GRUBE PŁÓTNO BAWEŁNIANE, ZAZWYCZAJ GRANATOWE LUB NIEBIESKIE (CZĘSTO ŚCIERALNE) TKANE DIAGONALNIE, UŻYWANE NA SPODNIE, SPÓDNICE, UBRANIA MĘSKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŻINS to:

grube płótno bawełniane, zazwyczaj granatowe lub niebieskie (często ścieralne) tkane diagonalnie, używane na spodnie, spódnice, ubrania męskie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUBE PŁÓTNO BAWEŁNIANE, ZAZWYCZAJ GRANATOWE LUB NIEBIESKIE (CZĘSTO ŚCIERALNE) TKANE DIAGONALNIE, UŻYWANE NA SPODNIE, SPÓDNICE, UBRANIA MĘSKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.185

SIATECZKA, ŁAMANY DACH POLSKI, SONG, EMISJA, DOLMAN, STRZAŁECZKA, IMPERFEKCJA, DUCHOWY OJCIEC, SUMATOR, WIEJSKI FILOZOF, PASZPORTYZACJA, TRAŁ, PANNA, SMENTARZ, LOBOTOMIA, ZNAK NAWIGACYJNY, OBRONA, DRUKARKA ROZETKOWA, ROZBIEŻNOŚĆ, ŁAWRA, MIESZACZ, SKAŁA OSADOWA, PAPIEROŚNICA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, DRAMAT GANGSTERSKI, TILAKA, KOSZULKA, REPREZENTACJA, OTWÓR, ŁYKACZ, UMOWA KOMPENSACYJNA, ŁONO, PAUPER, SPECJAŁ, KOŁNIERZ, SITEK, PRZEGLĄDACZ, PRE-PAID, AGERATUM, TRAŁ, DEZAKTYWACJA, WARZYWO, ANTYBIOZA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, RELISZ, KPINA, PARYTET, OPERA, PRZEZIERNOŚĆ, MIĘŚNIAK, ADRES, BLIN, TORII, SPINKA, OKRĘŻNOŚĆ, FILIGRAN, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, FILET, ZRAZÓWKA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, SAŁATKA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PRZYPOŁUDNIK, OCEMBROWANIE, WYDAWNICTWO, SZAROWIPTERYKS, PRZYBLIŻENIE, INSTALACJA, ESCALIVADA, DRUK, OWOC, WEBA, TRUP, HYDROLAT, KLUCZ, STAŁOŚĆ, PTASZEK, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, OPERA MYDLANA, TARCIE, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, SUROGATOR, DUPEK ŻOŁĘDNY, LEKTORIUM, KONFORMER, KREOLKA, IMPULS, CHOWANIEC, TRUD, KREDYT INWESTYCYJNY, KACZY DÓŁ, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PRASOWANIE, DUMP, REŻYM, KONTYNGENT TARYFOWY, DWUDZIESTY ÓSMY, PALACZ, KASZYCA, KAZALNICA, WICEKAPELMISTRZ, BAZA, JEDYNKA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, STRÓJ ADAMOWY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, ORGANMISTRZOSTWO, WYKŁAD, HOTENTOTKA, HAK, PREZENTACJA, OFENSYWA, RYGIEL, SYSTEM POWIERNICZY, PODWODA, PRZEKAZ, SZCZOTKA, FRAMUGA, SSAK, CELKA, PLECIONKA, POWŁOKA GALWANICZNA, PERKAL, DANIO, GWIAZDA NOWA, ŻAGIEL, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ZIMNE NÓŻKI, MARKETING BEZPOŚREDNI, TRAMWAJ, DEZABIL, AGAMA PERSKA, ŁOWIECTWO, PARALAKSA, RAGLAN, JĘZYCZEK U WAGI, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KOMBINEZONIK, CIUPAGA, MANSZETA, TURMA, WYKONAWCA, WEZWANIE, PLAŻÓWKA, TAKSON MONOFILETYCZNY, PRZEWŁOKA, DYMISJA, ZAKUTY ŁEB, SPOILER, TRANSPORTOWIEC, CIĄGUTEK, KARMELEK, MORWIN, WIELKOŚĆ, REFORMATOR, DANDYZM, MIECHUNKA, BALKON, TANIEC, MOMENT, DRYBLING, NOWALIA, SZKLANKA, WYGIĘCIE, MATOWOŚĆ, HOT DOG, KOLOROWOŚĆ, KONTO DEPOZYTOWE, OPASKA, STOCZNIA, ANIMATORKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, BOCIAN, PADWAN, WARZYWNIK, ZACIESZ, STATUS MATERIALNY, POMYŁKA FREUDOWSKA, STOWARZYSZENIE, STRZĘP LUDZKI, PANNUS, ELEKTROCHIRURGIA, PREIMPLANTACJA, MŁYN WODNY, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, PRACOWNIK FIZYCZNY, STAUROPIGIA, PASZTET, ŚWIDOŚLIWKA, GŁĘBSZY, ÓSEMKA, LIQUID, WELUR, KOLORYT, JABŁKO, HODOWLA PIERWOTNA, STACJA POSTOJOWA, MATOŁEK, DZWONY RUROWE, KROPKA, BAŃKA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, EMIRAT, PATYNKI, KOTONINA, ROTMISTRZ, ZAGRANIE, POCHODNA FORMALNA, TEMBLAK, MATNIA, POLARNA CZAPA LODOWA, BORZEŚLAD ZWISŁY, PODKASTING, WCZASY POD GRUSZĄ, BADANIE JAKOŚCIOWE, PUNKT DYMIENIA, WARSTWA, SIEDEMDZIESIĄTKA, MATRYCA STRUKTURALNA, MER, MĄKA KUKURYDZIANA, PĄCZEK, LAPIS-LAZULI, CHOLERA, CZARNY RYNEK, KRYSZTAŁEK, ORGANISTKA, AUTOCASCO, LICZKO, ZNAK PISARSKI, AZOLLA AFRYKAŃSKA, PODWODA, AGLOMERACJA, OPERACJA, TARCZA KONTYNENTALNA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, KALETA, HOKEJ, POLE DRUMLINOWE, RACZYNA, INTERESOWNOŚĆ, KRÓLEWICZ, DWUMECZ, POMADKA, GIGANT, KONCENTRAT, SIARKOSÓL, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ANTENA RAMOWA, NIALA, ŚWINIARKA, QUEBECKI, POKRZYWA, REPUBLIKANIN, DYL, ZWIERZENIE, HEAD HUNTER, HORMON LOKOMOCYJNY, SYMPTOMAT, BAJADERA, PANTOFELNIK, MARKETING INWAZYJNY, WYŻ, PANTALONY, KŁAMCZUCH, ZWAŁA, OPŁATA ADIACENCKA, NEJTYCZANKA, ŁAMACZ BLOKADY, JEGOMOŚĆ PAN, PAMIĘĆ BUFOROWA, WIOŚLARKI, FORLANA, VADEMECUM, RAJKA, EMOTKA, CZTEROKROTNOŚĆ, MUZYKA SALONOWA, AKCENT, HANDEL NARĘCZNY, NAPŁYW, INFOMAT, ROZMIAR, BENTO, ELASTYK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PUNKT WĘZŁOWY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, BUJANIE, SCHADOW, WARZYWNIAK, NERW, MARUDER, KWINTET, KARTA MOBILIZACYJNA, KRATER, CIURKADEŁKO, CIAŁO, ?OBIEKTYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.185 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUBE PŁÓTNO BAWEŁNIANE, ZAZWYCZAJ GRANATOWE LUB NIEBIESKIE (CZĘSTO ŚCIERALNE) TKANE DIAGONALNIE, UŻYWANE NA SPODNIE, SPÓDNICE, UBRANIA MĘSKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUBE PŁÓTNO BAWEŁNIANE, ZAZWYCZAJ GRANATOWE LUB NIEBIESKIE (CZĘSTO ŚCIERALNE) TKANE DIAGONALNIE, UŻYWANE NA SPODNIE, SPÓDNICE, UBRANIA MĘSKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŻINS grube płótno bawełniane, zazwyczaj granatowe lub niebieskie (często ścieralne) tkane diagonalnie, używane na spodnie, spódnice, ubrania męskie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŻINS
grube płótno bawełniane, zazwyczaj granatowe lub niebieskie (często ścieralne) tkane diagonalnie, używane na spodnie, spódnice, ubrania męskie (na 5 lit.).

Oprócz GRUBE PŁÓTNO BAWEŁNIANE, ZAZWYCZAJ GRANATOWE LUB NIEBIESKIE (CZĘSTO ŚCIERALNE) TKANE DIAGONALNIE, UŻYWANE NA SPODNIE, SPÓDNICE, UBRANIA MĘSKIE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - GRUBE PŁÓTNO BAWEŁNIANE, ZAZWYCZAJ GRANATOWE LUB NIEBIESKIE (CZĘSTO ŚCIERALNE) TKANE DIAGONALNIE, UŻYWANE NA SPODNIE, SPÓDNICE, UBRANIA MĘSKIE. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast