OSOBA ZACHOWUJĄCA SIĘ W SPOSÓB NIETOLERANCYJNY WOBEC INNYCH, PRZYBIERAJĄCA POSTAWĘ DYSKRYMINUJĄCĄ, UPRZYWILEJOWUJĄCA SWOJĄ GRUPĘ, PŁEĆ ITD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZOWINISTA to:

osoba zachowująca się w sposób nietolerancyjny wobec innych, przybierająca postawę dyskryminującą, uprzywilejowująca swoją grupę, płeć itd (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZOWINISTA

SZOWINISTA to:

zwolennik szowinizmu - skrajnej postaci nacjonalizmu, głoszącej solidarność wszystkich grup społecznych danego narodu, a wobec mniejszości narodowych i innych narodów nakazującej przyjmować wrogą postawę (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA ZACHOWUJĄCA SIĘ W SPOSÓB NIETOLERANCYJNY WOBEC INNYCH, PRZYBIERAJĄCA POSTAWĘ DYSKRYMINUJĄCĄ, UPRZYWILEJOWUJĄCA SWOJĄ GRUPĘ, PŁEĆ ITD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.577

RAK AMERYKAŃSKI, KOMORA NABOJOWA, GRZYBIARZ, CMOKIER, SAMOZAPŁON, MONARCHIA DESPOTYCZNA, DYSKRETKA, BIBUŁA, ELDAR, CIŚNIENIE TĘTNICZE, AMFIBIA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ZSYP, SUPERNOWA, POBLISKOŚĆ, WILCZY OBŁĘD, RAJFUR, MIASTECZKO ROWEROWE, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, TALERZ, ZASTAWKA AORTALNA, ODKRYWANIE DUSZY, KORONA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, ZEBRA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, INTONACJA, PĄCZKOWCE, RAJZERKA, KŁUSOWNIK, KOCZOWNIK, PROGRAM, HEKTAR PRZELICZENIOWY, WIETRZENIE INSOLACYJNE, JĘZYK, KALEKA, KOMANDOR, MOSTOWNICZY, PULSACJA, POINTER, ABOLICJONISTKA, PRAWO FIZYKI, MARSZ, CUKRZYCA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, NIESZLACHECTWO, POMPA, NOCEK BECHSTEINA, BREK, SEPTYMOLA, SZUM, SAMORZĄD POMOCNICZY, ZAKŁADNIK, DISACHARYD, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, GRA CASUAL, DOWCIPNIŚ, TRASANT, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ZAMIANA, SCHLUTER, KLIKER, DWUSTUMETROWIEC, LOTOS, SZEFOWA KUCHNI, CHIŃSKI, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, ŚWIADCZENIE PRACOWNICZE, SZYP, ODSZCZEPIEŃSTWO, WYGŁAD LODOWCOWY, FORMALISTKA, SZOTRING, MONOGENEZA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ZACHOWANIE, ZBROJA ŁUSKOWA, SYLWETA, CYGARETKI, ERA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, EFEKT ZATŁOCZENIA, CECHA RECESYWNA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, JUBILAT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KASTLER, POMPA TŁOKOWA, ASTROLOGIA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, KOŁO HERMENEUTYCZNE, DŻAGA, RZEP, OGNIWO NALEWNE, PUNKT WĘZŁOWY, WIĄZANIE, ŚWIATŁO, ROK OBROTOWY, ŻOŁNIERZ, MIHRAB, KWADRANT, CIEPŁE KRAJE, PRACOWNIK LEŚNY, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, MATKA BIOLOGICZNA, HERODY, WYŁAWIACZ, ABORTERKA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, DEKANTER, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, SAMOLOT, TAUTOCHRONA, BOLERO, KASA, KŁĄB, ROSA MIODOWA, POŁYKACZ, STACJA ROZDZIELCZA, OKRĄGŁY STÓŁ, CHASERKA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ALKID, SYMULANT, PRAWO PIĘŚCI, SZATAN, BIEG, EMPIRE, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, LIŚĆ ZARODKOWY, CENA SKUPU, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, MATKA POLKA, STECHIOMETRIA, GAŁKA BLADA, LABORATORIUM GALENOWE, POPYCHLE, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, FRUCZAK BUJANKOWIEC, WAGA SZALKOWA, WĘGIERSKI, MRÓWKA ŻNIWIARKA, MATERO, RÓŻOWA LANDRYNKA, POŚLIZGI, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, TEMPERATURA ZAPALENIA, MIERNIKOWCOWATE, NEOPOGANIZM, PARAZYT, CHORIJAMB, HIMALAJE, ORZESZEK PINIOWY, KUC AUSTRALIJSKI, STENOGRAF, SOKOLE OKO, ZABIEG AGROTECHNICZNY, BUTERSZNIT, BOCZEK, OBRONA BAŁTYCKA, MANEŻ, KURTYNA SKALNA, BŁAGALNIK, DYSRUPCJA, KAUCZUKOWIEC, RAKARZ, PROBANT, FITOGEOGRAFIA, LENIWCE DWUPALCZASTE, GALAKTYKA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, POCIĄG SZPITALNY, STRAJK WŁOSKI, TOPIELEC, LEISZMANIOZA SKÓRNA, TRANSPOZON, PRZESŁUCHANIE, ŁAŃCUSZEK, RZECZNIK PRASOWY, TEORIA DOWODU, DOJŚCIE, EDYKUŁA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, MIESZALNIK, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, MAKROWIRUS, HEROS, DYGNITARZ, SELENOGRAFIA, LUSITANO, TOR, STANIĘCIE, PRZERYWACZ BLOKADY, ANTYPERSPIRANT, FASCYNATOR, GÓRMISTRZ, MARUDA, ŚCIGAŁKA, ŁOŻYSKO, OPRYSZCZKA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ICHTIOSTEGOWCE, WCIOS, KOD JĘZYKOWY, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, SŁOWACYSTYKA, TOKARKA KŁOWA, DZIEŃ, WELUR, SYSTEM KONSORCYJNY, WROTKARSTWO FIGUROWE, ODPŁATA, LIZANIE, NUMEREK, LASKA, ROZBIEŻNOŚĆ, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, EKSPANSYWNOŚĆ, LAKIER DO PAZNOKCI, KOZOJEBCA, DOMEK NA DRZEWIE, EUTEKTYKA, BIZNES WOMAN, ZWROT, ASEKURANT, PRZYGODA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, CZYNOWNICTWO, IKOS, MANELE, BOMBA TERMOJĄDROWA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, DOSTRZEGALNOŚĆ, OFICJEL, KAWALERIA, BLOK SOCJALISTYCZNY, KANAPKA, KUBECZEK, JAN, ADRES ELEKTRONICZNY, WCHŁANIANIE ZWROTNE, TURBINA AKCYJNA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, NADŚWIADOMOŚĆ, KROK SKRZYŻNY, ŻARTOWNIŚ, PIES NA BABY, BÓG, OFIAKOMORFY, NAMOLNOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, MODLITEWNIA, FURAŻER, PRAKTYKANT, LOGIKA PRAWNICZA, POLAROGRAFIA, KUC MERENS, PRZYGODA, GEKON PASKOWANY, ADBLOCK, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, PARTER OGRODOWY, KWINTET SMYCZKOWY, BAZA, NIEPIŚMIENNY, OKOT, WIDZ, AL SECCO, DZIECKO SZCZĘŚCIA, BACHANTKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, KOMANDO, KOORDYNACJA RUCHOWA, CIAŁO ACETONOWE, PRZESIĘK, GATUNEK SEMELPARYCZNY, GMINNOŚĆ, FALA, BIURO PERSONALNE, ROBUSTA, BRACTWO SZPITALNE, ŁUPEK DACHOWY, NADZWYCZAJNOŚĆ, OBLEGA, OBSERWATORKA, OSOBA, FRAZA, NIEDOROZWÓJ, DRAPIEŻCA, CAP, MONARCHIA STANOWA, PRZYWODZICIEL WIELKI, DOKUMENTARZYSTA, AFILIACJA, RANNY PTASZEK, PROFESJONALISTA, LÓD DENNY, MECHANIKA PRECYZYJNA, ?WYSIĘK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA ZACHOWUJĄCA SIĘ W SPOSÓB NIETOLERANCYJNY WOBEC INNYCH, PRZYBIERAJĄCA POSTAWĘ DYSKRYMINUJĄCĄ, UPRZYWILEJOWUJĄCA SWOJĄ GRUPĘ, PŁEĆ ITD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA ZACHOWUJĄCA SIĘ W SPOSÓB NIETOLERANCYJNY WOBEC INNYCH, PRZYBIERAJĄCA POSTAWĘ DYSKRYMINUJĄCĄ, UPRZYWILEJOWUJĄCA SWOJĄ GRUPĘ, PŁEĆ ITD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZOWINISTA osoba zachowująca się w sposób nietolerancyjny wobec innych, przybierająca postawę dyskryminującą, uprzywilejowująca swoją grupę, płeć itd (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZOWINISTA
osoba zachowująca się w sposób nietolerancyjny wobec innych, przybierająca postawę dyskryminującą, uprzywilejowująca swoją grupę, płeć itd (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA ZACHOWUJĄCA SIĘ W SPOSÓB NIETOLERANCYJNY WOBEC INNYCH, PRZYBIERAJĄCA POSTAWĘ DYSKRYMINUJĄCĄ, UPRZYWILEJOWUJĄCA SWOJĄ GRUPĘ, PŁEĆ ITD sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OSOBA ZACHOWUJĄCA SIĘ W SPOSÓB NIETOLERANCYJNY WOBEC INNYCH, PRZYBIERAJĄCA POSTAWĘ DYSKRYMINUJĄCĄ, UPRZYWILEJOWUJĄCA SWOJĄ GRUPĘ, PŁEĆ ITD. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x