Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PODŁUŻNY PRZEDMIOT Z METALU LUB TWORZYWA, W KSZTAŁCIE MIOTEŁKI, SŁUŻĄCY DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW Z BĘBNÓW (UŻYWANY ZAMIAST PAŁECZEK)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIOTEŁKA to:

podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 8 lit.)SZCZOTECZKA to:

podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIOTEŁKA

MIOTEŁKA to:

zdrobniale: miotła - pęczek witek, słomek, włosków, piór itp. (często z trzonkiem), który służy zwykle do omiatania, nanoszenia czegoś na coś, chlapania, gładzenia powierzchni, masowania (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

pęczek witek, słomek, włosków, piór itp. (często z trzonkiem), który służy zwykle do omiatania, nanoszenia czegoś na coś, chlapania, gładzenia powierzchni, masowania (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

pędzelek, kępka włosków np. na końcach uszu niektórych zwierząt (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

brunatnica z rzędu Sphacelariales, która ma krzaczastą plechę, podobną do darni (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁUŻNY PRZEDMIOT Z METALU LUB TWORZYWA, W KSZTAŁCIE MIOTEŁKI, SŁUŻĄCY DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW Z BĘBNÓW (UŻYWANY ZAMIAST PAŁECZEK)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.790

KAPAR, FEDRUNEK, DEFILADA, KREDKA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, CZUB, STRUNOWIEC, JEDNOPŁAT, KIFOZA PIERSIOWA, GILOTYNA, MAJSTERSZTYK, TRANSEKT, PODRODZAJ, ARKUSZ POETYCKI, KAWOWIEC, MANDORLA, AFERKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, MOLOS, DESZCZ, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, DZIRYT, ALIAS INTERNETOWY, ŁEZKA, ANTENA MIKROPASKOWA, SŁUCHOWISKO, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, CZÓŁENKO, PUNKT, JUMA, STOMIA, NASADA, PENETROMETR, SPADKOBIERCA, TRANSKRYPCJA, WÓŁ, MANIERA, SALADA, BAŁAMUTNICA, PONCZÓWKA, STATUS MATERIALNY, SWAR, KRYSTALIZACJA, POLER, WIATR, ZAĆMA POURAZOWA, STATUS, KLASTER, WYROCZNIA, UKŁAD ODNIESIENIA, STRZELNICA SPORTOWA, KOLASA, CZERPACZ, EGZORTA, BRYTYJSKOŚĆ, REPOZYCJA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, DWUZŁOTÓWKA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, DYSK KOMPAKTOWY, ROŚLINA DWUPIENNA, BUDKA, STATUS SPOŁECZNY, LENIWIEC, CECOLIT, LUK, MATURKA, PUSZCZA, GALAS, KATTABOMANCJA, OSAD DELUWIALNY, BASZTA PROCHOWA, PŁETWA, TERMOMETR RNA, SAJETA, BYDLAK, CIĄGACZ, PLEWKA, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, WYPEŁNIENIE, DYSZKANCIK, OWOCNIA, SERCÓWKA, KOLEŚ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, CZUBEK, DYWDYK, KARTA, SURMA, FOTOTROPIZM DODATNI, ANIMACJA KOMPUTEROWA, CEREMONIAŁ, PRZEKĄTNIA, SALAMANDRA KAUKASKA, TECZKA, FALA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, REŻYM, REKOMENDACJA, SPĘCZAK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, GŁOWA PAŃSTWA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, WIZJONER, ŁAPÓWKARSTWO, TOTEM, CARROCCIO, LAMPAS, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WSPOMAGACZ, TRANSPORTER OPANCERZONY, RUCHY EPEJROGENICZNE, ZATOKA, HIPERWENTYLACJA, PRECEL, ALMARIA, POMORSKI, GALAKTYKA, FARA, FETYSZYSTA, SEKCJA RYTMICZNA, OKTET, JĘZYK ROMAŃSKI, SŁUPISKO, PRYSZNIC, SOLNISKO, FERETRON, IGLASTE, POWAŻNY WIEK, LIBELLA, MŁOT KAFAROWY, CHOROBA WENERYCZNA, ZMOTORYZOWANY, ANEGDOTA, DALMATYKA, SUROWOŚĆ, ZEBROID, CIOS, PIEGUSEK, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, NAŚLADOWNICTWO, WNĘTROSTWO, ŚREDNIA KWADRATOWA, IRYS, ALTER EGO, DŁUGIE RĘCE, MAZURSKI, DŁUGODZIÓB, NAWIERZCHNIA, RESTART, OBŁĘK, MIARA, POMNIK, PEDERASTKA, PELENG, ILLOKUCJA, WELUR, TAMARILLO, ZRAZÓWKA, KASZYCA, ODTWÓRSTWO, PCHACZ, SOCZEWICA, PŁASZCZKA, JĘZYK HINDUSTANI, CEREMONIALNOŚĆ, MAKATA, OCZKO, MASŁO, BESZBARMAK, SAMPLER, DIADEM, KRAJKA, BARBET, PIĘTRO, DZIERLICA, NAWÓJ, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, BEZCZASZKOWIEC, OBOWIĄZEK SZKOLNY, DIRCIK, TOWOT, KRAJ NORDYCKI, JĘZYCZEK U WAGI, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SEN, WIOŚLAK, WĘGRZYNEK, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, HOMOGENAT, RAJDER, PATROLOWIEC, KABRIOLECIK, HEROD-BABA, BEK, ROBOTA GÓRNICZA, FIRMANCTWO, KALWARIA, TERMOREGULATOR, DŁUGI WEEKEND, ŚMIECISKO, STEREOTAKSJA, REOFILE, AEDICULA, MIEDZIORYT, ŁAŃCUCH, KOSMOGONIA, SYGNAŁEK, ALKOHOL ROLNICZY, CYTOWALNOŚĆ, KWIATUSZEK, BIEGUNKA, MUZYKA PROGRAMOWA, JASKINIA LODOWA, GILOTYNA, CIĄGNIK WÓZKOWY, STATYKA, OSTROKRZEW, NACISK, FAGOCYTOZA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, CARAVAN, KARTAN, JARZMO MOSTOWE, FAKT PRAWNY, SNIFFER, WALKA, SZUPINKA, OBSZAR WODNY, PŁAZY BEZNOGIE, PODBIERACZ, SZCZERBA, KROCHMAL, MENORA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PRZEWRÓT, BRYZOL, CEWNIK, ZEGAR WIEŻOWY, TRANSPORTOWIEC, RÓW PRZECIWPANCERNY, ŚLISKOŚĆ, PĘCHERZ, ŻYŁA, POLIMER FLUOROWY, ROZGWIAZDA, ADALINA, HOSTIA, OZDOBNIK, MAPA NUMERYCZNA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, CZERWONOSKÓRY, CEREBROZYD, TEOKRACJA, TAKSYDERMIA, ZNIECZULENIE, GRAFFITI, ODKRYCIE, STOŻEK PRZYBYSZOWY, UNIZM, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PREZENT, DYSONANS, ESTER, KOŁYSANIE, BAT, DWURÓG, BRYTFANNA, JĘZYK ARAMEJSKI, ROZTOCZE, ZMARSZCZKA, OSTINATO, ALOES, FREGATA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, PRODUKT TRADYCYJNY, BATAGUROWATE, WÓŁ, KRAWAT, BŁYSK, GOŹDZIENIEC, SLAJS, ZAMEK, DIATRYBA, TUBULOPATIA, STROLLER, FROTKA, BRYCZKA, RYTUAŁ, KARP PO KRÓLEWSKU, KORTYNA, DRABINOWIEC MROCZNY, HAJDUK, DIAGRAM FAZOWY, ZDANIE, KOCHAŚ, OMER, PRÓBKA, KABAT, PORCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.790 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PODŁUŻNY PRZEDMIOT Z METALU LUB TWORZYWA, W KSZTAŁCIE MIOTEŁKI, SŁUŻĄCY DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW Z BĘBNÓW (UŻYWANY ZAMIAST PAŁECZEK) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
miotełka, podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 8 lit.)
szczoteczka, podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIOTEŁKA
podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 8 lit.).
SZCZOTECZKA
podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x