KOŃ TRAKEŃSKI - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRAKEN to:

koń trakeński - rasa konia pochodzenia pruskiego, którego przodkiem jest schweiken - silny pruski kuc, wyhodowany przez zakon krzyżacki; konie wszechstronnego użytku - potrafią świetnie skakać, sprawdzają się w konkurencjach WKKW oraz w ujeżdżeniu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃ TRAKEŃSKI - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.420

INTENCJONALIZM, WIRTUOZERIA, ROSZCZENIE ZWROTNE, CUG, DELFINOWATE, NOŻYCE CEN, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, AGATIS DAMARA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, UCZENNICA, NIEUCHWYTNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, TER, WARSZTAT, APEL, CZERWONA FALA, ORTOCENTRUM, ŚRUBOWIEC, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, ZWYCZAJOWOŚĆ, PASZTETNIK, TERAPENA KAROLIŃSKA, BATALION WARTOWNICZY, MIĘKKOSKÓRKOWATE, RUPNIK, CYGAŃSKIE DZIECKO, OKO OPATRZNOŚCI, DEZERTER, KSIĘGA AKCYJNA, WANIENKA, PRZYMIOTNIK, WEJŚCIE, SUKNIA ŚLUBNA, PANADA, BRUNO, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, NIESTABILNOŚĆ, HALF-PIPE, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, SERDECZNIK POSPOLITY, SKUPIA, MODRASZEK ORION, FRANK GWINEJSKI, WYPRYSK KONTAKTOWY, METANOGENY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, MLECZARKA, SKROMNIŚ, SZCZUPAK, OKUPACJA, DYSKOGRAFIA, DEKREMENT TŁUMIENIA, BABIA DUPA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, WYBIELENIE, ZARADNOŚĆ, CHONDRYT, WYRAJ, MIÓD BARTNY, KASKADA REZONANSOWA, HIEROFANT, BALDWIN, FRAMUGA, NADGORLIWOŚĆ, KONFERENCJA PRASOWA, PRAWOMOCNOŚĆ, WIZUALNOŚĆ, BAKTERIE METANOGENNE, KOT PERSKI, FIRLETKA, USTNIK, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, MIARA, JĘZYK ROSYJSKI, AMALGAMAT, MIĘSO, NAROWISTOŚĆ, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, REZEDA, HODOWLA ZARODOWA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, PERKOLACJA, BRZESZCZANKA, KOREKTA DOMOWA, KAMELEON, TŁOK, ŁYŻKA, SKARGA KASACYJNA, BÓBR EUROPEJSKI, AMFORA, LAMANTYNY, WŁÓCZĘGA, KECZUP, KURTYNA POWIETRZNA, NIEUDOLNOŚĆ, ITAKA, BEZCZELNOŚĆ, SALWINIOWATE, ROTAWIRUS, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, TEKSTYLNY, TRZĘŚLIKOWCE, MEANDER, DECYZJA OPTYMALNA, GNIAZDO, PLAN ZDJĘCIOWY, JASTRZĘBIE OKO, JAKOŚĆ, WREDOTA, WODA, MARCHEWKA, WOK, DYWANOKSZTAŁTNE, MANELE, BIEG PŁASKI, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, KOPROFAG, SUTERENA, LICZEBNIK ZBIOROWY, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, WSTAWKA, PIASEK SANDROWY, KORBA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, ALLEMANDE, HINDUSKA, OBRZEŻKOWATE, ABSURD, PREIMPLANTACJA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KILOFEK, APEKS, SZCZOTKARZ, GUJOT, CZUBATY PAWIAN, PACZKA, NET, ĆAKRA, LOTOSOWA STOPA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KURZYSKO, ZASTAWA STOŁOWA, PODCIŚNIENIE, SEMAFOR, TAPIR CZAPRAKOWY, ŁUT SZCZĘŚCIA, PRZEDWIECZNOŚĆ, TRANSWESTYTKA, DZIURA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, BOM, GAULEITER, EINSTEIN, DOCZESNA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, POTRZEBA, FIZYKA PLAZMY, NIEZNAJOMY, FARMACEUTA, EKSTERNISTA, PYTAJNIK, BÓBR AMERYKAŃSKI, POKOLENIE SANDWICZOWE, SUKMANA, KANONIK, CHOROBA MORGELLONÓW, ŻŁÓB LODOWCOWY, MOSTEK, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, ALSIFER, KAZNODZIEJA, SAMORZUTNOŚĆ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, MATERIALNOŚĆ, ŻYCIE OSOBISTE, BRÓDKA, PODKATALOG, WSTĘŻNICE, HERODY, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, SEGMENT, BUTERSZNIT, WYDATKI MAJĄTKOWE, PRZYJACIEL, KOLOKACJA, FASOLKA SZPARAGOWA, BABA JAGA, MATA, PODSTAWA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, ZWIĄZANIE SIĘ, WONNOŚĆ, TANECZNOŚĆ, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, POWRÓT, POPRZECZKA, ZŁOŚLIWOŚĆ, CIOTA, OUTLIER, MECHANIKA TEORETYCZNA, RADIACJA, PŁOTEK, POWIEŚĆ MIŁOSNA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, ADRES WYDAWNICZY, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, SYRENY, NEURON LUSTRZANY, DACH MANSARDOWY, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, KYZYŁ, IZOTROPOWOŚĆ, PODZIEMIE, MIESIĘCZNIK, CIERNIOPLĄT, KOLEJKA METRA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, RADIOELEKTRYKA, IN MEDIAS RES, KASZEL SUCHY, GALAKTYKA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ŻABA OWCZA, GALARETA, ARGENTYNKA, TELLUREK, SYSTEM JĘZYKOWY, STRUNA GŁOSOWA, ANGLISTYKA, SĘP USZATY, TORT DOBOSZA, HARDOŚĆ, PLEŚNIAWKA, RÓWNIA POCHYŁA, PROTEKTOR, SZMUGLERZ, ETAPOWOŚĆ, MARCELIN, OSTROGI, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, CELEBRACJA, GORĄCZKA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, SUKIENNIK, BOLIMUSZKA, TRAWOŻERNOŚĆ, KOLIMACJA, OPOZYCJONISTKA, MAKROWIRUS, KANAŁ JONOWY, RZEŹNICZKA, ORBITAL, BRĄZOWY PODKARZEŁ, LITERATURA WAGONOWA, LANCRET, DEOKSYADENOZYNA, WEBMASTER, ŚWISZCZ, STATEK, PYTANIE SIĘ, POJEDYNKA, BODZIEC PROKSYMALNY, PERYSELENIUM, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, MAJAR, DODATEK AKTYWIZACYJNY, SZWEDZKI, ŚWISTEK, POSEŁ NIEZRZESZONY, ODWIETRZNIK, HARMONIJKA USTNA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, POSŁUSZNIK, BLOK KONTYNENTALNY, OSIEMDZIESIĄTKA, DZIESIĘCIONOGI, GĘSTOŚĆ, POSYŁKA, BRZESZCZOTEK CZARNY, DIAKONAT, MARAKAS, BŁONICA NOSA, LORD, DEKORATORKA WNĘTRZ, JĘZYK KAFIRSKI, OPODATKOWANIE, PARAZYTOFIT, ZARZUTKA, PRZĄDKOWATE, LANTANOWIEC, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, SAMOPAŁ, HOMARZEC, PROSTYTUTKA, NOTKA, ŚWINKA, ?COCKNEY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.420 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃ TRAKEŃSKI - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŃ TRAKEŃSKI - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRAKEN koń trakeński - rasa konia pochodzenia pruskiego, którego przodkiem jest schweiken - silny pruski kuc, wyhodowany przez zakon krzyżacki; konie wszechstronnego użytku - potrafią świetnie skakać, sprawdzają się w konkurencjach WKKW oraz w ujeżdżeniu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRAKEN
koń trakeński - rasa konia pochodzenia pruskiego, którego przodkiem jest schweiken - silny pruski kuc, wyhodowany przez zakon krzyżacki; konie wszechstronnego użytku - potrafią świetnie skakać, sprawdzają się w konkurencjach WKKW oraz w ujeżdżeniu (na 6 lit.).

Oprócz KOŃ TRAKEŃSKI - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KOŃ TRAKEŃSKI - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x