ABERRACJA KOMATYCZNA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH, WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ, TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMA to:

aberracja komatyczna - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych, wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną, tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMA

KOMA to:

przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb (na 4 lit.)KOMA to:

śpiączka, głębokie zaburzenie świadomości i przytomności, związane z rozpadem cyklu czuwania i wzbudzenia, objawiające się brakiem reakcji nawet na silne bodźce oraz uogólnionym bezruchem (na 4 lit.)KOMA to:

bardzo mały interwał pomiędzy podobnymi pod względem wysokosci dźwiękami (na 4 lit.)KOMA to:

pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania (na 4 lit.)KOMA to:

KOMAT; wada wielu układów optycznych (na 4 lit.)KOMA to:

w elektronice: zniekształcenie przecinkowe (na 4 lit.)KOMA to:

śpiączka lub przecinek (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ABERRACJA KOMATYCZNA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH, WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ, TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.523

PRACE KONSERWACYJNE, KASZUBSKOŚĆ, ŁAWA, POŁYSK, BANDAŻ, PRASADA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, ASTRONOMIA POZAGALAKTYCZNA, ARUMUŃSKI, DESKA KLOZETOWA, PRZEWIETRZNIK, TAFELKA, DOBRO PRYWATNE, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, PRZYRODNI BRAT, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, HETEROTROFIZM, ŻYDOSTWO, BIAŁE WINO, HIPOTEKA, BEK, KAPOTAŻ, RODZICIELSKOŚĆ, PRZYKRYWKA, RECEPTARIUSZ, COŚ NA ZĄB, ODKŁADNICA, SAMOWOLA, TECHNIKA OPERACYJNA, PLEWA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, WYPŁUCZYSKO, SZABAS, POJAZD ZAPRZĘGOWY, LAWINA GRUZOWA, UGÓR, EMBOLIZACJA, ROBDESZAN, SĄCZEK, SZNAPS, DONIESIENIE, JĘZYK NESYCKI, CZOŁO, MUFKA, PLAN SYTUACYJNY, PAS, AKUSTYK, BULION, DODATEK STOPOWY, DYPLOMATKA, ATRAKTANT, SCIENCE FICTION, SPÓDNICZKA, ŚMIERDZIUCH, AZOLLA DROBNA, BEZIDEOWOŚĆ, ŚWIATŁO POZYCYJNE, OBSERWACJA, WEKIERA, ROY, SPRAWA, TELEFONIA STACJONARNA, RÓG, BLOKADA, ALLELUJA, PATOFIZJOLOGIA, ODPRYSK, GRZYB, PAWIMENT, LOSOWOŚĆ, KOŁO, UDERZENIE, GRYPS, POWTÓRZENIE, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, INDUKTOR, REFORMA ROLNA, ŻŁÓB, SMUGA, GOŁOBORZE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, OSŁONKA NABYTA, FUTERAŁ, STREETWORKER, WŻER, PRZEBIEG, SALCESON, TĘTNICA ŻOŁĄDKOWA, INTARSJA SZTUKATORSKA, KARTA WIZYTOWA, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, NACISK, NOTKA, KARP PO POLSKU, WIKING, ŁAZARZ, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, PAS POOPERACYJNY, BŁĘKIT THÉNARDA, PÓŁGOLF, PÓŁKA SKALNA, FAKT PRAWNY, OSOBA, SAMOPAŁ, KULOMETRIA, NADŻERKA, ENHARMONIA, KABINA, IMIENNICTWO, BULLETIN BOARD SYSTEM, KASZA JAGLANA, KOŁNIERZ, MAKROSKOPIA, ZAPŁOTKI, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, KABINA, LIBERALIZM SOCJALNY, PRZEPUST, CHOROBA BAKTERYJNA, PLEWA, SATELITA SZPIEGOWSKI, CHARLES, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, PŁEĆ, EMBRIOGENIA, KULTURA MUSTIERSKA, NÓŻ BOJOWY, REGENERATOR, RZUT BERETEM, DEPOZYT BANKOWY, KAPSLA, SYNKLINA FAŁSZYWA, DYSK KOMPAKTOWY, MONOGENEZA, WELWET, JĘZOR LODOWCOWY, RAPTULARZ, ZWIERZĘ, ROŻEK, INSPEKTOR SZKOLNY, FENIG, STARA GWARDIA, KOŃ DUNAJSKI, DELTA, ĆWICZENIE, GWIAZDA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DOWÓD RZECZOWY, ZAPALENIE, KOŹLAK, HONOROWY GOL, PÓŁLITRÓWKA, BIEL, KLISZA, PARASYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, PIENIĄŻEK, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, PRĄTNIKI, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, BŁĄD FORMALNY, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, AKTYWNOŚĆ, POSTERUNEK, PAŃSTWO, AEROFIT, KONGRUENCJA, PIÓRKO, WYRAZY, KREPON, MONDEO, POŻYCZKA, SZPERACZ, KAWIA, KASOWNIK, FASOWANIE, HETEROZYGOTA, PARAMENTY, SAJGONKA, ADMIRACJA, STRZELNICA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, NARKOTYK, TRĄBA POWIETRZNA, DUCH, HIN, KULANKA, PERKAL, OSTEOTOMIA, JERZY, ZGNIŁKI, OPCJA WALUTOWA, AGENCJA, KULE, BAZA PŁYWAJĄCA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, OKRZOS, TKANKA NERWOWA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, LENTO, SYTA, INNA PARA KALOSZY, RAMIENICOWE, HYDROFIT, NÓW, LICZBA HITTORFA, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, WOLNY ZAWÓD, PODSZEWKA, SIEROTA, HAMULEC, MIÓD SPADZIOWY, STAN POSIADANIA, OLEJEK ABSOLUTNY, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, PAROKSYTON, NAMIOTNIKOWATE, SKANER BĘBNOWY, JASKÓŁKA, PRZENIKLIWOŚĆ, RELACJA DWUCZŁONOWA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, RYNNA POLODOWCOWA, GRAND VITARA, ŚWIAT, PORSCHE, PAJACYK, DYSPOZYTURA, CZARNA KSIĘGA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, FREZARKA KOPIARKA, OLEANDER, KOZA PIERWOTNA, BADYL, SANDBOX, MCOT, RÓŻA KARNAWAŁOWA, BAROTROPIA, WYBRANKA, MENISK, NOTOWANIE CIĄGŁE, AMYLOFAGIA, DALMATYKA, LAMERSTWO, TARBUSZ, PĘCZEK ŁUKOWATY, RDZEŃ GRAFU, MISZPELNIK, AUTOHEMOTERAPIA, PĘDNIK, OPERETKA, BEZAN MASZT, TOCZKOWCE, LEKTORIUM, ALGONKIN, KURANT, PAMPUCH, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, MOST EINSTEINA-ROSENA, KOTWICA, WYKLUCZENIE, WŻER, HIPERDŹWIĘK, PRELUDIUM, KONURBACJA, ZBROJA PEŁNA, SKYFOS, SUBSTANCJA OBCA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, UDŹWIG, KWAS GLUKONOWY, ETHSHAR, ZDUN, DZBANEK NA KWIATY, JĘZYK RETOROMAŃSKI, TAROT, RYTM, HUBA, WOLITYWNOŚĆ, ENERGIA ELEKTRYCZNA, STOWARZYSZENIE, BROKAT, OBŁĘK, DREN, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, PALUDAMENT, KINDER NIESPODZIANKA, OPTIMUM EKOLOGICZNE, WSKAZÓWKA, ZASADA PODCZEPIENIA, ROBOTA, PASZA, ATTYKA, PLAMICA, PELIKAN KĘDZIERZAWY, KORPUS NAWOWY, RABA, ?DZIÓB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.523 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ABERRACJA KOMATYCZNA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH, WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ, TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ABERRACJA KOMATYCZNA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH, WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ, TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMA aberracja komatyczna - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych, wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną, tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMA
aberracja komatyczna - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych, wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną, tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 4 lit.).

Oprócz ABERRACJA KOMATYCZNA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH, WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ, TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ABERRACJA KOMATYCZNA - JEDNA Z ABERRACJI OPTYCZNYCH, CZYLI WAD UKŁADÓW OPTYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE WIĄZKA PROMIENI ŚWIETLNYCH, WYCHODZĄCA Z PUNKTU POŁOŻONEGO POZA OSIĄ OPTYCZNĄ, TWORZY PO PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD PLAMKĘ W KSZTAŁCIE PRZECINKA LUB KOMETY. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x