Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: INSTRUMENT MUZYCZNY, W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU JEST DRGAJĄCA MEMBRANA (WIBRAFON), WYKONANA ZAZWYCZAJ ZE SKÓRY LUB BŁONY, TWORZĄCA JEDNĄ Z CZĘŚCI INSTRUMENTU I WPRAWIANA W WIBRACJE POPRZEZ UDERZENIA PAŁKĄ, SZCZOTKĄ LUB DŁONIĄ; MEMBRANA ROZPIĘTA JEST NA CYLINDRYCZNYM, STOŻKOWYM LUB INNYM PODOBNYM KORPUSIE, KTÓRY JEST ZARAZEM PUDŁEM REZONANSOWYM INSTRUMENTU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY to:

instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca membrana (wibrafon), wykonana zazwyczaj ze skóry lub błony, tworząca jedną z części instrumentu i wprawiana w wibracje poprzez uderzenia pałką, szczotką lub dłonią; membrana rozpięta jest na cylindrycznym, stożkowym lub innym podobnym korpusie, który jest zarazem pudłem rezonansowym instrumentu (na 30 lit.)MEMBRANOFON to:

instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca membrana (wibrafon), wykonana zazwyczaj ze skóry lub błony, tworząca jedną z części instrumentu i wprawiana w wibracje poprzez uderzenia pałką, szczotką lub dłonią; membrana rozpięta jest na cylindrycznym, stożkowym lub innym podobnym korpusie, który jest zarazem pudłem rezonansowym instrumentu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT MUZYCZNY, W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU JEST DRGAJĄCA MEMBRANA (WIBRAFON), WYKONANA ZAZWYCZAJ ZE SKÓRY LUB BŁONY, TWORZĄCA JEDNĄ Z CZĘŚCI INSTRUMENTU I WPRAWIANA W WIBRACJE POPRZEZ UDERZENIA PAŁKĄ, SZCZOTKĄ LUB DŁONIĄ; MEMBRANA ROZPIĘTA JEST NA CYLINDRYCZNYM, STOŻKOWYM LUB INNYM PODOBNYM KORPUSIE, KTÓRY JEST ZARAZEM PUDŁEM REZONANSOWYM INSTRUMENTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.136

ZAKON KONTEMPLACYJNY, KWADRAT, INERCYJNOŚĆ, KSIĘŻUNIO, DYNAMICZNOŚĆ, OBCOWANIE PŁCIOWE, CZERWONA KARTKA, NIEMRAWOŚĆ, ŚLIWA WĘGIERKA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, WCZASY POD GRUSZĄ, TOR ODSTAWCZY, KUCHNIA GAZOWA, ASEKURANTKA, ESENCJALIZM, GACEK WIELKOUCH, RZĄD, KONWOKACJA, PŁASKOŚĆ, BANNER, DIOGENIT, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, LAKONIA, DRAJREP, MACIERZ NILPOTENTNA, GRAF MIESZANY, HAMULEC TARCZOWY, BRZYDACTWO, KOLEUS, SEROKONWERSJA, STYLISTA, ZASTAWKA, IMPLIKACJA MATERIALNA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, PÓŁPRZEWODNIK, KONIK, ZASUWNICA, PRACA INTERWENCYJNA, GIERASIMOW, LIEBERMANN, AGROFIZYKA, LONT WOLNOTLĄCY, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, WIECZNA ZMARZLINA, TURANIZM, DYSKRYMINACJA CENOWA, CENTRALNE, FAZA, POWIEŚĆ MILICYJNA, DŁUGI WEEKEND, DOBRO FINALNE, TANIEC IRLANDZKI, SPACHACZ ZIELONAWY, OKRES NOWORODKOWY, TORFOWISKO NISKIE, EMPORA, FIFKA, NOGA, VOLKSDEUTSCH, ECCHI, ANTYDOGMATYZM, PIKOT, TV, NIEWIERNOŚĆ, KLASTER, CEGŁA DZIURAWKA, BABA, WYŻYNKA, CESAR, MENU, SY, ANIOŁEK, SZPONA, LAMPKA MAŚLANA, WĄS, SYSTEM INFORMATYCZNY, ZWIĄZEK SPORTOWY, SPRZĘT MECHANICZNY, CUDACZEK, CHOROBA EKBOMA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, NIERUCHAWOŚĆ, NASŁUCHOWIEC, LEN, DRAMAT GANGSTERSKI, PODKAST, TABULA RASA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, KREDYT POMOSTOWY, TRANSFERAZA, NEOGOTYK, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, SIAD RÓWNOWAŻNY, WIDZĄCY, CORONET, UBYTEK, NOŚNIK, STEREOTYPIA, SSANIE, ALMUKANTARAT, HERBATA, AGENCJA RATINGOWA, KLASA ZEROWA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KOPROSTANOL, ELEKTRONOWOLT, WYWROTKA, DORADCZYNI, BEZPANCERZOWCE, NABIODRNIK, HIPOTEZA, KOZOJEBCA, PRACOBIORCA, CZASOWNIK MODALNY, CIEPLICA, OŚCIEŻE, KOMBAJN GÓRNICZY, LUFKA, MUSZLA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, BRZUSIEC, KONIEC ŚWIATA, LEŻNIK, REPUTACJA, KONFORMACJA, DYNATONE, GASIWO, FILOKAKTUS, PRZYRODNIA SIOSTRA, UKRAIŃSKOŚĆ, ALBAŃSKOŚĆ, DWUDZIESTY PIĄTY, PIES RODZINNY, MASZYNOWNIA, ŻURAW, WREDOTA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, PROTAGONISTA, DROGI RODNE, SILNIK UNIWERSALNY, EMBLEMAT, SMOLUCH, KRAWĘŻNICA, POGROBOWISKO, ZACIĘTOŚĆ, GOLIAT, ORBITER, SOLILOKWIUM, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, ŚRUTA, LODOWIEC DOLINNY, AULA, LUDZKIE ZOO, SKOCZNIA, NIECHLUJ, KOŁNIERZ, FAKTURA, MISKA KLOZETOWA, POJAZD KOLEJOWY, JEHOLOPTER, KARON, MIŁOŚĆ, GERMANIZATOR, ZESTAW KINA DOMOWEGO, SZYJA, DIVA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, BOZON Z, OSTROWIANKA, WZIERNIK, NOMOKANON, ZASADA DUALNOŚCI, WIEK ZGODY, KARABELA, FUTRO, UTWÓR KAMERALNY, CHOROBA PLUMMERA, ARKAŁYK, TUBMARYNA, PROMIEŃ, SŁABEUSZ, GNIAZDKO, EDYTOR, ODŁÓG, KOWADŁO, KASZA JĘCZMIENNA, NAWALANKA, SŁONECZNICA, DWUDZIESTY CZWARTY, WYROBISKO GÓRNICZE, RYSUNEK, FALA HARMONICZNA, MAKARON, MANELE, CZAS, PALEC BOŻY, KYNOTERAPIA, BRAND, ARTROZA, OPRAWA, UNIWERSYTET, UZYSK, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, SYRENI GŁOS, CUKIERNICZKA, REUMATYZM, TEREN ZAKRYTY, OGÓREK KISZONY, BALSAM, BRAMKA LOGICZNA, KOD PASKOWY, PISTON, KAT, CASTRES, CISZA WYBORCZA, NACIĄG, SÓL, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, NEANDERTAL, LICZBA CHROMATYCZNA, BIEDAK, KONTYNGENT, WOLARKA, RĘCZNE STEROWANIE, WYSZUKIWARKA, KOD GENETYCZNY, MUCHINA, OPUSZCZENIE, POMOCNOŚĆ, GLUKOMETR, CZŁONEK, SZAŁAS, ZAPALENIE, WYŁAPYWACZ, PAŃSTWO ROŚLINNE, STOPKA, SZCZUR, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, KLARNET, MONILOFITY, KABAT, KOK, POWIETRZNIA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, HYDROFON, PORTRECISTA, ODSTĘP, OBLĘŻENIEC, AUGUR, FALA WZROSTOWA, ODLEWA, SĄD PODKOMORSKI, GALERIA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, LUFT, LEJBIK, FILC, RUCH EKOLOGICZNY, WSPÓŁUCZEŃ, PANNA NA WYDANIU, PENSYLWANIA, WYCHODŹSTWO, PODGRZEWACZ, FANFARON, OSTROŚĆ, OGONEK, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, CHOROBA ZAKAŹNA, ODRZYNEK, CZASZA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, BIEGUN, REPETYCJA, TŁUMIK, KANTYLENA, REZONATOR, TELEKONWERTER, KOGUT, KOJEC, TRÓJNÓG, WSPÓŁŻYCIE, KOZIBRÓD, PANIER, ŚWINIARKA, WCIĄGARKA, GRANITA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, OLEJ ARACHIDOWY, OHYDZTWO, ZNAJDEK, UKŁAD EKLIPTYCZNY, OKRĘT DESANTOWY, CITRONELLA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, CZU, SAMOUCZEK, ŻARŁACZ JEDWABISTY, PIECZEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca membrana (wibrafon), wykonana zazwyczaj ze skóry lub błony, tworząca jedną z części instrumentu i wprawiana w wibracje poprzez uderzenia pałką, szczotką lub dłonią; membrana rozpięta jest na cylindrycznym, stożkowym lub innym podobnym korpusie, który jest zarazem pudłem rezonansowym instrumentu, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT MUZYCZNY, W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU JEST DRGAJĄCA MEMBRANA (WIBRAFON), WYKONANA ZAZWYCZAJ ZE SKÓRY LUB BŁONY, TWORZĄCA JEDNĄ Z CZĘŚCI INSTRUMENTU I WPRAWIANA W WIBRACJE POPRZEZ UDERZENIA PAŁKĄ, SZCZOTKĄ LUB DŁONIĄ; MEMBRANA ROZPIĘTA JEST NA CYLINDRYCZNYM, STOŻKOWYM LUB INNYM PODOBNYM KORPUSIE, KTÓRY JEST ZARAZEM PUDŁEM REZONANSOWYM INSTRUMENTU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
instrument perkusyjny membranowy, instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca membrana (wibrafon), wykonana zazwyczaj ze skóry lub błony, tworząca jedną z części instrumentu i wprawiana w wibracje poprzez uderzenia pałką, szczotką lub dłonią; membrana rozpięta jest na cylindrycznym, stożkowym lub innym podobnym korpusie, który jest zarazem pudłem rezonansowym instrumentu (na 30 lit.)
membranofon, instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca membrana (wibrafon), wykonana zazwyczaj ze skóry lub błony, tworząca jedną z części instrumentu i wprawiana w wibracje poprzez uderzenia pałką, szczotką lub dłonią; membrana rozpięta jest na cylindrycznym, stożkowym lub innym podobnym korpusie, który jest zarazem pudłem rezonansowym instrumentu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY
instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca membrana (wibrafon), wykonana zazwyczaj ze skóry lub błony, tworząca jedną z części instrumentu i wprawiana w wibracje poprzez uderzenia pałką, szczotką lub dłonią; membrana rozpięta jest na cylindrycznym, stożkowym lub innym podobnym korpusie, który jest zarazem pudłem rezonansowym instrumentu (na 30 lit.).
MEMBRANOFON
instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca membrana (wibrafon), wykonana zazwyczaj ze skóry lub błony, tworząca jedną z części instrumentu i wprawiana w wibracje poprzez uderzenia pałką, szczotką lub dłonią; membrana rozpięta jest na cylindrycznym, stożkowym lub innym podobnym korpusie, który jest zarazem pudłem rezonansowym instrumentu (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x