SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZADRAPANIE to:

skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 10 lit.)ZADRAPNIĘCIE to:

skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZADRAPANIE

ZADRAPANIE to:

skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 10 lit.)ZADRAPANIE to:

uszkodzenie jakiejś powierzchni przez przesunięcie po niej jakiegoś ostrego przedmiotu i spowodowanie powstania rysy (na 10 lit.)ZADRAPANIE to:

rysa na jakiejś powierzchni, jej delikatne uszkodzenie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.158

RYBA UKWIAŁOWA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, MIĘSOŻERCA, KWOTA BAZOWA, ETER KOSMICZNY, PRZÓD, SHAFTOWANIE SIĘ, SZTOLNIA WODNA, OZNAKA, CZTERDZIESTKA, PASKUDNIK, AŁMA-ATA, GARŚĆ, ŻOŁDAK, CHOROBA FAHRA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, PADWAN, USKOK, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PARAZYTOFIT, UMOWA O PRACĘ, EPIC TRANCE, STACJA KOPULACYJNA, EKONOMIK, VIANI, USTAWKA, PEWNOŚĆ, ZASYP, SZPADA, ALIENACJA RODZICIELSKA, DERYWACJA FLEKSYJNA, WYWIJAS, MINI-ALBUM, MODERATOR, NASIENNIK, KROPLÓWKA, LORETANKA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, PAS RADIACYJNY, WIELOPŁETWIEC, OBRONA PHILIDORA, CZYŚCIEC, HALLING, TAMILSKI, PASEK, DYKTATOR, SŁONIOWATE, RYBA DRAPIEŻNA, OSIOŁ, KOMORA NABOJOWA, PÓŁOKRĄG, POWTÓRZENIE, ZNAMIĘ BECKERA, FIBROMIALGIA, BAŃKA, NIECKA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, WADA, WŁOCHACZ, LABIRYNT, PIES OZDOBNY, ŚWIADCZENIE, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, SŁAWA, EWOKACJA, PŁATKI, KORZENIONÓŻKA, CHESTER, PREORIENTACJA, CZOŁO LODOWCA, DROGA, WYSŁUGA LAT, OPARY, KOKILARZ, KATAFALK, WIELOMIESZEK, LUFA, OKRES LITERACKI, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, WULKAN BŁOTNY, CHELAT, GARBARZ, WĘZEŁ RYBACKI, PUNKT ZLEWNY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, RYNEK DETALICZNY, CHARLES, TYP TURAŃSKI, TWIERDZENIE ZERMELO, CHIRURG PLASTYCZNY, MORESKA, WSTAWKA, PIES NA BABY, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, MEDYCYNA PERSONALNA, ROZMIARÓWKA, WIRTUOZ, GRECKI, NEANDERTAL, TOPIEL, KUPRÓWKA, KOLORYSTYKA, INDUKTOR, MUSZKA, ZŁOŚLIWOŚĆ, PORYWISTOŚĆ, BĄK, BOCIAN, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, EKSPERT SĄDOWY, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, BARSZCZ BIAŁY, KOZA SAANEŃSKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, NUWORYSZ, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, GARDEROBIANKA, MAMUT CESARSKI, STÓŁ MONTAŻOWY, BENZYNA SYNTETYCZNA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, ZŁOŻENIE POKŁONU, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, CUDOTWÓRCA, NOTARIUSZ, ILJIN, NADGORLIWOŚĆ, GRUBY ZWIERZ, LENIUSZEK, SPRINTER, TENDENCJA, SOCZEWKA, KROCHMAL, WYGASZACZ, ARCHOZAUROMORFY, TWORZYWO, KOPROFAGI, AGROPROMOCJA, HUTA SZKŁA, PROBIERNIA, MAKROMOLEKUŁA, SZTUKA PERFORMATYWNA, ZGODNOŚĆ, HAJDUK, WIELKI WYBUCH, ILOCZAS, BETON, GNIAZDO NASIENNE, KICHLARZ, SEJM, CIĘŻAREK, IMPRESYJNOŚĆ, LAKIER DO PAZNOKCI, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, MŁYN, SYSTEM PRZYPOROWY, OBUCH, FORMALISTA, KOTLARNIA, SMOCZEK, ROPUCHA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, EKRANOPLAN, KONTRAKT, TUPANDAKTYL, LIRA KORBOWA, OGI, CHRANCUSKI, CEBER, AUTOGIEŁDA, SKAŁA METAMORFICZNA, PLEBEJKA, ADMIRER, PARLAMENT, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, SYMULACJONIZM, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, MIECZ DŁUGI, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, MIMETYZM, RÓŻOWIEC BIAŁY, KURONIÓWKA, GRZYB ATOMOWY, PŁYN CHŁODNICZY, EKLIPTYKA, EMPIRE, STAN, INWALIDA WOJSKOWY, CIEPŁE KRAJE, FUNDUSZ SOŁECKI, STATEK POWIETRZNY, PIES GOŃCZY, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, DZWONEK, BETON ŻUŻLOWY, PODSTAWCZAK, NIEZBĘDNOŚĆ, LAUR, ANTYPETRARKIZM, IZBA, REZERWA, SPACJA, KAMICA, DZIEŃ POLARNY, SOCJOLOGIA RADYKALNA, MIGRACJA PLANETARNA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PRZECIWCIAŁO, JEŻOWIEC JADALNY, PERKOZ DWUCZUBY, DERMATOGLIFIKA, KOMITET, OFENSYWA, MAPNIK CAGLE'A, PRĘGA, MASZERUNEK, FOSFATAZA KWAŚNA, KONIK DULMEŃSKI, TERMOS BUFETOWY, KOMBUCZA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, MATNIA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, TRZY KARTY, PANAMA, CHAMEOFIT, STRZELEC POKŁADOWY, DIAŁ, SUTERENA, GŁUPTAK BIAŁY, KOSMOLOGIA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SAPROFAG, OGNISKO, PEDOFIL, WIEŻA KONTROLNA, OPARZENIE SŁONECZNE, GAPA, ROOIBOS, ZGODA, WĘZEŁ KOLEJOWY, WAŻNOŚĆ, PRZEPIÓRKA, PRZYPŁYW, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, BALOWICZ, POSKRZYP, TRYBRACH, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TRANSPOZYCJA, WIELOETAPOWOŚĆ, FLET NOSOWY, HAMSUN, ZMIANA, ODJAZD, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, KAUCZUKOWIEC, JĘZYK DAHALIK, OGNIWO NALEWNE, NIESKWAPLIWOŚĆ, WIDZENIE SENNE, SIODLARSTWO, DIPOL ZAŁAMANY, PREJUDYCJALNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, OPONENT, CUDACTWO, METEORYZM, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, WYROK, ROKIETOWATE, GATUNEK KATADROMOWY, TĘTNICA SKRONIOWA, REWOLWER, SOZOLOGIA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, ZDRADA, RAMKA, WAŁ, OPERATOR ARYTMETYCZNY, WOJSKA INŻYNIERYJNE, BEZGRANICZE, ABNEGAT, EPONIM, NARZĄD RODNY, WZORNIK, KIESA, DZIENNIKARZ, IRRADIACJA, MĄKA SITKOWA, LABIRYNT, PŁYNNOŚĆ, BIEG PŁASKI, POBLISKOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, ?MEGATSUNAMI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.158 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZADRAPANIE skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 10 lit.)
ZADRAPNIĘCIE skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZADRAPANIE
skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 10 lit.).
ZADRAPNIĘCIE
skaleczenie się czymś ostrym, np. paznokciami; uszkodzenie w wyniku przesunięcia czymś ostrym po skórze (na 12 lit.).

Oprócz SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - SKALECZENIE SIĘ CZYMŚ OSTRYM, NP. PAZNOKCIAMI; USZKODZENIE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA CZYMŚ OSTRYM PO SKÓRZE. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast