MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MRUKOKSZTAŁTNE to:

mruki, mrukowce, Mormyroidea - grupa ryb promieniopłetwych charakteryzujących się wydłużonym pyskiem, dużym móżdżkiem i obecnością narządów elektrycznych; ryby te zamieszkują zamulone wody wielkich rzek Afryki (m.in. Nil, Senegal, Kongo) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.128

PISARZ POLNY, NUMER TAKTYCZNY, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, TUKAN, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, UKŁAD SAMODZIELNY, KOLUMNA MARYJNA, PRZEŻYCIE, ZROSŁOSKRZELNE, PIECZONKA, INWAZJA, PLEBEJKA, ORTOPTYSTA, ARETOLOGIA, KARTUZJA, CYNGIEL, PURYNA, MANEŻ, PŁYTKA CHODNIKOWA, TRZYDZIESTKA, LINIA PRZEMIANY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, HIPSOMETRIA, NIEŻYCIOWOŚĆ, RYZYKO KREDYTOWE, DUPOLIZ, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, SECESJONISTA, WŁOSKOWATOŚĆ, UPADŁY ANIOŁ, FILM ANIMOWANY, GROMADA, MAKIJAŻYSTA, WIELOETATOWOŚĆ, BANIAK, PLAŻÓWKA, PODGATUNEK, MOTYLEK, TUŁACTWO, MUTUALIZM, PIANINO, JASZCZUR, MIĘDZYRZECZE, JĘZYK TAMILSKI, BABKA PIASKOWA, POPIELICOWATE, KUNA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, FRAZA, CIEMNA ENERGIA, MOST, WĘGORZOKSZTAŁTNE, MENISK, GALARETA, SZENG, OLEJE ŚWIĘTE, KOSTNOJĘZYKOWE, MIASTO POWIATOWE, PRZEPOJA, TERAPIA REINKARNACYJNA, SZALENIEC, POMPA WYPOROWA, GONIOMETRIA, CHÓR, STROFA ALCEJSKA, DYWERGENCJA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MERYSTEM, OPOZYCJONISTKA, JUMPER, ŻACHWY, PRZECINACZ, JAWAJSKI, FATALISTA, TYFUS PLAMISTY, FAŁ, WÓZEK INWALIDZKI, KAWKA, RUCH RELIGIJNY, CZŁONY, KULON, NAUKI O POZNANIU, MARUDA, HELMIOTOLOGIA, NEBRASKA, ALTOCUMULUS, KOMPUTEROWIEC, PROSTE SKOŚNE, DIKDIK KIRKA, RUPIA INDYJSKA, JAGUAR, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, BĘCNIĘCIE, RYBOŁÓW, CISTECEFAL, KRÓCIEC, HALIBUT, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, OBRZEZANIE, FURA, NAWÓZ SZTUCZNY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, WIDOWNIA, LORA, LIST POLECONY, GRYZIEL ZACHODNI, SOZOLOGIA, BÓBR AMERYKAŃSKI, GRUPA IMINOWA, LIBRA, KLIMAKTERIUM, PSZCZOŁA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, SLOW-FOX, PŁASZCZAK SREBRZYSTY, INWOLUCJA, DUSZA, LATIMERIA, ZAPALENIE, DRAKON, DEBIUT ZAMKNIĘTY, AROWANA CZARNA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, CZARNE, MAKI, DŻOLER, SKRYTKA DEPOZYTOWA, BEANIA, NIEUCHWYTNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, ATASZAT, NOC, DYBUK, FIZYKA MOLEKULARNA, PRĄD ZWARCIOWY, WŁÓCZYKIJ, COUNTRY ALTERNATYWNE, GALWANOSTEGIA, MIRAŻ, ABOLICJONISTKA, ASFALT, DOŁEK OSIOWY, CZERWONA FALA, REAGINA, KOPARKA POPRZECZNA, WOŁOSKI, SZYNA, GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, STYL KOLONIALNY, KAGU, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, KRZEŚLISKO, ZAPALNOŚĆ, HAWAJSKI, USKOK, DWUWARSTWOWOŚĆ, POŻYCZKOMAT, KONFORMER, POPŁUCZYNA, ZAPALENIE, KONKURENCJA, KAZUISTA, UCHLANIE SIĘ, PRZEBŁYSK, BOCIAN, ORZESZEK PINIOWY, PLATANA, ZAPAŚĆ, GALAKTYKA, START ZATRZYMANY, TORFOWISKO WISZĄCE, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, PROFESOR, BLISKOŚĆ, JĘZYKI MUNDA, NEUROBLASTOMA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, TRZPIEŃ, BŁĘKITNY DELFINEK, GRABEN, MIGRACJA PLANETARNA, TAMARYND, DUJKER MODRY, API, REDUKCJA, EPIMER, STEREOIZOMER, TBV, POWAGA, DEOKSYCYTYDYNA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MÓL BOROWICZAK, RÓWNIK TERMICZNY, KOSTIUMERNIA, KONGO, BUTERSZNIT, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, BRANIE PRZYKŁADU, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, SUWEREN, CZĄSTECZKA, OGNIWO NALEWNE, DRAMAT, KAPRYŚNICA, ERGONOMIKA, GAPA, HAJS, WZDĘCIE, PĘDZLIK, HEPTAPTYK, WÓDKA GATUNKOWA, ZLEW, DOKUMENTALISTYKA, CHOMIK DŻUNGARSKI, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ALERGOLOGIA, AKADEMIA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PERLATOR, SCHRONISKO, LENIUCH, LUTNIA, GŁOWOMŁOT TROPIKALNY, SOLARIUM, EFEKT ZATŁOCZENIA, KULT ŚWIĄTYNNY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PUNK, BIEDA, TEATR, REKURS, ŁOPATONOS BLADY, KLIMAT KONTYNENTALNY, ŁAZĘGA, WYPALANKA, STROJNICA, DERYWACJA FLEKSYJNA, PELOMEDUZOWATE, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, ŁAWICA SKALNA, JĘZYK PASZTO, BERA, RIST, KRĘGI, LINORYT, GALANTYNA, ELEGANT, MATE, BIZNESIK, WĘDRÓWKA DUSZ, KOLENIOWATE, CHOROBA UHLA, NIENOWOCZESNOŚĆ, BONTEBOK WŁAŚCIWY, USKOK, KUFA, GAMBUZJE, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, KWAS, GWIAZDARZ, KREOLKA, PSTRĄŻENICA MAŁA, FONDUE MIĘSNE, SADYSTA, KADZIDŁO, UKŁAD DOKREWNY, KIBLA, HOKEJÓWKA AMAZOŃSKA, BADACZ POLARNY, KRAAL, GAP, M, BAGPIPE, PRZEWRÓCENIE SIĘ, WIEK ROZRODCZY, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, TURANIEC, PARALITYTAN, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, STARY MALUTKI, JOGURCIK, PRZEJEZDNY, ODGŁOS, ODSKOK, OBIEKT MOSTOWY, PŁAWNOŚĆ, LABIRYNTOWATE, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, TASZCZYN PSZCZELI, REKIN BRĄZOWY, ARCHAISTA, AWANGARDYZM, SEANS, TRYCZNIK, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, CIĄGOTY, GRUPA ROZWIĄZALNA, CHELAT, SANKI, ?MRÓWKA ŻNIWIARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.128 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MRUKOKSZTAŁTNE mruki, mrukowce, Mormyroidea - grupa ryb promieniopłetwych charakteryzujących się wydłużonym pyskiem, dużym móżdżkiem i obecnością narządów elektrycznych; ryby te zamieszkują zamulone wody wielkich rzek Afryki (m.in. Nil, Senegal, Kongo) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MRUKOKSZTAŁTNE
mruki, mrukowce, Mormyroidea - grupa ryb promieniopłetwych charakteryzujących się wydłużonym pyskiem, dużym móżdżkiem i obecnością narządów elektrycznych; ryby te zamieszkują zamulone wody wielkich rzek Afryki (m.in. Nil, Senegal, Kongo) (na 14 lit.).

Oprócz MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO) sprawdź również:

rozpięte zwoje drutu kolczastego mające utrudnić prowadzenie natarcia ,
system poglądów ekonomicznych i oparty na jego zasadach typ polityki gospodarczej, których fundamentem jest całkowita neutralność państwa i innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych ,
nowa myśl będąca efektem twórczego myślenia ,
sportowiec, zawodnik, który gra w piłkę wodną (waterpolo) ,
matematyk francuski (1730-1783); autor prac z algebry wyższej ,
czapka, która nie jest wyjściowa, kojarzy się z uprawianiem sportu lub służy do uprawiania sportu ,
Cannabis sativa subsp. indica - podgatunek konopi siewnych, dawniej wyodrębniany jako osobny gatunek ,
sedan marki Polonez ,
litowiec (Na) ,
zaburzenie funkcji śledziony ,
u zwierząt forma biernej obrony na atak lub zagrożenie atakiem powodująca całkowity bezruch atakowanego osobnika ,
popularny lek przeciwbólowy ,
żona hrabiego - mężczyzny, który posiada tytuł hrabiowski; wyraz może być niekiedy uznawany za gwarowy lub przestarzały ,
ogół małych form powierzchni Ziemi, np. żłobki krasowe, zmarszczki wiatrowe (ripplemarki), terasy bydlęce, doły po eksploatacji powierzchniowej i in ,
sekretny język krasnoludów w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena ,
melodia, do której tańczy się sarabandę ,
delfin skośnozęby, Lagenorhynchus obliquidens - gatunek walenia z rodziny delfinowatych; zamieszkuje umiarkowaną strefę północnej części Oceanu Spokojnego od Aleutów po Baja California i od Japonii po Wyspy Kurylskie ,
PILON ,
papieska klątwa ,
postawa wobec życia charakterystyczna dla bohaterów powieści Henriego Beyle'a, czyli Stendhala ,
zakład produkujący sieci rybackie ,
w cukiernictwie; zespół dyfuzorów i kaloryzatorów wraz z armaturą ,
podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej złożona przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty ,
zdrobniale: piwo - wyjście na piwo do knajpy ze znajomymi ,
okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt ,
Matteuccia struthiopteris - gatunek paproci z rodziny Onocleaceae; w Polsce przebiega północna granica zasięgu tego gatunku, występuje na pogórzu Karpat i Pienin, w Sudetach Zachodnich, Górach Świętokrzyskich i Bieszczadach, rozproszony na nizinach, można go spotkać m.in. w Puszczy Augustowskiej i Boreckiej, nad Nysą i Bobrem, w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, na Równinie Warmińskiej (w rezerwacie florystycznym Pióropusznikowy Jar) ,
kult fetyszów w wierzeniach pierwotnych ,
miasto we Francji nad kanałem Berry, ośrodek administracyjny departamentu Cher ,
jarzmo wahliwe łukowe stosowane w stawidłach tłoków silników parowych ,
urządzenie stanowiące połączenie iskrownika i prądnicy

Komentarze - MRUKI, MRUKOWCE, MORMYROIDEA - GRUPA RYB PROMIENIOPŁETWYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM PYSKIEM, DUŻYM MÓŻDŻKIEM I OBECNOŚCIĄ NARZĄDÓW ELEKTRYCZNYCH; RYBY TE ZAMIESZKUJĄ ZAMULONE WODY WIELKICH RZEK AFRYKI (M.IN. NIL, SENEGAL, KONGO). Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast