MAŁE MIASTO - JEDNOSTKA OSADNICZA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DUŻĄ INTENSYWNOŚCIĄ ZABUDOWY, MAŁĄ ILOŚCIĄ TERENÓW ROLNICZYCH, LUDNOŚCIĄ PRACUJĄCĄ POZA ROLNICTWEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIASTECZKO to:

małe miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁE MIASTO - JEDNOSTKA OSADNICZA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DUŻĄ INTENSYWNOŚCIĄ ZABUDOWY, MAŁĄ ILOŚCIĄ TERENÓW ROLNICZYCH, LUDNOŚCIĄ PRACUJĄCĄ POZA ROLNICTWEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.443

YUMEN, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, TUPAJA POSPOLITA, ARABSKI GREYHOUND, ŻÓŁW SŁONIOWY, SKRZAT, PROMINENT, PODZIAŁKA, KSIĄŻĘ ALBERT, LEGENDA, BUSINESSMAN, FUZJA POZIOMA, COLUMBIA, FUNT-SIŁA, ANTYKWARNIA, IMPAS, KOMPLET, POWIEŚCIOPISARZ, RAJTARIA, GARDEROBA, SOCJETA, BEZCZUCIE, ELEKTROCHIRURGIA, ZBIORNIK, LONGVIEW, SZCZĘKA, MOŁOTOW, CHIOS, JAROSŁAW, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, IGLESIAS, ŁAMANIEC, USTERKOWOŚĆ, RZEŹNIA, BLISTER, GEOMETRIA ANALITYCZNA, SAFADŻA, JASŁO, WIELOBÓJ, PRZYSIÓŁEK, TAMARAW, BEZROBOCIE JAWNE, ORGANIZM WYŻSZY, POWRÓT, WŁÓKNO WĘGLOWE, RADIOTECHNIK, DROGA KROPELKOWA, RUSKI, DOWÓD POŚREDNI, WĘZEŁ CIEPLNY, LOGIKA PRAWNICZA, SAUNA, KORBA, KOD ROZWINIĘTY, ZIARNO, BYSTROŚĆ, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, BOBIK, SIGUIRI, CHOROBA ZARAŹLIWA, GRACZ, KRAWCOWA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, INHIBICJA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, ATLANTA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ROZDŹWIĘK, SOGDYJSKI, TASIEMIEC UZBROJONY, KAWASAKI, FILEMON BLADY, SIATKOWIEC, CHRANCUSKI, TICHWIN, NORMA OBSZAROWA, VAREŚ, RETRAKCJA, RHONDDA, FILOZOFIA POZNANIA, FANDANGO, POSTAW, PŁAST BRZOZOWIEC, BOROWIEC, BUCHTA, GRAFICIARZ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KRASNOLUDZKI, AGARTALA, ZAPRZĄG, NIGEL, POZA, ALBEE, RAK, AMFISSA, BEANIA, WENECJA PÓŁNOCY, ZŁOM, KLEĆ, PALOS, LODOWIEC SZELFOWY, KRUSZYNA, JĘZYK DUŃSKI, DYNAMIZM, CZARNY LUD, ALUZJA LITERACKA, BUDYŃ, NIEWIERNOŚĆ, INŻYNIERIA CHEMICZNA, CIOS PONIŻEJ PASA, BILLINGS, SINOP, KONTAKT, KŁECKO, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, STAROPOLSKI, LAMPA CROOKESA, CANNES, PRZYPŁYW, ZESTAWIK, SYSTEMIK, MILAZZO, GUAYMAS, KASZALOT MAŁY, BARACOA, DRUCIARZ, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, OMLET, CYSTA BAKERA, MPC, USTALENIE, PĘTLA HENLEGO, KĄT PEŁNY, PRZYROST, KARTUZJA, ŁACIŃSKI, KOMA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, SANIE, OPOZYCJA, ŻARŁOK, KOT, GAUSS, RAUIZUCHY, PORUSZENIE, UCHLANIE SIĘ, OPOZYCJA, BANES, SAMOUCZEK, KOFAKTOR, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, MAGICZNOŚĆ, BIURO KONSTRUKCYJNE, POKRZYK, GRAF PŁASKI, LEPANTO, WYROK, JACHYMÓW, POSMAK, TKANINA UBRANIOWA, KORKOWE, ANONEK, PASKUDNOŚĆ, SPÓR, SZRANKI, PRZEŁĄCZALNIA, PRZEDGÓRZE, ANTENA REFLEKTOROWA, UKŁAD MOCZOWY, MILREJS, SZKLISTOŚĆ, WROCŁAW, SKWARKI, BEZPIECZNY SEKS, KOLOR, SALFORD, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, BALANS, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, INERT, ZAKOCHANY, BOCIAN, KONTRAMARKARNIA, VIDIN, BEDŁKA