SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZADRAPANIE to:

skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 10 lit.)ZADRAPNIĘCIE to:

skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZADRAPANIE

ZADRAPANIE to:

skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 10 lit.)ZADRAPANIE to:

uszkodzenie jakiejś powierzchni przez przesunięcie po niej jakiegoś ostrego przedmiotu i spowodowanie powstania rysy (na 10 lit.)ZADRAPANIE to:

rysa na jakiejś powierzchni, jej delikatne uszkodzenie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.158

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, AMFITEATR MORENOWY, KREOLKA, TURANIEC, WIĘZADŁO, WĘZEŁ WINDSORSKI, NOSOWOŚĆ, MONTAŻYSTKA, SUPORT, SOSJERKA, NAMOLNOŚĆ, MASTURBACJA, KONWENT, GALARETA WHARTONA, RAZ, FILOLOGIA, PKB PER CAPITA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, WYNURT, EKSPEDYTURA, DISNEY, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, FIRMAMENT, ZWÓJKOWATE, BAJCIK, PATAGOZAUR, MESJANIZM, ANGEOLOGIA, KATAFALK, RAKI, PINGWIN KRÓLEWSKI, NIEUDOLNOŚĆ, MERSYTEMA, NAPAD, INFORMATYKA, WIĆ ROŚLINNA, POKÓJ, PROZODIA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, CASUAL, GRA LOSOWA, WYKRĘTAS, PASEK MAGNETYCZNY, MAJÓWKA, ARC SIN, SZRANKI, BODZIEC BEZWARUNKOWY, CENTRUM, KOCIOŁ, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, FILOZOF, AGENEZJA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, ASYSTENCJA, NIEPOJĘTOŚĆ, FILOLOGIA ROSYJSKA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, CYTRYNADA, KOSTUREK, STRÓJ GÓRALSKI, ARGENTYNOZAUR, LATIMERIOKSZTAŁTNE, ZNAMIENITOŚĆ, TABORYTA, AKWAWITA, TRÓJKĄT, SKÓRA PERGAMINOWA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, CZUWANIE, MERZYK OBRZEŻONY, AGORA, PLASTYKA, CEWA, ŁASICA, NAWÓZ SZTUCZNY, PŁETWA STEROWA, TOKARKA KARUZELOWA, MIESZEK WŁOSOWY, WAGON DOCZEPNY, WYGIBAS, WYWROTKA, PIEC WAPIENNY, AKADEMIA, RYGIEL, WINNICA NABOTA, WYSPA MAN, FRYGOWIE, SZMUGLER, RACHUNKOWOŚĆ, KACAPSKI, GEN FUZYJNY, ROMANISTYKA, DRUT, PRZYGASZENIE, BALKONIK, GANGSTERSTWO, OBJAWIENIE, TROGLOFIL, RUCH PROSTOLINIOWY, ŻÓŁW SŁONIOWY, POSTĘPAK, STYL WILHELMIŃSKI, PRZEKŁADACZ, AIDEOLOGICZNOŚĆ, NEURON LUSTRZANY, POTÓWKA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, INTERAKTYWNOŚĆ, WIKARYZM EKOLOGICZNY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, ROŚLINA FIKCYJNA, KALEJDOSKOP, WOREK, AKATALEKSA, DRĄGOWINA, GALAKTYKA, BABIE LATO, ZJAWISKO KERRA, WIERTNIK, MIKROSKOP OPTYCZNY, OPALENIZNA, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, PRZEWODNICZKA, CEKOTROFIA, EPISTOLOGRAFIA, ANTYPETRARKIZM, PROFESOR, MISZNA, STOŻEK, ZATYŁ, KRĘG OBROTOWY, PRÓBA WODY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, OKTET, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, PADOK, PUDŁO, PRZEBIEG, TELEKONFERENCJA, ZENDRA, FUZJA JĄDROWA, OCHOTNIK, CHOROBA WERLHOFA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, AHISTORYZM, PRE-PAID, POMPIER, KORYTO RZEKI, PUNKT MECZOWY, GEOMETRIA CZYSTA, DEZADAPTACJA, WULKAN, CHONDRYT WĘGLISTY, BERSON, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, BŁONKA, ŚWIĘTOKUPCA, STAROINDYJSKI, REKLAMIARZ, LEPKOŚĆ CEN, PACZKA, NAPŁYW, NOWA, MOTYLEK, BUJAK, BELKOWANIE, PRZEMYSŁ HUTNICZY, UKRES, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, ANTYIMPERIALISTA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, AGROWŁÓKNINA, IDENTYFIKACJA, ODWSZAWIANIE, SKRĘT, ROZTROPEK, RODZINA PATCHWORKOWA, ROZDŹWIĘK, WILCZY GŁÓD, STRZĘPIEL, APEL, ARENA, PŁUCZKA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, TELEROBOTYKA, NERWIAK OSŁONKOWY, PIRAMIDKA, PŁOW, TETRAMER, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, KLĘSKA URODZAJU, KURATORSTWO, ŁAZIENKI, GÓRKA, UNIWEREK, ANATOMIA KLINICZNA, PŁUG KOLEŚNY, SZCZĘKA, DOBRY DUCH, SONDA, KARATE, PARGAMIN, BÓB KOŃSKI, WALCOWNIA GORĄCA, PARLAMENT, KLUB, RADAR GEOLOGICZNY, PRZEWÓD, SNOBISTYCZNOŚĆ, IMPULS, MASZYNA TŁOKOWA, NIESŁUSZNOŚĆ, KAJMAN KROKODYLOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, LOTOS, INICJATYWNOŚĆ, MATERIAŁ, OPRYSZCZKA WARGOWA, ASOCJALNOŚĆ, NIDERLANDZKI, WĘZEŁ KOLEJOWY, SZAFARSTWO, MASA, AKTYNOWIEC, UMOWA UBEZPIECZENIA, SONDA, OBRAZ, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, GRAF, CYKLOP, SKAUT, KOŃ TROJAŃSKI, ŚCISŁY POST, CASUS, CUDOTWÓRCZYNI, FALISTOŚĆ, NAPĘD JONOWY, PIĘCIOBÓJ, WYKRZYKNIK, JEZIORO POLITROFICZNE, GIMBOPATRIOTA, PIKOMETR, SKARBNICA, SONAR, OBROTNIK, OSTATNIA PROSTA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, BŁONA PŁAWNA, SARKOFAG, AKOMODACJA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, KERALCZYK, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PŁYTKA CHODNIKOWA, IMIGRANTKA, KURATOR SZTUKI, ANGLOSASKI, POKOLENIE, ENTOMOLOGIA, PAWICOWATE, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, OKLUZJA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, UKRYCIE, SELEKTOR, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ŻART, BERA, ZŁOŻE GRUNTOWE, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, ANKIETOWANA, HISTOLOGIA, PIGMALIONIZM, GRYMAŚNICA, SAMORZUTNOŚĆ, SIEĆ, BAŁYK, EFEKT LOTOSU, KRZYŻYK, GEOLOGIA PODSTAWOWA, SYROPEK, DIALOG, ZŁOM, TŁOK INTROLIGATORSKI, CHEMIA, RZADKOŚĆ, DONOSICIEL, ZATYKANIE USZU, GLUTYNA, TUBKA, ZAPROSZENIE, SZWABSKI, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, WYSMUKŁOŚĆ, MAKI, CZAKRA, KRĄŻENIE WROTNE, ?ŁAŃCUCH MARKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.158 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZADRAPANIE skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 10 lit.)
ZADRAPNIĘCIE skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZADRAPANIE
skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 10 lit.).
ZADRAPNIĘCIE
skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 12 lit.).

Oprócz SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x