W BUDOWNICTWIE TRADYCYJNYM - KAMIEŃ W NAROŻU ŚCIANY WIEŃCOWEJ, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ WĘGIEŁ ŚCIANY; WSPÓŁCZEŚNIE NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK PIERWSZY POŁOŻONY KAMIEŃ LUB CEGŁĘ, ROZPOCZYNAJĄCĄ BUDOWĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIEŃ WĘGIELNY to:

w budownictwie tradycyjnym - kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opiera się węgieł ściany; współcześnie najczęściej określa się tak pierwszy położony kamień lub cegłę, rozpoczynającą budowę (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMIEŃ WĘGIELNY

KAMIEŃ WĘGIELNY to:

podstawa czegoś, początek jakichś wielkich zmian (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BUDOWNICTWIE TRADYCYJNYM - KAMIEŃ W NAROŻU ŚCIANY WIEŃCOWEJ, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ WĘGIEŁ ŚCIANY; WSPÓŁCZEŚNIE NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK PIERWSZY POŁOŻONY KAMIEŃ LUB CEGŁĘ, ROZPOCZYNAJĄCĄ BUDOWĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.359

RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, LANDSAT, GROŹBA KARALNA, PIERWSZA JASKÓŁKA, HYBRYD, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, WĘZEŁ DROGOWY, PASTORALE, MAKAKOKSZTAŁTNE, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, KWOTA BAZOWA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, ELEKTRODA MEMBRANOWA, OCHOTNIK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, OPAŁ, KONTYNGENT, SPUSZCZENIE, OPOZYCJONISTA, PRZEDPORCIE, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, MOSTEK SCHERINGA, PIERNICZEK, PUSTELNIA, TERMOS BUFETOWY, TYK, ASOCJACJA GWIAZDOWA, PARTNERKA, SKROMNOŚĆ, HEAD-HUNTER, BIEG, KATSUDON, GRASICA, CABAN, DREDNOT, OBRAZ OPTYCZNY, GILOSZ, POMÓR, MORDOKLEJKA, LIRA KORBOWA, PANTALONY, NACZYNIAK GRONIASTY, BALON METEOROLOGICZNY, WSPÓŁUCZENNICA, GNÓJ, KAMIEŃ, ZIMNY PRYSZNIC, KANTONISTA, PAŁANECZKA MAŁA, POZŁOTKO, UKŁAD DYNAMICZNY, TRZYNASTY, KULTYWAR, STANOWISKO, SZAŁWIA, MOC WYTWÓRCZA, DRABINKA, PROCES JEDNOSTKOWY, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, OZNAKA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, WIRTUALIZACJA, ZATYCZKA DO USZU, WYRÓB CUKIERNICZY, IMPRESJA, OGNIWO WESTONA, PARAGRAF, KRYTERIUM SYLVESTERA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ZDZIADZIENIE, EMANACJA, PRZYLEPNOŚĆ, ZAJĘCZA WARGA, ESENCJA, SWAWOLA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, DZIEŁO ŻYCIA, EURYTOP, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, HOMOGENIZATOR, SEPARATYZM, DZIAŁ, GANOIDY KOSTNE, OSTANIEC DEFLACYJNY, SPACER, SUSZ, ODSYP, SIÓDEMKA, RYTUAŁ, KOMBATANCKOŚĆ, KANGUROSZCZUR, MASIELNICZKA, MEDYCYNA NUKLEARNA, MIR, ADAMITA, KANAPA, OTOLARYNGOLOGIA, NIEŁUPKA, ZNAJDUCH, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, NAPAD, ANUSZKIEWICZ, TONAŻ, UDERZENIE, MISIEK, ZAWIKŁANIE, GLOBIGERYNA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, LAFIRYNDA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, SEMESTR ZIMOWY, PRODUCENT, KOSA, MASOŃSKOŚĆ, NAUTILUS, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WATA CELULOZOWA, MIEJSCE PRACY, FOCH, DRAMAT, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, BEŁKACZEK POSPOLITY, ROLETKA, FALA WODNA, BEGONIA, PALEOORNITOLOGIA, ALLELOPATIA, ADRENALINKA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, SKARBNIK, JON KOMPLEKSOWY, ZNAK MUZYCZNY, SZPARNICOWATE, POTIOMKIN, CENOTWÓRCA, ŁOMOTANIE, KOLORYSTA, ZEWNĘTRZE, PĄCZEK, GRZEBUŁA, KLAUZURA, DZIEŃ REKTORSKI, DERESZ, ASTRONOMIA POZYCYJNA, ROZGAŁĘZIACZ, KORPUS NAWOWY, DOKUMENTALIZM, POTENCJAŁ ZETA, ŁADOWNIK, ZWIERZYNIEC, PANORAMA, ZEŚWIECCZENIE, SOLSTYCJUM, KRZYŻYK, STRZELEC WYBOROWY, CIELISTOŚĆ, OSKAR, BÓJKA, REWOLTA, PLEŚNIAK, BABCIA CIOTECZNA, RURKOZĘBNE, CZEKADEŁKO, OZIMINA, INFA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, BANK DOMICYLOWY, DOWCIPNIŚ, TELEGRAM, JAZ, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, PUNKT ASEKURACYJNY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ŁOŻYSKO TOCZNE, IZOZYM, GEOMETRIA PŁASKA, AUTKO, ODLEWACZ, CHOROBA TAYA-SACHSA, AEROLOGIA, MACIEJ, BORDER, ELEMENT, KRĘGOWIEC, DZIKIE RÓŻE, ZBIORNIK, PRZEKŁADACZ, TELETECHNIKA, KAŁAMARZ, OPÓR, PONTICELLO, ODNIESIENIE, MIEJSCE, OKRĘT LINIOWY, AKOMODACJA, PORZĄDEK KORYNCKI, PYLICA ALUMINIOWA, WYRÓB TYTONIOWY, MIKROFON STYKOWY, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, FENIG, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, WIDOWISKO, CYSTERNA, PARTER, SIEĆ KOLEJOWA, MONOGENEZA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ŻERDNIK, AFERA ROZPORKOWA, PORWAK LODOWCOWY, WILCZA PASZCZA, SALWINIOWCE, ZALANIE PAŁKI, PODKŁAD, KAPUŚNISKO, CZYNNIK PRODUKCJI, ZASIŁEK CHOROBOWY, KANAŁ BURZOWY, ZAUWAŻALNOŚĆ, PRZEBARWIENIE, KACZKA, KREM, RESKRYPT, INKOHERENCJA, AMPUŁKA, DRAPIEŻNOŚĆ, TRACHEOTOMIA, WARZYWO, KUBEŁ, STYL, MUR OPOROWY, ANONEK, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PAPROĆ, SZOK CENOWY, MIĘKISZ POWIETRZNY, ASPIRACJA, MATERIAŁ BUDOWLANY, KWASKOWATOŚĆ, KONDOR, BEK, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, FLAK, NARAKA, SIECIÓWKA, DEKADA, MOTYLEK, GROTESKA, ELASTYK, SYSTEM OBRONNY, RZEŹNIK, ORTOPEDA, ITALIAŃSKI, POPRAWKA, UKŁAD KIEROWNICZY, ARKUSZ DRUKARSKI, NIEREGULARNOŚĆ, PARCELANT, DANDYSKI, KUTER, ESKALADA, LAIK, RAMIENICA OMSZONA, TURANIEC, MORDENT, PIEPRZ, ŚWIATŁOCIEŃ, MAKART, LIGATURKA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, BABUŚKA, PSEFOLOGIA, HELIKOPRION, KONODONT, ARTYSTA, KEFALINA, PROPAGANDA, PIĘKNOŚĆ, CZŁOWIEK PIÓRA, DZWONY, POJAZD SPECJALNY, PIERWSZOROCZNY, ZAGRYWKA, HISPANO, KURZAJKA, NIEDOROZWÓJ, WYŁĄCZNIK, POLICJA OBYCZAJOWA, ŁĄCZNIK GAZOWY, MORA, SARDANA, KANONIERKA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, WOODSTOCK, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, DOJŚCIE, ?FILODENDRON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.359 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BUDOWNICTWIE TRADYCYJNYM - KAMIEŃ W NAROŻU ŚCIANY WIEŃCOWEJ, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ WĘGIEŁ ŚCIANY; WSPÓŁCZEŚNIE NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK PIERWSZY POŁOŻONY KAMIEŃ LUB CEGŁĘ, ROZPOCZYNAJĄCĄ BUDOWĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BUDOWNICTWIE TRADYCYJNYM - KAMIEŃ W NAROŻU ŚCIANY WIEŃCOWEJ, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ WĘGIEŁ ŚCIANY; WSPÓŁCZEŚNIE NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK PIERWSZY POŁOŻONY KAMIEŃ LUB CEGŁĘ, ROZPOCZYNAJĄCĄ BUDOWĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIEŃ WĘGIELNY w budownictwie tradycyjnym - kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opiera się węgieł ściany; współcześnie najczęściej określa się tak pierwszy położony kamień lub cegłę, rozpoczynającą budowę (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIEŃ WĘGIELNY
w budownictwie tradycyjnym - kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opiera się węgieł ściany; współcześnie najczęściej określa się tak pierwszy położony kamień lub cegłę, rozpoczynającą budowę (na 14 lit.).

Oprócz W BUDOWNICTWIE TRADYCYJNYM - KAMIEŃ W NAROŻU ŚCIANY WIEŃCOWEJ, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ WĘGIEŁ ŚCIANY; WSPÓŁCZEŚNIE NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK PIERWSZY POŁOŻONY KAMIEŃ LUB CEGŁĘ, ROZPOCZYNAJĄCĄ BUDOWĘ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W BUDOWNICTWIE TRADYCYJNYM - KAMIEŃ W NAROŻU ŚCIANY WIEŃCOWEJ, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ WĘGIEŁ ŚCIANY; WSPÓŁCZEŚNIE NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK PIERWSZY POŁOŻONY KAMIEŃ LUB CEGŁĘ, ROZPOCZYNAJĄCĄ BUDOWĘ. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast