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RESYNTEZA proces odwrotny do analizy, w którym cząsteczki łączą się dając związek, z którego powstały na drodze rozpadu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RESYNTEZA
proces odwrotny do analizy, w którym cząsteczki łączą się dając związek, z którego powstały na drodze rozpadu (na 9 lit.).

Oprócz PROCES ODWROTNY DO ANALIZY, W KTÓRYM CZĄSTECZKI ŁĄCZĄ SIĘ DAJĄC ZWIĄZEK, Z KTÓREGO POWSTAŁY NA DRODZE ROZPADU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PROCES ODWROTNY DO ANALIZY, W KTÓRYM CZĄSTECZKI ŁĄCZĄ SIĘ DAJĄC ZWIĄZEK, Z KTÓREGO POWSTAŁY NA DRODZE ROZPADU. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x