ORIBATIDA - GRUPA STAWONOGÓW Z RZĘDU ROZTOCZY; NAZWA POCHODZI STĄD, IŻ PIERWSZYCH OBSERWACJI TYCH ZWIERZĄT DOKONYWANO NA MCHACH; OBECNIE WIADOMO, ŻE WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE W GLEBIE, GDZIE BIORĄ ZNACZNY UDZIAŁ W ROZKŁADZIE MARTWEJ MATERII ORGANICZNEJ (CHOĆ ŻYWIĄ SIĘ TAKŻE GRZYBAMI, GLONAMI, POROSTAMI, BAKTERIAMI CZY PYŁKIEM KWIATOWYM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECHOWCE to:

Oribatida - grupa stawonogów z rzędu roztoczy; nazwa pochodzi stąd, iż pierwszych obserwacji tych zwierząt dokonywano na mchach; obecnie wiadomo, że występują głównie w glebie, gdzie biorą znaczny udział w rozkładzie martwej materii organicznej (choć żywią się także grzybami, glonami, porostami, bakteriami czy pyłkiem kwiatowym) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORIBATIDA - GRUPA STAWONOGÓW Z RZĘDU ROZTOCZY; NAZWA POCHODZI STĄD, IŻ PIERWSZYCH OBSERWACJI TYCH ZWIERZĄT DOKONYWANO NA MCHACH; OBECNIE WIADOMO, ŻE WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE W GLEBIE, GDZIE BIORĄ ZNACZNY UDZIAŁ W ROZKŁADZIE MARTWEJ MATERII ORGANICZNEJ (CHOĆ ŻYWIĄ SIĘ TAKŻE GRZYBAMI, GLONAMI, POROSTAMI, BAKTERIAMI CZY PYŁKIEM KWIATOWYM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.259

FALA, NIECHLUJNOŚĆ, ZARANIE, TRZY KARTY, CHOROBA UHLA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, KRYSTALIZACJA, DORTMUNDER, BYLICA GLISTNIK, SYRYNGA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, TRUPOJAD, CENTRUM, POMÓR, BĘBNICA, KRZEMEK, KAMARAN, DUCH OPIEKUŃCZY, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, ANTROPONIMIA, MARMOZETA ZWYCZAJNA, MANATOWATE, MECHANIKA TEORETYCZNA, E, CZAS MIEJSCOWY, SUBKONTRAKT, IRAŃSKI, ALTANNIK, SULFOTLENEK, E406, CHOMIK MONGOLSKI, REWIR, NACIECZENIE, BIURO, MURRINA, WSPOMINKI, STORMBERGIA, BALON, CEFALASPIDY, KAPRYŚNIK, WIRTUOZOSTWO, BRZEMIĘ, LOG, FASZODA, DOJŚCIE, APTEKA, KONCERT, USYTUOWANIE, STYL JOŃSKI, CIŚNIENIE, CZYŻNIE, NUMIZMATYKA, SIATKA, BLISTER, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, ORZECHOWIEC, RAKIETA BADAWCZA, MARKIZA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, ODBÓJ, BANIAK, ZASIEK, MIARKA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, SEN LETNI, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, POROZUMIENIE PŁACOWE, ROBAK, CHODZĄCA DOBROĆ, PROCES CHEMICZNY, DYNGUS, DOSTĘP, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, DINAR, BŁONICA KRTANI, KADŹ, SKŁAD, KRÓTKOSZOWATE, KOMEDIANT, PÓŁTUSZA, PIĘTNO, MEDIALNOŚĆ, WODNIK, OGNIOMUR, GAŁKA OCZNA, WIR, OPAS, TEREN, ARKADA, ZERÓWKA, MINUTA, GORYCZKOWATE, FISZA, MEKSYKAŃSKA FALA, MEGALNEUZAUR, BAR, SKLEPIENIE SIECIOWE, SEN, EDYKUŁA, GEOFIT KŁĄCZOWY, WIRUS POLIO, ODPŁATA, HIGIENA ZWIERZĄT, MŁODA PARA, DMUCHANIEC, BODZIEC PROKSYMALNY, ERPEG, NALOT, BŁYSTKA OBROTOWA, MIKROMIERZ, NADMIERNA SENNOŚĆ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, BALANGOWICZ, ŻOŁDAK, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, SKRZYDŁO, RAZBORA, FAKT NAUKOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SEMINARZYSTA, NASIENNIK, CHOLESTEROL, KOMBATANT, GRAWIMETRIA, ŁATEK, ZBÓJNICKI, PAROL, CZERWONE, GONDOLA, MARABUT, KIERZANKA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OKRES DOSTOSOWAWCZY, KLEROMANCJA, NAZAREJCZYK, EKSPERTKA, TUBULOPATIA, ORGANOMISTRZ, KOŻUSZEK, ABSURD NAZWOWY, DYPTYK, PSEUDOLOSOWOŚĆ, WOŁOCH, PEJZAŻYSTKA, MORZE AZOWSKIE, DZIECKO ULICY, ZLEPNOŚĆ, KODYFIKATORKA, ELEMENT, ADAPTACJA SPOŁECZNA, KLESZCZE, LARYNGOFON, CZUSZKA, SIEDZIBA, MAANAM, HISZPAŃSKI, KOLUMNA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, BIEGUS, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, ESKADRA, WZDĘTKA, CHOPINISTKA, PODSTAWOWE TWIERDZENIE ARYTMETYKI, ZŁÓG, SKÓRA, TORTURA, CZARNA KOMEDIA, DIECEZJA, CAŁUSEK, BABIA DUPA, CHEMIKALIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PIŁOGON, SYSTEMATYKA, CYNOBER, MORESKA, FILA, FLOTA KAPERSKA, CHORWACKI, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, PILARZE, ZAZULA, KORMORAN BIAŁOLICY, RADŹPUTANA, PLAN ZDJĘCIOWY, ELEKTRONIKA, ROŻEN, GRENADIER PANCERNY, STACJA KOPULACYJNA, TERMINAL NAFTOWY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SNYCERZ, WIETRZENIE TERMICZNE, SSAKI, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, STACJE ZLEWNE, NAPINACZ, JOGURCIK, PERKOZ GRUBODZIOBY, SŁOWACYSTYKA, BIOMARKER, PLACÓWKA RODZINNA, BEZJĘZYKOWE, PIELGRZYMKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, GENETYKA KLINICZNA, STULIK SZARY, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, KTOŚ, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, PREZBITERIUM, MARSZ ŚMIERCI, PRZEWIELEBNOŚĆ, INKA, NEUROBLASTOMA, MINIATURA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, BIOFLAWONOID, SSAK JAJORODNY, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KUPIEC, KURKA, KOLORYMETRIA, REFERENDUM GMINNE, WISŁA KRAKÓW, PIK, GRUPA KETONOWA, BIAŁY TRĄD, SZKŁO WENECKIE, GŻEGŻÓŁKA, PERFUMA, BEZ LEKARSKI, STRZĘPIEL, ZABURZENIE AFEKTYWNE, SYNTAKTYK, GONIEC CZARNOPOLOWY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, EDUKATORKA, GRA RPG, HACEL, CHALDEJSKI, PLUSY, WYRĘBA, BŁĄD, OPINIA PUBLICZNA, RONDO, SAMOLOT, HARMATTAN, TRÓJKĄT, SEMESTR ZIMOWY, PEPERONI, RYBY, SOPRAN KOLORATUROWY, POROST, JĘZYK FRYZYJSKI, PARK SZTYWNYCH, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, KIELON, BARCZATKA PIERŚCIENICA, EKTOBLAST, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, ZAPRZĄG, PÓŁNOC, KOŚCIÓŁ, ŁADOWACZ, MAAN, KLĘSKA URODZAJU, FLOREN, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, PRZEMYSŁ SIARKOWY, METR, DZIEWIĄTA FALA, ZNACZENIE, ZAWARTOŚĆ, WDOWI GROSZ, SZTUBA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, FREUD, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, DESZCZOCHRON, DZIEWIĘTNASTKA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, TEMPERAMENCIK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, NOWOGWINEJKA, SCHWANNOMA, FIZYLIER, KRĘGOWIEC, PODKÓWKA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, KORALODZIÓB, TRANSLATORYKA, WIRUSY SSDNA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, ?DOSTĘP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORIBATIDA - GRUPA STAWONOGÓW Z RZĘDU ROZTOCZY; NAZWA POCHODZI STĄD, IŻ PIERWSZYCH OBSERWACJI TYCH ZWIERZĄT DOKONYWANO NA MCHACH; OBECNIE WIADOMO, ŻE WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE W GLEBIE, GDZIE BIORĄ ZNACZNY UDZIAŁ W ROZKŁADZIE MARTWEJ MATERII ORGANICZNEJ (CHOĆ ŻYWIĄ SIĘ TAKŻE GRZYBAMI, GLONAMI, POROSTAMI, BAKTERIAMI CZY PYŁKIEM KWIATOWYM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORIBATIDA - GRUPA STAWONOGÓW Z RZĘDU ROZTOCZY; NAZWA POCHODZI STĄD, IŻ PIERWSZYCH OBSERWACJI TYCH ZWIERZĄT DOKONYWANO NA MCHACH; OBECNIE WIADOMO, ŻE WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE W GLEBIE, GDZIE BIORĄ ZNACZNY UDZIAŁ W ROZKŁADZIE MARTWEJ MATERII ORGANICZNEJ (CHOĆ ŻYWIĄ SIĘ TAKŻE GRZYBAMI, GLONAMI, POROSTAMI, BAKTERIAMI CZY PYŁKIEM KWIATOWYM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECHOWCE Oribatida - grupa stawonogów z rzędu roztoczy; nazwa pochodzi stąd, iż pierwszych obserwacji tych zwierząt dokonywano na mchach; obecnie wiadomo, że występują głównie w glebie, gdzie biorą znaczny udział w rozkładzie martwej materii organicznej (choć żywią się także grzybami, glonami, porostami, bakteriami czy pyłkiem kwiatowym) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECHOWCE
Oribatida - grupa stawonogów z rzędu roztoczy; nazwa pochodzi stąd, iż pierwszych obserwacji tych zwierząt dokonywano na mchach; obecnie wiadomo, że występują głównie w glebie, gdzie biorą znaczny udział w rozkładzie martwej materii organicznej (choć żywią się także grzybami, glonami, porostami, bakteriami czy pyłkiem kwiatowym) (na 8 lit.).

Oprócz ORIBATIDA - GRUPA STAWONOGÓW Z RZĘDU ROZTOCZY; NAZWA POCHODZI STĄD, IŻ PIERWSZYCH OBSERWACJI TYCH ZWIERZĄT DOKONYWANO NA MCHACH; OBECNIE WIADOMO, ŻE WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE W GLEBIE, GDZIE BIORĄ ZNACZNY UDZIAŁ W ROZKŁADZIE MARTWEJ MATERII ORGANICZNEJ (CHOĆ ŻYWIĄ SIĘ TAKŻE GRZYBAMI, GLONAMI, POROSTAMI, BAKTERIAMI CZY PYŁKIEM KWIATOWYM) sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - ORIBATIDA - GRUPA STAWONOGÓW Z RZĘDU ROZTOCZY; NAZWA POCHODZI STĄD, IŻ PIERWSZYCH OBSERWACJI TYCH ZWIERZĄT DOKONYWANO NA MCHACH; OBECNIE WIADOMO, ŻE WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE W GLEBIE, GDZIE BIORĄ ZNACZNY UDZIAŁ W ROZKŁADZIE MARTWEJ MATERII ORGANICZNEJ (CHOĆ ŻYWIĄ SIĘ TAKŻE GRZYBAMI, GLONAMI, POROSTAMI, BAKTERIAMI CZY PYŁKIEM KWIATOWYM). Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast