KANAŁ (BETONOWY LUB MUROWANY), KTÓREGO CELEM JEST ODCIĄŻANIE MIEJSKIEJ KANALIZACJI OD NADMIERNEJ ILOŚCI WÓD OPADOWYCH W CZASIE ULEWNYCH DESZCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ BURZOWY to:

kanał (betonowy lub murowany), którego celem jest odciążanie miejskiej kanalizacji od nadmiernej ilości wód opadowych w czasie ulewnych deszczy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KANAŁ (BETONOWY LUB MUROWANY), KTÓREGO CELEM JEST ODCIĄŻANIE MIEJSKIEJ KANALIZACJI OD NADMIERNEJ ILOŚCI WÓD OPADOWYCH W CZASIE ULEWNYCH DESZCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.369

FASETA, AFTERPARTY, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, POSEŁ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, SIMOLESTES, APEL, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, UBYCIE, RZECZYWISTOŚĆ, SZMER, OBRONA, KARMIDEŁKO, BAZOFIL, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, NOTABL, KIJEK, OKRĘT SZPITALNY, PIEPRZYCZNIK, AKOMODACJA, ABRAZJA, IN MEDIAS RES, PŁACA, STATEK POWIETRZNY, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, ŁAPKA, ARTYKUŁ WIARY, RÓŻA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, NEURON CZUCIOWY, METABAZA, OSTRA REAKCJA NA STRES, JERZY, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, TELEWIZJA, DZIECINNA IGRASZKA, FASOLA ZŁOTA, KOSA, WAPORYZACJA, JEŻ MORSKI, SZTYLPA, KOPROSTANOL, POJAZD, TRIAL ROWEROWY, OKAPNIK, MOŁDAWSKI, GRYZONIE, WEZWANIE, ANTYFONA, USŁUGI NIEMATERIALNE, DUM-DUM, GARDEROBA, NIECHLUJ, BULWARÓWKA, PERYMETR, ROZGAŁĘZIACZ, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, FORMALISTA, KWASOWOŚĆ, GŁUPTAKOWE, KURS, STRÓJ, PUBLIKACJA, SABOT, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, SMREKUN, UMOWA ZLECENIE, DOBUDÓWKA, AKSAMIT, DELFIN GRUBOGŁOWY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KONDENSATOR, KŁĘBCZAK, MUSZTARDA DIJON, GOŹDZIANKA, BIEGUNKA, CZASZA, ZWODNICZOŚĆ, WYPADEK DROGOWY, SPOCZYNEK, SEŁEDEC, JEZIORO SŁONE, ŻABA OWCZA, STACZ, OSCHŁOŚĆ, CIEŃ, BARYCENTRUM, MOLTON, AKCENT OSTRY, WYCHODŹSTWO, ŁAŃCUSZEK, APORT, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ADIUSTACJA, FIRMA WYDMUSZKA, NIEPODLEGŁOŚĆ, BON UWŁASZCZENIOWY, TIRET, CABAN, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, MONETA OBIEGOWA, PORĘBA, PART, LICZBA CHROMATYCZNA, HEGEMONICZNOŚĆ, STUDIO FOTOGRAFICZNE, WYBIEG, TRZĘSIDŁA, NIETOPERZ, NARTA, PALEOZOOLOGIA, CIĘŻKI SPRZĘT, KONTYNGENT CELNY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, KLON, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, ZAGRANIE, HAKONOS, SKIP, DŹWIGAR, SONG, KAPITAN, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ZAWIS, PORTFEL, KONTAKCIK, DWUDZIESTY, ZASTAW REJESTROWY, BURAK, SUPPORT, BASEN, PATRON, PORTUGALSKI, SMOLT, DUCHOWOŚĆ, BYSTRZE, FETYSZYZM, HACJENDER, DMUCHAWA, WIELKI KSIĄŻĘ, WSIOK, PRĘT, ŻEBRO, ALIDADA, KAWA MIELONA, GĘŚ, KASZMIR, INIEKCJA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, ADWENTYSTA, ALTERNATA, PALIA, BUMER, LIŚĆ ODZIOMKOWY, PIERNIK, TAŚMA FILMOWA, KONGREGACJA, SĄD KOŚCIELNY, WARIACJE, WZÓR PRZEMYSŁOWY, OCET, IMPRESJA, KANAŁ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, KUPNO, KOŁKOWNICA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, POMAZANIEC, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MŁOT, TREPANG, CIĄG, TRAMWAJ PAROWY, NIEDELIKATNOŚĆ, GRUPA TOPOLOGICZNA, FACHOWIEC, NARWALOWATE, MISJONARZ, DIAFANOSKOPIA, ZAJĄC SZARAK, LOKAL SOCJALNY, HYDROFIT, NIENORMATYWNOŚĆ, MAKARON, DALEKOPIS, BETON JAMISTY, ŚMIECIARZ, KORKOWIEC, GÓRALKI, BURAK STOŁOWY, WIELOBARWNOŚĆ, OGNIWO MOKRE, MISTRZ, MARŻA HANDLOWA, PRĘT, DANIO, GDERACTWO, KOŻUSZYSKO, SZLUFKA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, BERŻERA, AUTOBUS SZYNOWY, DZIELNIK, WAGA, BARWNIK SPOŻYWCZY, PAJAC, SPÓD, ETAPOWOŚĆ, BĄK, KRUŻ, FILTR, OLEJARSTWO, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KOMPLEMENTARIUSZ, EFEKTOWNOŚĆ, DIAGONAL, NAFTOWNICTWO, SZCZAWIOWA, ENERGIA, WOLANT, NOWA, KAPITEL, DRAJREP, NIEOSTROŚĆ, KIEŁ, RYNKA, TELEZAKUPY, LEBERWURSZT, BIAŁA ŚMIERĆ, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, HUBA ŻÓŁTA, ANTYNATURALIZM, KOLOR, DYSTYCH, BARWY, OSTATNI, PAŃSZCZYZNA, SZCZERBA, ROMANS GOTYCKI, ZASTRZALIN, RADIANT, KARTA WIZYTOWA, BAJER, PLAŻÓWKA, KUŁAK, PRZYŚPIESZENIE, DYSZA, CZERPNIA POWIETRZA, RÓŻNOWICIOWCE, LITERATURA WAGONOWA, STANDARD EMISYJNY, BARCIAK, , BIZA, KONURBACJA, ESPERANTYDA, FUNKCJONALIZM, LATAJĄCE SKRZYDŁO, NERCZAN, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, ODDANIE, KORNET, STYLOWOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, PRAWO DŻUNGLI, PODTYBINKA, STONÓG MYSZATY, WOSKOWATOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, ROZROST, MISZCZU, SUSZKA, PRAWO WIELKICH LICZB, GRYZETKA, PACHT, KANADYJSKI CUTTING HORSE, PRZEWROTOWIEC, RAGLAN, INDIANIN, MUFKA, LIST KREDYTOWY, DRACENA, DEKLARANT, GRABINA, BRZDĄC, BARETKA, EKRAN AKUSTYCZNY, TRESKA, SCENARIUSZ, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, MATRYKUŁA, KRAKWA, DELIBERACJA, CZĘSTOKÓŁ, WYWÓZKA, ?ANTYPOLSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.369 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KANAŁ (BETONOWY LUB MUROWANY), KTÓREGO CELEM JEST ODCIĄŻANIE MIEJSKIEJ KANALIZACJI OD NADMIERNEJ ILOŚCI WÓD OPADOWYCH W CZASIE ULEWNYCH DESZCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KANAŁ (BETONOWY LUB MUROWANY), KTÓREGO CELEM JEST ODCIĄŻANIE MIEJSKIEJ KANALIZACJI OD NADMIERNEJ ILOŚCI WÓD OPADOWYCH W CZASIE ULEWNYCH DESZCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ BURZOWY kanał (betonowy lub murowany), którego celem jest odciążanie miejskiej kanalizacji od nadmiernej ilości wód opadowych w czasie ulewnych deszczy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ BURZOWY
kanał (betonowy lub murowany), którego celem jest odciążanie miejskiej kanalizacji od nadmiernej ilości wód opadowych w czasie ulewnych deszczy (na 12 lit.).

Oprócz KANAŁ (BETONOWY LUB MUROWANY), KTÓREGO CELEM JEST ODCIĄŻANIE MIEJSKIEJ KANALIZACJI OD NADMIERNEJ ILOŚCI WÓD OPADOWYCH W CZASIE ULEWNYCH DESZCZY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KANAŁ (BETONOWY LUB MUROWANY), KTÓREGO CELEM JEST ODCIĄŻANIE MIEJSKIEJ KANALIZACJI OD NADMIERNEJ ILOŚCI WÓD OPADOWYCH W CZASIE ULEWNYCH DESZCZY. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast