LAMPA, W KTÓREJ ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA JEST ŁUK ELEKTRYCZNY OPARTY NA PRZEPŁYWIE PRĄDU MIĘDZY DWIEMA ELEKTRODAMI ROZDZIELONYMI GAZEM POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM LUB ZBLIŻONYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMPA ŁUKOWA to:

lampa, w której źródłem światła jest łuk elektryczny oparty na przepływie prądu między dwiema elektrodami rozdzielonymi gazem pod ciśnieniem atmosferycznym lub zbliżonym (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAMPA, W KTÓREJ ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA JEST ŁUK ELEKTRYCZNY OPARTY NA PRZEPŁYWIE PRĄDU MIĘDZY DWIEMA ELEKTRODAMI ROZDZIELONYMI GAZEM POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM LUB ZBLIŻONYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.397

GRZYWNA, PAKIET POMOCOWY, STROIK, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, REAKCJA JĄDROWA, AGENCJA RATINGOWA, ASPEKT, MITENKI, PASJONISTA, GORZKOŚĆ, STATYSTYKA OPISOWA, ZATROSKANIE, DWORZANIN, DOMINACJA, ARENDARZ, RZEŹBA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ROWER, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, REZYSTYWNOŚĆ, PARKIET, WASABI, ANETA, KANAŁ, ŚWIECA, GUMA, KĄT PROSTY, EFEKT MNOŻNIKOWY, OWRZODZENIE, KARIN, ŁOWCA , SAMOISTNOŚĆ, SĄSIEDZKOŚĆ, ROZBÓJNIK MORSKI, GAZ IDEALNY, DOMICYL, OBROŃCA, POWÓZ, TASMANIOZAUR, BERBEĆ, KARBOANION, WĘZEŁ, SŁUGA BOŻY, MANICHEIZM, UPOLITYCZNIENIE, KRWINKA, GENERAŁ, POLAK, RUCH KRZYWOLINIOWY, TARCZA, NAGOŚĆ, JARZMO, KWAS PRÓCHNICOWY, KRYPTOREKLAMA, ELANA, KASZTELANIA, BEZPODSTAWNOŚĆ, PSIKUS, NEUROPROTEKCJA, APERIODYCZNOŚĆ, ZBIOREK, KUCHNIA MOLEKULARNA, GOALKEEPER, STRUKTURA MACIERZOWA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, STOLIK, WOLNOAMERYKANKA, SYNTEZA, PRZEWÓD GRZEJNY, NIECKA ARTEZYJSKA, DOK, OSTRIA, DRASTYCZNOŚĆ, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, DIOGENIT, COUPER, KWADRANT, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, DOLNOPŁAT, SŁOMA TARGANA, STANDING FINANSOWY, ROZDZIAŁ, SYSTEM ALARMOWY, CYNKOGRAFIA, SÓL KWAŚNA, FARBA KLEJOWA, TONAŻ, PODATNOŚĆ, MORWIN, CHOLINOLITYK, PIECZYNG, LIST PRZEWODNI, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PTASZNIK GOLIAT, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, PUNKT LANZA, REDA, BAŁKAŃSKOŚĆ, PAPIEREK LAKMUSOWY, LUFKA, WZIERNIK, MOTOR, WINA NIEUMYŚLNA, PUPKA, KAJUTA, ANTENA, SEKS, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, EUFORBIA, KĄSACZOWATE, KSIĘGA METRYKALNA, GŁADŹ, GETTO ŁAWKOWE, MIERZEJA, WIGOŃ, MIKROFILAMENT, CZERNINA, WYLĘGARNIA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, PRZEJAW, BODOR, DRGANIE AKUSTYCZNE, ŁÓDŹ LATAJĄCA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, ELEKTROMAGNES, AZATIOPRYNA, APARAT SZPARKOWY, PEŁNIA, SMOCZA KREW, KANCONETA, OBLĘŻENIEC, PRZYCZYNA FORMALNA, NIEWYPARZONY JĘZYK, STÓJKA, PRZEJŚCIÓWKA, HEMOCYT, ORZECH, TWIERDZENIE RAMSEYA, JĘZYK ŻYWY, SAKRAMENT, POMOC, KORYTO, POŁĄCZENIE NERWOWE, TRACZ DŁUGODZIOBY, BRUTALNOŚĆ, PASTEL, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, KĄT POZIOMY, GWAJAKOWIEC, MARGARYNA, FIFKA, SORBET, GRZĘDA, STAROHISZPAŃSKI, GUMA, POUSSIN, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, KANGUR OLBRZYMI, EKSPLOATACJA, MODRASZKOWATE, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, MODULARNOŚĆ, GŁUCHOŚĆ, KALIKO, WIEWIÓRKA POSPOLITA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, WŁODZIMIERZ, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, POLE, OPAŁ, FATAMORGANA, RÓŻE, KAPUŚNIAK, BASEN, PAPILOTEK, UCHO WEWNĘTRZNE, MUZYKA TŁA, FARBA DRUKARSKA, OBJAW, CYTOLOGIA, TRAWERS, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, AUTOSZCZEPIONKA, RELING, KAPRYS, LUBASZKA, CHOROBA KAWASAKI, GODZ, CŁO WYRÓWNAWCZE, ODNOWA BIOLOGICZNA, BĘBEN, ENDOSKOPIA, OŚZIEMI, ŁUK, DUCHOWIEŃSTWO, ODPOWIEDŹ, PRZENOŚNIK, CHOROBA GENETYCZNA, PŁYCINA, OPARCIE, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KRIS, PIERWSZOROCZNY, AUTOTEMATYZM, TOTEM, PAŃSTWO, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, INTERMEZZO, ZASADA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, MUNSZTUK, CIAPKAPUSTA, RUMUN, SIECZKA, DOMINATOR, PISZCZAŁKA WARGOWA, ŚCIGAŁKA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, DROGI RODNE, OBWIĄZKA, KOLOR OCHRONNY, PRACA, HISTERYK, BRZĘKACZ, KARAKUŁ, GRUSZECZKA, FILTR CZEBYSZEWA, BIGAMIA, GREKA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ORCZYK, BAJCA, PARAFRAZA, EFEKT BOGACTWA, HODOWLA ZARODOWA, SILNIK ZAMKNIĘTY, MOŁOTOW, PODGARDLANKA, SŁOWO, LOKACJA ATELIEROWA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, OPTYKA, POWTÓRZENIE, PĘCHERZ, PRZEWRÓT, POMOST, GEN HIPOSTATYCZNY, FAŁSZERZ, TARYFA ULGOWA, SICZ, ABSZTYFIKANT, MATERIALIZM DZIEJOWY, REOFILE, FILER, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, ŚRUBSZTAK, GULASZ IRLANDZKI, POPRĘG, KAPLERZ, LEN, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ŁOTEWSKI, SUPERKONTO, JASTRZĘBIE OKO, EWANIELIA, BŁYSK, LIPA, ŻABA DALMATYŃSKA, SAMOOKREŚLENIE, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, ABOLICJA, OPŁATA PRODUKTOWA, PAWĘŻ, CZOPEK, MOŁODYCA, ZGNIŁY KOMPROMIS, KOMPLEKS, OWOC RZEKOMY, DELOKALIZACJA, REEDUKACJA, GRZAŁKA, AWANTURA, NIESTOSOWNOŚĆ, BALANSJER, SERWER WIDEO, KOMORA MINOWA, JEDYNKA, WIDZOWNIA, MAJAK, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, PULPIT STEROWNICZY, KWAS, PRZYZNAWALNOŚĆ, CZARNA SKRZYNKA, GILOTYNA, ?FILOKAKTUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAMPA, W KTÓREJ ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA JEST ŁUK ELEKTRYCZNY OPARTY NA PRZEPŁYWIE PRĄDU MIĘDZY DWIEMA ELEKTRODAMI ROZDZIELONYMI GAZEM POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM LUB ZBLIŻONYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAMPA, W KTÓREJ ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA JEST ŁUK ELEKTRYCZNY OPARTY NA PRZEPŁYWIE PRĄDU MIĘDZY DWIEMA ELEKTRODAMI ROZDZIELONYMI GAZEM POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM LUB ZBLIŻONYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMPA ŁUKOWA lampa, w której źródłem światła jest łuk elektryczny oparty na przepływie prądu między dwiema elektrodami rozdzielonymi gazem pod ciśnieniem atmosferycznym lub zbliżonym (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMPA ŁUKOWA
lampa, w której źródłem światła jest łuk elektryczny oparty na przepływie prądu między dwiema elektrodami rozdzielonymi gazem pod ciśnieniem atmosferycznym lub zbliżonym (na 11 lit.).

Oprócz LAMPA, W KTÓREJ ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA JEST ŁUK ELEKTRYCZNY OPARTY NA PRZEPŁYWIE PRĄDU MIĘDZY DWIEMA ELEKTRODAMI ROZDZIELONYMI GAZEM POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM LUB ZBLIŻONYM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - LAMPA, W KTÓREJ ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA JEST ŁUK ELEKTRYCZNY OPARTY NA PRZEPŁYWIE PRĄDU MIĘDZY DWIEMA ELEKTRODAMI ROZDZIELONYMI GAZEM POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM LUB ZBLIŻONYM. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast