RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTENA TUBOWA to:

rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.767

ŁUK JARZMOWY, PODWODA, ŻWAWOŚĆ, CHMURSKO, INDOZUCH, LORI, MACH, TROPIK, KOLANO, MEDYCYNA PALIATYWNA, PTERODAUSTRO, E-MAIL, WODOCIĄGOWNIA, WÓŁ, BAWEŁNA STRZELNICZA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, TRÓJSKOK, PARAROTACYZM, BARWICZKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, TYTULIK, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, HYBRYDA, GWAŁTOWNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, DENATURACJA BIAŁKA, SLAJS, EMBARGO, OBŁĘK, DOPŁATA EKSPORTOWA, PYŁ, PRZYPOŁUDNIK, KRUPA, GRA RÓŻNICZKOWA, PLUSY, KONIEC, F, PIONEK, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, LEBERWURSZT, PSAMMOFITY, ANSAMBL, MORENA ABLACYJNA, POZER, ZAUSZNIK, PTASZEK, CHRYSTOFANIA, INWERSJA, ZASTAW SKARBOWY, SUROGATOR, BALANS, POŚCIEL, WĘZEŁ, KB, ALARM, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, WIECZNE PIÓRO, ZAWSZELA, FISZ, LEASINGODAWCA, KANTYLENA, IMMUNOSUPRESANT, TEMAT, MEDYCYNA SĄDOWA, POZYCJA BALETOWA, PALEOKLIMATOLOGIA, WIGOŃ, RĘBNIA ZUPEŁNA, BUTERSZNYT, AGENCJA RATINGOWA, GUMA, POTENCJAŁ, PYZY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SYFEK, CIERNIOPLĄT, LUSITANO, PRZEMYSŁ HUTNICZY, OSIEMNASTKA, PIGWA POSPOLITA, ŁASKUN, LAKIER, UMOWA UBEZPIECZENIA, HOMOSEKSUALIZM, KROK PÓŁROZKROCZNY, WĄŻ, DANDAKOZAUR, RAFIA, CHORÓBKA, AEROZOL BIOLOGICZNY, WYBUCHOWOŚĆ, ŻNIWIARKA, AREOGRAFIA, DWUCUKIER, INSPEKTOR SZKOLNY, PLEŚNIAWKA, LATANIA, BAR, FESTON, KASZTEL, ROZBRATEL, TEKSASET, OSTROGA PIĘTOWA, KULON, NEKROFAG, SUPEŁ, DOMENA MAGNETYCZNA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ATRYBUCJA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, KRUCHE CIASTO, GROMADA, KOPUŁA, HETEROTROFIZM, STROIK, LUK, PSIANKA, BLUES, BÓL DUPY, BAWEŁNA, MODERNIZM, ŻYDOSTWO, REGION, MINIATURKA, ERGONOMIA, WYŚCIG SZCZURÓW, OBŁĄKANIEC, RADA, ANYŻEK, ZASIŁEK PORODOWY, INDEKS RZECZOWY, PRZÓD, BŁONICA KRTANI, WEKSYLOLOGIA, FISTUŁA, UDAWACZ, KIEROWNIK BUDOWY, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PRAWORZĄDNOŚĆ, PŁYWACZEK, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, MAPA WYOBRAŻENIOWA, CIĄGACZ, SAMICA, ZGRAJA, SPRAWDZIAN, PORUSZENIE, NIPA, UDAR MÓZGOWY, KASA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, CZWÓRCZAK, TEOLOGIA NEGATYWNA, CIAŁO ACETONOWE, KONWIKT, ORBITA PARKINGOWA, TAJSTRA, CZANDI, CZTERDZIESTKA, ROBER, NIEDŹWIEDZIÓWKA, SIEĆ KOLEJOWA, PROFESOR, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, CANOSSA, BIEGUN GALAKTYCZNY, STREETWORKER, ZACHŁYST, SZYCH, PIEC, NIEWYPARZONY JĘZYK, KOGUT, KURZ, MAJZA, HURTOWNIA, SŁOWO, RZEMIOSŁO, AGREGAT KRYSTALICZNY, PRZYWÓZKA, CHMURA KONWEKCYJNA, JEZIORO GLACJALNE, PACJENT URAZOWY, ALARM POWODZIOWY, WEDYZM, EPOKA, START ZATRZYMANY, POZIOMNICA, FLUIDYZACJA, CHŁODNIK, ODCZYN ZAPALNY, KASIARZ, HERRERAZAUR, GRADACJA, TOREBKA, KESON, GÓRALSKI, KREDKA OŁÓWKOWA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, CHRONICZNOŚĆ, ŚCIANA, CHOROLOG, UMIEJĘTNOŚĆ, ELASTON, HARMONIJKA USTNA, OMAR, MISIOLUB, IDIOMAT, ARABESKA, BLASTOGENEZA, WIĘŹNIARKA, GRAF EULEROWSKI, LITERATURA PIĘKNA, NOTOWANIE JEDNOLITE, SZARADA, SPECYFIKACJA, MEMORIAŁ, CIEPLARKA, IKEBANA, POGROM, AKCENT, BOLIMUSZKA, SZYKSYNGIA, PIRAMIDKA, NIUCHACZ, CNOTA, WYNURT, IMIGRANT, SEŁEDEC, CHOINKOWOŚĆ, BIEDRONKA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, ASOCJALNOŚĆ, NAKŁADKA, CHIPPENDALE, PRZERÓB, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, STYL, SIEDEMDZIESIĄTKA, HULK, DOROSŁOŚĆ, HIMALAJE, RADIANT, GARBARZ, GÓRKA, ESPERANTYSTA, LANDLORD, REN, RZEŻUCHA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, ROZCHWIEJ, PALMICZKA, ZBROJA KOLCZA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, CIS POSPOLITY, FUNDUM, SZTAJER, KRĘGARSTWO, DROŻNOŚĆ, DZIENNIK, PRZEDPORCIE, LISTEK, RUCH PRECESYJNY, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, MIKROFON KARDIOIDALNY, SZKARADZTWO, WIECZERNIK, LEKARZ, FIGURA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, KOSZULARZ, DZIENNIKARZ, SKRZYDŁO, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, TĘPAK, PIĘTRO, PIERWSZEŃSTWO, ANNA, TRAGICZNOŚĆ, ENTOMOLOGIA, BULDOG, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, ELEKTRONIKA, SZAROTA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, DEGRADACJA, PAMIĘĆ RUCHOWA, NAKO, ŻYWOT, HALBA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, LIST PASTERSKI, WAHACZ WZDŁUŻNY, ?USPOKOJENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.767 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTENA TUBOWA rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTENA TUBOWA
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast