OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYSTENT to:

osoba (lub zwierzę), która pomaga innym ludziom, zawodowo lub bezpłatnie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASYSTENT

ASYSTENT to:

pomocnik, podległy współpracownik (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.938

TELETECHNIKA, MORALIZACJA, NOZDRZE, CHIŃSKI, SMILEY, ATMOSFERA, BEZWŁAD, WIHAJSTER, WYMAGANIA SYSTEMOWE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PUDDING, KAPITAŁOWOŚĆ, PASAŻ, KINKAN, MOZART, ORBITA POLARNA, AKCEPTOR, PAJAC, WINIAN, KOMÓRECZKA, MATERIAŁ WYBUCHOWY, KAPAR, ZAPISOBIERCA, PUSZEK, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, ELANA, NAJEŹDŹCA, LIST OTWARTY, CIOS, PALMA, LĄDZIENIE, DIAMENT, WISIELCZY HUMOR, EKONOMIK, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, KAMIEŃ SŁONECZNY, NALEWKA, LEK, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PARÓWKA, MADŻONG, PAKA, OBJAW ZASŁONOWY, ZAIMEK, PRZESTRZEŃ HILBERTA, BLACHARZ, PUŁAP, PRZYBUDOWA, FLESZ, WADA WZROKU, PÓLKO, SSANIE, DOMICYL, ALIAS INTERNETOWY, SZCZOTECZKA, GŁOWA PAŃSTWA, PRZEMOC, APOZYCJA, KONSOLA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ZRAZÓWKA, HUBA SIARKOWA, HURMA, TYTUŁ PRASOWY, DEMÓWKA, HIDŻAB, WRÓŻ, BUDLEJA, SZAKAL, CZAS ZIMOWY, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, LACROSSE, PAJAC, SARKOFAG, KOZIARZ, ŁYSAK, KOTŁOWNIA, NATRYSK, GRAF PÓŁEULEROWSKI, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, ZGRZEBŁO, HAZARDZISTKA, DOM JEDNORODZINNY, LUK, SEROKONWERSJA, AKWEN, WYSŁUGA LAT, WÓR, OPŁATA ADIACENCKA, KOZA, FREON, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, TYMOTKA, KOMBINATORYKA, ŁOŻYSKO, PRODUKT, PIĘTRO, PIEC, RICHELIEU, BUTERSZNYT, WISKOZA, BETON JAMISTY, WYKUSZ, PIESZCZOSZEK, NASŁANNIK, MANIFESTACJA, KULEBIAK, REAKCJA, SUPORT, KAFTAN, ZAJĘCZA WARGA, PIEPRZ MNISI, ZWIERZĘ, AŁYCZA, SIECZKA, KOLEŚ, KAJZER, EWOLUCJA, SORT MUNDUROWY, CYPRZYN, RABA, ANTOLOGISTA, DOPŁATA EKSPORTOWA, EKSPERTKA, OWAD, PODMIOT LIRYCZNY, LIBRA, MARRAN, MOGISYGMATYZM, VOLKSDEUTSCH, TURZYCA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, BODARZ, USTANOWICIEL, SIEĆ KOLEJOWA, IZBA, SAMODZIERŻCA, PREZENTER, SAJGONKA, TYP DZIKI, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, PRANIE MÓZGU, WILK, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, PŁOZA, WŁOSIE, BANANOWA MŁODZIEŻ, BIAŁE PLAMY, KŁAMCZUCH, POLEWACZKA, FURGON, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KRATA DYSTRYBUTYWNA, WYSYPKA, GOSPODARSTWO DOMOWE, WŁÓCZYKIJ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, WERANDA, LAMBADZIARA, BUŁKA MONTOWA, MARATON, STREFA BUFOROWA, FARCIARA, HALOFIT, GORCZYCZNIK, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, WYRĄB, DOKUMENTARZYSTKA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, ZAKON MNISZY, SPRZĄCZKA, DOSTOJNIK, NOSOROŻEC TĘPONOSY, IZOMER, WAŁ, DEPRESJA, MIECZ, WSPÓŁREGENT, DYSTRYKT, WYPEŁNIENIE, PLUJKA, PRZYNĘTA, OWOC POZORNY, RURKA INTUBACYJNA, ENTEROBAKTERIA, USŁUGOBIORCA, PLAN SYTUACYJNY, ARAK, GLIPTYKA, CZERPNIA POWIETRZA, LINA, RÓW IRYGACYJNY, NABRZEŻE, ALFABET MORSE'A, AWANTURNIK, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, HANTABA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, TERAPEUTA, PACHNOTKA UPRAWNA, SPÓJNIK, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, MYŚL, PRÓBA SAMOBÓJCZA, BŁONA SUROWICZA, RZUT WOLNY, POTENTAT, BERET, ORŁORYB, RAPTULARZ, RĘCZNE STEROWANIE, NEOPOGANIZM, NIĆ, ZWIERZĘ DOMOWE, STAROŻYTNOŚĆ, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, NON-IRON, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, MANIPULATOR, SYNONIM TAKSONOMICZNY, MELON, PATROLOWIEC, BILLBOARD, LAND, ABSYDA, DRUT, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, IKEBANA, MORGA, PASIERB, SYSTEM SYMBOLICZNY, BAGAŻÓWKA, TUBA, KUKURYDZIANKA, PODUSZKA, PODWIECZÓR, PROPILEJE, OBORA DWORSKA, ANEGDOTA, KNEL, WYWIAD, JEDNOSTKA METRYCZNA, ESKIMOSEK, PYLICA ALUMINIOWA, SOWIECKOŚĆ, PUNKT, BON UWŁASZCZENIOWY, ATRAKTANT, KORD, TACZKA, WOSK, WNĘTER, POPRZEDNICZKA, MATERIAŁ, MŁYNEK, DOPPELGANGER, CZWÓRKA, ZNAK PISARSKI, JARZYNA, BROŃ MASZYNOWA, BELWEDER, JIM, CEROWACZKA, ŻUŻEL, DESKA SEDESOWA, KASOWNIK, MALIMO, NIEPRZYJACIEL, PIRAMIDKA, MRÓWKOJADEK, ŚLĄSKI, ODKAŻACZ, RÓW PRZECIWPANCERNY, SPRAWNIK, LAMPA PUNKTOWA, POWSZECHNOŚĆ, BRAMKARZ, NABIERACZ, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, KURATELA, FILECIK, POLIMORFIZM, ŚCISŁOŚĆ, ROZWÓJ WSTECZNY, IMPERATOR, PLANETA SKALISTA, KOCZ, NIEREZYDENT, OCHRONA INDYWIDUALNA, UKŁAD PLANETARNY, GATUNEK PARASOLOWY, KUŹNICA, NÓŻKA, DYSPLASTYK, KROK, PUNKT LIMFATYCZNY, KLUCZ, PCHEŁKI, ?ZATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.938 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYSTENT osoba (lub zwierzę), która pomaga innym ludziom, zawodowo lub bezpłatnie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYSTENT
osoba (lub zwierzę), która pomaga innym ludziom, zawodowo lub bezpłatnie (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - OSOBA (LUB ZWIERZĘ), KTÓRA POMAGA INNYM LUDZIOM, ZAWODOWO LUB BEZPŁATNIE. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x