OSOBA SPRAWUJĄCA NIEZALEŻNĄ WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ, TYTUŁ PRZYSŁUGUJĄCY URZĘDUJĄCYM MONARCHOM, PRETENDENTOM DO TRONÓW I TYTULARNYM MONARCHOM, PAPIEŻOWI, NIEKTÓRYM WSCHODNIM PATRIARCHOM (NP. PATRIARSZE KONSTANTYNOPOLA) ORAZ NARODOM RZĄDZĄCYM SIĘ W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM (GDZIE FUNKCJONUJE ZASADA SUWERENNOŚCI LUDU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUWEREN to:

osoba sprawująca niezależną władzę zwierzchnią, tytuł przysługujący urzędującym monarchom, pretendentom do tronów i tytularnym monarchom, papieżowi, niektórym wschodnim patriarchom (np. patriarsze Konstantynopola) oraz narodom rządzącym się w systemie demokratycznym (gdzie funkcjonuje zasada suwerenności ludu) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUWEREN

SUWEREN to:

dawny niezależny władca (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA SPRAWUJĄCA NIEZALEŻNĄ WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ, TYTUŁ PRZYSŁUGUJĄCY URZĘDUJĄCYM MONARCHOM, PRETENDENTOM DO TRONÓW I TYTULARNYM MONARCHOM, PAPIEŻOWI, NIEKTÓRYM WSCHODNIM PATRIARCHOM (NP. PATRIARSZE KONSTANTYNOPOLA) ORAZ NARODOM RZĄDZĄCYM SIĘ W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM (GDZIE FUNKCJONUJE ZASADA SUWERENNOŚCI LUDU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.650

CHAZAR, AMBICJONER, TRANCE, BON VIVEUR, NERECZNICA VILLARA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, OPTYKA KWANTOWA, COROCZNOŚĆ, WIDLICZKA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PAMIĘĆ, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ILUWIUM, ROZWÓJ, SZLACHTA CHORĄGWIANA, MAGAZYN, PALACZ, SZCZOTECZKA, CENA WYWOŁAWCZA, PLAMIEC AGREŚCIAK, BRZYDULA, CYRANECZKA BAJKALSKA, TYP TURAŃSKI, ZDRADA, CYMBAŁ, RAJA BIAŁOPLAMA, GAPA, E 336, ŁATEK, TERMOOBIEG, PREPPER, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, ZMYWACZ, URODA, GRA POJEDYNCZA, KIEP, NOGA, DRABINA, CISTECEFAL, JĘZYK MANSYJSKI, MEDRESA, INWERSJA, OTWARCIE RÉTIEGO, LATIMERIOKSZTAŁTNE, RUSKI, BAR, KANONISTYKA, GŁUPTAK, OWCA FRYZYJSKA, SARMATKA, NIEZDARA, POLIMER, ZOOTECHNIKA, ATONALNOŚĆ, BALANSJER, ARC SIN, BACHUS, GRZYB PODSTAWKOWY, RÓWNIA POCHYŁA, UBEZWŁASNOWOLNIONY, LOTNE PIASKI, ZNAMIĘ SUTTONA, JĘZYK PERSKI, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, INFOBOKS, CZARNY MAKAK CZUBATY, DYSKRETKA, GZA, NAMIESTNICZKA, GRASICA, LENIUSZEK, LAS GRĄDOWY, TRUFLA, NAZISTA, WYRAŹNOŚĆ, MYSZ DOMOWA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KRÓTKOŚĆ, ARYTMETYKA MODULARNA, OUTSIDER, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, ELEKTRORECEPCJA, KOŃ ARABSKI, DOM GRY, NAZWA ABSTRAKCYJNA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, STOIK, NIEPOKALANEK, PERYMETR, ARCHIWISTA, TABU MILCZENIA, LIDER, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, BENGALSKI, ZASADA PIRYMIDYNOWA, PRZESŁUCHANIE, PIĘCIOBÓJ, CHOROBA KESONOWA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, DZIAŁ PERSONALNY, OSIEMDZIESIĄTKA, ELEGIJNOŚĆ, PROZIAK, OBŻER, WIEŻA STRAŻNICZA, TARCZKA, JĘZOR, UKŁAD HAMULCOWY, SEMANTYKA FORMALNA, ZAWARTOŚĆ, KŁĘBEK NERWÓW, TRADYCJONALISTA, AGENEZJA, ANEMIK, WIELKA CHOROBA, PCHŁA MORSKA, DOBROTLIWOŚĆ, FOSFORESCENCJA MORZA, CHRONOMETR, RAJA MOTYL, TWIERDZENIE ZERMELO, ŻYWIOŁOWOŚĆ, WEGANIN, WOREK, BAR, SYROP, ROMANISTA, UCHYB, IZDEBNIK, KLUCZ, ROBOTY PUBLICZNE, PEGMATYT, FOKSTROT, TKACZ, ROPUCHA PANTEROWATA, WULWODYNIA, KREDYT BALONOWY, CHOMIK MANDŻUGARSKI, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PODKÓWECZKA, STACHANOWIEC, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PARKIET, BLANKOWANIE, URZĄD IMIGRACYJNY, TOPOLOGIA SZYNOWA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ALBUM, INTERNAT, ARMEŃSKI, SZARA MYSZ, SEDES, HETEROTROFIA, PROMINENT, WOK, PODSYP, GRAWIMETRIA, KUC AUSTRALIJSKI, RADIOELEKTRYKA, CZEKADEŁKO, ŁAŃCUSZEK, KWALIFIKACJA PRAWNA, SADZAK, MAGICZNA GÓRKA, KILOFEK, KAJMAN KROKODYLOWY, POJAZD LATAJĄCY, RUDAWKA ŻAŁOBNA, ILUZJONIZM, PECORINO, BOLSZEWIK, HAŃBICIEL, SZUMOWINA, REPRESJA, HIPOPOTAM, SZKŁO LABORATORYJNE, KIJANKA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, OPERA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, TRENING AUTOGENICZNY, ZALANIE PAŁKI, PIŁA, POSTAĆ BIBLIJNA, SKOCZKOWE, MEDYCYNA RATUNKOWA, POŻYWIENIE, KORMORAN KRASNOLICY, PIERWSZY PLAN, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, WIERSZ, LAMPAS, OFENSYWA, DIABEŁ WCIELONY, DOMINACJA ZUPEŁNA, HUTA SZKŁA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, RAJZA, BYLICA PONTYJSKA, SIEDZISKO, TYNTA, OBIEGNIK, PRAWO TOŻSAMOŚCI, PŁYWACZEK, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, DYBUK, CHŁONIAK BURKITTA, SUCHA IGŁA, LEGATARIUSZ, BEZJĘZYKOWE, ZDERZENIE CZOŁOWE, DYFTERYT, TOTUMFACKI, ELASTOMERY, CIASTO MAKARONIKOWE, MATEMATYKA STOSOWANA, RUTYNA, ROZCZAROWANIE, SKARBNY, MŁYNEK DO ODPADÓW, HULANKA, KIEROWNIK DUCHOWY, CELNOŚĆ, TRASZKA SYBERYJSKA, GNIAZDO NASIENNE, KURS, KROKIET, ŁAPCE, PYTANIE SIĘ, PIASKOWY DZIADEK, KOALA, DZBANEK DO ŚMIETANY, PRANKO, BASEN MODELOWY, OBIBOK, PRÓŻNIAK, RONDO, TYTANIAN, PODZIELNIK, MIERNICZY, FILOZOFIA MATEMATYKI, CHOROBA CAROLEGO, UDERZENIE, ZIEMIA ŚWIĘTA, WETERYNARKA, UKŁAD EKLIPTYCZNY, OPATRZNY, KOMIK, CHEMIA POWIERZCHNI, SZARMANTERIA, KONSYGNATARIUSZ, HYLOFIL, USUWISKO, FALISTOŚĆ, ANALOGIA, MĘKI TANTALA, PASO PERUANO, ŻONA LOTA, ODWSZALNIA, RYM ŻEŃSKI, FIBROMIALGIA, MONOCHROMATYZM, POPYT INWESTYCYJNY, BOJER, STÓŁ MONTAŻOWY, PYRA, ZWYCIĘZCA, KORKOWE, KAFLARZ, PAKA, STOLIK, BIAŁE WINO, PANDA, CHUTLIWOŚĆ, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, TRÓJBÓJ, KLIMAT KONTYNENTALNY, SPEAKER, MODULARNOŚĆ, ŻABI SKOK, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PLAC MANEWROWY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, MINÓG DALEKOWSCHODNI, JĘZYKI MUNDA, PRACOWNIA, KUC MERENS, PRZYPADEK, PASOŻYT, ZORBA, CHRONICZNOŚĆ, STADIUM LARWALNE, KOZA ŚRUBOROGA, WYBIELENIE, SADZIEC KONOPIASTY, WYSMUKŁOŚĆ, ?STRATUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.650 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA SPRAWUJĄCA NIEZALEŻNĄ WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ, TYTUŁ PRZYSŁUGUJĄCY URZĘDUJĄCYM MONARCHOM, PRETENDENTOM DO TRONÓW I TYTULARNYM MONARCHOM, PAPIEŻOWI, NIEKTÓRYM WSCHODNIM PATRIARCHOM (NP. PATRIARSZE KONSTANTYNOPOLA) ORAZ NARODOM RZĄDZĄCYM SIĘ W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM (GDZIE FUNKCJONUJE ZASADA SUWERENNOŚCI LUDU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA SPRAWUJĄCA NIEZALEŻNĄ WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ, TYTUŁ PRZYSŁUGUJĄCY URZĘDUJĄCYM MONARCHOM, PRETENDENTOM DO TRONÓW I TYTULARNYM MONARCHOM, PAPIEŻOWI, NIEKTÓRYM WSCHODNIM PATRIARCHOM (NP. PATRIARSZE KONSTANTYNOPOLA) ORAZ NARODOM RZĄDZĄCYM SIĘ W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM (GDZIE FUNKCJONUJE ZASADA SUWERENNOŚCI LUDU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUWEREN osoba sprawująca niezależną władzę zwierzchnią, tytuł przysługujący urzędującym monarchom, pretendentom do tronów i tytularnym monarchom, papieżowi, niektórym wschodnim patriarchom (np. patriarsze Konstantynopola) oraz narodom rządzącym się w systemie demokratycznym (gdzie funkcjonuje zasada suwerenności ludu) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUWEREN
osoba sprawująca niezależną władzę zwierzchnią, tytuł przysługujący urzędującym monarchom, pretendentom do tronów i tytularnym monarchom, papieżowi, niektórym wschodnim patriarchom (np. patriarsze Konstantynopola) oraz narodom rządzącym się w systemie demokratycznym (gdzie funkcjonuje zasada suwerenności ludu) (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA SPRAWUJĄCA NIEZALEŻNĄ WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ, TYTUŁ PRZYSŁUGUJĄCY URZĘDUJĄCYM MONARCHOM, PRETENDENTOM DO TRONÓW I TYTULARNYM MONARCHOM, PAPIEŻOWI, NIEKTÓRYM WSCHODNIM PATRIARCHOM (NP. PATRIARSZE KONSTANTYNOPOLA) ORAZ NARODOM RZĄDZĄCYM SIĘ W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM (GDZIE FUNKCJONUJE ZASADA SUWERENNOŚCI LUDU) sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - OSOBA SPRAWUJĄCA NIEZALEŻNĄ WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ, TYTUŁ PRZYSŁUGUJĄCY URZĘDUJĄCYM MONARCHOM, PRETENDENTOM DO TRONÓW I TYTULARNYM MONARCHOM, PAPIEŻOWI, NIEKTÓRYM WSCHODNIM PATRIARCHOM (NP. PATRIARSZE KONSTANTYNOPOLA) ORAZ NARODOM RZĄDZĄCYM SIĘ W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM (GDZIE FUNKCJONUJE ZASADA SUWERENNOŚCI LUDU). Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x