Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NEUTRALNA ELEKTRYCZNIE GRUPA DWÓCH LUB WIĘCEJ ATOMÓW UTRZYMYWANYCH RAZEM KOWALENCYJNYM WIĄZANIEM CHEMICZNYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĄSTECZKA to:

neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym (na 10 lit.)DROBINA to:

neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym (na 7 lit.)MOLEKUŁA to:

neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEUTRALNA ELEKTRYCZNIE GRUPA DWÓCH LUB WIĘCEJ ATOMÓW UTRZYMYWANYCH RAZEM KOWALENCYJNYM WIĄZANIEM CHEMICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.034

WCIOS, UKŁAD CAŁKUJĄCY, ŚLEPE WROTA, DIAK, FELER, KOŁO MŁYŃSKIE, RICHELIEU, CENZUS MAJĄTKOWY, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, CEMBROWINA, DOWÓD, NAKO, TINGEL-TANGEL, KRWAWNIK, FENYL, MURARKA RUDA, MUSZKA, MAŁPOLUD, EKOLOGISTYKA, ZABIEG FIZYKALNY, ANTAGONISTA, PERSPEKTYWA, PUSZKARZ, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, SZABAŚNIK, KIEŁ, KHMERKA, PIEROŻEK, POMNICZEK, TROLLING, DŁUGODZIÓB, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, ENUMERACJA, KIESZEŃ, GOSTEK, FREGATA ŻAGLOWA, RATYSZCZ, SZKRAB, SZTURMAK, KOREK, RYBA PO GRECKU, BRANIE POD WŁOS, ARYTMOMETR, GORGONZOLA, SEŁEDEC, TECHNIKA OPERACYJNA, EKSPLOATATOR, KOTLET SCHABOWY, TERMOS, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, DWUKULTUROWOŚĆ, LEBERWURST, KURCZAK TIKKA MASALA, ANALIZA LOGICZNA, BONGOSY, PRZEŚWIETLENIE, DZIENNIKARZ, FLIGELADIUTANT, ARENDA, SPRZĘG, CHŁODNIK, LICENCJA OTWARTA, KOSMOGONIA, WIBRATO, KOMŻA, PRZEGRUPOWANIE, MINERAŁ ILASTY, ENTOMOFAUNA, NIHILIZM, DIABELSKOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, DESKA KLOZETOWA, RUCH, OŁTARZYK, KRĄŻNIK, KLIN, KRÓLOWA MATKA, PLACUSZEK, KLUCZ, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, KOMA, 1,4-BENZOCHINON, MAZUREK, GRUPA CZASOWNIKOWA, JAŁOWIEC POSPOLITY, POLSKI, NACIĄG, SZPECIELE, ADRES, CZWORONOGI, JUTRZYNA, PUBLIKA, PREMIERA, SYLWETA, KORZYSTNOŚĆ, APOZYCJA, BAJCA, WRAK, SAGA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, KALIPSO, PORCYJKA, ILUMINACJA, LANGUSTA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, FILTR POWIETRZA, BROSZURKA, KOSMONAUTA, DANE, FIRMA WYDMUSZKA, ZARAZA, PIESIO, WTRYSK, ZMYWACZ, MAPA TEMATYCZNA, ŚWIECKOŚĆ, WĄTEK, POMAGIER, TEKST JAWNY, STRATYFIKACJA, DATOWNIK, KRATKA WENTYLACYJNA, MINIATURKA, REAKCJA, WILCZA PASZCZA, MECENAT ARTYSTYCZNY, CZTERDZIESTKA, CEWKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, TRAŁ, KABEL, KASTRAT, PYSZOTA, ODDANIE, PRZYKURCZ, WODZARKA, SKUMBRIA, METALICZNOŚĆ, HORMON, CROSS, PIRAMIDA, KOMPOTIERKA, GEMMULA, KLASA, DEZASEMBLER, PUNKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, NIECKA ARTEZYJSKA, ASTER SERCOWATY, OBIEKTYWNOŚĆ, SKRZYDŁO, GRETING, SPAMIK, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, CIĄŻA WIELORAKA, CHOROBA PROMIENNA, STRZAŁECZKA, FARSZ, ROZDZIAŁKA, MOSH, REPETYCYJNOŚĆ, POKRĘTKA, KONTAKCIK, ANTYFONA, KALATOS, USTRÓJ DUALISTYCZNY, HALLOWEEN, PODTYP, HETEROSPORIA, HALOGENEK ALKILOWY, RELACJA DWUARGUMENTOWA, FUTRYNA, TABUIZACJA, SIOSTRZYCZKA, KARTUSZ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, KONTEKST, BOK, BRZDĄC, ŁOPATA, OTRUCIE, PIESZCZOSZEK, MANDOLA, KOSARZ, PANGSZURA INDYJSKA, SZAROWIPTERYKS, TRZYDZIESTKA, SZTUCZNY LÓD, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PRZEMYSŁÓWKA, KITEL, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, TRANSKRYPCJA, STACCATO, RYBY ŁAWICOWE, HERB, KALKA, KONTUAR, MOKIET, ŁYSAK, WSZECHSIŁA, NAPÓJ, KARTACZ, KOD BINARNY, ZASZŁOŚĆ, UDAR, KANAŁ BURZOWY, MECHANIZM, TWIST, FLASZOWIEC, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, GWINT, ISKIERNIK, CZARNA KSIĘGA, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, WAGA SZALOWA, WIELKA CHOROBA, DOŁEK, KLEJÓWKA, ŻYŁA ŁOKCIOWA, PACJENT URAZOWY, PODWYMIAR, KRÓLEWICZ, ARABICA, STOS, WRZUTA, CIĘGNO NAPĘDOWE, OSOBA, WIDŁONÓG, FRAZEOLOGIZM, GUZ, PODSKOK, PION, MOSHING, KAPITANA, JEDNOŚĆ, EKSTRADYCJA, FOTORECEPTOR, MONOCUKIER, TRANSPOZYCJA, LASKOWANIE, ANIOŁEK CHARLIEGO, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PRAŻUCHA, PĘCZAK, RZECZ PRZYSZŁA, POMOST, TREPANG, DZIWKARZ, LICZBA, REALIZM, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, NACZYNIAK, KLIPER, SIKAWKA, KOŁYSANIE, WOLUTA, KANAŁ LATERALNY, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, LINIA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, INWALIDA WOJSKOWY, OBSZAR WIEJSKI, TERAPIA ODRUCHOWA, KOLORYSTYKA, KOMISANT, WARSTWA ABLACYJNA, KARAKUŁY, GWIZDEK, BABKA, CHARTER, PIWO, CZWOROLIST, SER ŻÓŁTY, SZTUKATERIA, SZYNA, BROŃ ATOMOWA, CHÓR, CEMENT, MOTOR, ZAWAŁ BLADY, BRYZOL, KĄDZIEL, POKRZYWA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, POMPA INFUZYJNA, PLEŚNIAK, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, OWICYD, ZASIŁEK PORODOWY, TRZECI, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, PAMIĘĆ, GĘSI, PRZYJEZDNA, LAPIS-LAZULI, STYMULATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.034 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NEUTRALNA ELEKTRYCZNIE GRUPA DWÓCH LUB WIĘCEJ ATOMÓW UTRZYMYWANYCH RAZEM KOWALENCYJNYM WIĄZANIEM CHEMICZNYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cząsteczka, neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym (na 10 lit.)
drobina, neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym (na 7 lit.)
molekuła, neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĄSTECZKA
neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym (na 10 lit.).
DROBINA
neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym (na 7 lit.).
MOLEKUŁA
neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x