NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH WSPÓLNY PRAJĘZYK DAWNYCH SŁOWIAN, Z KTÓREGO PÓŹNIEJ WYKSZTAŁCIŁY SIĘ POSZCZEGÓLNE JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI to:

należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie (na 18 lit.)PRASŁOWIAŃSZCZYZNA to:

należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH WSPÓLNY PRAJĘZYK DAWNYCH SŁOWIAN, Z KTÓREGO PÓŹNIEJ WYKSZTAŁCIŁY SIĘ POSZCZEGÓLNE JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.676

HAZUKA, LUJ, KOMFORT CIEPLNY, PLEMIĘ, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ROZPLENICA, SIODŁO JUCZNE, MASA RELATYWISTYCZNA, DRZEWIAK BENNETTA, FORSYCJA, HUBA, PROJEKT UNIJNY, WIEWIÓRECZNIK, SZKLIWO, JOGACZARA, BIAŁY WIERSZ, SPŁYW, UNIWERSYTECKOŚĆ, DREDNOT, MŁODZIEŻÓWA, OSTNICA KIRGISKA, TRASZKA ALPEJSKA, PUMA, STAROEGIPSKI, DUGOŃ, JARZĘBINA, PANCERZ LAMELKOWY, HAUCH, RYCZAŁT, KWATERUNEK, KUKLIK BIAŁY, PLOTER TNĄCY, PRZEŚLADOWANIE, ŁOPIAN, ŻUŻLOBETON, OHAR, OSTROLOT BIAŁOGRZBIETY, KOLEGIUM KONSULTORÓW, GWIAZDA, BILBIL ANDAMAŃSKI, BRODEK MUROWY, WRONA, STAN ŚREDNI, ANALIZA WYPUKŁA, ASTROCYT, ŚMIERDZIEL, PRZEMYSŁ NAFTOWY, SIEĆ, KAROLINKA, FAZA KRYZYSU, TUALETA, MELIPONY, LANGUSTA, ŻÓŁW CHIŃSKI, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ASTER LANCETOWATY, GNATARZ RZEPAKOWIEC, SZKLARKA, MINOG WŁADYKOWA, PRĄTNIK NADOBNY, KROPLÓWKA, NAWAŁNIKI, TŁUSZCZOWIEC, PŁYWACZOWATE, SKALIRZĘS, SPECJACJA, SZCZUR, GITARA BASOWA, TACZANKA, TWAŁEK, TALMUDYSTKA, MIKSER, PAJĄK, ARESZT IZOLACYJNY, CZAS GRAMATYCZNY, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, BARCZATKA, ELAND, ORLĘ, ARCHEOWENATOR, GAP NIEBIESKONOGI, CHOROBA TANGIERSKA, ŻÓŁCIENIEC, DŁUGOSZPON MAŁY, BAMBUSOWIEC RDZAWOGRZBIETY, ASTER WIERZBOLISTNY, PISMO WĘZEŁKOWE, KARETA, RAJTARIA, KINGORIA, KOSMATKA KONICZYNÓWKA, ZWARCIE, ARABICA, POTŁUMEK CZERWONAWY, ŻEBERKA, GNEJS OCZKOWY, BARWINKA CZARNOCZELNA, BURZYK KALIFORNIJSKI, PŁOŻYMERZYK, ZAKON MĘSKI, ZŁOCIK SZAFIROWY, CENAGNATAZJA, ARKA, MINIMUM EGZYSTENCJI, ODPŁATA, PYSZCZAK ŻÓŁTY, PRZEPOCZWARZENIE, OGNIWO ZASADOWE, MIESZKALNOŚĆ, SELER ZWYCZAJNY, ALBATROS CZARNONOGI, RYNEK HURTOWY, TORREJA, HRABIA, KRÓLIKARNIA, NAWÓJ, SMOK WAWELSKI, KRZYŻ MALTAŃSKI, MALARSTWO NAŚCIENNE, AWUNKULAT, OSPILEN JADALNY, WZGLĄD, BRODEK UCIĘTY, OSTRONOS DŁUGOPŁETWY, EPILEPTOLOGIA, DEPTAK, AGA, LIŚCIEC OLBRZYMI, BOROWCE, ANTYNATURALIZM, TOPIK, ZIEMIA ODNIESIENIA, GŁOWNIA KUKURYDZY, GOFFER, HOKEJÓWKA KRÓTKOPRĘGA, PARAMAGNETYK, GHEE, PULASAN, MAKI, ROZROŻKA CHABROWA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, SIMIR, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, KANARKI KSZTAŁTNE, ZJAWISKO KURZAWKOWE, ASTER PIRENEJSKI, UNIŻENIE, CZEREŚNIA, GRZYB, MODRASZEK IKAR, NORWESKI, OMATNIK ŁĄKOWY, KAJMAN KROKODYLOWY, ATONALNOŚĆ, PIESTRUSZKA, PALUCH, KONTRAMARKARNIA, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, CZERSKA, KACZKI NURKUJĄCE, ARFAKIANKA, ANGIELSKA FLEGMA, PIETRUSZKA, STAN TRZECI, HELIOLATRIA, LAUR, ŻABA BYK, KOZAK, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KRĘG SZYJNY, CZUMAK, BURZYK WĘDROWNY, RYNCHENIA, GRAF PLANARNY, NIERÓBKA CZARNIAWA, MROCZEK BRUNATNY, NAPŁYW KORZENIOWY, STADNICZKA BIAŁOSKRZYDŁA, KLEJNOTKA ZIELONA, WYŁADOWANIE KORONOWE, PRYZMA AKRECYJNA, GASIWO, WRÓBEL SIWOGŁOWY, GAŁĘŹNIK, FAŁDOWNIK, ŻALUZJA PIONOWA, WSTECZNICTWO, AKUMULATORY, MIJANKA, MHOR, HUBA SIARKOWA, ZEBRA GREVY'EGO, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PIERWORODZTWO, HIPISKA, BANIAK, SOSNOLUB, OSAD, SZATANKA, PUDU, POLANIE, PŁONKA, TŁUK PANCERNY, TRANSPOZYCJA, NACJA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, NAMOLNOŚĆ, RAJA DWUPLAMA, KRASNOGONKA DŁUGODZIOBA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KWASJA, ENERGETYKA WIATROWA, OWSICA WIECZNIE ZIELONA, PENITENCJARYSTYKA, GAŁĘZIAK, GWIAZDARZ, GOGLE, ENKODER PRZYROSTOWY, PRZYRODA, AWIATYKA, PANEK, FALOCHRON, GORAL DŁUGOOGONIASTY, LEJKOGĘBCE, BRUDNICA MNISZKA, SYSTEMIK, KORKOWIEC, CZAPLA CZARNONOGA, KLEJNOTKI, BAŻANT, SAWANTERIA, KUNINGAMIA, KORNIK, DWUTLENEK SIARKI, GROSZEK, ŻABA POŁUDNIOWOBRAZYLIJSKA, PIENIĄŻEK, GŁOGOWIEC, SOPLICA, SKOCZ GRZEBIENIASTY, TYGRYS, FULMAR POŁUDNIOWY, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, NIEROZEZNANIE, JĘZYK NIDERLANDZKI, KURZA ŚLEPOTA, PYTAJNIK, OŻENEK, KOLCZAK SMUKŁY, PROKSEN, ŻABA KRZYKLIWA, ZROBIENIE RUCHU, JURYSLINGWISTYKA, SALWINIA SPRUCE'A, CHAOS, ZBIORNIK, KOLIBER, ABISYŃSKI KLASYCZNY, KARCIANE DOMINO, TWARDZIAK, ROŻENIEC ZWYCZAJNY, BUSZBOK, PSIZĄB KREMOWY, PŁETWA, GORYL GÓRSKI, SZEŚCIOSZPAR, DZIELNIK, KLEKOTKA, SALA, CHIRURGIA, PARASZYT, CZASOWNIK FRAZALNY, KOSTOGŁÓWKA GUJAŃSKA, KOŃ BUDIONNOWSKI, WYŻYNY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, LONGER, FREGATA ŚREDNIA, KULT ŚWIĄTYNNY, LOG, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ŚWIECA, DRABINOWIEC MROCZNY, MURENA GWIAŹDZISTA, ANAKONDA ZIELONA, GORZELNICTWO, TONIKA, PODKŁAD, LITEWSZCZYZNA, ECHINODON, ZŁOTOROST, GAŁKA BLADA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, TRZMIEL CIEMNOPASY, NIEDŹWIEDZIÓWKA HEBE, SOLUCJA, ?AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH WSPÓLNY PRAJĘZYK DAWNYCH SŁOWIAN, Z KTÓREGO PÓŹNIEJ WYKSZTAŁCIŁY SIĘ POSZCZEGÓLNE JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH WSPÓLNY PRAJĘZYK DAWNYCH SŁOWIAN, Z KTÓREGO PÓŹNIEJ WYKSZTAŁCIŁY SIĘ POSZCZEGÓLNE JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie (na 18 lit.)
PRASŁOWIAŃSZCZYZNA należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI
należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie (na 18 lit.).
PRASŁOWIAŃSZCZYZNA
należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie (na 18 lit.).

Oprócz NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH WSPÓLNY PRAJĘZYK DAWNYCH SŁOWIAN, Z KTÓREGO PÓŹNIEJ WYKSZTAŁCIŁY SIĘ POSZCZEGÓLNE JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH WSPÓLNY PRAJĘZYK DAWNYCH SŁOWIAN, Z KTÓREGO PÓŹNIEJ WYKSZTAŁCIŁY SIĘ POSZCZEGÓLNE JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x