Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA CZEGOŚ CO, JEST MOKRE, NASYCONE WODĄ LUB PARĄ WODNĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WILGOTNOŚĆ to:

cecha czegoś co, jest mokre, nasycone wodą lub parą wodną (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WILGOTNOŚĆ

WILGOTNOŚĆ to:

stan nasycenia czegoś wodą mierzony stężeniem wody lub pary wodnej zależnie od sytuacji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ CO, JEST MOKRE, NASYCONE WODĄ LUB PARĄ WODNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.140

OGLĄD, KWIATUSZEK, WALEC PARABOLICZNY, STAŁOŚĆ, ROZDZIAŁKA, NORMA KOLIZYJNA, COŚ NIECOŚ, CIEMNOŚĆ, BALET, KONIECZNOŚĆ, BÓB KOŃSKI, SPRYCIULA, LINIA, GRANDA, REJESTR KARNY, MALINOTRUSKAWKA, KOTLET, RELACJA LOGICZNA, DELIKATNOŚĆ, NAWIERZCHNIA, FALA, WYCISK, DECYMA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, REALIZM, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, POMOCNOŚĆ, HOMOGENIZACJA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, KOPUŁA PANCERNA, ATRAPA, DELIKATESOWOŚĆ, SYSTEM POZYCYJNY, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, ABISAL, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, BIEGUN MAGNETYCZNY, SALADA, PRZERZUT, MAKI ZŁOCISTY, LICZARKA, CIĄGACZ, DYPODIA, RESZTKA, INHALACJA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, BERŻERKA, KOPROFIL, GRAF PODSTAWOWY, SEJSMOGRAM, WARKOCZ, ZDANIE, MANCA, WSPÓLNOTA, OBRUS, SUPERKOMBINACJA, WYBITNOŚĆ, SOLANKA, RAKIETA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, PODCAST, MIT, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, HERB, NADZÓR BANKOWY, PRZEPITA, METALOPROTEINA, ZARAZA, SZPRYCA, PRÓBA, HEADHUNTER, ANGIELSKOŚĆ, CIAŁKO, TONAŻ, SKŁAD, ARMEŃSKI, ZESTAWIK, NUTRIA, ANTYDOGMATYZM, OGONICE, TYGIELEK, DYSONANS, LICZKO, WANIENKA, SPADEK, GRYZETKA, KARP PO POLSKU, LEGOWISKO, KOSZT POŚREDNI, SIUR, ESPRESSO, ZACHŁYST, DYSOCJANT, ODCZYNNIK, PUNKT ASEKURACYJNY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, MASKOWANIE, NEFROLEPIS WYSOKI, KASZTANEK, NANSUK, ROMANS, OKRĘT SZPITALNY, EMAKI, ZRĄB TEKTONICZNY, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, RZECZOWNIK, PODŁUŻNOŚĆ, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, RZYMSKI, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, METEOR, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ODCINEK, EKSPARTNER, UNOWOCZEŚNIENIE, FILTRACJA, KOZOJEBCA, OSTATECZNOŚĆ, MASZKARON, UBYTEK, TYRANIA, WĘGLÓWKA, JAMOCHŁON, BRAMKARKA, STANOWISKO, GIGANT, DYSOCJACJA TERMICZNA, TRZYMADŁO, BĄBELKI, INSTYTUT, ZAGRANICZNOŚĆ, DANONEK, KATALOG DZIAŁOWY, NIEMĘSKOŚĆ, ANTAGONIZM, PIRYDOKSAMINA, MATERIAŁ BUDOWLANY, POLE GOLFOWE, SNICKERS, TREŚĆ, DYSPEPSJA, KAPLERZ, BRZEZINA, SZTURWAŁ, SPORRAN, KSIĘŻULEK, DEWOLUCJA, OBSŁUGIWANIE, KĘPA, EFEKT STYKU, LATARNIA, ŚWIATŁA DROGOWE, ZAPALENIE, BENCHMARK, FUNKCJA RZECZYWISTA, WOJNA, SEKSUOLOGIA, ILUMINACJA, AZOTAN(V), BAMBUS, NIEPRAWOŚĆ, INTERNACJONALIZM, SIATKA, LARYNGOLOGIA, OLEANDER, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, DRIAKIEW, CZĄBER, TĘGA GŁOWA, WOKABULARZ, ENHARMONIA, ZABURZENIE, RECESJA LODOWCA, ASYSTENTKA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, KANONIK, NASTAWA, RYFT, WYMIAROWOŚĆ, PIERWOTEK, OSKARŻENIE, ESCUDO, RABARBAR, TYTUŁ NAUKOWY, NIEREGULARNOŚĆ, RZECZ RUCHOMA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, GAZELA PRZEWALSKIEGO, WOLNOAMERYKANKA, PIERWSZEŃSTWO, KOZIBRÓD, PLANISFERA, SAMOREGULACJA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, DESER, CZERSKA, TYBINKA MAŁA, DEROGACJA, DEFENSYWNOŚĆ, PLANTACJA, GWICHT, MAMUCIA SKOCZNIA, CNOTLIWOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, DOBUDOWA, KRATOWNICA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, DOGMAT, ARKUSZ POETYCKI, KATAPULTA, ODSZCZEPIEŃSTWO, KRZYŻ MALTAŃSKI, LOOP, WYBRANEK, NIENOWOCZESNOŚĆ, CZERWONKA, CIENKOŚĆ, UPŁYNNIENIE, OKUPACJA, SZTURWAŁ, IMITATOR, KSIĄŻKA ADRESOWA, PIKIETA, LEKCJA, RZEKA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, TOR ODSTAWCZY, WADA, SUCHAR, SKAŁA WAPIENNA, ORZESZEK ZIEMNY, OGRANICZONOŚĆ, CZASOWNIK, WIDŁOGONKA SIWICA, ALABASTRON, NIELUDZKOŚĆ, ODCINEK, ZATROSKANIE, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, HEGEMONICZNOŚĆ, OPŁATA CZYNSZOWA, UCHO IGIELNE, FORMACJA, REAKCJA SPRAWCZA, ZMIANA WSTECZNA, MŁOTOWNIA, CZABAN, KURATELA, NONSENSOWNOŚĆ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ŻYŁKA, GWAJAKOWIEC, NAMIESTNICZKA, ABSORPCJA, ZAKĄSKA, GAŚNICA PIANOWA, KORYTO, ALKOHOL ROLNICZY, MIŁOŚNICTWO, WICEHRABIA, NIEDOMÓWIENIE, WSZARZ, STRZECHWOWCE, EISEGEZA, AGENT, DIAKONIA, PLAFON, PODŁUŻNIK, ZGRZEBŁO, SZKOLNOŚĆ, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, SYNERGIA, OBRĘCZ, FREATOKSEN, MONOPOL, ŁATWOŚĆ, ENERGIA, FOCH, SKAŻENIE, BROŃ WODOROWA, OKIENKO TRANSFEROWE, ZAKRES, JUDASZ, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, MANIPULACYJNOŚĆ, ABAKUS, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, KOŁPAK, RADIOECHO, MYJNIA, NACIEK, BATERIA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, WYPĘDZENIE, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, AFIRMACJA, CHLUBNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.140 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha czegoś co, jest mokre, nasycone wodą lub parą wodną, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ CO, JEST MOKRE, NASYCONE WODĄ LUB PARĄ WODNĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wilgotność, cecha czegoś co, jest mokre, nasycone wodą lub parą wodną (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WILGOTNOŚĆ
cecha czegoś co, jest mokre, nasycone wodą lub parą wodną (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x