SKRZYNIA STALOWA LUB ŻELBETOWA, Z KTÓREJ PO ZATOPIENIU (NP. W RZECE) DNEM DO GÓRY USUWA SIĘ WODĘ ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA, POŁĄCZONA Z ATMOSFERĄ POPRZEZ ŚLUZĘ POWIETRZNĄ, SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA W NIEJ PRAC HYDROTECHNICZNYCH NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KESON to:

skrzynia stalowa lub żelbetowa, z której po zatopieniu (np. w rzece) dnem do góry usuwa się wodę za pomocą sprężonego powietrza, połączona z atmosferą poprzez śluzę powietrzną, służąca do prowadzenia w niej prac hydrotechnicznych na dnie zbiorników wodnych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KESON

KESON to:

część konstrukcyjna skrzydła samolotu mająca na celu przeniesienie obciążeń skrecających, powstałych w wyniku oddziaływania sił aerodynamicznych (na 5 lit.)KESON to:

zatapiany zbiornik do prowadzenia podwodnych prac (na 5 lit.)KESON to:

JASZCZ; wóz konny do przewozu amunicji (na 5 lit.)KESON to:

urządzenie w kształcie skrzyni bez dna stosowane do wykonywania różnorakich prac podwodnych (na 5 lit.)KESON to:

skrzynia do prac na dnie mórz (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKRZYNIA STALOWA LUB ŻELBETOWA, Z KTÓREJ PO ZATOPIENIU (NP. W RZECE) DNEM DO GÓRY USUWA SIĘ WODĘ ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA, POŁĄCZONA Z ATMOSFERĄ POPRZEZ ŚLUZĘ POWIETRZNĄ, SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA W NIEJ PRAC HYDROTECHNICZNYCH NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.905

MAKI, TRAŁOWIEC, SZLAK ŻEGLUGOWY, DEKORTYKATOR, AZJATA, TELEGRAFIA, LEGENDA, RADIOELEKTRYKA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, BEZROBOCIE SEZONOWE, BORMASZYNA, WYRAŻENIE, JAZZ, MIR, NIĆ KODUJĄCA, FLACHA, TRAMONTANA, RABACIK, CYKL, IMPOTENCJA, OKTAWA, NARĄBANIE SIĘ, OBEDIENCJA, ZGRZEWKA, AUTYZM DZIECIĘCY, PĘTAK, NOSÓWKA, DOM WIELORODZINNY, PROGRESJA, NIEMOŻEBNOŚĆ, SADNIK, TOPIEL, MYKOHETEROTROF, WYSTRZAŁ, TASIEMIEC, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, KWASICA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, DRZWI WAHADŁOWE, ZASUWA, BABINIEC, WIĘZADŁO, FRANCZYZA, GÓWNOZJAD, SZCZOTKA, KRAINA, EKSPEKTORACJA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, SMALEC, BATORÓWKA, POMIAR, BAZYLIKA, TURBINA POWIETRZNA, ERICKSON, PODSTRONA, POLONIZATOR, OKOP, POLECANKA, LEWORĘKI, WORKOWCE, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, TEORIA DOMINA, GASTRONOM, FILOZOFIA PRAWA, RYBA DRAPIEŻNA, KOLORYSTA, MOWA, SEKCJA RYTMICZNA, RUBASZNICA, RACJONALNA IGNORANCJA, PRZEKIEROWANIE, RÓŻANIEC, BUTLA, SER, GOSPODARSTWO TOWAROWE, MUZYKA, WERBOWNIK, KASETON, PULSACJA, OBLĘŻENIEC, OŚLA CZAPKA, WIEDENKI, MŁODZIEŻÓWKA, CUD, RABAT, HAMULEC, TEMPERATURA MROZU, KONCERT ŻYCZEŃ, PARKIET, NIEMOŻLIWOŚĆ, PODKŁAD, MUTACJA, MISTRAL, DROGA KROPELKOWA, ASTROSPEKTROSKOPIA, ANAFORYCZNOŚĆ, ARENGA, ALMARIA, BRYTYJSKOŚĆ, OBCHODOWY, PLATFORMA NAFTOWA, CZASOWNIK MODALNY, MINUTA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, BĘBEN, GRODŹ, ŁATA, OBRONA, WAZOW, TROLEJBUS, BRYZOL, TYKA, KORDONEK, TANGO, SOŚNIK, KULTYWAR, TURBINA WODNA, WIESZAK, SOS MALTAŃSKI, MIĘKKIE LĄDOWANIE, NUDYSTA, SZYNION, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, KASZANKA, TRZYDZIESTKA, POSŁANIE, LAMPA SODOWA, TILAKA, GNIOTOWCE, MATRYCA STRUKTURALNA, TENOR DRAMATYCZNY, AKCJA, SALCESON, MOGIKAPPACYZM, KTOŚ, RADAR GEOLOGICZNY, ASYSTA, ZAPRZĄG, OGIEŃ ZAPOROWY, SKRĘT, JEDNOSTKA INFORMACJI, MATE, KALENDARZ KOŚCIELNY, BITELS, WALECZNOŚĆ, BOCIAN, ŁAWA MIEJSKA, KICZ, KINOTEATR, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PIEKŁO, OŚLA GŁOWA, PAGON, DYPTYK, AKRYL, OPŁATA ADIACENCKA, ITALIAŃSKI, POR, ARPEGGIO, BABOCHŁOP, WAŻNOŚĆ, OMFALOMANCJA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, DWUGŁOS, ANARCHIZM, DRZEWCE, MAKRO, RESTART, KASA POŻYCZKOWA, SMOG, ILUMINACJA, FREE JAZZ, KRYZA, GWIAZDARZ, ŚWIATŁO CZERWONE, PŁUG, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, BATYSFERA, DOŚWIADCZENIE, KURATORKA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, CHOREG, LARWA, MOTYLEK, ŁUG, BRZEZINA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, FOTOGRAFISTA, MŁAK, SER ŻÓŁTY, GALICYJSKI, DŁAWIK, MIEJSCE ŚWIĘTE, TRASZKA SARDYŃSKA, ARARAT, EWEŃSKI, ZDARZENIE PRAWNE, NIEDOTYKALSKI, PRZEDZIAŁ, FAZA ROZKWITU, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, ZNAK, ZABIEG FIZYKALNY, KATON, SAMOCHÓD OPANCERZONY, KUNDMAN, PÓŁSIOSTRA, DYSTYCH, ASTRAGAL, TEST, OBROŃCZYNI, STARA MALEŃKA, ROZMIAR, NABRZEŻE, PRZESZKODOWIEC, FULAR, SUKCES REPRODUKCYJNY, UKAZ, NIEPOBOŻNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPALENIA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KŁĄB PSZCZELI, FACSIMILE, KNEDLE, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, SIEDZISKO, SZATAN, SALA, RÓG, RANA, GILOTYNA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, LAMPA RTĘCIOWA, ŁATA, KUFEL, UDAR SŁONECZNY, STRAŻ, IZBA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, RYBA ŁAWICOWA, SZEW, AGATA, RYBA KOSTNA, ZAĆMA DOJRZAŁA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, GAZ, DZIEWCZYNKA, PROTOLOGIA, CENTRALA, TRZON MACICY, UKROP, DYSKRYMINACJA CENOWA, ELEKTROWNIA JĄDROWA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ZGNIŁKI, WSPOMINKI, KOMPRES, PUCHAR, KORONA, KOMPLET, EWOLUCJA, DYSHARMONIA, OBSADA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, SPRZĘŻNICA, CNOTA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, WŁOSKOŚĆ, KAZUISTA, STANOWISKO PRACY, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, AKCENT TONICZNY, RAMKA, INKUBATOR, HARMONIA, ZASZŁOŚĆ, STAROINDYJSKI, SZERYF, SAMOGŁOSKA WYSOKA, ADHEZJA, PROZIAK, KWAS, REWANŻ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, OTWARTOŚĆ, IGŁAWA, BZYGI, WŁÓCZĘGA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, LIST, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ORZECHÓWKA, MISIACZEK, VOLKSDEUTSCH, ?PIJALNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.905 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKRZYNIA STALOWA LUB ŻELBETOWA, Z KTÓREJ PO ZATOPIENIU (NP. W RZECE) DNEM DO GÓRY USUWA SIĘ WODĘ ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA, POŁĄCZONA Z ATMOSFERĄ POPRZEZ ŚLUZĘ POWIETRZNĄ, SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA W NIEJ PRAC HYDROTECHNICZNYCH NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKRZYNIA STALOWA LUB ŻELBETOWA, Z KTÓREJ PO ZATOPIENIU (NP. W RZECE) DNEM DO GÓRY USUWA SIĘ WODĘ ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA, POŁĄCZONA Z ATMOSFERĄ POPRZEZ ŚLUZĘ POWIETRZNĄ, SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA W NIEJ PRAC HYDROTECHNICZNYCH NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KESON skrzynia stalowa lub żelbetowa, z której po zatopieniu (np. w rzece) dnem do góry usuwa się wodę za pomocą sprężonego powietrza, połączona z atmosferą poprzez śluzę powietrzną, służąca do prowadzenia w niej prac hydrotechnicznych na dnie zbiorników wodnych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KESON
skrzynia stalowa lub żelbetowa, z której po zatopieniu (np. w rzece) dnem do góry usuwa się wodę za pomocą sprężonego powietrza, połączona z atmosferą poprzez śluzę powietrzną, służąca do prowadzenia w niej prac hydrotechnicznych na dnie zbiorników wodnych (na 5 lit.).

Oprócz SKRZYNIA STALOWA LUB ŻELBETOWA, Z KTÓREJ PO ZATOPIENIU (NP. W RZECE) DNEM DO GÓRY USUWA SIĘ WODĘ ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA, POŁĄCZONA Z ATMOSFERĄ POPRZEZ ŚLUZĘ POWIETRZNĄ, SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA W NIEJ PRAC HYDROTECHNICZNYCH NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SKRZYNIA STALOWA LUB ŻELBETOWA, Z KTÓREJ PO ZATOPIENIU (NP. W RZECE) DNEM DO GÓRY USUWA SIĘ WODĘ ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA, POŁĄCZONA Z ATMOSFERĄ POPRZEZ ŚLUZĘ POWIETRZNĄ, SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA W NIEJ PRAC HYDROTECHNICZNYCH NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast