PODŁUŻNY PRZEDMIOT Z METALU LUB TWORZYWA, W KSZTAŁCIE MIOTEŁKI, SŁUŻĄCY DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW Z BĘBNÓW (UŻYWANY ZAMIAST PAŁECZEK) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIOTEŁKA to:

podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 8 lit.)SZCZOTECZKA to:

podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIOTEŁKA

MIOTEŁKA to:

zdrobniale: miotła - pęczek witek, słomek, włosków, piór itp. (często z trzonkiem), który służy zwykle do omiatania, nanoszenia czegoś na coś, chlapania, gładzenia powierzchni, masowania (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

pęczek witek, słomek, włosków, piór itp. (często z trzonkiem), który służy zwykle do omiatania, nanoszenia czegoś na coś, chlapania, gładzenia powierzchni, masowania (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

pędzelek, kępka włosków np. na końcach uszu niektórych zwierząt (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

brunatnica z rzędu Sphacelariales, która ma krzaczastą plechę, podobną do darni (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁUŻNY PRZEDMIOT Z METALU LUB TWORZYWA, W KSZTAŁCIE MIOTEŁKI, SŁUŻĄCY DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW Z BĘBNÓW (UŻYWANY ZAMIAST PAŁECZEK)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.461

CYSTA, OLEJEK, TEMAT, SKALA DIATONICZNA, INSTRUMENT, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, PUSZKA MÓZGOWA, HUCUŁ, PUDDING, DESZCZ, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, POZIOMICA, LODOWIEC FIELDOWY, ŁAZANKI, CYBORIUM, CHUSTA, CERKIEW, KULT, JAPONKA, UCHWYT, SNICKERS, ANGIOPLASTYKA, HARTOWACZ, DYSCYPLINA NAUKOWA, KOZIA NÓŻKA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, OBUDOWA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, KIELICH, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, JEGO WYSOKOŚĆ, KRUCHE CIASTO, SIEĆ ZASTAWNA, MŁOTEK, MELOGRAF, WISZOR, STATUS MATERIALNY, MIGOTANIE GWIAZD, MORYNA, ZRZYNKA, PIŁA, ŚWIAT DYSKU, STATYSTA, SPŁYW, RURKA INTUBACYJNA, STEROWNIK URZĄDZENIA, CERAMIKA SZNUROWA, KACAPSKI, USTNIK, CHŁODNIK, KONEW, STYLO, NAKO, KLAUZULA GENERALNA, JAMA, ŚLIZGAWICA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KARTA, NAGAN, POCHODNIK, KÓŁECZKO, REALIZM, AŻUR, PIECZEŃ, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ZAPRAWA, REJESTR, SIUSIUMAJTEK, DEVELOPER, BRYFOK, NIEWIASTA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, PREZENTER, TERCJA, ŚLISKOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, CHRZCIELNICA, BLOKADA, PRE-PAID, ZIMNE NÓŻKI, DROGA TWARDA, LITOBENTOS, AGRESOR, GŁUPTAS, HOSTIA, MACZUGA, DODATEK STOPOWY, ANTENA MIKROPASKOWA, TYKA, IKEBANA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, SECESJONISTA, KASZA, ODSTĘP, NEOPOGANIZM, ZBIORKOM, OZOREK, MARIO, POCISK ARTYLERYJSKI, TWARDZIAK, RACJONALIZM, DOMEK KEMPINGOWY, ESPADRYLA, UKRAIŃSKOŚĆ, BRAZYLIANY, LEGENDA, BERNARD, POLONISTYKA, GROŹBA KARALNA, KANAPKA, AKALKULIA, POZYCJA, BOREWICZE, LINIA ŚREDNICOWA, LODOWICA, ELOPSOPODOBNE, KOMENDA, RADAR METEOROLOGICZNY, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, SAMOPOMOC, WIATR, MARKIZA, DRYBLING, MINY, EMISJA WTÓRNA, PROGRAM UŻYTKOWY, FLUORESCENCJA, DEZASEMBLER, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, BOCZNIK, SKAŃSKI, KONKURS, MAJÓWKA, STRZAŁA, ZAKŁAD, ZŁOCIEŃ, KREOL, BEZGŁOŚNOŚĆ, MARGARYNA, WYRAZ, SEPTYMOLA, WYBRYK NATURY, PORWAK LODOWCOWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, REFLEKS, OKO OPATRZNOŚCI, HERBATA, MARUDER, KLAMOT, ARTUR, PRZEDMIOT, REFEKTARZ, ODZYSK, DYPTYK, JARMULKA, MANES, LIPOLIZA, DAWCA NARZĄDÓW, JĘZOR LODOWCOWY, BRUDAS, GDERACTWO, POGŁĘBIARKA, WODNICZKA, GODŁO PROMOCYJNE, ŁOŻNICZY, ARMATOR, CYGARETKI, SZARPAK, KLAUZULA WALORYZACYJNA, BRYZOL, MALATURA, TYCZKA, MONITOR, KILOFEK, TACA, OPARCIE, PROROK, TRZYKROTNOŚĆ, MANTY, EMISJA, KONSYSTORZ, BIRMAŃSKI, WIECZÓR POETYCKI, WIELORAK, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, ZWORNIK, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, DWUDZIESTOŚCIAN FOREMNY, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, POSZEWKA, ANODA, ŁYŻKA, WKŁADKA, PRĄTNIKI, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, SZARPANKA, CEREBROZYD, KURATOR, STIL, KOŃ TROJAŃSKI, KRYSZTAŁ, TORU, SPUSZCZENIE, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, KARABELA, PUNK ROCK, PÓŁOKRĄG, RISOTTO, OMAR, GALERIA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, BASEN, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, DOMINACJA, INSTRUMENT MECHANICZNY, URANOWIEC, SENSUALIZM, DILER, SYNDETIKON, CIRTH, PŁUCA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, DWUDZIESTY PIĄTY, BARWA, BATALIA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, MUZYK, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, DIABEŁEK, APOLOGETYK, LESZ, ŁACINNIK, BŁAHOSTKA, TĘPOZĘBNE, STOPIEŃ, KLINIKA ODWYKOWA, GÓRNICA, TURMA, NIEOSTROŚĆ, HALA MASZYN, PACHOŁEK, PRĘT, KONSOLA STEROWNICZA, ZAWISAK, SKALISKO, WELIN, PAROWCZYK, ORTOGRAFIA, MINA, DROGI, EMALIA, SZURPEK MISECZKOWATY, NIEMOŻLIWOŚĆ, TREMBITA, LENIWOŚĆ, PLAZMA, CHEMOTAKSYNA, WYPĘDZENIE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, MIMEOGRAF, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, SKIP, TROLLING, ANTYPAST, POCHODNA FORMALNA, RURA KUNDTA, DEKONTAMINACJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ROZCINACZ, STOCZNIA, BERŻERA, RUCHY EPEJROGENICZNE, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PRZĘSŁO, NABIODRNIK, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, MCOT, PODWODA, HUBA SINIAK, WISIOREK, PELA, JUMA, KOLEŻANKA PO FACHU, CZAS URZĘDOWY, RELIKWIA, RUSIŃSKI, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, CEGŁA KOMINOWA, KONCERT, HALLOWEEN, BANKOWÓZ, OŚNIK, SERIA, MIERZEJA, KONSONANS, ?MECENASOSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.461 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODŁUŻNY PRZEDMIOT Z METALU LUB TWORZYWA, W KSZTAŁCIE MIOTEŁKI, SŁUŻĄCY DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW Z BĘBNÓW (UŻYWANY ZAMIAST PAŁECZEK) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PODŁUŻNY PRZEDMIOT Z METALU LUB TWORZYWA, W KSZTAŁCIE MIOTEŁKI, SŁUŻĄCY DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW Z BĘBNÓW (UŻYWANY ZAMIAST PAŁECZEK)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIOTEŁKA podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 8 lit.)
SZCZOTECZKA podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIOTEŁKA
podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 8 lit.).
SZCZOTECZKA
podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 11 lit.).

Oprócz PODŁUŻNY PRZEDMIOT Z METALU LUB TWORZYWA, W KSZTAŁCIE MIOTEŁKI, SŁUŻĄCY DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW Z BĘBNÓW (UŻYWANY ZAMIAST PAŁECZEK) sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - PODŁUŻNY PRZEDMIOT Z METALU LUB TWORZYWA, W KSZTAŁCIE MIOTEŁKI, SŁUŻĄCY DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW Z BĘBNÓW (UŻYWANY ZAMIAST PAŁECZEK). Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast