KAMIENNE LUB METALOWE NACZYNIE ZE ŚWIĘCONĄ WODĄ UMIESZCZONE NA STAŁE W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA (KRUCHCIE), CZASEM TAKŻE JAKO ZAGŁĘBIENIE W ŚCIANIE MAJĄCE FORMĘ NACZYNIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROPIELNICA to:

kamienne lub metalowe naczynie ze święconą wodą umieszczone na stałe w przedsionku kościoła (kruchcie), czasem także jako zagłębienie w ścianie mające formę naczynia (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KROPIELNICA

KROPIELNICA to:

naczynie do wody święconej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAMIENNE LUB METALOWE NACZYNIE ZE ŚWIĘCONĄ WODĄ UMIESZCZONE NA STAŁE W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA (KRUCHCIE), CZASEM TAKŻE JAKO ZAGŁĘBIENIE W ŚCIANIE MAJĄCE FORMĘ NACZYNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.770

CEDZIDŁO, WAZA, KASKADA, D, TECZKA, WYDAWNICTWO SERYJNE, CHORAŁ LUTERAŃSKI, DEZYNFEKCJA, MONTOWNIA, SKAŁA ILASTA, ODSUWACZ, SEKSTET, ANYŻEK, ZNAJOMY, KAWALKADA, SŁUGA BOŻY, FREGATA, PATERA, KOMORA, ZAWISAK, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, GEOGRAFIA FIZYCZNA, BAJECZNOŚĆ, BRZYDAL, SYBERYJSKI, WACŁAW, RUCH IZOSTATYCZNY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ALIT, KSYLOFAGIA, KACZKA DZIENNIKARSKA, KOLEJ WĄSKOTOROWA, NAGIEL, GARROS, GYYZ, CIENNIK, KLIKOWOŚĆ, KRWAWNIK, BLUSZCZ, JĘZYK CHIŃSKI, ŁAŃCUSZEK, DYREKCJA, PRÓBNIK, WILCZE STADO, KLASA ZEROWA, NATRYSK, ZUPA, OPERATOR BITOWY, KILOMETR ZEROWY, SZEZLONG, BRYKLA, OSIEMNASTY, TETRAMER, PASJA, TREND ROZWOJOWY, KONGRUENCJA, AKTYWISTA, CUDOTWÓRCZYNI, MADRAS, POKRZYWDZONY, PRZEBIERANIEC, KASKADER, SZYSZKA, PAPIEŻ, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, CASTING, RAMKA, MINIMUM SOCJALNE, DOBRO, GLACE, CYCEK, INDOKTRYNACJA, TONAŻ, KOPALINA STAŁA, PRZEMOC, ZASPA, DOMEK DLA LALEK, PODPIS CYFROWY, CHONDRYTY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, CIEŃ, EWALUACJA SPLOTOWA, WYBUCHOWOŚĆ, KSIĘGA PARAFIALNA, JALAPENO, DIETA ASPIRYNOWA, STRZAŁ, NUTRIA, NALEPKA, PIEC DYMARSKI, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KOROWAJ, PIEPRZ ZIELONY, APANAŻE, ECCHI, DŹWIG, SALA, IKEBANA, KIEŁŻ, TOPENANTA, KUTER, NUROGĘŚ, PODSADNIK KULISTY, NADZIEWARKA, DIABLOTKA, TUSZ, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, SYMETRIA FIGURY, WISIOREK, KUPON, JUMPER, DYSPOZYTURA, KOMBAJN, MSZA, KANOPA, SEANS, BRAMOWNICA, TRANSPORTÓWKA, NOWA KLASYCZNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CYSTOSTOMIA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, AŻUR, PALMA, KASOWNIK, FUNKCJA GREENA, PANDRAK, KOPUŁA LODOWA, ARKUSZ POETYCKI, UDRĘKA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, WDZIĘK, TONAŻ, EWOLUCJA, WIEŻA HEJNAŁOWA, REOGRAF, PRÓCHNICZEK, KRĘGARSTWO, CHÓR, DAO, ANIOŁ STRÓŻ, NORMALIZACJA, TOŃ WODNA, TAŚMOWY, PRZEZIERNIK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, WARNIK, LIST ŻELAZNY, POWIEŚĆ W ODCINKACH, NAUKI POLITYCZNE, REGUŁA, AKREDYTACJA, SZMARAGD NILU, OLEJ RYCYNOWY, DRZEWO SOLITEROWE, MIASTO STAROŻYTNE, AŁYCZA, PRZYSPOSOBIENIE, UŻYTEK ZIELONY, ODMIANKA, OBRĘCZ, SZTUCZNE SERCE, SKŁAD DRUKARSKI, DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, BOMBERKA, TRENER, KLASTER, TABOR, NIDERLANDZKI, ODMIERZACZ, WALC, SKUPISKO OSADNICZE, RYTUAŁ, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, STÓŁ, SAMOOKALECZENIE, GWAREK, BIOGAZ, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PUSZKARZ, PRZYPOŁUDNIK, WRZUTA, UBRANIE OCHRONNE, PRZYKRYCIE, MAKROŚWIAT, PAPILOTKA, CIAŁO, TŁUMACZKA, SCHADOW, ŁONO, WZÓR CHEMICZNY, KLEDONISMANCJA, ZASTAWA STOŁOWA, PCHACZ, MIĘDLARKA, ZAKON KLERYCKI, MONOETANOLOAMINA, WSZARZ, KAROTENOID, TRÓJNÓG, ŁACINNIK, KWAS, CAPRICCIO, RADIOODTWARZACZ, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KERO, ASCEZA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, TKANINA, PAGON, ORGANMISTRZOSTWO, OKUPACJA, NOSICIEL, TOCZEŃ, ZASADA POMOCNICZOŚCI, BOCIAN SIODLASTY, OBIONE, LEJNOŚĆ, POKUSA, DOMEK LORETAŃSKI, IMPEDIMENTA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, PÓŁGOLF, CENA MAKSYMALNA, KONTEKST, LINIA MONTAŻOWA, KAPISZON, BUT, KREACJA PIENIĄDZA, TYGIEL, GRA, FORTECA, DOBRO INWESTYCYJNE, TRAMPOLINA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, MINIVAN, WSPOMNIENIE, DZIECINKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PODATEK EKOLOGICZNY, LIGAND, ŚLIZG, ZAWORA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, BEZGŁOŚNOŚĆ, TRESKA, GRANITA, GRZYB PASOŻYTNICZY, KIT, BATON, MANIFESTACJA, MUSZTARDA SAREPSKA, PIESIO, GARNEK, SMILEY, KUCZBAJA, OGOŃCZA JAPOŃSKA, CENA ADMINISTRACYJNA, AZOLLA DROBNA, WSPÓŁŻYCIE, EFEKT, PROMIENNOŚĆ, WERSYFIKACJA, POMPA OBIEGOWA, SKLEP, KLIMAKS, GOMÓŁKA, POKŁAD, FANATYCZKA, IZOMER, BARWA DŹWIĘKU, PEŁNE MLEKO, ROŚLINA OLEISTA, RAK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ODWYKÓWKA, INTERWAŁ, SOK, CUKIERNICA, ARCYDIAKON, LINIA PRZEMIANY, ŻABA LEOPARDOWA, ALKANNA, WATA, SĄD WOJENNY, POKŁAD, KANAPA, ALPRAZOLAM, GŁOSKA, ASFODEL, GRÓD, RAMBO, CZASOWNIK FRAZOWY, AGAMA PERSKA, WRĘGA, DRENAŻ, KUDŁACZ, TYMOLOL, ?ZRANIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.770 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAMIENNE LUB METALOWE NACZYNIE ZE ŚWIĘCONĄ WODĄ UMIESZCZONE NA STAŁE W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA (KRUCHCIE), CZASEM TAKŻE JAKO ZAGŁĘBIENIE W ŚCIANIE MAJĄCE FORMĘ NACZYNIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAMIENNE LUB METALOWE NACZYNIE ZE ŚWIĘCONĄ WODĄ UMIESZCZONE NA STAŁE W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA (KRUCHCIE), CZASEM TAKŻE JAKO ZAGŁĘBIENIE W ŚCIANIE MAJĄCE FORMĘ NACZYNIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROPIELNICA kamienne lub metalowe naczynie ze święconą wodą umieszczone na stałe w przedsionku kościoła (kruchcie), czasem także jako zagłębienie w ścianie mające formę naczynia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROPIELNICA
kamienne lub metalowe naczynie ze święconą wodą umieszczone na stałe w przedsionku kościoła (kruchcie), czasem także jako zagłębienie w ścianie mające formę naczynia (na 11 lit.).

Oprócz KAMIENNE LUB METALOWE NACZYNIE ZE ŚWIĘCONĄ WODĄ UMIESZCZONE NA STAŁE W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA (KRUCHCIE), CZASEM TAKŻE JAKO ZAGŁĘBIENIE W ŚCIANIE MAJĄCE FORMĘ NACZYNIA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KAMIENNE LUB METALOWE NACZYNIE ZE ŚWIĘCONĄ WODĄ UMIESZCZONE NA STAŁE W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA (KRUCHCIE), CZASEM TAKŻE JAKO ZAGŁĘBIENIE W ŚCIANIE MAJĄCE FORMĘ NACZYNIA. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast