ROZEZNANIE, ORIENTOWANIE SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORIENTACJA to:

rozeznanie, orientowanie się (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORIENTACJA

ORIENTACJA to:

skłanianie się ku czemuś, jakimś poglądom, np. politycznym (na 10 lit.)ORIENTACJA to:

bycie zorientowanym (np. w jakimś temacie), znajomość czegoś (na 10 lit.)ORIENTACJA to:

trwały pociag (ekocjonalny i erotyczny) do osób określonej/określonych płci (na 10 lit.)ORIENTACJA to:

położenie czegoś względem punktu odniesienia (zwłaszcza w przestrzeni i przy wzięciu pod uwagę wektorów kierunkowych) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZEZNANIE, ORIENTOWANIE SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.271

CZARNA SOTNIA, PERŁOZ, WIĄZANIE JONOWE, WIEK NIEMOBILNY, CUG, HANDLARKA, PRZEPLOTNIA, GRUCZOŁ COWPERA, KUCHTA, SZTUKA MYKEŃSKA, NASZYWKA, SZCZERBAKI, WARSTWA PERYDOTYTOWA, DZIAŁ PERSONALNY, OPERA, KIR, NIEUPRZEJMOŚĆ, FLUIDYZACJA, STRÓJ WIECZOROWY, ŚLIZG STAWOWY, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, ROK OBROTOWY, MECHANIKA NIEBA, FILEMON CIENKODZIOBY, BIEGUN GALAKTYCZNY, PULSACJA, INTERESOWNOŚĆ, GNIAZDO, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, FUZJA HORYZONTALNA, PIECZONA ALASKA, MACZANKA, KONTRAST NASTĘPCZY, BIURO MATRYMONIALNE, ELOPSOPODOBNE, OŚ PORTALOWA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, KONFERENCJA, WYŁAM, SZCZUR PACYFICZNY, ARCHIWISTA, BICIE POKŁONÓW, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ALGEBRA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, RADIOTECHNIK, STRZEMIĄCZKO, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, EKSPERT, TOWOT, LINIA BRZEGOWA, ZMIERZCH, PAŁASZ, GEN RECESYWNY, KNAJPA, JĘZOR, AMFIBIA, LIRA, HOSTEL, GASTRONOMIK, ENERGIA GEOTERMICZNA, ŻYCIAN, DWUKADŁUBOWIEC, EWOKACJA, UDAR MÓZGOWY, METODA SCENARIUSZOWA, BANDEROLA, KOMEDIANT, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, FARMAKODYNAMIKA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, NIEŻYCIOWOŚĆ, RZUT KAMIENIEM, TANY, CYTOARCHITEKTONIKA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, BATERIA AKUMULATOROWA, POJAWIENIE SIĘ, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, UBOŻENIE, BATYMETRIA, HISPANO, RYCERZ-ROZBÓJNIK, BHP, KOŃ BERBERYJSKI, TEKSTUALNOŚĆ, SKRĘT, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, ROPUCHY NOSATE, WYCIĄG TALERZYKOWY, WARTOŚCIOWOŚĆ, MODULARNOŚĆ, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, NATRĘT, MACH, ORCZYK, GLAZURA, SYNDROM WILKOŁAKA, ZUBOŻANIE, PORZĄDEK DORYCKI, CHOROBA RUBARTHA, ALKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, DOSTOJNIK, POZYCJA TRENDELENBURGA, GŁODÓWKA, ZAPAS, SALA PLENARNA, JĘZYK AJNOSKI, CIERNIOPLĄT, BATERIA, GANGSTERSTWO, ŁOWCA, POSTRZELENIEC, WSPÓŁMAŁŻONEK, PALEOORNITOLOGIA, WYSIĘK, GALAKTYKA, DREWNO FIOŁKOWE, WZGLĄD, SZAKAL, WIELOPŁETWIEC, FALA ODBITA, SMAR MASZYNOWY, ODBÓJ, LODOWICA, PUSZKA MÓZGOWA, FIKNIĘCIE, ŁOWCA TALENTÓW, SZCZEP, ZDOBYWCA, AGENEZJA NERKI, FREZARKA, MATECZNIK, NIEDŹWIEDNIK, IMMUNOGLOBINA E, JEDNOKLASÓWKA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, ACID WESTERN, PRZEŻUWACZE, WIETRZENIE MECHANICZNE, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, CEGLARKA, WYRĘBISKO, PUNICKI, STAGNACJA GOSPODARCZA, WYŁUDZACZ, GRZEBIEŃ, KĄT, OKLUZJA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, BYSTROŚĆ, ALUZJA LITERACKA, FORTE, SKIBKA, OCEANOGRAFIA, SPACJA, PŁOZA, DOMENA INTERNETOWA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, SUWEREN, SCENERIA, STOS PACIERZOWY, RYNEK HURTOWY, DZIKUSKA, PATRON, ŚWIETLICA, AGNOZJA CZUCIOWA, PROMINENT, SYZYGIA, WYRACHOWANIE, GÓRMISTRZ, KCIUK NARCIARZA, KARCYNOGEN, LEKARSTWO, TROLL, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, NARTA WODNA, UWAGA, IZOMER, ANGIELCZYK, DIAPSYDY, ŻELE, MALKONTENCTWO, WYRAZ OBCY, CYBERPANK, MARKIZA, PARCIANKA, POLSKI, KONODONT, ZAUROPSYDY, FIZYKA MOLEKULARNA, KATEGORIA OPEN, SPONTANICZNOŚĆ, HALLOWEEN, IMIENINY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, BÓL, KNOCKDOWN KARATE, TOPIELICA, DOJŚCIE, METODOLOGIA NAUK, DIALOG, CZUWANIE MODLITEWNE, ZDZIADZIENIE, ŚWIĘTOKUPCA, RYBACZKA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, GORETEKS, RADIOELEKTRYKA, MŁODA PARA, KOŃ, AGROWŁÓKNINA, CIŚNIENIE STATYCZNE, KOMUNIKACJA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, ŁOŻYSKO TOCZNE, KANGUR, PROTUBERANCJA, PRZEJEZDNY, INTEL, STAROBIAŁORUSKI, SAVE, KURIER PODHALAŃSKI, RADIOMECHANIK, PERSONA, ARTYSTA, MASALA DOSA, RYTUAŁ, SREBRNA PAPROĆ, WIGURA, PĄCZKOWCE, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, CAŁY TON, FUZJA KONGLOMERATOWA, OBRĘB EWIDENCYJNY, WITREKTOMIA, SALADA, GRUSZA, NERWICA NIEDZIELNA, INTENCJONALIZM, FISZBINOWCE, WRZENIE, POWRÓT, POMPA TŁOKOWA, SORABISTYKA, KOZA SAANEŃSKA, IZOLATKA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, WIESZCZBIARNIA, ZOONOZA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ANONIMAT, PRINT, ŻAŁOBA, SEJMIK RELACYJNY, ROZMIARÓWKA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, INDYKATOR, IRISH DRAUGHT, TREN, PĘD ROŚLINNY, ŚLISKOŚĆ, DNA MOCZANOWA, WYSPA KONTYNENTALNA, CETOLOGIA, LEWORĘKI, HELMINTOLOGIA, GESTALTYZM, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, CZERWONE ŚWIATŁO, TEATR ELŻBIETAŃSKI, PERIODYK, WYCIĄGARKA, ŁUPEK OSADOWY, SUCHA IGŁA, PEDIATRIA, IKAR, NIEŚPIESZNOŚĆ, INTEGRACJA SPOŁECZNA, LOTNICTWO, DRYBLING, EUFONIA, POKAL, OKSFORD, PLUTON, WODY INGLACJALNE, PACAN, INTERROGACJA, HIPISKA, METODYKA, MISTRZU, NIEPOBOŻNOŚĆ, ZDJĘCIE STYKOWE, ?POWAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.271 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZEZNANIE, ORIENTOWANIE SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZEZNANIE, ORIENTOWANIE SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORIENTACJA rozeznanie, orientowanie się (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORIENTACJA
rozeznanie, orientowanie się (na 10 lit.).

Oprócz ROZEZNANIE, ORIENTOWANIE SIĘ sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - ROZEZNANIE, ORIENTOWANIE SIĘ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast