MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MRUKOKSZTAŁTNE to:

mruki, mrukowce, Mormyroidea - grupa ryb promieniopłetwych charakteryzujących się wydłużonym pyskiem, dużym móżdżkiem i obecnością narządów elektrycznych; ryby te zamieszkują zamulone wody wielkich rzek Afryki (m.in. Nil, Senegal, Kongo) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.128

FORTALICJA, WALKA Z WIATRAKAMI, CZŁAPAK, MATRYKUŁA, TERAPIA GESTALT, MELODYKA KANTYLENOWA, KAMIEŃ KOTŁOWY, DOBROĆ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ŻYZNOŚĆ WODY, POLIMODALNOŚĆ, KOPIOWANIE, PATRON, CLARINO, GATUNEK KATADROMOWY, GRA, SUTEK, NAKIEROWANIE SIĘ, KARTKA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, PARTIA WŁOSKA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SAMOCHODZIARZ, PIASKOWY DZIADEK, BIURO PODAWCZE, JAJKO W KOSZULCE, ILUZJONIZM, SŁOWIANKA, KIERUNEK, SHIMMY, WYDŁUŻALNIK, AFROWENATOR, AFEKT PATOLOGICZNY, KOMORA NABOJOWA, RASZPLA KALIFORNIJSKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, AGRAFON, NAWAŁNIK ŻÓŁTOPŁETWY, ARETOLOGIA, GRUSZE WSCHODNIE, PRZEJAZD, ALESTESOWATE, LITEWSKI, GRUPA ELIMINACYJNA, RAJA SIWA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, CERATOFYLLID, BEZLOTKI, ROLA, PROTEST, KADZIDEŁKO, ŁUSZCZAK, TARCZA KONTYNENTALNA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, SIEWECZKA, DYM, KORYTKO, FOMALHANT, PASTISZ, KOLORYT LOKALNY, OSOWSKI, WĄŻ OSTROGŁOWY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, RYBOŁÓW, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, STREFA PERYGLACJALNA, EXTRAKLASA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, KOLEŃ, FRANCA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, KONTAKT, PROMIEŃ, MACICA, WNIEBOWSTĄPIENIE, MOGIKAPPACYZM, ZIELONA GRANICA, WJAZD, DIAKON, KOTLARNIA, CZOŁÓWKA, LANDSKNECHT, JĘZYK MANSYJSKI, MIERNIKOWCOWATE, ZESPÓŁ CAPLANA, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, SZPIK, OGNICA ROGATA, SYROP, BAR, GEREZY, TAMILSKI, GRÓD, SKRUPULAT, RENTGENOLOGIA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, GOSPODARSTWO DOMOWE, PASZTETNIK, GOT, GĄSKA WIOSENNA, ŁOPATKA, RABV, CZIRLIDERKA, OBIEG, MIRAŻ, ZEGAR ATOMOWY, SZARMANT, STARY WYGA, CHRZEST, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, MUGOL, SĄD KOŚCIELNY, REALNOŚĆ, RÓŻA PUSTYNI, RAJA GWIAŹDZISTA, STRAŻ, PIRANIOWATE, ANTYCYPACJA, MIKROMIKRON, BEISA, ZALANIE PAŁY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, POCIĄG POSPIESZNY, RAJA MALTAŃSKA, SZKŁO MĄCONE, TARTAN, BĄK, GARNUSZEK, JAGUAR, FRYZ ARKADOWY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, CHMURA WARSTWOWA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KADZIDŁOWIEC, RYBIE OKO, KAMERTON, GORGONOPSY, OKULISTA, OWSIANKA, STROP KLEINA, LENIUCHOWANIE, WSTYD, KONCEPTUALIZM, DOWÓD POŚREDNI, STACJA ZAKŁADOWA, BELKA, PRECESJA, GEODEZJA GÓRNICZA, PRZESYP, LAIK, TORFOWISKO WISZĄCE, GŁOS, FASHIONISTKA, IMMUNOGLOBULINA, MAKAK INDYJSKI, TEORIA INFORMACJI, OKOWITA, KAKAOWIEC, TEKODONTY, ŻONA LOTA, CIASNOTA, GRA WSTĘPNA, DUŃSKI, JASZCZUR, ZŁÓG, PODZIAŁ, KINOMAN, OGIEŃ, POLIP, ASTROSPEKTROSKOPIA, ZGROMADZENIE CZYNNE, ŚWIT KALENDARZOWY, MAGHREB, SILNIK INDUKCYJNY, PRZEJRZYSTKA, OSZCZĘDZACZ, EDYL, PRYSKAWKA, PARNIK, OCZKO W GŁOWIE, CICHODAJKA, HUMANIZM, BANANA SPLIT, PÓŁTORAK, KAPKA, KINDERBAL, AUTYZM, HEPATOLOGIA, ANARCHISTKA, FALOWNIK NAPIĘCIA, SORABISTYKA, ERA MEZOZOICZNA, PUSZYSTOŚĆ, WIDZENIE PERYFERYJNE, CHOROBA RUBARTHA, SUSHI, ROWEREK BIEGOWY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, GEKON PASKOWANY, KASZUBSKOŚĆ, GANGSTER, IRRADIACJA, KĄKOL, ASD, CIAŁKO KIERUNKOWE, AUDYTORIUM, LEPIARKOWATE, KOPARKA KROCZĄCA, MUTUŁY, ARYSTARCH, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, RAMA, PUNK, PANTOFAG, DEM, MURENA OLBRZYMIA, ECHOMETR, WOK, RYBOJAD, STRUMIEŃ, PRZYBŁĘDA, KANDYZ, MUZYKA KONKRETNA, KONNICA, RYT, OFIAKODONTY, KWAS, WYRĘB, FIZYKA ATOMOWA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, NIEUNIKNIONOŚĆ, GALARETA, SYROP ZŁOCISTY, BIOSELENOLOGIA, CIENKA SKÓRA, CHŁYST, CHODZĄCA REKLAMA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, WYTŁACZANKA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, JARZYNIAK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, WIEK NIEMOBILNY, ZIMA, MUSZKA, PEDET, LUKSEMBURSKI, KARCIANE DOMINO, ZMYWACZ, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, MELODRAMAT, MANIERYZM, KORONIARZ KOŃCATY, GEMISTA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KUNA, PSYCHODYDAKTYKA, RAJZA, KOREK, BETON, FAZA, ŚLUZICE, TEOLOGIA NATURALNA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KODYFIKATORKA, MENISK, BANIOR, JEDWABNIKOWATE, PAZURKOWCOWATE, BRZYDULA, AGAR, ANTECEDENCJA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, JĘZYK ISLANDZKI, KILBLOKI, MANIPULATOR, OTORYNOLARYNGOLOGIA, DRZEWO KAUCZUKOWE, LICA, KABINA RADIOWA, OSKARŻENIE, OPÓR WZNIESIENIA, KAPITULANT, MUNSZTUK, RECEPTOR WĘCHOWY, RACHUNEK WEKTOROWY, BEANIA, PRAWNICY, GŁÓD, OKRUTNIK, JAGIELLON, FLETY, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, ADRES LOGICZNY, ?ATTACHÉ KULTURALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.128 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MRUKOKSZTAŁTNE mruki, mrukowce, Mormyroidea - grupa ryb promieniopłetwych charakteryzujących się wydłużonym pyskiem, dużym móżdżkiem i obecnością narządów elektrycznych; ryby te zamieszkują zamulone wody wielkich rzek Afryki (m.in. Nil, Senegal, Kongo) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MRUKOKSZTAŁTNE
mruki, mrukowce, Mormyroidea - grupa ryb promieniopłetwych charakteryzujących się wydłużonym pyskiem, dużym móżdżkiem i obecnością narządów elektrycznych; ryby te zamieszkują zamulone wody wielkich rzek Afryki (m.in. Nil, Senegal, Kongo) (na 14 lit.).

Oprócz MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO) sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO). Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x