POJEMNIK UŻYWANY DO PRZECHOWYWANIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHNI, A TAKŻE DO ICH SPOŻYWANIA. - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACZYNIE KUCHENNE to:

pojemnik używany do przechowywania, przygotowywania potraw w kuchni, a także do ich spożywania. (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJEMNIK UŻYWANY DO PRZECHOWYWANIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHNI, A TAKŻE DO ICH SPOŻYWANIA.". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.855

AILANT, LIOFILIZACJA, JĘZYK KONGO, WYCHODŹSTWO, CHEMIA NIEORGANICZNA, FUNKCJONALIZM, ZĘBOWCE, KORIACKI, MADERYZACJA, KAŁAMARZ, NERKA, BENTO, EKSCYTOTOKSYNA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, KATASTER, TRÓJKĄT, KONGO, FAWORYTYZM, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, KUBECZEK, PATROL, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, HINDUSKI, GATUNEK CELOWY, REDYNGOT, NOWA, EUFONIA, LAK, CHALDEJSKI, LEMONIADA, IZBA ROZLICZENIOWA, PAŁA, DZBANEK DO KAWY, ANATOMIA, BEZŁAD FRIEDREICHA, KARAGANA, BIBIMBAP, PODSUFITKA, MENZURKA, PÓŁCZŁOWIEK, ABREWIATURA, TĘTNICA SZYJNA WSPÓLNA, OBRĘCZ, CEWKA, TILBURY, DZIKARZ, BAKTERIOCYD, BERDA, REMONTANTY, TRZĘŚLIKOWCE, ZAPONA, ARKUSZ KALKULACYJNY, PALNIK GAZOWY, ŁUK MADZIARSKI, KRUPCZATKA, MENORA, SYJON, JĘZYK ARAMEJSKI, GNETOWATE, BUZKASZI, PRAWO SPADKOWE, SER TWAROGOWY, MAŹNICA, ADAPTOR, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, RUSIN, WIEŚ, ZGIEŁK, LICZARKA, HAGIOGRAF, MACHINA WOJENNA, EGZEMPCJA WOJSKOWA, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ANALIZA WIDMOWA, DRIOPITEK, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, TERIOLOGIA, KSIĘGA, OWCZY PĘD, ŁZAWNICA, GNEJS OCZKOWY, MUS, ZDUN, ALTERNATYWA, ZBIORNICA, KOMONICA, ORGANOMISTRZ, RETINOSKOP, KWIAT PUŁAPKOWY, ZACIOS, SHEMALE, ZNAK DIAKRYTYCZNY, SAMOWAR, DRABINIAK, MONUMENTALIZACJA, PŁATOWIEC, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, RZEŹNIA, FILIPINKA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, JĘZYK NOWOGRECKI, FENOMENOLOGIA, HIDŻAB, ETOLOGIA, STENOKARDIA, KWADRATNIKOWATE, KÓŁKO, SMACZLIWKA, ANAMORFOZA, ORDYNACJA WYBORCZA, NIECUŁKA, DONICA, FASA, SŁONIOWATE, BIGOS, SZAFLIK, ANALGEZJA, BÓBR ZWYCZAJNY, SZKŁO, BEZ LEKARSKI, ALBAŃSKOŚĆ, TATERSAL, URUBU PSTROGŁOWY, SPRYCIARKA, KOŃ CUGOWY, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, GASTRONOMIA, IMBRYK, NOZOLOGIA, TAM TAM, WYSPA KUCHENNA, DŻET, ULTRAMARYNA, CURRY, SZPECLE, DIATERIA, GOTOWOŚĆ CYWILNA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, NAWIGACJA SATELITARNA, SYJAMSKI, ENTEROBAKTERIA, SMALEC, BYK SYCYLIJSKI, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, PIĘTNO, LOGIKA MODALNA, KOPIAŁ OŁÓWKOWY, BIURO PODAWCZE, GARNCÓWKA, SKAŃSKI, DYDAKTYKA OGÓLNA, KANOPA, MIECZ DWURĘCZNY, PORTUGALSKOŚĆ, CZEPEK KĄPIELOWY, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, STROP, KUWETA, BODARZ, PITA, GZIK, OCZYSZCZALNIK, TAM-TAM, SANITARIA, KUROPATWA, JATA, KARRAKA, ŻYŁA NERKOWA, KOTWICZNIKOWCE, UDERZENIE, SYNTEZA WZROKOWA, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, DROMONA, ANYŻ, DZIEŃ DOBRY, ZACISK, BANDYTYZM, ZOLNIK, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, SINGER, LIGNINA, OBIEG PIENIĄDZA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, LAMINARIA, MAKRON, SAMOSA, ROSYJSKOŚĆ, PUCHAR, KUC CONNEMARA, WETERYNARIA, ŁYŻKA, OPERATOR MODALNY, ALGEBRA LOGIKI, TOŁUMBAS, GADY SSAKOZĘBNE, FUNDUM, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, CEZAR, OKŁADKA, LITERNICTWO, CARVING, ROMANS, TORTILLA ESPANOLA, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, KOŁO, FILOLOGIA ORIENTALNA, SUROWOŚĆ, ZWIĄZEK SPORTOWY, WIELKOSZCZUR, UCZEŃ, SKRĘTKOWCE, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, KAPSLA, SĘDZIA RINGOWY, NADCHLORAN, SONDAŻOWNIA, KNEDLIK, TRACKI, MANIERYZM, SKRZYNIA, ICHTIOFAUNA, ŚWINIA WISAJSKA, VIOLA BASTARDA, CZERNIDŁO, KOPALINA LECZNICZA, BLOK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, ANTYSEPTYK, WZW D, SZCZI, ŁUSKOWCE, KRUPNIK, HEŁM TURNIEJOWY, RABARBAR, ŻYŁA, SALWINIOWATE, STODOŁA, BIOCHEMIA, RAMA KOMUNIKACYJNA, PRZYŁBICA, DEKANTER, KRÓLIK EUROPEJSKI, MAGIEL, NAZAREJCZYK, WYKOPKI, AMPUŁA, PRAKTYKA RELIGIJNA, KURCZLIWOŚĆ, RAK SZWEDZKI, RĘKA, ZIARNOJAD, CARTRIDGE, OWCA WRZOSÓWKA, ESENCJA, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, BUTELKA, UNDARIA PIERZASTA, SAMOWOLKA, SZWEDZKI, MECHANIKA, LAWATARZ, KIELICH, ODSTĘPSTWO, FINGERABDRUCK, ZEBRULA, ZAPACH, PIŁOGON, SUTASZ, KAŁKAN, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, DŻEMIK, ZBÓJNIKOWATE, ETAP, PATERA, KARMINADEL, FEIJOADA, BIBUŁA, OFENSYWA, EMISJA PIENIĄDZA, APOLOGETYK, MIEJSCÓWKA, WŁÓKNIAK TWARDY, WIELKA PŁYTA, ZBROJENIE SIĘ, OBRÓT SPECJALNY, ANGIELSKOŚĆ, MLECZNIK, OBAZTA, TASIEMIEC, NÓŻ DO PAPIERU, POJNICZEK, ZBIERALNIK PARY, PRÓCHNICZEK, LITERATURA PIĘKNA, UMOWA KONTRAKCYJNA, POPIELNICA, HOSTIA, ?WARZYWO KAPUSTNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.855 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJEMNIK UŻYWANY DO PRZECHOWYWANIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHNI, A TAKŻE DO ICH SPOŻYWANIA. się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJEMNIK UŻYWANY DO PRZECHOWYWANIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHNI, A TAKŻE DO ICH SPOŻYWANIA.
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACZYNIE KUCHENNE pojemnik używany do przechowywania, przygotowywania potraw w kuchni, a także do ich spożywania. (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACZYNIE KUCHENNE
pojemnik używany do przechowywania, przygotowywania potraw w kuchni, a także do ich spożywania. (na 16 lit.).

Oprócz POJEMNIK UŻYWANY DO PRZECHOWYWANIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHNI, A TAKŻE DO ICH SPOŻYWANIA. sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - POJEMNIK UŻYWANY DO PRZECHOWYWANIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHNI, A TAKŻE DO ICH SPOŻYWANIA.. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x