CZĘŚĆ KANALIKA NERKOWEGO, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KANALIKIEM PROKSYMALNYM A KANALIKIEM DYSTALNYM, WYŚCIELONA NABŁONKIEM JEDNOWARSTWOWYM PŁASKIM; ODPOWIADA ZA ZAGĘSZCZANIE MOCZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘTLA HENLEGO to:

część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu (na 12 lit.)PĘTLA NEFRONU to:

część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KANALIKA NERKOWEGO, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KANALIKIEM PROKSYMALNYM A KANALIKIEM DYSTALNYM, WYŚCIELONA NABŁONKIEM JEDNOWARSTWOWYM PŁASKIM; ODPOWIADA ZA ZAGĘSZCZANIE MOCZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.734

ŁAZĘGA, SZCZUR POLINEZYJSKI, DOSTRZEGALNOŚĆ, WIBROAKUSTYK, PRZECIWNAKRĘTKA, BIAŁKO, MOST, BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEKONSEKWENCJA, MIEDNICA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, DOJŚCIE, GÓWNIARSTWO, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, NOSACZ, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PRZEŚLIZG, RELACJA SYMETRYCZNA, PATYK, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, USZTYK, ROCK AND ROLL, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, SKRZYWDZONY, TEST, DANDYSKI, TARCZKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, SEMITA, UJŚCIE, CHOMIK DŻUNGARSKI, NIERELIGIJNOŚĆ, TEORIA KATASTROF, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, TAMBOREK, IDENTYFIKATOR, LANTANOWIEC, AERONOMIA, MAKATKA, NIEWIERNOŚĆ, POGODNOŚĆ, ŁUPEK MUSKOWITOWY, MEZODERMA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, STOPNICA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, PATAGOZAUR, NACZYNIE CHŁONNE, CIASNOTA, KONTRAST NASTĘPCZY, RUCHOMY PIASEK, BARION, SOKOLE OKO, ANTYNOMIA, CEREBROZYD, SFERA AFEKTYWNA, WYPRAWIACZ, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, BIEG ALPEJSKI, NAPŁYW KORZENIOWY, PRZEDMIOT, KAWALERIA, OBRONA, SZEW STRZAŁKOWY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, SZAROZIEM, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, RACHUNKOWOŚĆ, STAROPOLSKI, GORĄCZKA DUM-DUM, CHOROBA NASU-HAKOLI, DORYCKI, UWAŻNOŚĆ, PERLISTOŚĆ, KABOTAŻ, BEZŻUCHWOWCE, CZĘSTOKÓŁ, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, WINKULACJA, LORI, GRAF PLANARNY, LEJ, SHAKER, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, GONIOMETRIA, PARAKAPPACYZM, KONSUMENT, IMAK, ŻYWY TRUP, WSCHÓD, SNICKERS, LODOWIEC SZELFOWY, BRYŁA SZTYWNA, PRÓŻNIAK, TŁOK, GENOMIKA TEORETYCZNA, PODOLOGIA, ALERGOLOGIA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, WIATRACZEK, BOROWIEC, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, BĘBEN, SWAP PROCENTOWY, ZSYPISKO, SMOLUCH, NAWALENIE SIĘ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, WARSTWA KULISTA, SŁUPEK, ELASTOMERY, FOLA, FACH, KURIER PODHALAŃSKI, GUZEK MONTGOMERY'EGO, SKORUPA, FOTOWOLTAIKA, AFIKS, INTERESOWNOŚĆ, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, BABIMÓR, SUTASZ, FARMAKOGENETYKA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, JAMA GARDŁOWA, PODETAP, WEDYZM, MANIERKA, BLEŻNIA, WZNOWIENIE, NYLON, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, OSIOŁ, NADZIENIE, BEZAWARYJNOŚĆ, MISTRZ, PRUSY, TEFILIN, OKUREK, KOMEDIANTKA, STOPA LĄDOLODU, KLEJARZ, SĘDZIA KALOSZ, OGON, SKAŁA PLUTONICZNA, NADKRWISTOŚĆ, APATIA, KOMIK, JELITO PROSTE, SAMOLOT, WALECZNOŚĆ, NAPŁYW, CEWA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, ŚRÓDBRZUSZE, SAMOROZPAD, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, AKTORKA, BOSCH, JASZCZUR, SZCZOTKA, MORGAN, ELIKSIR ŻYCIA, LABORATORIUM GALENOWE, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, KOKSIARZ, MAJDANIARZ, GEODETA, APARAT GĘBOWY, ZŁOŻENIE PODPISU, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, DŁUGI RÓG, PEPINIERA, FALOWNIK PRĄDU, TREN, PRZETARG OGRANICZONY, EOZYNOFIL, ROŻEK, FILOGENETYKA, AUROR, GEM, JELEŃ WSCHODNI, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, ROLADA, PAS, GŁADZIZNA, PRZECIWSTAWIENIE, SYNDROM WILKOŁAKA, SOSNA MASZTOWA, KÓŁECZKO, GRYZEK, PETREL, PYTAJNIK, WEKSYLOLOGIA, SZYNOBUS, ENERGIA WIATROWA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, KRONIKARZ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, BARIONYKS, CYTRYNADA, RUCH, BAŃKA SPEKULACYJNA, MELANODERMA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, FAWELA, WIERNI, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ZAKŁADNIK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, SORABISTYKA, ŚLEPY TOR, JĘZYK, PICOWNIK, HERBATKA, PARK SZTYWNYCH, LINIA PODSTAWOWA, JĘZYK DAHALIK, MUSZLA, SŁOWACKI, MINUTA, BEZCZELNOŚĆ, NIEBIOSA, NORMALNOŚĆ, SPACJA, JAŁOWNIK, WIEK NASTOLETNI, ŻYCIAN, LEJEK, PODBRÓDEK, SPRZĘŻNICE, SOSJERKA, OSUWISKO, ROZWÓJ, IMMUNOPATOLOGIA, FEBRA, EKONOMIA POZYTYWNA, HIPERFOKALNA, NIĆ, PODCIEP, ŻALUZJA PIONOWA, SPÓR, SAMOA AMERYKAŃSKIE, PUCHAR, FUNGICYD, MASTYGONEMA, KANAPKA, MONILOFITY, PRZEGUB, SIŁOWNIA JĄDROWA, GONDWANA, KRASNOLUDEK, OPIEKA PALIATYWNA, AKCELERATOR KOŁOWY, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, SILNIK SKOKOWY, ORBITA, MISTERIUM, ZEBRA, POTENCJAŁ ZETA, PALEC, WROTKARSTWO FIGUROWE, DRAMA, KABOTAŻ WIELKI, GRUBY ZWIERZ, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PRZESYŁ, REPUBLIKA JAKUCKA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, AUTSAJDER, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, CYKL MIESIĘCZNY, ASPIRATA, ŁOSKOT, KOSZT KONTROLI, DZIEŻA, LINIA PRZEMIANY, JEDYNA, NAGRZBIETNIK, OPUSZKA, GOT, SELENOGRAFIA, ANTROPOLOG KULTURY, PSYCHOHIGIENA, METRUM, CHOPIN, WYZNAWCA, PEDERPES, ETER, PIEŚŃ, PSZENICA DURUM, KOMITET, WÓŁ PIŻMOWY, PĘTLA HENLEGO, PRYSZNIC, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, ?TYFLOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KANALIKA NERKOWEGO, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KANALIKIEM PROKSYMALNYM A KANALIKIEM DYSTALNYM, WYŚCIELONA NABŁONKIEM JEDNOWARSTWOWYM PŁASKIM; ODPOWIADA ZA ZAGĘSZCZANIE MOCZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KANALIKA NERKOWEGO, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KANALIKIEM PROKSYMALNYM A KANALIKIEM DYSTALNYM, WYŚCIELONA NABŁONKIEM JEDNOWARSTWOWYM PŁASKIM; ODPOWIADA ZA ZAGĘSZCZANIE MOCZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘTLA HENLEGO część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu (na 12 lit.)
PĘTLA NEFRONU część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘTLA HENLEGO
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu (na 12 lit.).
PĘTLA NEFRONU
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu (na 12 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KANALIKA NERKOWEGO, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KANALIKIEM PROKSYMALNYM A KANALIKIEM DYSTALNYM, WYŚCIELONA NABŁONKIEM JEDNOWARSTWOWYM PŁASKIM; ODPOWIADA ZA ZAGĘSZCZANIE MOCZU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZĘŚĆ KANALIKA NERKOWEGO, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KANALIKIEM PROKSYMALNYM A KANALIKIEM DYSTALNYM, WYŚCIELONA NABŁONKIEM JEDNOWARSTWOWYM PŁASKIM; ODPOWIADA ZA ZAGĘSZCZANIE MOCZU. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x