NAJPOWSZECHNIEJSZY TYP DOLINY V-KSZTAŁTNEJ, ODZNACZAJĄCY SIĘ NIEWYRÓWNANYM SPADKIEM DNA, STAŁYM ODWODNIENIEM, CHARAKTERYSTYCZNYM PROFILEM POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE LITERYV , STROMYMI ZBOCZAMI SKALNYMI LUB POKRYTYMI ZWIETRZELINĄ, WĄSKIM, ZAJĘTYM W CAŁOŚCI PRZEZ POTOK DNEM O NIE WYRÓWNANYM PROFILU PODŁUŻNYM DNA DOLINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WCIOS to:

najpowszechniejszy typ doliny V-kształtnej, odznaczający się niewyrównanym spadkiem dna, stałym odwodnieniem, charakterystycznym profilem poprzecznym w kształcie literyV , stromymi zboczami skalnymi lub pokrytymi zwietrzeliną, wąskim, zajętym w całości przez potok dnem o nie wyrównanym profilu podłużnym dna doliny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJPOWSZECHNIEJSZY TYP DOLINY V-KSZTAŁTNEJ, ODZNACZAJĄCY SIĘ NIEWYRÓWNANYM SPADKIEM DNA, STAŁYM ODWODNIENIEM, CHARAKTERYSTYCZNYM PROFILEM POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE LITERYV , STROMYMI ZBOCZAMI SKALNYMI LUB POKRYTYMI ZWIETRZELINĄ, WĄSKIM, ZAJĘTYM W CAŁOŚCI PRZEZ POTOK DNEM O NIE WYRÓWNANYM PROFILU PODŁUŻNYM DNA DOLINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.453

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KOŚCIÓŁ ŚCIENNO-FILAROWY, GENTIL, LISTNIENIE, KRYPA, MŁAK, SPOWALNIACZ, HAMERNIA, CENTRUM KONFERENCYJNE, MINERAŁ ZABARWIONY, UPOJNOŚĆ, KOŃ BERBERYJSKI, KASZA JĘCZMIENNA, IZOLAT, MOTYLEK, MODERN, SKRĘTNIK, TABUIZACJA, PODKŁADKA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, TUBKA, EKRAN, GEORGE, AŁMA-ATA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, HEINKEL, FAŁD GŁOSOWY, PRZESMYK, NADLOTKA, KARA GŁÓWNA, REAKTOR PRĘDKI, SPOT, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ENTOMOFAGI, KNOT, ZNAK PIENIĘŻNY, PARATHA, CYRK, DUR OSUTKOWY, REGENERATOR, PROSEKTORIUM, PROCES GEOLOGICZNY, PUNKT GASTRONOMICZNY, NIL, WIDELEC, SETKA, NAJDA, ZAWŁOKI, SROKOSZ, OFICJUM, CYLINDEREK, PRZEPAD, FACHURA, WIOSŁO, JUBILEUSZ, WEKSEL CIĄGNIONY, ALASKA, SPOŻYCIE, KONTROLING, CZIROKEZKA, UROSTOMIA, KOSMETYK, PRZEJAZD, SKUPYWACZ, SARSAT, PARASZA, EFEKT TYNDALLA, COCKNEY, HALA, AKCJA, CYNGLE, INERCJALNOŚĆ, DELIRKA, RYTUAŁ, NAKŁAD POŁOWOWY, HYDRIA, JĘZYK BEMBA, BUTERSZNYT, MANDYLION, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, GETTO TRANZYTOWE, PAKOWNOŚĆ, CALABAZA, MOTYW, TARAS WIDOKOWY, ATONALNOŚĆ, FLAMENCO, YAKALO, MINUSY, POTOK, PARZYSTOŚĆ, TEORIA PERSPEKTYWY, GARBNIK, NIEŻYWOŚĆ, RATYSZCZE, LURA, CHOROBA UHLA, PARYTET, PORTFEL, PRZYRZĄD, REKRYSTALIZACJA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PODWIĘŹ, GRA WYŚCIGOWA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, KOLCZAKOWATE, FOTEL KLUBOWY, ADOLF, FLEGMATYK, PIERÓG, ZGROMADZENIE CZYNNE, WILK PSZCZELI, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, WYRÓB TYTONIOWY, OBUDOWA, DRAJREP, STAŁA, CHOROBA ZAWODOWA, MACA, LODÓWKA, RASOWOŚĆ, NALEWAK, ETYKA, SELEKCJA, DZIEDZINIEC, NIESPEŁNIALNOŚĆ, PARAFIA, ANDANTINO, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SERECZNIK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, ANTYNATURALIZM, IMMUNITET FORMALNY, WINO, OKLEPIEC, AKRECJA, TAM TAM, NORDYCKOŚĆ, MUR, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, LEP, POŚCIEL, SZWEDZKOŚĆ, FILAMENT AKTYNOWY, SARISA, KOŃCZYNA, ORYNNOWANIE, PIERWSZOŚĆ, RECEPTYWNOŚĆ, OBRONA, PANORAMA, OOLOGIA, TAKSYDERMIA, BRACTWO SZPITALNE, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, PSZCZOŁA EGIPSKA, ROZWÓJ, KONSOLA, PLENNOŚĆ, ROLA, KOTONINA, PACHOLĘ, OPŁATA PRODUKTOWA, ZAWIESZENIE BRONI, STACJE ZLEWNE, PROTETYKA, SZKUTNIK, SPŁUKIWACZ, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, PACHYPLEUROZAUR, PAPPATACI, ASYRYJSKI, KOREKTA DOMOWA, BIOMETRIA, ALDROWANDA, MIEDZIONIKIEL, ASTRONOM, WESTERN, NORWID, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, POMPA INFUZYJNA, KSIĄŻĘ ALBERT, MOSTEK, HERBICYD, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, TRAWELEBRYTA, TKANKA NERWOWA, ACID WESTERN, SZEPT, ADADŻIO, JĄDRO SOCZEWKOWATE, NOŻYK, POCHODNA, EPOKA KAMIENIA, CYKL PERYGLACJALNY, TAKT TRÓJDZIELNY, DŹWIĘCZNIK, ROŚLINA AKWARIOWA, KOMPLEKS GLEBOWY, ARC SIN, KARTOGRAFIA, NARTA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, OPAŁ, BOGOMILSTWO, TŁUMIENIE, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, DOBRO, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KUŁAK, BAJOS, KOMENSALIZM, KAPSUŁA POWROTNA, KLAWIATURA EKRANOWA, DAGLEZJA SINA, STRĄGA, GWINT, DOBRY ZNAJOMY, PŁYTA PILŚNIOWA, PULPA, CIELENIE, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, ODTWÓRSTWO, NIEUKONTENTOWANIE, NIEBOGA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, SKRZYNKA LĘGOWA, TUTORIAL, HARFA EOLSKA, KULCZYBA, PIRACTWO, KU, HELLADA, PREFINANSOWANIE, DOPPELGANGER, BRAMSEL, AKOMODACJA, OBŁÓG, DEALER, SUMA KONTROLNA, SZNYCEL MINSTERSKI, OKSZA, PANICZ, OPŁATEK, ANOMALIA TERMICZNA, IDENTYFIKATOR, KANAŁ LATERALNY, REWALIDACJA, TAUTOCHRONA, KOMIN PŁACOWY, ANKIETOWANA, OBIPIĘTA, TROFOBLAST, WIEK NIEMOBILNY, BIBLIOTEKA, CEDZIDŁO, INSEKT, KARL, PUNKT PRZYZIEMNY, WARUNEK, ABONAMENT, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ŻOŁĄDKÓWKA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, SPLOT, KAZNODZIEJA, ANTAŁEK, KOMISUROTOMIA, CHOROBA FORESTIERA, BLENDA, USIŁOWANIE, GATUNEK SEMELPARYCZNY, HIPNOTERAPIA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, STOPA NARZUTU, KET, DZIESIĄTY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, KORPUS, EFEKT UBOCZNY, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, HEMOROID, WARTOŚĆ KATASTRALNA, WĘZEŁ, WAŁKOŃ, EN GRISAILLE, LIBRA, TOPOLOGIA SZYNOWA, HAFT GAŁĄZKOWY, PIEPRZNIK, FANTOM, KUSZTYCZEK, KARTA, GERYLASI, ZWIERANIE SZYKÓW, ZAKOCHANY, POŁĄCZENIE, PASZTETNIK, ?ODNIESIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.453 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJPOWSZECHNIEJSZY TYP DOLINY V-KSZTAŁTNEJ, ODZNACZAJĄCY SIĘ NIEWYRÓWNANYM SPADKIEM DNA, STAŁYM ODWODNIENIEM, CHARAKTERYSTYCZNYM PROFILEM POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE LITERYV , STROMYMI ZBOCZAMI SKALNYMI LUB POKRYTYMI ZWIETRZELINĄ, WĄSKIM, ZAJĘTYM W CAŁOŚCI PRZEZ POTOK DNEM O NIE WYRÓWNANYM PROFILU PODŁUŻNYM DNA DOLINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJPOWSZECHNIEJSZY TYP DOLINY V-KSZTAŁTNEJ, ODZNACZAJĄCY SIĘ NIEWYRÓWNANYM SPADKIEM DNA, STAŁYM ODWODNIENIEM, CHARAKTERYSTYCZNYM PROFILEM POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE LITERYV , STROMYMI ZBOCZAMI SKALNYMI LUB POKRYTYMI ZWIETRZELINĄ, WĄSKIM, ZAJĘTYM W CAŁOŚCI PRZEZ POTOK DNEM O NIE WYRÓWNANYM PROFILU PODŁUŻNYM DNA DOLINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WCIOS najpowszechniejszy typ doliny V-kształtnej, odznaczający się niewyrównanym spadkiem dna, stałym odwodnieniem, charakterystycznym profilem poprzecznym w kształcie literyV , stromymi zboczami skalnymi lub pokrytymi zwietrzeliną, wąskim, zajętym w całości przez potok dnem o nie wyrównanym profilu podłużnym dna doliny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WCIOS
najpowszechniejszy typ doliny V-kształtnej, odznaczający się niewyrównanym spadkiem dna, stałym odwodnieniem, charakterystycznym profilem poprzecznym w kształcie literyV , stromymi zboczami skalnymi lub pokrytymi zwietrzeliną, wąskim, zajętym w całości przez potok dnem o nie wyrównanym profilu podłużnym dna doliny (na 5 lit.).

Oprócz NAJPOWSZECHNIEJSZY TYP DOLINY V-KSZTAŁTNEJ, ODZNACZAJĄCY SIĘ NIEWYRÓWNANYM SPADKIEM DNA, STAŁYM ODWODNIENIEM, CHARAKTERYSTYCZNYM PROFILEM POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE LITERYV , STROMYMI ZBOCZAMI SKALNYMI LUB POKRYTYMI ZWIETRZELINĄ, WĄSKIM, ZAJĘTYM W CAŁOŚCI PRZEZ POTOK DNEM O NIE WYRÓWNANYM PROFILU PODŁUŻNYM DNA DOLINY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NAJPOWSZECHNIEJSZY TYP DOLINY V-KSZTAŁTNEJ, ODZNACZAJĄCY SIĘ NIEWYRÓWNANYM SPADKIEM DNA, STAŁYM ODWODNIENIEM, CHARAKTERYSTYCZNYM PROFILEM POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE LITERYV , STROMYMI ZBOCZAMI SKALNYMI LUB POKRYTYMI ZWIETRZELINĄ, WĄSKIM, ZAJĘTYM W CAŁOŚCI PRZEZ POTOK DNEM O NIE WYRÓWNANYM PROFILU PODŁUŻNYM DNA DOLINY. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast