W ROBOTYCE: UKŁAD N RAMION POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ PRZEGUBAMI, ZAKOŃCZONY EFEKTOREM (CHWYTAKIEM); MECHANICZNE RAMIĘ STOSUJE SIĘ GŁÓWNIE W FABRYKACH SAMOCHODÓW, AUTOMATYCZNYCH LINIACH PRODUKCYJNYCH, FABRYKACH W KTÓRYCH ISTNIEJE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANIPULATOR to:

w robotyce: układ N ramion połączonych ze sobą przegubami, zakończony efektorem (chwytakiem); mechaniczne ramię stosuje się głównie w fabrykach samochodów, automatycznych liniach produkcyjnych, fabrykach w których istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MANIPULATOR

MANIPULATOR to:

człowiek, który manipuluje ludźmi w celu osiągnięcia własnych korzyści; świadomie wpływa na ich zachowanie, opinie, decyzje poprzez przedstawienie faktów, argumentów w fałszywy lub pokrętny sposób (na 11 lit.)MANIPULATOR to:

środek, narzędzie do manipulowania ludźmi, wywierania na nich wpływu (na 11 lit.)MANIPULATOR to:

urządzenie przemysłowe służące do zręcznego, precyzyjnego posługiwania się jakimiś przedmiotami, zwłaszcza w laboratoriach oraz przemyśle ciężkim (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ROBOTYCE: UKŁAD N RAMION POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ PRZEGUBAMI, ZAKOŃCZONY EFEKTOREM (CHWYTAKIEM); MECHANICZNE RAMIĘ STOSUJE SIĘ GŁÓWNIE W FABRYKACH SAMOCHODÓW, AUTOMATYCZNYCH LINIACH PRODUKCYJNYCH, FABRYKACH W KTÓRYCH ISTNIEJE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.970

OKOWITA, MAKROKOSMOS, MACH, KULANKA, PRZODEK, STRES, POWTARZALNOŚĆ, ORZEŁ, BUDOWA, MAAN, BIOENERGOTERAPIA, BASAŁYK, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, ODRUCH BEZWARUNKOWY, KOLUMNA TABOROWA, RONDO, ŁAJKA, DIALEKTYKA, PODWÓJNA HELISA, PLOTTER, ŁUK ŚCIĘGNISTY, JANUSZ, OPERA, BRODZIK, CHRUPKOŚĆ, WIELKI PALEC, KARDAN, ORBITOWANIE, LSI, SPICIE SIĘ NA UMÓR, WALEC PARABOLICZNY, WILCZA PASZCZA, POLITYKA GOSPODARCZA, STANDARDBRED, WIELOETATOWOŚĆ, DZIESIĘCIONOGI, AEROZOL BIOLOGICZNY, BARKAS, BOLSZEWIA, KULCZYBA, OBCIĄŻNIK, SCENA, LUGER, KURATOR, ZMIERACZEK NADMORSKI, ZODIAK, OBIEKT REGULACJI, GRUPA AMINOWA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, ARCTG, JĘZYK, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, MRÓWKA PNIOWA, OBSZAR CELNY, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TEOGONIA, TACIERZYŃSKI, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, WĄSONOGI, CHILI, WARTA, KRAWĘDŹ GRAFU, POTRZEBA, WIRUS, KISZKA, KAJMAN, ZAIMEK, BALANS, CYWIL, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, AGRESOR, ZASIEDLENIE, POROZUMIENIE PŁACOWE, PLUTON, SMOCZEK, HURYSA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SMOLUCH, KLIMAKS, PEGMATYT, SWAWOLA, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, SŁÓWKO, ZAKON MENDYKANCKI, OSTROGA, ELITARYSTA, WIBRACJA, GAWĘDA, TABLICA MENDELEJEWA, MECHANIK, MASKARADA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ADAPTER CUMOWNICZY, BRAHA, TENDENCJA, TANATOLOGIA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, PUSZYSTOŚĆ, MOŁOTOW, PĘCHERZ, KONWOKACJA, ZOOLOGIK, FISZBINOWIEC, ZŁOTY RYŻ, NAKŁAD POŁOWOWY, SPŁYW BŁOTNY, GŁOGOWIEC, CELEBRACJA, ROZGWIAZDA GIGANTYCZNA, AZJATYCKOŚĆ, CNOTA, BECZUŁKA, KONTYNGENCJA, CYGANERIA, ŁAŃCUCH, POŻAR, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, MATRIXY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, BIAŁA NOC, ORIJA, GOSPODARKA MIESZANA, ZNANOŚĆ, PRZEDGÓRZE, BRODAWKA SUTKOWA, NAUKI O POZNANIU, TEAM, KARLIK ŚREDNI, WAGA SZALKOWA, KOŁPAK, LAK, HUBA, RZADKOŚĆ, REWIZOR, SYNGALESKI, BUTERSZNYT, APANAŻ, OKRĄGŁOŚĆ, RAK PRĘGOWANY, PRZYMUS, ELEMENT GRZEJNY, POŻAR, DWUSTER, ALGRAFIA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, RYFLA, OSTRONÓG, PLON REFERENCYJNY, FRANCUSKI, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, PAPILOTKA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, KAJMAN OKULAROWY, JAZDA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ZDZIADZIENIE, PLEWA, HARMONIA, DUCH, ŁOPATKA, MAORI, ENTEROBAKTERIA, TAŚMA, FOREMKA, POMYŚLNY WIATR, BITELS, SZURPEK, MONTER, ROZBIEŻNOŚĆ, TABU, SIEDEMNASTKA, RUGBY, RZUT OSOBISTY, RABV, TROGLODYTA, SINGIEL, GRZECH CIĘŻKI, SĄD GARNIZONOWY, NEBIWOLOL, WATA CELULOZOWA, ŁUPEK OSADOWY, PEUGEOT, TER, ZAŁOGA, TEOZOF, GEODEZJA SATELITARNA, SYNEKURZYSTA, KOLORYT LOKALNY, POJAZD CZŁONOWY, JEZIORO DRUMLINOWE, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, MALARSTWO OLEJNE, TRZĘSIENIE ZIEMI, LEGWAN GŁUCHY, WARZELNIA, ZATRZYMANIE SIĘ, OSET NASTROSZONY, KOTWA, NAJEŹDŹCA, ZAUWAŻALNOŚĆ, PRAWO KARNE, TRANSMISJA, NIESTOSOWNOŚĆ, PRZESZKODA, RUCH PROSTOLINIOWY, NOWOWIERCA, SAMOOBRONA, POLICJA DROGOWA, KULT ŚWIĄTYNNY, BRANIE PRZYKŁADU, GAMA, TAMANDUA, PLEMIĘ, SUBSYSTENCJA, ANTYNATURALIZM, SKOCZNIA, TOREBKA, BINDA, DIZAJN, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, PARKING, ULICA, WYŻYNY, POMROK, SZABROWNIK, CHOROBA WRZODOWA, HIGIENA ZWIERZĄT, AMBA, STRZELNICA, PODKŁAD, PLAN OGÓLNY, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, PUSTY DŹWIĘK, WYTRAWERSOWANIE, WALKA, BIODOSTĘPNOŚĆ, KONTAKT, BUDOWNICTWO LĄDOWE, CHOROBA KŁUSOWA, KARA, OPROWADZACZKA, INTEGRACJONISTA, RAMIĘ, GRZYBIARZ, SZYB WINDOWY, FILEMON BIAŁOSZYI, ŁATWOPALNOŚĆ, INDYGOWIEC, MIEDNICA, AŻUR, ARABSZCZYZNA, UROJENIE KSOBNE, MOL, NOEMAT, E-MAIL, TANATOPSYCHOLOGIA, KOSZYK, RÓŻKOWIEC LIPOWY, TANDEM, ALOES, SZCZUDLARSTWO, BEZKIERUNKOWOŚĆ, CHORĄŻA, FPS, OŚRODEK WYŻOWY, KULTURA KRETEŃSKA, PŁAST BRZOZOWIEC, PALEOTERIOLOGIA, OBORA, FAŁDZISTKA, WARTKOŚĆ, CHODZĄCA REKLAMA, NARAKA, CHOROBA GRZYBOWA, OCZKO, ETAPOWOŚĆ, ZASTRZAŁ, KOMUNA, EKSHIBICJONISTA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, INHIBICJA, SYNEREZA, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, FATALISTA, TAMBOREK, POMPA GŁĘBINOWA, BUDA, ALKA, NARKOTYK, PAŁANKA MIODOJAD, LICA, SILOS PASZOWY, GOŁOLEDŹ, KWAS BURSZTYNOWY, KREDA, ?LIBACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.970 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ROBOTYCE: UKŁAD N RAMION POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ PRZEGUBAMI, ZAKOŃCZONY EFEKTOREM (CHWYTAKIEM); MECHANICZNE RAMIĘ STOSUJE SIĘ GŁÓWNIE W FABRYKACH SAMOCHODÓW, AUTOMATYCZNYCH LINIACH PRODUKCYJNYCH, FABRYKACH W KTÓRYCH ISTNIEJE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ROBOTYCE: UKŁAD N RAMION POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ PRZEGUBAMI, ZAKOŃCZONY EFEKTOREM (CHWYTAKIEM); MECHANICZNE RAMIĘ STOSUJE SIĘ GŁÓWNIE W FABRYKACH SAMOCHODÓW, AUTOMATYCZNYCH LINIACH PRODUKCYJNYCH, FABRYKACH W KTÓRYCH ISTNIEJE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MANIPULATOR w robotyce: układ N ramion połączonych ze sobą przegubami, zakończony efektorem (chwytakiem); mechaniczne ramię stosuje się głównie w fabrykach samochodów, automatycznych liniach produkcyjnych, fabrykach w których istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANIPULATOR
w robotyce: układ N ramion połączonych ze sobą przegubami, zakończony efektorem (chwytakiem); mechaniczne ramię stosuje się głównie w fabrykach samochodów, automatycznych liniach produkcyjnych, fabrykach w których istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi (na 11 lit.).

Oprócz W ROBOTYCE: UKŁAD N RAMION POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ PRZEGUBAMI, ZAKOŃCZONY EFEKTOREM (CHWYTAKIEM); MECHANICZNE RAMIĘ STOSUJE SIĘ GŁÓWNIE W FABRYKACH SAMOCHODÓW, AUTOMATYCZNYCH LINIACH PRODUKCYJNYCH, FABRYKACH W KTÓRYCH ISTNIEJE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W ROBOTYCE: UKŁAD N RAMION POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ PRZEGUBAMI, ZAKOŃCZONY EFEKTOREM (CHWYTAKIEM); MECHANICZNE RAMIĘ STOSUJE SIĘ GŁÓWNIE W FABRYKACH SAMOCHODÓW, AUTOMATYCZNYCH LINIACH PRODUKCYJNYCH, FABRYKACH W KTÓRYCH ISTNIEJE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast