RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTENA TUBOWA to:

rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.767

MOC ZNAMIONOWA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, BUŁAWINKA, WRAK, PERUKARNIA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, KAŁAMARZ, DEMÓWKA, CZUJNIK GENERACYJNY, WKRĘTKA, WOLEMIA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, GATUNEK SEMELPARYCZNY, NEUROLOGIA, PERKAL, METODA AGLOMERACYJNA, POSTSCRIPT, RYTOWNIK, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, MIGDAŁ, OWOCNIA, ŻYTO, KOPARKA JEDNOCELOWA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, FENOLOGIA, ZABAWOWICZ, CZYNNIK PRODUKCJI, CIEMNOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, CNOTA KARDYNALNA, BAZYLIA, SAKRAMENT, KĘDZIERZAWKA, ORBITA PARKINGOWA, WYŁAWIACZ, NATURA, WIECZÓR, SZCZOTECZKA, FOLKHAJMERIA, TRÓJZĄB, STATEK GŁĘBINOWY, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, AKWARYDY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, PIĘTA ACHILLESOWA, SZEW KOSTNY, FAKTOR, KAZALNICA, DUK, KALANETYKA, RADIOBIOLOGIA, OMLET, ZŁOŻE, STARY KOŃ, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ROZWÓJ ZARODKOWY, MARASKA, WIZJER, ROY, DYNAMIKA, KLUBOWIEC, ANTENA REFLEKTOROWA, MARSREJA, NUR LODOWIEC, SIODZI, WYKONANIE, STREFA PODKOSZOWA, KOKILKA, BUDOWNICTWO, KRĄŻENIE OBWODOWE, HEMIKRYPTOFIT, SPÓD, PODZIAŁKA, OTUŁEK, JAPOŃSKOŚĆ, EKSPERT, ROWER POZIOMY, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, AL SECCO, PRZECHOWALNICTWO, UBOGI KREWNY, ŚLEPY NABÓJ, HEDONIZM ETYCZNY, WIĘZADŁO, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, KRĄPIEL, ŻAGIELEK, FALKA DAUBECHIES, KARNIAK, SZEWRON, KOŁNIERZ, ATMOSFERA NORMALNA, MACH, PRĄD STAŁY, MAŁA OJCZYZNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, BUDOWA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, POLEWA, RUCH, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, ALT, GIMNASTYKA MÓZGU, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, PASEK, PROTEST, BAGAŻ, SZCZECINIAK, RUCHY EPEJROGENICZNE, RAFIA, PIESZNIA, ŚLĄSKOŚĆ, HERMA, WOJNA, OWICYD, DWUSTUZŁOTÓWKA, DJ, TINTA, GŁÓWKA, TRÓJKĄT, KLINIKA ODWYKOWA, WIERTNICA, GEKON PAZURZASTY, BRUSTASZA, RACHUNEK ZDAŃ, PIŁKA MECZOWA, POŻAREK, ROZWOLNIENIE, UNIA, ATŁASEK, DOJŚCIE, POWSINOGA, NOODLE, LIMO, MEDIUM, NAŚLADOWNICTWO, PĘDNIK OKRĘTOWY, ADIDAS, BOA, MŁOT, FARBOWANIE SIĘ, HARMONIKA, DWURÓG, KOLORY NARODOWE, KARA ŁĄCZNA, DOLA, ANGIELSKA FLEGMA, ZAPIEKANKA, BRYZOMANCJA, SZASZŁYKARNIA, MEM, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ATOL, KOSZT INWESTYCYJNY, BALSAM, KOŃ PRZEWALSKIEGO, WIDEOMANIAK, ADALINA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, DĘCIAK, UCHWYT ZACISKOWY, RYTUAŁ, WILGOTNOŚĆ, GLIZA, SEQUEL, GEKON, PROSO, PISTACJA TERPENTYNOWA, ZWIJARKA, ANUSZKIEWICZ, SOLICYTACJA, CHEMIA ANALITYCZNA, KRYZA, WATÓWKA, WINNICA NABOTA, ZAKOLE, RUSKOŚĆ, EPOKA, BUŁGARYSTYKA, KONFEKCJONER, HERBICYD, CŁO WYRÓWNAWCZE, GALLIMIM, NAKLEJANKA, TROFOBLAST, KOPARKA POPRZECZNA, MROŹNIA, ZIARNOJAD, ŻEL, BĘBEN, TRYPTYK, CYZELATORSTWO, PROPAGANDÓWKA, PLANETARIUM, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, ŁUSKIEWNIK, ORIJA, KICZ, WYGŁAD TEKTONICZNY, TAŚMOWY, ŻAGIEL GAFLOWY, SERPENTYNA, AKORD, SHERGOTTYT, GRUNT, ODPLAMIACZ, SOMATYZACJA, RYGOR, PLICHTA, STEROWANIE ODPORNE, NEBULIZACJA, ŚNIEGOWIEC, OKŁAD, EMISJA, PUNKT ZEROWY, STRUKTURY, ZASTRZAŁ PODSKÓRNY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, LIGA, KATEGORIALNOŚĆ, GONGORYSTA, FARMAKOTERAPIA, ARYTMETYKA MODULARNA, MUTUŁY, EKSKREMENTY, HIKORA, GŁĘBINA, PORT, PORA, SEGMENT, TROLL, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, TRZYNASTY, APATIA, CHRUPKOŚĆ, JEDWAB OCTANOWY, NACZYNIE WIEŃCOWE, IDARED, TRZPIEŃ, PATYCZAK, AMFIUMY, SPAWACZ, KOMÓRKA MATECZNA, ULGA REMONTOWA, BANER, JEZIORO ZASTOISKOWE, PSAMMOFITY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, TURANOWIE, KURZEJ, PAPILOT, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, PALISADA, ADHD, DOKUMENT PAPIESKI, BROKAT, MAKATKA, MITRA, NIEWYDOLNOŚĆ, KOSMONAUTA, ROTA, FARMAKOEKONOMIKA, HARCOWNIK, MOTYW, PASKUDZTWO, PISTOLET, WITRYNA, PĘPOWNIK, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, MEFLOCHINA, INFORMATYKA KWANTOWA, PŁAWNOŚĆ, POPELINA, RAMFORYNCHUSY, ZATOKI, BIURO PERSONALNE, IGLAK, WPADKA, WSTĘŻNIAKI, RÓWNINA SANDROWA, AGREST CHIŃSKI, ROLNIK RYCZAŁTOWY, AUTOSANIE, NORMANDZKI COB, DRAMATOPISARSTWO, OPINIA, KOMISARZ, ZŁOŚLIWOŚĆ, ZNACZENIE, HIOFORBA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, BRYŁA, OTWORZENIE SERCA, KARTA, ?HAMSUN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.767 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTENA TUBOWA rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTENA TUBOWA
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - RODZAJ ANTENY O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE TUBY ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEJ STRONY I WĄSKIEJ Z DRUGIEJ, PROSTOKĄTNEJ LUB OKRĄGŁEJ. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x