OSOBA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUMACZ to:

osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁUMACZ

TŁUMACZ to:

aplikacja (często internetowa) tłumacząca teksty w językach naturalnych, wykorzystująca różne algorytmy tłumaczenia automatycznego (na 7 lit.)TŁUMACZ to:

człowiek, który dokonuje interpretacji czegoś, objaśnia, odczytuje jakieś treści, doszukuje się w czymś znaczeń, sensu (na 7 lit.)TŁUMACZ to:

przekłada obce teksty (na 7 lit.)TŁUMACZ to:

przekłada teksty na język obcy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.582

DEASEMBLER, KUPON, GERONTOKRACJA, JUJUBA, STATEK, ASYSTA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, DWUPEPTYD, MOSTEK, AMERYKAŃSKOŚĆ, KWAS NAFTENOWY, HALOGENEK, NATRYSK, LEBERWURSZT, WALIJSKI, KULTUROWOŚĆ, ANTYGWAŁTY, GEODETA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KUCZBAJ, RODODENDRON, NUMEREK, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, OKOLICZNIK, KAMIKAZE, PRĄD, KANOE, KABINA, CHLOROHEKSYDYNA, KRĄŻOWNIK PODWODNY, GEOGRAFIA REGIONALNA, BOGUMIŁ, OFENSYWA, BESTIARIUSZ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, PUNKT ROSY, KOSMETYK, ANGIELSKOŚĆ, REKWIZYCJA, KIELICH, POGOTOWIE, AFISZOWANIE SIĘ, SZAFIARKA, SZABLONIK, STOPKA, KET, FRONTYSPIS, ZMAGANIA, LIGATURKA, BAŁAGANIARZ, KINO DOMOWE, AZJATA, ŁOPATA, HAMULEC, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, APOLLIŃSKOŚĆ, NABIODRNIK, PAWĘŻ, BOZIA, OKO, STOLIK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ROZBIEŻNOŚĆ, STAROISLANDZKI, PIWONIA, INUKITUT, KOCIOŁ, BEKA, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, FARBA OLEJNA, ZĘBOWCE, SKRAJNIK, DIAŁ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, PŁACZ, NAZWA SYSTEMATYCZNA, HIGHLAND, KONTROLER, ALGORYTM ZACHŁANNY, KROKIET, TONACJA, KRYNOLINA, POMÓR, METRYKA, ANALIZA WARIANCYJNA, NIEŚMIAŁOŚĆ, IZBA, WODZIARZ, KATAR SIENNY, PASZTET, BRYFOK, PRZYPOŁUDNIK, REGUŁA, PATYCZAK, RPG, CIASTECZKO, KOSMOGONIA, MSZA, DROGA TWARDA, MODEL MATEMATYCZNY, WYNAJEMCA, MIKROWENTYLACJA, ZROŚLAK, CHOINKA, SUBSKRYBENT, ORANŻADA, MEDRESA, OFIARA, KOT, TYRAŃSTWO, MATOŁEK, WIELKI KSIĄŻĘ, GNIEW, GOŁĄBEK, POTENTAT, PYTANIE, SEKCJA, ARTYSTKA, LINA, BŁONA, JEZIORO GLACJALNE, ŁUSZCZAK, NOK, JĘZYK POLSKI, CIOS, ANTENA DIPOLOWA, SYNAPIZM, CZERWONA KSIĘGA, ZERÓWKA, PLAGA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, WIEŻA KOŚCIELNA, KOBIETON, OBRAZ OPTYCZNY, TRYTON, GRUBOŚĆ, JUGOSŁOWIAŃSKI, ORGANIZM, POST, SAMIEC, LICZBA PÓŁPIERWSZA, GŁOS, SZKODNIK, BIOKOMPONENT, DYON, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, TĘTNICA KREZKOWA, MARKETING INWAZYJNY, KRATKA WENTYLACYJNA, TRYSKAWKA, WYPADEK DROGOWY, SPAW, DRIVER, DECYZJA OPTYMALNA, KORSYKAŃSKI, DYPTYK KONSULARNY, POLATUCHA, MEGATSUNAMI, SOLISTA, MNICH, POMAZANIEC BOŻY, RICOTTA, MIERZEJA, PANTOFELNIK, ABRAZJA, PARA 0, SELEKCJA, ABAKUS, NAZWA HANDLOWA, FALSET, DZIESIĄTKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, SAMOGON, KASTYLIJSKI, LUMBALIZACJA, PTASZĄTKO, KOREGENT, CIUĆMA, HIPISKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, DNO KWIATOWE, KROPLÓWKA, ABANDON, REGENERAT, DNI OTWARTE, ALBARELLO, PRZECIWSTAWNIA, PODGATUNEK, MARGARYNA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PANNEAU, SALWA, AKCJA, HULK, KONTYNGENT TARYFOWY, FILOLOGIA CHORWACKA, SERBISTYKA, PREIMPLANTACJA, ANOMALIA POLANDA, DWÓJECZKA, FALA ODBITA, KOŁPAK, PRZECIWIEŃSTWO, PROGRAMISTA KOMPUTEROWY, KRWIOPIJCA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, GICZ, KRYMINALISTYKA, LICHWIARZ, PLUS, KARRUKA, HAJDUK, ANTYNOMIA RUSSELLA, WIRKI, ZBLIŻENIE, TRANSFERAZA, ORTOPTYSTKA, KULCZYBA WRONIE OKO, RESPIRATOR, UDAWACZKA, PROGRAM, ŁOŻNICZY, RATING KREDYTOWY, LACROSSE, OPONA, ROZPAD, ZŁĄCZNIK, HUMMUS, CABAN, PARAROTACYZM, ILUZJA, RANGA, KILOGRAM, MIERNICZY, WYZWISKO, KILOMETR NA SEKUNDĘ, CZWÓRKA, WEKTOR, EKOLOGISTYKA, ORDA, LICZBA NIEWYMIERNA, TYNK, MUSZLA, PANI, KATAMARAN, GLEBA KOPALNA, REPRESOR, ELEKCJA VIRITIM, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, WYKŁADNIA GRAMATYCZNA, AKORDEON, MATRYLINEARNOŚĆ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, PORTE-PAROLE, SKRÓT, PRZECHÓW, REKLAMANT, REFREN, STENBOK, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, KUCHMISTRZ, PIECZĘĆ, ZAJĄCZEK, DACH MANSARDOWY, ATRAPA, POCHWIAK OKAZAŁY, JĘZYK PRASEMICKI, STRAŻNIK, BERBEĆ, TRAŁ, SZYLKRET, ZASŁUŻONY, ARABIKA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KOMORNICZKA, WYBIEG, CUDEŃKO, WĘGLÓWKA, GLORIA, NAPÓJ WINOPODOBNY, CZYTNIK, EGRETA, KURSISTA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, IMITATOR, PROCES BUDOWLANY, KOLOR OCHRONNY, PARAWANING, MOHRG, OLEJEK ABSOLUTNY, GNÓJ, SZOWINISTA, HOLOWNIK, SEKTOR PUBLICZNY, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, WAŁ, DOK, OLEJARSTWO, KURACJA SZOKOWA, ?MOSH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁUMACZ osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUMACZ
osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OSOBA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x