ALUWIALNY STOŻEK, CZĘSTO SPOTYKANA FORMA POWIERZCHNI TERENU, POWSTAJĄCA NA SKUTEK AKUMULACJI (NAGROMADZANIA) OSADÓW NIESIONYCH PRZEZ RZEKĘ LUB POTOK W MIEJSCU WYRAŹNEGO ZMNIEJSZENIA SPADKU KORYTA I PRĘDKOŚCI PŁYNIĘCIA WODY, NP. U WYLOTU DOLINY BOCZNEJ DO GŁÓWNEJ CZY U WYLOTU DOLINY GÓRSKIEJ NA PRZEDPOLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOŻEK NAPŁYWOWY to:

aluwialny stożek, często spotykana forma powierzchni terenu, powstająca na skutek akumulacji (nagromadzania) osadów niesionych przez rzekę lub potok w miejscu wyraźnego zmniejszenia spadku koryta i prędkości płynięcia wody, np. u wylotu doliny bocznej do głównej czy u wylotu doliny górskiej na przedpole (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALUWIALNY STOŻEK, CZĘSTO SPOTYKANA FORMA POWIERZCHNI TERENU, POWSTAJĄCA NA SKUTEK AKUMULACJI (NAGROMADZANIA) OSADÓW NIESIONYCH PRZEZ RZEKĘ LUB POTOK W MIEJSCU WYRAŹNEGO ZMNIEJSZENIA SPADKU KORYTA I PRĘDKOŚCI PŁYNIĘCIA WODY, NP. U WYLOTU DOLINY BOCZNEJ DO GŁÓWNEJ CZY U WYLOTU DOLINY GÓRSKIEJ NA PRZEDPOLE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.507

CELESTYN, WAPNIAK, CZTEROPOLÓWKA, PEDAGOG, PETRYFIKACJA, UKŁAD LIMBICZNY, NAPIĘCIE LĘKOWE, SĘDZIA LINIOWY, OSĘKA, SZKARADA, BÓG, KRÓLOWA RENET, MOTOR, WIZYTOWNIK, WROTKARSTWO HOKEJOWE, URZĄDZENIE RADIOWE, PUSZEK, JAZGOT, KRÓWKA, DIARIUSZ SĄDOWY, FACJATA, CHOROBA VELPEAUA, BABCIA CIOTECZNA, KALETA, MASŁO, DYPODIA, DZIEŁO POŚREDNIE, KRAINA, ŻŁÓB, ROSZCZENIE ZWROTNE, KRYSZTAŁEK, SMOK, POMPA INFUZYJNA, PODYPLOMÓWKA, MOŁODYCA, ROŻEN, ATTYKA, KOLOR, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, WESTERN, DZIURAWKA, KONTRAMARKA, PRZEŁĄCZKA, KURANT, OKTET, SZCZEPONOGI, PODRYDZYK OSTRY, BŁONA DOPOCHWOWA, CZĄSTKA ALFA, WYPĘDZENIE, PAS, KRATKA WENTYLACYJNA, TYTUŁ PRASOWY, PLATFORMA PALEOZOICZNA, JEŻ MORSKI, DIALOGIZM, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, DYSZKANT, JACHT, PUDDING, PŁYWAK, BASEN, WSPÓŁCZYNNIK, MAZIÓWKA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, WOREK, OPONA PNEUMATYCZNA, ŚWIADEK KORONNY, OBAWA, SANDALIN, OWOCNIA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PIEPRZYK, KORONKA, NACIEK, RYNEK KONSUMENTA, OPĘTANIE, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, HASŁO WYWOŁAWCZE, PIROKSEN, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ALPAKA, OPRICZNINA, FRUSTRACJA, KULTURA STARTEROWA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, POŻAR, WIĄZANIE POTRÓJNE, AKWEN, MERZYK OBRZEŻONY, PRACA, ILLOKUCJA, ANDRUT, SEKSTET, OPILSTWO OKRESOWE, ELASTOR, BOBIK, ATEST, SITKO, DOWÓD, CZEREŚNIA, MASKOTKA, POR, GAŁKA, KOSMONAUTA, POWIERNICTWO, ŻYŁA ODŁOKCIOWA, AEROGRAFIA, PALIWO KOPALNE, BUTELKA, FALC, GROŹBA, FIRN, MORFOGENEZA, KRAN, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, KOLABORACJONISTA, PROCES ODWRACALNY, CHRYZELEFANTYNA, MUSZTRA, IZOLATORIUM, EKSTRUZJA, OBÓZ, MIKOTOKSYNA, SYSTEM ALARMOWY, BINARNOŚĆ, ZLEWOZMYWAK, OSŁABIACZ, OPONA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, TOŃ, SIATECZKA, OSIEMNASTKA, POWIEŚĆ RZEKA, SZLAM, INTROMISJA, STYLO, MARAZM, ABORCJONISTKA, KOCZ, BUTLA, PŁYTA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, MARZEC '68, ŁĄCZYNA, DYNAMIT, PALTO, SKROMNOŚĆ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, BŁONICA GARDŁA, NAGOLENNIK, SĄD I INSTANCJI, FUTRYNA, RABSZTYN, EBRO, BARIERA TECHNICZNA, LAPAROSKOPIA, ALTERNARIOZA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, BURT, OŚ PORTALOWA, BRUDNA BOMBA, WYSTĘPOWANIE, KOŁO POLARNE, JAMES, SAMOURZECZYWISTNIANIE, S/Y, DYFTYK, PUBLIKACJA, ZAPRAWA, JĘZYCZEK U WAGI, MARKETING INTERNETOWY, SZYJKA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, SĄD, PLACUSZEK, WAB, IPERYT, TRIANGULACJA, MGŁAWICA, ZAKON CZYNNY, KARTAGIŃSKI, MARMOZETA BIAŁA, PAPROĆ DRZEWIASTA, WELIN, KANONIERKA, KRAŃCOWOŚĆ, GOTÓWKA, GRUPA DYSKUSYJNA, ANTYGWAŁTY, ŁĄCZNIK, CURRY, TRZYMAK, ROKOWANIA ZBIOROWE, PRZEJRZYSTKA, BAŃKA PRÓŻNIOWA, MAFIJNOŚĆ, OPŁATA MIEJSCOWA, BEZWODNIK, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, BARWA OCHRONNA, KRUSZON, KARA ŁĄCZNA, ORBITA PARKINGOWA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, TELETECHNIKA, PRZEBIEG, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, PRZESŁANIE, BABA-CHŁOP, PARKIET, AMPEROZWÓJ, DOMINIKANKI, PAUZA, WYŚWIĘCENIE, KRUPNIK, KUKUŁKA, ŁACHA, NAROST, ŻYCIE OSOBISTE, EKTODERMA, ILOCZYN SKALARNY, CIAPKAPUSTA, SIOŁO, KASZKIET, INTERPRETATOR, WSPÓŁKRÓL, LIST MOTYWACYJNY, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, MOLOS, PIES PASTERSKI, OBRAZEK, FRAZA, POTÓWKA, STREETWORKER, KURAWONGA ZMIENNA, WODA POWIERZCHNIOWA, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, PORTUGALSKOŚĆ, PAJĄCZEK, MANIFEST LITERACKI, BIOLOGICZNOŚĆ, BAJKA, DRABINA, TOWOT, ŁADUNEK, VOTUM, ZAKUTA PAŁA, WÓZ, EFEKT RYGLA, NIEDYSPONOWANIE, SĄD KOLEŻEŃSKI, STROICZKOWE, KURS, CUDEŃKO, URAN, SUBEMITENT, PILEUS, PAMIĘĆ, TORPEDA, KORUPCJA, CIAŁKO, PSYCHODELICZNOŚĆ, JEDNOŚĆ, OCZAR, SYNDETIKON, WYKRÓJ, GŁĘBINA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GATUNEK POGRANICZNY, BALKON, TENDENCJA, KARTA RABATOWA, ZOOCHORIA, KLINKIER, STOPA ZWROTU, SKURCZ, NIEBIOSA, JANOSIKOWE, VIP, INTERCEPCJA, FRANK, GIERASIMOW, RĄCZNIK, MOTYLEK, POCISK NIEPENETRACYJNY, ZWIAD, BECZKOWÓZ, MAPA GEOLOGICZNA, DEKORACJA, ANTRYKOT, POST, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, GOSTEK, SAMOAKTUALIZACJA, FAKTORYZACJA, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, ?OPŁATA STOSUNKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALUWIALNY STOŻEK, CZĘSTO SPOTYKANA FORMA POWIERZCHNI TERENU, POWSTAJĄCA NA SKUTEK AKUMULACJI (NAGROMADZANIA) OSADÓW NIESIONYCH PRZEZ RZEKĘ LUB POTOK W MIEJSCU WYRAŹNEGO ZMNIEJSZENIA SPADKU KORYTA I PRĘDKOŚCI PŁYNIĘCIA WODY, NP. U WYLOTU DOLINY BOCZNEJ DO GŁÓWNEJ CZY U WYLOTU DOLINY GÓRSKIEJ NA PRZEDPOLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALUWIALNY STOŻEK, CZĘSTO SPOTYKANA FORMA POWIERZCHNI TERENU, POWSTAJĄCA NA SKUTEK AKUMULACJI (NAGROMADZANIA) OSADÓW NIESIONYCH PRZEZ RZEKĘ LUB POTOK W MIEJSCU WYRAŹNEGO ZMNIEJSZENIA SPADKU KORYTA I PRĘDKOŚCI PŁYNIĘCIA WODY, NP. U WYLOTU DOLINY BOCZNEJ DO GŁÓWNEJ CZY U WYLOTU DOLINY GÓRSKIEJ NA PRZEDPOLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOŻEK NAPŁYWOWY aluwialny stożek, często spotykana forma powierzchni terenu, powstająca na skutek akumulacji (nagromadzania) osadów niesionych przez rzekę lub potok w miejscu wyraźnego zmniejszenia spadku koryta i prędkości płynięcia wody, np. u wylotu doliny bocznej do głównej czy u wylotu doliny górskiej na przedpole (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOŻEK NAPŁYWOWY
aluwialny stożek, często spotykana forma powierzchni terenu, powstająca na skutek akumulacji (nagromadzania) osadów niesionych przez rzekę lub potok w miejscu wyraźnego zmniejszenia spadku koryta i prędkości płynięcia wody, np. u wylotu doliny bocznej do głównej czy u wylotu doliny górskiej na przedpole (na 15 lit.).

Oprócz ALUWIALNY STOŻEK, CZĘSTO SPOTYKANA FORMA POWIERZCHNI TERENU, POWSTAJĄCA NA SKUTEK AKUMULACJI (NAGROMADZANIA) OSADÓW NIESIONYCH PRZEZ RZEKĘ LUB POTOK W MIEJSCU WYRAŹNEGO ZMNIEJSZENIA SPADKU KORYTA I PRĘDKOŚCI PŁYNIĘCIA WODY, NP. U WYLOTU DOLINY BOCZNEJ DO GŁÓWNEJ CZY U WYLOTU DOLINY GÓRSKIEJ NA PRZEDPOLE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ALUWIALNY STOŻEK, CZĘSTO SPOTYKANA FORMA POWIERZCHNI TERENU, POWSTAJĄCA NA SKUTEK AKUMULACJI (NAGROMADZANIA) OSADÓW NIESIONYCH PRZEZ RZEKĘ LUB POTOK W MIEJSCU WYRAŹNEGO ZMNIEJSZENIA SPADKU KORYTA I PRĘDKOŚCI PŁYNIĘCIA WODY, NP. U WYLOTU DOLINY BOCZNEJ DO GŁÓWNEJ CZY U WYLOTU DOLINY GÓRSKIEJ NA PRZEDPOLE. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x