FIOLETOWA, NIKOPOL, MANTYLA, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, POJAZD KOŁOWY, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, AERODYNAMIKA, TOPIELICA, TEMA, DOSTOJNIK, HARTOWNOŚĆ, WANNA, OPOŃCZYKOWCE, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, RĘKAWEK, LIZAK LOGOPEDYCZNY, RYKI, PRÓBA, GRUBA LINIA, WICHITA, KŁODZKO, FERRIMAGNETYZM, MIMEZJA, APOSELENIUM, SKŁAD, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, TERABIT, TEATR, PINGWIN, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, LARAMIE, PUŁTUSK, TEKST, MAKSYMALIZM, NAUKI GEOLOGICZNE, INTERLINGWISTYKA, PRZEPLOTNIA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, CHOROBA WERLHOFA, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, PLOTER ROLKOWY, ZARASAI, NIT, KOŁNIERZ, KNAJAK, MECHOWCE, CZŁOWIEK GUMA, GIBANIE, PŁYTA OCEANICZNA, STOPKA, WIRUS MAKR, HYDROFOB, CHOROBA WODUNKOWA, KLINOPIROKSEN, SPADOCHRON, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, OŻENEK, ŁODRANIT, PAPA TERMOZGRZEWALNA, PROTETYKA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, ODPLAMIACZ, DOGADZANIE SOBIE, PRZEDMIOT, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, KONFIGURACJA, MASTYKS ASFALTOWY, KŁOBUK, NIESTACJONARNOŚĆ, HAMADAN, SIEWKI, STAN PODSTAWOWY, CYNODONTY, AMAL, LATAJĄCY DYWAN, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, OKRES, AEROLIT, EPIFIT, METEORYT, FACET, TOPSPIN, ASEKURANT, RAFA, ŁYŻKA, INTERWENIENT UBOCZNY, KIEROWNIK MUZYCZNY, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ZWIĄZEK OPERACYJNY, SŁOWIANIN, LENIWIEC PSTRY, NIEPOKORNOŚĆ, LALKARSTWO, DEZADAPTACJA, SZCZUR WĘDROWNY, SKNERSTWO, ZGNILIZNA DREWNA, TRANSPOZYCJA, CHILLI, INLET, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, SMUTY, FULMAR, UKRAINISTYKA, KONTEMPLATOR, SZEŚCIOBÓJ, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZEDNÓWEK, CEPISKO, NAMOLNOŚĆ, GIEŁDA SAMOCHODOWA, PAS, WOREK, ASTI, DROŻDŻOWNIA, ?CZKAWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁE MIASTO - JEDNOSTKA OSADNICZA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DUŻĄ INTENSYWNOŚCIĄ ZABUDOWY, MAŁĄ ILOŚCIĄ TERENÓW ROLNICZYCH, LUDNOŚCIĄ PRACUJĄCĄ POZA ROLNICTWEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁE MIASTO - JEDNOSTKA OSADNICZA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DUŻĄ INTENSYWNOŚCIĄ ZABUDOWY, MAŁĄ ILOŚCIĄ TERENÓW ROLNICZYCH, LUDNOŚCIĄ PRACUJĄCĄ POZA ROLNICTWEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIASTECZKO małe miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIASTECZKO
małe miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (na 10 lit.).

Oprócz MAŁE MIASTO - JEDNOSTKA OSADNICZA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DUŻĄ INTENSYWNOŚCIĄ ZABUDOWY, MAŁĄ ILOŚCIĄ TERENÓW ROLNICZYCH, LUDNOŚCIĄ PRACUJĄCĄ POZA ROLNICTWEM sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - MAŁE MIASTO - JEDNOSTKA OSADNICZA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DUŻĄ INTENSYWNOŚCIĄ ZABUDOWY, MAŁĄ ILOŚCIĄ TERENÓW ROLNICZYCH, LUDNOŚCIĄ PRACUJĄCĄ POZA ROLNICTWEM. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x