OSOBA, KTÓRA HEJTUJE - WYRAŻA ZŁE I ZŁOŚLIWE OPINIE O CZYMŚ LUB O KIMŚ W INTERNECIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEJT to:

osoba, która hejtuje - wyraża złe i złośliwe opinie o czymś lub o kimś w internecie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HEJT

HEJT to:

bardzo negatywna i złośliwa reakcja ludzi na kogoś lub coś zwłaszcza w internecie (na 4 lit.)HEJT to:

pojedyncza negatywna wypowiedź w internecie (na 4 lit.)HEJT to:

wrogość, nienawiść i złośliwość (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA HEJTUJE - WYRAŻA ZŁE I ZŁOŚLIWE OPINIE O CZYMŚ LUB O KIMŚ W INTERNECIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.986

METAL KOLOROWY, STRZAŁA EROSA, FRAGMENTARYZACJA, LĘK, KIEROWCA, CIOS, OLEJ PALMOWY, PLUTON, CEL, GEKONEK, KONFEKCJA, PASTWA, NEANDERTALCZYK, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, MASTYKS, TRANSPORTÓWKA, SAMOGONKA, KĄT, MORDENT, HAK, SĘDZIA BOCZNY, OBIECANKI CACANKI, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, STRZAŁKA, MIŚ, ODWAGA CYWILNA, VIP, OKALECZENIE, CZERNINA, SZYPUŁA, CHOMIK, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, PRZEŚMIEWKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, SREBRZENIE, NARZĄD KRYTYCZNY, SUW, CZWARTY, KARP PO POLSKU, WKŁADKA, RDZA, NIECZUCIE, CHŁOSTA, GOŁĘBICA, PRZEDSTAWICIEL, MADONNA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, PODŁOGA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, CZART, JEZUITA, SYR, HEDONIZM ETYCZNY, BYDLĘ, PODBIERACZ, EFEKT MAJĄTKOWY, STAŁA, DIAFANOSKOPIA, PŁOTKA, CZAT, REŻYSER, CZABAN, ZNAK KOREKTORSKI, NAZWA HANDLOWA, ZAGRANICZNIAK, WIRKI, ANGIELSKA FLEGMA, WSZECHWIEDZĄCA, PŁOZA, KURONIÓWKA, NADŻERKA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, ŚRODEK KARNY, ADALINA, INSPEKTOR SZKOLNY, OBRĘB, PŁUCA, PASSACAGLIA, SKARŻYCIEL, TERCJA, UFNOŚĆ, PAPRYKARZ, OBCHODOWY, CYGAN, SŁODZIAK, ITAKA, LAWA PODUSZKOWA, RZECZNIK, INICJACJA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, BUGAJ, BUNT, PŁAWINA, RENTGENOLOGIA, OZOREK, FIGURA RETORYCZNA, AKADEMIA, POWIERNICTWO, RYCERZ, PŁYWACZ, RISOTTO, LODOWNIA, OPRAWCA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, OSĘK, HUMOR, PLATFORMA CYFROWA, NIEMIEC, PASOŻYT, TECHNICZNY NOKAUT, PRZEBIERANIEC, ALBARELLO, OWOCNIA, WIĄZANIE, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, WADA DREWNA, ODMA OPŁUCNOWA, TYTOŃ, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ELASTIK, PRODUKT, NADZÓR INWESTORSKI, RAK KRAWIEC, JOB, STRAWIŃSKI, PARAMETR, LATARNIA, PIGULARZ, PODNIEBIENIE TWARDE, ZAPARCIE, ŚLIZG, WODNIAK, TKAŃCOWATE, MANIFESTACJA, SPEDYTOR, RZECZNIK, TERMOJONIZACJA, GODZINA PRAWDY, PANICZĄTKO, TARPAN, WŁÓCZYKIJ, LÓD MARTWY, DESNOYER, TRUCHŁO, ANASTYLOZA, TAPETA, ANTENA, OBIEKTYW, WNĘKA, DENAT , CYWILKI, LUDZKIE ZOO, WYROK PRAWOMOCNY, WYROSTEK FILTRACYJNY, DEPILACJA, OPERACJA LOGICZNA, KOSMETYK, ARTUR, PÓŁBÓG, ZJADACZ, POLIHISTOR, RĘKAWEK, WAPNIAK, MIRLITON, OWIJARKA, RĘKOJMIA, PRZYLEPNOŚĆ, FOLKSDOJCZ, POMROK, CHEMOTAKSYNA, ORBITA, RODZICIELKA, MUTACJA CICHA, WŁOSKI, PROGRAM, OSTATNIE POŻEGNANIE, KRA LODOWCOWA, KONTYNGENT, FRA, MIMOZA, BLENDA SMOLISTA, SKRYPTOR, KOKS, ZGŁASZALNOŚĆ, SZCZAW, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, RAKIETA, KORYTO, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, STOS, MASKA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KULUARY, KORPUS, MATOŁEK, OBOZOWISKO, MUSZNIK, ORGAN, OGRANICZENIE, MAJONEZ, COLA, KROPLA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ZAKON MNISZY, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ŁACINNIK, ROŚLINA AKWARIOWA, CHOROBA PROMIENNA, RANA WYLOTOWA, KUCHMISTRZ, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, AŻUR, RINFORZANDO, SZMUGLERZ, HEJNAŁ, MROZEK, BEZIMIENNOŚĆ, SIKSA, BOMBA, PROLOG, KOMIK, NAROCZNIK, FUTERKO, OGNIWO, TREP, PRECYPITACJA, HACJENDER, WSIOK, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, PROSIACZEK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, RESZTKI, KAWAŁ, AULA, MNISZEK, DOMINANTA, ŻENIEC, DAWKA PROGOWA, EGZOCENTRYZM, BŁYSK, WOLT, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ODGAŁĘZIACZ, PODRÓŻNIK, DYSZKANCISTA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ŻAŁOBA, KONTROLA DOSTĘPU, REMONT ŚREDNI, ROZEDMA PŁUC, NIEBIOSA, ALEUCKI, DZIRYT, INSTRUMENT MECHANICZNY, PROSAK, STARA MALUTKA, FORMA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ESTER, WYPADEK JĄDROWY, TROLLING, JEZIORO PODLODOWCOWE, APLIKACJA, ULTRABOOK, TOM-TOM, WŁÓKNO, STRZAŁA KUPIDYNA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, STRAŻNIK, RECEPTARIUSZ, DOBRA STRONA, KARTOTEKA, KLASTER, PEREŁKA, SZCZAWIK, OBELGA, SNAJPER WYBOROWY, BANITA, MNOŻNA, NOSICIEL, TARGANIEC, ANGORA, AKWEN, PYSZOTA, WYJAZD, BARYKADA, NASADA, PROSZEK DO PIECZENIA, PŁOMYK, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, AEDICULA, EDYTORKA, WATA, OBRONA, STARTER, BUTELKA, BURŻUJSTWO, ?BUDDYZM TYBETAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.986 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA HEJTUJE - WYRAŻA ZŁE I ZŁOŚLIWE OPINIE O CZYMŚ LUB O KIMŚ W INTERNECIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA HEJTUJE - WYRAŻA ZŁE I ZŁOŚLIWE OPINIE O CZYMŚ LUB O KIMŚ W INTERNECIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEJT osoba, która hejtuje - wyraża złe i złośliwe opinie o czymś lub o kimś w internecie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEJT
osoba, która hejtuje - wyraża złe i złośliwe opinie o czymś lub o kimś w internecie (na 4 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA HEJTUJE - WYRAŻA ZŁE I ZŁOŚLIWE OPINIE O CZYMŚ LUB O KIMŚ W INTERNECIE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OSOBA, KTÓRA HEJTUJE - WYRAŻA ZŁE I ZŁOŚLIWE OPINIE O CZYMŚ LUB O KIMŚ W INTERNECIE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x