ZDROBNIALE: DZIEWCZYNKA - MAŁA LUB MIŁA MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWCZYNIĄTKO to:

zdrobniale: dziewczynka - mała lub miła młoda osoba płci żeńskiej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: DZIEWCZYNKA - MAŁA LUB MIŁA MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.469

MAFIJNOŚĆ, CHEDDAR, KUKIEŁKA LESSOWA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, GASTRONOMIK, MAŁOŚĆ, INEZ, STOS, OLEJ JADALNY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PRZEZIERNOŚĆ, KAPSLA, ZANZA, SKRZYPOWE, AEROZOL, OBRÓT, ALKOWA, PAKLON, ELEKTROLIT, PROPORZEC, CUDOWRONKA, WŁAŚCIWOŚĆ, LINA, POLIMORFIZM, PRZEPROST, GWAŁT, MELINA, DOKUMENT, OSADA, PRZYPAŁ, BOA, WIERTNICA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, OBUCH, KOMUNIKATOR, AGAMA PERSKA, JOGURCIK, ZIOMEK, SŁUGA BOŻA, GLOSA, PASJONAT, SEZONOWIEC, WYSYP, SKUNKS, STECZKA, KRYPTODEPRESJA, CIASTKARZ, MROŻONKA, SERIA, GWIAZDA WIELOKROTNA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, NAWIERZCHNIA, LETARG, BARKAS, BEZCZYNNOŚĆ, DROGA WOJEWÓDZKA, KOZAK, GAD, WŁÓKNO, PRELIMINARIUM POKOJOWE, CINKCIARZ, KRANÓWKA, PRÓCHNICZEK, KLAUZULA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, TEST, ŁZAWNIK, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, GRZYBNIA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, DEKIELEK, MENADŻER, SIEĆ, SOLANKA, WYWŁASZCZENIE, DYMKA, SŁONECZNIK, ZŁOTOGŁÓW, PORĘCZ, TARPAN, ŁABĄDEK, WYNAJEMCA, ZAZNAJOMIENIE, WILGOTNOŚĆ, WYBIJACZ, PLUTON, ŻAGIEW, STRZEMIONKO, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, KATAPLAZM, MORENA BOCZNA, STANCJA, UKŁAD OPTYCZNY, CZWOROLIST, LOT SZYBOWCOWY, JAŁMUŻNIK, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ZAPŁODNIENIE, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, TRANSURANOWIEC, MANTY, KORONA, FURGONETKA PANCERNA, WSPÓŁZAWODNICTWO, GAŁKA, CIAŁO, TROLL, KRAJE, WŁASNOŚĆ, SZCZĘKOWIEC, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, FUTERKO, NATURA, ARYTMOMETR, TUSZKA, PIKIETA, OBRÓBKA, GWARA, MYCKA, ROZDZIAŁKA, ZGRUBIENIE, MANEŻ, LINIA LOTNICZA, PROJEKT TECHNICZNY, BIEDACZKA, SKRÓT, DUŃSKOŚĆ, KOSKINOMANCJA, POŁOŻNICA, STOŁÓWKA, KURATOR SĄDOWY, FIOLET GENCJANOWY, SURDYNKA, ŁUPEK BENTONITOWY, MINERAŁ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, WRZECIENNIK, LESŁAW, HALOGENEK, STAŁOŚĆ, REKWIZYCJA, PIROGRAFIA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KOPROFIL, BROŃ JĄDROWA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, WIBRACJA LABILNA, ŁYŻKA, SINICE, ZAWISAK, KRUŻGANEK, SKONTRUM, OKŁAD, JEJMOŚĆ, USZCZĘŚLIWIACZ, STONOGA MUROWA, STRAJKOWICZ, CYSTA BAKERA, POCHODNA, KAMIENIARZ, KIJEK, PORADLNE, KANTOREK, KOMBATANT, MATERIAŁ, ŚCIĘCIE, POLSKOŚĆ, KOLORYZATOR, UŚCISK, SZCZĘK ORĘŻA, PANIENKA SPOD LATARNI, MRÓWKA, FRONTON, CIAŁO NIEBIESKIE, KAJUTA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, MASZYNA DO PISANIA, ŻABOT, MACIORKA, ZIEMIA, JACHT, PRZEMYT PLECAKOWY, BOM, LAS, TYP, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, PRZEPLOTNIA, SYSTEMATYKA, GRYPS, EMIGRACJA, BORYS, MASKULINIZM, ZAPARZACZ, OBI, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ZWIAD, METATEKST, TERMINAL PASAŻERSKI, PIANISTYKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, CEBULKA, ABOLICJONISTKA, OKA, NAGRODZENIE, DYPLOMATA, TEKSASY, OGLĄDACZ, BYSTRZE, GOŁOBORZE, GRYMAŚNIK, HIPERDŹWIĘK, RATYSZCZE, UDERZENIE, MACAK, TURCZYNEK, ARKUSZ POETYCKI, AMFIPRION, RICOTTA, TYRAŃSTWO, GRIEKOW, WÓZEK SZPITALNY, CHWYTNIK, PARYTET, DYWDYK, STRATEGIA, RÓW, PĄK, FRAZA, BERNARD, PRZEDSZKOLE, TRAGICZNOŚĆ, INTERPRETACJA, ZGĘSTEK, PRZYSTAW, MAŁPKA, INKUBATOR, PANNICA, AKCENT OSTRY, PUNKT, WIKARIUSZ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, CZAS PRZESZŁY, INTERWENCJA PROCESOWA, SYN, GENIUSZEK, OŁTARZYK, OUTSIDER, CZEREŚNIA, DULKA, KLINIEC, TURBINA GAZOWA, FAGAS, LASONOGI, HEAD HUNTER, MUTACJA PUNKTOWA, WYCINEK, DRAJREP, FUGA, DILER WALUTOWY, ROSTBEF, OBWÓD REZONANSOWY, KOSTECZKA, HANDEL NARĘCZNY, UFNOŚĆ, WIESZAK, WSIOK, MUCHINA, BAŁAGANIARZ, PRALNIA, TABLOIDYZACJA, SPRZĘCIK, KONIUNKCJA, DEMOT, ŁEBEK, DELEGACYJKA, TRĘDOWNIK, PREZENTER, KLONOWANIE, TOCZKOWCE, HEL, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, CHWYTNIK, PIKA, PŁASKOSZ, AEDICULA, NOBEL, JEDNOWŁADCA, PARTIA, WENTYLACJA MECHANICZNA, KRÓWKA, NIETOPERZ, SPŁYW, ŚMIECIARZ, PŁEĆ BRZYDSZA, LUWERS, PROFITENT, BURGRAF, CYGAN, ?RUNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.469 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: DZIEWCZYNKA - MAŁA LUB MIŁA MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: DZIEWCZYNKA - MAŁA LUB MIŁA MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWCZYNIĄTKO zdrobniale: dziewczynka - mała lub miła młoda osoba płci żeńskiej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWCZYNIĄTKO
zdrobniale: dziewczynka - mała lub miła młoda osoba płci żeńskiej (na 14 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: DZIEWCZYNKA - MAŁA LUB MIŁA MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZDROBNIALE: DZIEWCZYNKA - MAŁA LUB MIŁA MŁODA OSOBA PŁCI ŻEŃSKIEJ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x