BORNY LUB PRUSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS to:

borny lub pruski (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWAS

KWAS to:

coś kwaśnego w smaku (na 4 lit.)KWAS to:

zaczyn, zakwaszona porcja ciasta (na 4 lit.)KWAS to:

w chemii: związek zawierający łatwo dysocjujące atomy wodoru; przeciwieństwo zasady, związek o niskim pH (na 4 lit.)KWAS to:

nazwa niektórych synsetycznych substancji psychoaktywnych (zwłaszcza najpopularniejszego LSD), zalicznanych przez niektórych do narkotyków, które przyjmuje się doustnie i które mają lekko szczypiący (kwaśny lub metaliczny) smak i które pod względem chemicznym najczęściej są przy okazji kwasami (na 4 lit.)KWAS to:

orzeźwiający napój (zazwyczaj bezalkoholowy) uzyskiwany w wyniku fermentacji, kojarzony z kuchniami Europy Wschodniej (na 4 lit.)KWAS to:

sytuacja, kiedy dobra atmosfera pryska i robi się drętwo (na 4 lit.)KWAS to:

siarkowy lub mlekowy (na 4 lit.)KWAS to:

azotowy lub solny (na 4 lit.)KWAS to:

siarkowy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BORNY LUB PRUSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.302

RYGIEL, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, LAMPROFIR, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, WISZOR, ZWAŁA, PRZEWROTKA, EKSPRESJA GENU, DROGA ZBIORCZA, TAJEMNICA, DERESZ, WSZYSTKOŻERCA, ARESZT DOMOWY, POMIAR, KOMBINATORYKA, WAMPIREK, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KANAŁY, KWARTET, KWAS AKRYLOWY, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, SKARB, KLESZCZOWINA, KISZKA PODGARDLANA, WCIĄGARKA, INTERESOWNOŚĆ, PAJAC, DRZEWCE, PERILLA ZWYCZAJNA, MAKAK, SIECZKA, DANINA, RADCA, WRZECIONO, OBJAW, RASA, WIGOŃ, CIAŁO NIEBIESKIE, PROCH BEZDYMNY, OBJĘTOŚĆ, LIBERIA, BĘBEN, OPERA, ŁACINA, RAWKA BŁAZEN, GĄBKA, KOMUNIKATOR, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, MADONNA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, KADŹ, ŁADUNEK, WIDMO OPTYCZNE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SUBSTRAT, GALON, REAKCJA JĄDROWA, NAZWA KODOWA, BLOKADA, KAMIEŃ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, ORBITER, SIORKA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, KARAWANA, BUCHTA, GAMBIT, BEZANMASZT, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, GRONO, STEMPEL, ROPA, WULGARYZM, EDAMMER, SŁUŻALCZOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, MARTWOTA, WIEŻA SZYBOWA, SMOŁA DRZEWNA, NAPÓJ WINOPODOBNY, GRA, ŚRUBOWIEC, SKŁADAK, TWIST, ANTYKOAGULANT, DZIENNIKARZ, JUTRZYNA, FAŁ, SKŁAD PODATKOWY, CIĄGNIK SIODŁOWY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, CAŁKA PIERWSZA, ZASÓB, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, SKONIA, KOMA, PRAWO MATERIALNE, DOPING, SZMATA, CHUSTA, HOLK, SER EDAMSKI, JADZICA, CZARNY RYNEK, ENTOMOFAGI, WYDRA, FOSFOPROTEINA, ANTRYKOT, CARAT, POJAZD KOLEJOWY, JĘZYK ANGIELSKI, OGÓR, CZTERNASTY, TRAGIZM, NARTA, BARWA, POLIGAMICZNOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, DOM POSELSKI, KOLEŚ, SZPILKOWE, CERKIEW, METAFRAZA, TEMPERATURA ROSY, LAMBREKIN, IMPAS, STACJA, DYWIZJA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, STRZAŁECZKA, ZBROJENIE, STOCZNIA, ANODA, CZOŁÓWKA, DERMOKOSMETYK, WADA WZROKU, ZNAK ALFANUMERYCZNY, PARKA, RYNKA, PAKLAK, ANALIZA WARIANCJI, OPERATOR, WIĆ ROŚLINNA, KWAS BENZOESOWY, MIŚ, BIAŁORUSKI, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, FORMALIZACJA, MASZT, WRZÓD TRAWIENNY, OPODATKOWANIE, BOMBA ATOMOWA, DIABELSKOŚĆ, GRZYBIARSTWO, BLOKHAUZ, MENAŻKA, AKROLIT, GEN SPRZĘŻONY, SZCZOTECZKA, ŁAZĘGA, ŚLEPY NABÓJ, RÓŻOWA LANDRYNKA, PRZERÓB, DZIURAWKA, PIWO, TRANSKRYPCJA, MUCHINA, DOBRO, ANIMIZM, ORLICZKOWATE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, HALLOWEEN, BASEN, DĘTKA, STATYWIK, ZAWIKŁANIE, ÓSEMKA, RÓG, INDOS, METODA ODCHYLEŃ, SYMPOZJON, HAMULEC, CHMURSKO, MARKIZETA, STWARDNIENIE GUZOWATE, PRZĄDEK, WYŻYNA, ANTYFAN, CZARKA, WYBRYK NATURY, PODPIS CYFROWY, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, BIOTA, ZNAMIĘ BECKERA, KANAŁ, GEODETA, TIUL, SENSUALIZM, PYSZCZEK, KOBIETON, GRABINA, TREŚĆ, SNIFFER, BOSS, FASETKA, BIEG PRZEŁAJOWY, WYRAZY, MECENASKA, TOST FRANCUSKI, KOREK, KRYTERIUM SYLVESTERA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, AKWEN, NIEWYPAŁ, CYBORIUM, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, KONWOLUCJA, KRAWĘDŹ, IDEAŁ PIERWSZY, SKOK W BOK, WSPÓŁŻYCIE, DZIEWUSZKA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ŁYCHA, MASKA, DERYWAT, ZAKUTY ŁEB, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, GOL, POTNIK, STOŻEK NAPŁYWOWY, ZNAK PISARSKI, MIASTO UMARŁYCH, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, PORNO, CAP, PRESKRYPTYWIZM, SZWADRON ŚMIERCI, MEBLOWÓZ, JĘZYK, WOJNA CELNA, DRIBLING, BŁONA, TUM, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MASZKARA, PŁEĆ, PRZEPOJKA, FILM KATASTROFICZNY, OWAD, KARMELEK, WOKALIZA, RACA, URCEUS, ROZKŁAD, WŁAŚCIWOŚĆ, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, KSIĘŻULKO, FUNDAMENT, NASTAWA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, SIEDLISKO, DIABEŁ, KAREL, INTEGRACJA PIONOWA, INIEKCJA, SPADEK, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, POSUW, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, LUDOBÓJSTWO, SUCHA IGŁA, EPOKA, MANCA, DYPTYCH, UCHO, MAŁŻONEK, POJAZD SZYNOWY, CHOROBA PLUMMERA, OKA, WRAK, POMNIK, KALWARIA, KONSOLIDACJA, PRZYCHYLNOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, KALIKO, LICZEBNIK ZBIOROWY, ODTRUTKA, RAFAŁ, DOLNOPŁAT, IRLANDZKOŚĆ, TRAGICZNOŚĆ, ZNAK PRZESTANKOWY, KAMICA, DYSOCJANT, KARTA, ?BOMBA WODOROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BORNY LUB PRUSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BORNY LUB PRUSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS borny lub pruski (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS
borny lub pruski (na 4 lit.).

Oprócz BORNY LUB PRUSKI sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - BORNY LUB PRUSKI. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast