KANAPKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KROMKI CHLEBA LUB BUŁKI, MASŁA I PLASTERKA SZYNKI LUB SERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUTERSZNIT to:

kanapka składająca się z kromki chleba lub bułki, masła i plasterka szynki lub sera (na 10 lit.)BUTERSZNYT to:

kanapka składająca się z kromki chleba lub bułki, masła i plasterka szynki lub sera (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KANAPKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KROMKI CHLEBA LUB BUŁKI, MASŁA I PLASTERKA SZYNKI LUB SERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.672

LAKIER, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, WORECZKOWY, CHELAT, GRETING, ZSYPISKO, ROZBÓJNIK, BIAŁE MIĘSO, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, WYCIERACZKA, REDA, SESJA, KORZENIE, OKOLICA SZLACHECKA, CENTRALA, KOSZTORYS INWESTORSKI, KSIĘGA HODOWLANA, WOLT, WICEHRABIA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, WIESZAK, DACHÓWKA, STARUNEK, POSTAWA, SZMALCÓWKA, CHIRURGIA OGÓLNA, OLEJEK ETERYCZNY, ŚMIGŁO, WF, SZALKA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, ASTERYZM, KAPTUR, ANALIZA WYPUKŁA, ZLEWKA, CZĄSTECZKA, KONFORMER, BISEKS, KOPUŁA LAWOWA, KLATKA BŁAZNÓW, META, POŚCIELÓWA, KROPELKA, KULTURA AZYLSKA, BUŁKI, GRAWIMETRIA, CZAPKA FRYGIJSKA, RZĄD, POŁĄCZENIE CIERNE, RYBY, DYNAMIZM, AEROLIT, GUARANA, TOPOS, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, SUPERNOWA, ETANERCEPT, KAMIKAZE, ERGONOMIKA, BERŻERETKA, ORBITA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, NEUROTRANSMITER, PLACÓWKA NAUKOWA, DZIEWIĄTY, MANEŻ, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ODSTĘP, BAT, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, SYRYNGA, SPRAWNOŚĆ, PRÓBA, FOCH, BRACTWO SZPITALNE, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, SŁAWA, STREFA BUFOROWA, ALIENACJA RODZICIELSKA, MALATURA, INTERNACJONAŁ, ROPUCHA WODNA, DYFUZJA, LINIA ZABUDOWY, PRZEKLEŃSTWO, ROZPADLINA, NIEPRZYJACIEL, ALLEGRETTO, NAZWA KODOWA, SKALA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, KOBIECISKO, TYNKTURA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ASTRAGAL, POWTÓRKA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, BATAGURY, PAPRYKA, RDZEŃ, MRÓWNIK, BAJADERA, WYZIEW, EKRAN AKUSTYCZNY, SIEĆ, BEZROBOCIE SEZONOWE, WERBENA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, STADION, REGRESJA LODOWCA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, TERMINAL NAFTOWY, JĘZYK ANGIELSKI, ARYSTARCH, CHOKER, PASZTET, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, DIABEŁEK, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, RAKOWATOŚĆ, CHIRURGIA URAZOWA, PERUKARNIA, BAZOFIL, JĘZYK, DENAT , TRZYDZIESTKA, KONKURY, SYGNATURKA, EKSPRES, KWATERA GŁÓWNA, KYZYŁ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, HISTORYZM MASKI, RULIK, PRANIE MÓZGU, ELFICKI, MĄKA SITKOWA, SSAK ŻYWORODNY, STATUS, KRÓTKOWIDZTWO, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, BLOKADA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, PRÓŻNIAK, LAMPERIA, ARCHITEKT WNĘTRZ, SETKA, ZAKRYSTIA, ZESPÓŁ CAPLANA, SĄŻNISTOŚĆ, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, DRABINKA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, BŁONA, WIDZOWNIA, WYNAJEM, REWIZJA NADZWYCZAJNA, KONKURENCJA, NEUTRALNOŚĆ, ZIARNKO, WZROST ZUBAŻAJĄCY, PLAC APELOWY, WINYLEUM, ŻONA LOTA, NASTURCJA, FENETYKA, DENATURACJA BIAŁKA, PASTYLKA, RZEMYK, BRZMIENIE, BOŚNIA, ŁUK, BULWA, TRÓJKROK, TRUTEŃ, OŁATKA, BARWY WOJENNE, PANIKA BANKOWA, DESNOYER, SZKARADZIEJSTWO, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PRZEMYSŁÓWKA, OLIGOFAG, CZOŁOWNICA, OBSŁUGIWANIE, SPOJRZENIE, WIŚNIÓWKA, ŁYDKA, MARGINALNOŚĆ, NIESUBORDYNACJA, MUESLI, POLIETER, ZMARTWIENIE, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, MIKOZA, ŹRÓDŁO TERMALNE, KOŃ LOKAJSKI, NIEREZYDENT, TEMAT, SKŁADNIK POKARMOWY, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ZMYWACZ, UFNOŚĆ, TUALETA, ORGANIZATOR JĄDERKA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, NAZWA ZWYCZAJOWA, ALARM POŻAROWY, JAN, FILEMON CIENKODZIOBY, KANONIK, KLASA, PRACOWNIK FIZYCZNY, KOD BINARNY, OKUPACJA, AUTOSZCZEPIONKA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, ASTROCYT, PALEOBOTANIKA, BULION, RÓJKA, ALKAZAR, ISLANDZKI, KORD, DUSZA, WYKRĘCANIE, KAMORA, SHIMMY, CZŁONEK RODZINY, DOWÓD ONTOLOGICZNY, DWUDZIESTY SZÓSTY, SITAR, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, SAMIEC, BAJADERKA, REFREN, MAGIEL, GRA KOMPUTEROWA, WYRZUT SUMIENIA, SZKLANKA, GOLEC, CYKL MIESIĄCZKOWY, NIL, ŚPIEW, ISKRA ELEKTRYCZNA, FLUIDYZACJA, STOPA ZWROTU, MECENASOSTWO, WARTOŚĆ, FIGURACJA MELODYCZNA, BOLA, CECHA POŚREDNIA, WĄŻ, DRUŻYNA, SZCZOTECZKA, PODRZUT, PRZEMIANA POKOLEŃ, GURU, OBLEGA, LINIA ROZUMU, AMEBA, EFEKT RYGLA, KWASICA MEWALONIANOWA, POPISOWOŚĆ, GLIZA, IBISOWATE, ŚLUZAK, STREAMING, BAŃKA, WARUGA, REWERENCJA, WIECZNE NIEODDANIE, ROZZIEW, CHOROLOG, STRATUS, KWIATUSZEK, TRAŁ, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, ŻUBR KARPACKI, CUDOWNY OWOC, WYKONAWCA, BŁOTNIAK, OKRZOS, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KIFOZA PIERSIOWA, BARIERA TECHNICZNA, NOWOBOGACKI, FRAZA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, RÓG, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ORGANKI, ?NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.672 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KANAPKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KROMKI CHLEBA LUB BUŁKI, MASŁA I PLASTERKA SZYNKI LUB SERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KANAPKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KROMKI CHLEBA LUB BUŁKI, MASŁA I PLASTERKA SZYNKI LUB SERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUTERSZNIT kanapka składająca się z kromki chleba lub bułki, masła i plasterka szynki lub sera (na 10 lit.)
BUTERSZNYT kanapka składająca się z kromki chleba lub bułki, masła i plasterka szynki lub sera (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUTERSZNIT
kanapka składająca się z kromki chleba lub bułki, masła i plasterka szynki lub sera (na 10 lit.).
BUTERSZNYT
kanapka składająca się z kromki chleba lub bułki, masła i plasterka szynki lub sera (na 10 lit.).

Oprócz KANAPKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KROMKI CHLEBA LUB BUŁKI, MASŁA I PLASTERKA SZYNKI LUB SERA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - KANAPKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KROMKI CHLEBA LUB BUŁKI, MASŁA I PLASTERKA SZYNKI LUB SERA. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x