OSOBA NIEZGRABNA, NIEZARADNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAMAJDA to:

osoba niezgrabna, niezaradna (na 8 lit.)GAMAJDA to:

osoba niezgrabna, niezaradna (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIAMAJDA

CIAMAJDA to:

osoba niezgrabna, niezaradna (na 8 lit.)CIAMAJDA to:

gapa, czyli ciapa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA NIEZGRABNA, NIEZARADNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.665

POLICJANT, OBLAT, BETA TESTER, BULTERIER, ANTYINTELEKTUALISTA, PRZYSTAW, BOŻYSZCZE, APTEKARZ, OSKARŻYCIEL, KIEROWCA, HODOWCA, LIKWIDATOR SZKÓD, GŁÓWNY KSIĘGOWY, PRÓBA SAMOBÓJCZA, DAWCA NARZĄDÓW, ZAKRĘT, RATOWNIK GÓRNICZY, DJ, NARRATOR, MAGISTER, OPERATOR, BAJRONISTA, PRZEDAWCZYK, RYCERZ, NAJEMCA, ROZSIEWCA, OBŻARCIUCH, REFORMATOR, WETERANKA, DOROBKIEWICZ, GASTRONOMIK, GADAJĄCA GŁOWA, WIESZAK, DIDŻEJ, PIJĄCY, INTERPRETATOR, DUCH ŚWIĘTY, KOMBINATOR, STRATEG, POSKRAMIACZ, ZNACHOR, CHORĄŻY, PENITENT, FILOZOF, RENTIER, PSYCHOPEDAGOG, BROKER, PODMIOT, PASIBRZUCH, KONSYGNATARIUSZ, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ORGANIZATOR, OBWINIONY, DARMOZJAD, CEL, MLON, GIAUR, BURŻUJSTWO, MŁOCARZ, DZIEWCZYNA, WETERAN, HOBBYSTA, WASAL, RACHMISTRZ SPISOWY, CHORY NA GŁOWĘ, PROGRAMISTA, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, SAUNAMISTRZ, SZPIEG, LIDER, ZAŁOGANT, FETYSZYSTA, REGENT, DYSZKANCISTA, ZGADYWACZ, KURSISTA, OBSERWATOR, SZERMIERZ, AS WYWIADU, PYRKONOWIEC, HARPAGON, DZIECIĘ WIEKU, KONTROLOWANY, GRZESZNIK, BAŁAGUŁA, MENTOR, ŻOŁNIERZ, DZIEGCIARZ, OSOBA TRZECIA, EPISJER, PARASOLNIK, SIOSTRZYCZKA, HIPERBOREJCZYK, SPIŻARNY, ATEISTA, INFORMATOR, DŁUŻNIK, ZBAWICIEL, WERBOWNIK, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, MODEL, CÓRA KORYNTU, SĘDZIA RINGOWY, CZARNUCH, DROGA, IDIOTA, PŁAWICA, HOBBISTA, ZNAJOMY, ABORTER, PRZYSPOSABIAJĄCY, SINGIEL, ORTOPTYSTKA, MISTRZ, NIEPRZYJACIÓŁKA, SZARLATAN, POSŁUSZNIK, INTERVIEW, NAZISTA, STYL KOLONIALNY, APASZ, OBRONICIEL, FILAR, PADYSZACH, TŁUMOK, RACJONALIZATOR, WZORZEC, OSZCZĘDNIŚ, BAWICIEL, PRADEREK, SPOŻYWCA, HEROS, KOCHANIE, PRZYJACIEL, ZIOMEK, WSIOWY FILOZOF, PRYWACIARZ, STENOGRAF, DERP, KAWIARKA, MŁOCKARZ, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, ZGNIŁEK, DYSKANCISTA, PRZODOWNIK, POGROMCA, PÓŁDZIECKO, TATERNIK, ROCZNIKARZ, PODSKARBI WIELKI, TYFUS PLAMISTY, MATOŁ, EKSPREZYDENT, AGRESOR, MENEDŻER, HEROLD, GRAMATYK, KAWALARZ, KOLORYSTA, ZAGRANICZNIAK, KAPITULANT, HISTERYK, SPECJALNA TROSKA, ŁĄCZNIK, TUFTA, ALKOHOLIK, KRAJNIK, POMAGACZ, NUMEREK, TRANSSEKSUALISTKA, FAKTOR, SKARŻYCIEL, OFIARA ŚMIERTELNA, SWAWOLNIK, WSPÓŁKRÓL, PROLETARIUSZ, WARTA, POSTAĆ LITERACKA, STARY WRÓBEL, KSIĘGOWY, POLONIZATOR, SAMOCHODZIARZ, PRZEDSIĘBIORCA, HETERO, MORALIZATOR, OSOBA, MARUDA, DILER, MARCIN, TŁUMACZ, FLISAK, LEKTOR, ŻYDOFIL, SYGNATARIUSZ, NUMER, USTANOWICIEL, POWSINOGA, TUMAN, REZYDENT, POLIHISTOR, ZIOMUŚ, WINIARZ, SIEROTA ZUPEŁNA, WSPÓŁZIOMEK, WYCHOWANICA, SYNTAKTYK, SZARADZISTA, DEZERTER, KARNIAK, STAROSTA GRODOWY, FUNKCJONALNY ANALFABETA, PAUPER, PRYWATNIAK, FIDEIKOMISARZ, DETALISTA, SYMBOL, KOMISANT, SZTUKA, BOHATER, WOREK TRENINGOWY, KANTORZYSTA, PRZEWODNICZĄCY, IMPROWIZATOR, FISKUS, PERYPATETYK, PRZYJACIEL DOMU, PANNA, HIPNOTYZER, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, TRADYCJONALISTA, KAZNODZIEJA, MAJSTER, TRYBUN, MONSTRUM, HIEROFANT, ZABORCA, NIEŻYJĄCY, FISZA, TROLL, NIEWIERNY TOMASZ, OSOBA ZAGRANICZNA, WALENTYNKA, KONTEMPLATOR, DIUK, SZKODNIK, ATRYBUCJA STABILNA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, GAD, APTEKARCZYK, NABIERACZ, PŁAWCA, TYSIĄC, TERRARYSTA, CZYŚCICIEL, SZCZENIAK, ŁUPACZKA, SKRZYPEK, WYKONAWCA, DEZERTER, BRAT SYJAMSKI, CINKCIARZ, BON VIVEUR, NACZELNIK, ZAPOMINALSKI, PASZKWILANT, TETRAPLEGIK, SZAFARZ, ŁOWCA TALENTÓW, KINEZYTERAPEUTA, ASEKURANT, DIAGNOSTYK, MARCINEK, GOŁĄBKA, SZCZYPIOR, ZABIEG LECZNICZY, ZIMNA RYBA, ODBIERACZ, INWIGILOWANY, ALLOCHTON, WYKONAWCA, GASTRONOM, PŁYWACZKA, MANAGER, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, PIASKOWY DZIADEK, POKEMON, WOJAK, KRWIOPIJCA, DINOZAUR, ROZBITEK, NOOBEK, EUROSCEPTYK, SZABROWNIK, USŁUGODAWCA, SKRUPULANT, ANKIETOWANY, ANIMATOR, SPECJALISTA, ?OBENAUTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.665 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA NIEZGRABNA, NIEZARADNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA NIEZGRABNA, NIEZARADNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAMAJDA osoba niezgrabna, niezaradna (na 8 lit.)
GAMAJDA osoba niezgrabna, niezaradna (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAMAJDA
osoba niezgrabna, niezaradna (na 8 lit.).
GAMAJDA
osoba niezgrabna, niezaradna (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA NIEZGRABNA, NIEZARADNA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OSOBA NIEZGRABNA, NIEZARADNA. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x