INSTRUMENT ZALICZNY DO INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH SZARPANYCH, POCHODZĄCY Z ARABSKIEJ HISZPANII, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ GRUSZKOWATYM KSZTAŁTEM PUDŁA REZONANSOWEGO, DOŚĆ SZEROKĄ I KRÓTKĄ SZYJKĄ ORAZ GŁÓWKĄ UMIESZCZONĄ POD KĄTEM PROSTYM W STOSUNKU DO SZYJKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUTNIA to:

instrument zaliczny do instrumentów strunowych szarpanych, pochodzący z arabskiej Hiszpanii, charakteryzujący się gruszkowatym kształtem pudła rezonansowego, dość szeroką i krótką szyjką oraz główką umieszczoną pod kątem prostym w stosunku do szyjki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUTNIA

LUTNIA to:

gwiazdozbiór nieba północnego (na 6 lit.)LUTNIA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba północnego (na 6 lit.)LUTNIA to:

rura lub rynna do odprowadzania wody podsadzkowej (na 6 lit.)LUTNIA to:

strunowy, szarpany instrument muzyczny pochodzenia arabskiego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT ZALICZNY DO INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH SZARPANYCH, POCHODZĄCY Z ARABSKIEJ HISZPANII, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ GRUSZKOWATYM KSZTAŁTEM PUDŁA REZONANSOWEGO, DOŚĆ SZEROKĄ I KRÓTKĄ SZYJKĄ ORAZ GŁÓWKĄ UMIESZCZONĄ POD KĄTEM PROSTYM W STOSUNKU DO SZYJKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.679

SYJON, KOŻUSZYSKO, HISTOLOGIA, SERIA WYDAWNICZA, ARTYZM, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, MODUS, PUNKT PRZYSŁONECZNY, BĘBEN, KORONKA, FLET NOSOWY, SEKUNDA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, SĄD POLUBOWNY, TYRYSTOR, LABORATORIUM, BRYGADA, SEKCJA, TRIFORIUM, OKOŃ, OSTATNI, UMOWA UBEZPIECZENIA, BABRAŁA, POJAZD KOSMICZNY, MUSAKA, REAKTOR JĄDROWY, CHOROBA WODUNKOWA, KOSTIUM, AGENT ROZLICZENIOWY, GENTILE, MUZA, SOSNA CZERWONA, FORMIZM, CERKIEWSZCZYZNA, SOKOLSTWO, WIEŻA KONTROLNA, GRZĘDA, KONSULAT, OPIEKA SPOŁECZNA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, MIEDNICZKA, RYWALIZACJA, CAKE-WALK, FILET, SCENKA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, KUFEL, PORUSZENIE, SYNTAKTYK, OCHOTNIK, SKRZELONOGI, CZUSZKA, SOFCIK, WIEK PRZEDEMERYTALNY, RYCERZ-ROZBÓJNIK, KROKIET, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, ZIELE, KATOLICYZM, OSNOWA GEODEZYJNA, AMERYKA, SAGGATY, KREWETKA ZMIENNA, REPETYTYWNOŚĆ, KIESA, MOTYLEK, WOJEWODA, PILŚŃ NERWOWA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, CZAPLA MASKOWA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, MAKROŚWIAT, OBRAZA BOSKA, POTNIK, KANAŁ PRZERZUTOWY, KARKAS, RYZYKO INWESTYCYJNE, GĘŚLE, TRUPOJAD, DENEBOLA, KRYNICZANKA, HETEROSFERA, LEZIWO, DZIADZIENIE, LEKARSTWO, WYRĘBA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, PINGWIN RÓWNIKOWY, TANKINI, OKLUZJA, WIATR POZORNY, SAMOAKTUALIZACJA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, PRĄD GALWANICZNY, DYFERENCJACJA, ZBOWID, DOMINACJA NIEPEŁNA, TOR, DZIĄSŁO, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, AGREGATY PIENIĘŻNE, ULUBIENIEC MUZ, STOCZNIA ZŁOMOWA, LEŚNIK, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, PUŁAP TEORETYCZNY, ODŁAM, BECZKA, JĘZYK EZOPOWY, POŻAREK, STOPA LOMBARDOWA, DZISIEJSZOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, WYROBNIK, KARABIN BERDAN, ZESZYT W KRATKĘ, WESELNIK, DELAWIRDYNA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, GALWANOSTEGIA, KWARTET SMYCZKOWY, KOMITAT, BOOT, BROŃ WODOROWA, PAPEDA, TLENOWNIA, ZACIĘCIE, COXCIE, CYFRONIKA, DUK WSPANIAŁY, INTERNACJONAŁ, FOWIZM, ULICA, NIEZNAJOMY, ALIANT ZACHODNI, UZBECKI, PRAWO UNIJNE, RAMFORYNCHUSY, PROBIERNIA, POSTERUNEK, NANOHENR, WODOROST, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, KNOTNIK ZWISŁY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, ZARA, MIEŚCINA, DUJKER JENTINKA, BOJER, CHART, JĘZYK SFORMALIZOWANY, CZEKAN, JĘZYK MASZYNOWY, PIONEER, NUDYZM, POJAZD KONNY, ANTENA YAGI, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, RÓJ, ŚMIGŁO, SNYCERZ, CHOMIK MANDŻURSKI, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, KARDAMON, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, FANON, PRZYBŁĘDA, KOPUŁA LAWOWA, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, PAPROTNICA SUDECKA, KOSTIUM HISTORYCZNY, WIZAŻYSTA, METALOGIKA, SZOK, RONDO, ROZŁÓG, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, KOLIBER, HIPERINFLACJA, ZEBRA, BAZA NAMIOTOWA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, MYŚLICIEL, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, SOPEL, PIERWOTNIAK, GOŚĆ, HI-HAT, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, ALFABET MIGANY, TELEROBOTYKA, BAJRONISTA, SWASTYKA, WĄCHACZ, KLASYFIKACJA KOSZTÓW, JEDYNY, KLERYK, TERIOLOGIA, ALEGORYZM, CUG, PIASEK SZKLARSKI, HOMOGENIZATOR, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, ZŁUDZENIE, TRYPLA, SIATKA, ODWAPNIENIE, PRAWOMOCNOŚĆ, BUŁKA PARYSKA, WIEŻA STRAŻNICZA, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, MARMURKOWANIE, OPIEKA TERMINALNA, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, STRUKTURALISTA, ŁUK ELEKTRYCZNY, DAŃ, MELUZYNA, RESPONDENTKA, INTENDENT, OKTAEDRYT, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, SZNAPS, LAKIERNICTWO, KANDYDEMIA, SYGNAŁÓWKA, MARZANA BARWIERSKA, ADAPTACJA, SPRAWDZIAN, BURAK STOŁOWY, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, NAJEBANIE SIĘ, CISZA WYBORCZA, SPIRALA ARCHIMEDESA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, OMASTA, OPATRUNEK OSOBISTY, ZAPARZACZKA, KOŃ TRAKEŃSKI, MAGNES, SUSZARKA, SYN CHRZESTNY, ANATOMIA KLINICZNA, KOMEDIA ROMANTYCZNA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, GRZYB PODSTAWKOWY, KOLOKACJA, SZTUKA ZDOBNICZA, DEGRENGOLADA, SYFON, ARABKA, WYDATEK INWESTYCYJNY, PUSTY DŹWIĘK, BASKINKA, KADŹ ZALEWNA, IDENTYFIKACJA, OMACNICA, HP, FORMUŁKA, DYSTYCH, RUCH, NIEJEDNOLITOŚĆ, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, DAR ZIEMI, POJAZD KOŁOWY, WYRAŹNOŚĆ, KATEGORIA GRAMATYCZNA, BOSS, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, WYCIĄG TOWAROWY, GLEJCHENIOWCE, ZROBIENIE KUPY, DIALIZOTERAPIA, TERMOMETR RNA, NACIEK, PIRAMIDA, KUMKWAT, PRZEJEZDNY, OPOŃCZYKOWCE, GRAF PLANARNY, WAPIENNIK, GEODEZJA GÓRNICZA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, INFORMATYKA KWANTOWA, SZPETNOŚĆ, PRZECIWCIAŁO, TRASZKA PIRENEJSKA, MEJLOWANIE, NADŚWIAT, CHÓR, METAMERIA, PÓŁPUSTYNIA, SZYBKOWAR, ?KWASZARNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.679 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT ZALICZNY DO INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH SZARPANYCH, POCHODZĄCY Z ARABSKIEJ HISZPANII, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ GRUSZKOWATYM KSZTAŁTEM PUDŁA REZONANSOWEGO, DOŚĆ SZEROKĄ I KRÓTKĄ SZYJKĄ ORAZ GŁÓWKĄ UMIESZCZONĄ POD KĄTEM PROSTYM W STOSUNKU DO SZYJKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT ZALICZNY DO INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH SZARPANYCH, POCHODZĄCY Z ARABSKIEJ HISZPANII, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ GRUSZKOWATYM KSZTAŁTEM PUDŁA REZONANSOWEGO, DOŚĆ SZEROKĄ I KRÓTKĄ SZYJKĄ ORAZ GŁÓWKĄ UMIESZCZONĄ POD KĄTEM PROSTYM W STOSUNKU DO SZYJKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUTNIA instrument zaliczny do instrumentów strunowych szarpanych, pochodzący z arabskiej Hiszpanii, charakteryzujący się gruszkowatym kształtem pudła rezonansowego, dość szeroką i krótką szyjką oraz główką umieszczoną pod kątem prostym w stosunku do szyjki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUTNIA
instrument zaliczny do instrumentów strunowych szarpanych, pochodzący z arabskiej Hiszpanii, charakteryzujący się gruszkowatym kształtem pudła rezonansowego, dość szeroką i krótką szyjką oraz główką umieszczoną pod kątem prostym w stosunku do szyjki (na 6 lit.).

Oprócz INSTRUMENT ZALICZNY DO INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH SZARPANYCH, POCHODZĄCY Z ARABSKIEJ HISZPANII, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ GRUSZKOWATYM KSZTAŁTEM PUDŁA REZONANSOWEGO, DOŚĆ SZEROKĄ I KRÓTKĄ SZYJKĄ ORAZ GŁÓWKĄ UMIESZCZONĄ POD KĄTEM PROSTYM W STOSUNKU DO SZYJKI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - INSTRUMENT ZALICZNY DO INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH SZARPANYCH, POCHODZĄCY Z ARABSKIEJ HISZPANII, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ GRUSZKOWATYM KSZTAŁTEM PUDŁA REZONANSOWEGO, DOŚĆ SZEROKĄ I KRÓTKĄ SZYJKĄ ORAZ GŁÓWKĄ UMIESZCZONĄ POD KĄTEM PROSTYM W STOSUNKU DO SZYJKI. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast