RODZAJ SZYFRU, W KTÓRYM LITERY ZAMIENIANE SĄ NA CYFRY OZNACZAJĄCE POŁOŻENIE DANEJ LITERY W TABELI - PIERWSZĄ CYFRĄ JEST NUMER WIERSZA, A DRUGĄ - KOLUMN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZACHOWNICA POLIBIUSZA to:

rodzaj szyfru, w którym litery zamieniane są na cyfry oznaczające położenie danej litery w tabeli - pierwszą cyfrą jest numer wiersza, a drugą - kolumn (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ SZYFRU, W KTÓRYM LITERY ZAMIENIANE SĄ NA CYFRY OZNACZAJĄCE POŁOŻENIE DANEJ LITERY W TABELI - PIERWSZĄ CYFRĄ JEST NUMER WIERSZA, A DRUGĄ - KOLUMN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.698

TURBINA GAZOWA, SZARPAK, PLUTOKRACJA, ANGIOTENSYNA, POTULNOŚĆ, KALKA CERAMICZNA, WORCZAK, KINO DROGI, RODZAJ, KOPARION, DOCZEPA, PRAGNIA, OCZYSZCZALNIK, PLEŚNIAK, ŁUSZCZAK, TEMPERATURA ABSOLUTNA, CIASTO PARZONE, ŁAGIER, NIKCZEMNOŚĆ, RĘKAW, BAT, FIMBRIA, ALT, ARISTOZUCH, CNOTLIWOŚĆ, SKALIRZĘS, CUKIERNIA, WSPORNIK, ŻÓŁCIEŃ, TRZCINA, ROTAWIRUS, PUSZKARSTWO, KARŁOWATOŚĆ, KAPSYD, JANUSZ, NUMER, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, TIOALKOHOL, TAZOUDAZAUR, WSPÓŁRZĘDNA, POLAR, TROJEŚĆ, ELITARNOŚĆ, MOTOROWIEC, PRZYCZYNA FORMALNA, KONCERT, RENTGENOMETR, TOMIZM, ŻYWIEC, MORION, DACH NAD GŁOWĄ, WŁAŚCIWOŚĆ, BOOGIE-WOOGIE, KWADRUPOL, CZAS FIZYCZNY, PŁĄCZYCA, OZDOBA, DWUKOLOROWOŚĆ, KURZOWIEC, MODYFIKACJA, AKT PŁCIOWY, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, PASTICCIO, UMOWNOŚĆ, KAMARYLA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ZARAZA, PIERWSZY, DODATEK BRANŻOWY, PRZEMYSŁ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ŻÓŁW CHIŃSKI, KOLIZJA DROGOWA, OPRAWA, DOBUDÓWKA, HURTNICA, NIEDŹWIEDZIÓWKA, SALON PIĘKNOŚCI, PASCHA, ANALOGICZNOŚĆ, ŻEGLUGA TRAMPOWA, KOLEGIUM, MACIERZ NILPOTENTNA, MINIA, ANTARKTOPELTA, KONCEPCJA MONETARNA, WSOBNOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, KONTRAKT MENADŻERSKI, PANSEKSUALIZM, WZMACNIACZ, ŻEL, CHŁÓD, DIZAJN, WYKOLEJENIE, KĄPIEL, KRYTERIUM PODEJMOWANIA DECYZJI, ŻEGLUGA, FORMA, KARLIK WIĘKSZY, TORPEDA, KRÓLOWA, MIKAGURA, SAMBO, LINIA LOTNICZA, WIELKORUSKI, BŁONA LOTNA, EWAKUACJA, ATTACHAT, LENIUCH OSPAŁY, MAKAK, ROZBIERANKA, ADENOWIRUS AD-36, FPS, TORBA, NIEMRAWOŚĆ, RURA GŁOSOWA, PROSTACKOŚĆ, CHUDOŚĆ, NÓW, ZNAK FIRMOWY, KOTLINA KŁODZKA, KATAFRAKTA, ZARZUTKA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, PÓŁINTERNAT, BOKOBRODY, HYPOSTYL, TAJEMNICA, EGZOTYK, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, MEDIUM, POGODNOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, KRĄPIEL, WIĄŚL, USTĘPLIWOŚĆ, PRÓBA TUBERKULINOWA, WROŚNIAK, PRZEKOPNICA WIOSENNA, SZANJANGOZAUR, NARWAL, SITWA, PEŁNOMOCNICTWO, KOKPIT, BREWICERATOPS, PIWONIA, DEFERENT, ŻARNOWIEC, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, OCTOWNIA, CHÓR, UMOWA SPONSORSKA, MODRZEWNIK, BRAMKA, CAMPUS, TWIERDZENIE REESA, REZYDENT WYWIADU, STULNIK, PRZESADNOŚĆ, BEZROBOCIE AGRARNE, WADA, POSIEW, RUSKOŚĆ, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, NIEOKREŚLONOŚĆ, PROKURA, TRANSPARENTNOŚĆ, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, BĘBEN SZCZELINOWY, PUNKT KATECHETYCZNY, WISKOZA, SOS BESZAMELOWY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, HEAD-HUNTER, ARGENTYNA, RONDELA, KARNECIK, WARTOŚCIOWOŚĆ, PAS KOALICYJNY, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PĘPAWA, KOK, OSŁABIACZ PODRZUTU, NASADA, CZAPKA SPORTOWA, SUSZKA, PARALIZATOR, PRAWDOPODOBIEŃSTWO, GRANULA, FUTON, PRAGMATYCZNOŚĆ, ASNYK, GĘSTOŚĆ PLANCKA, NATARCZYWOŚĆ, NIENATURALNOŚĆ, PIELMIENI, GE'EZ, KONFIDENCJONALNOŚĆ, BODY PAINTING, KONITRUT, POWAGA, ZADZIORNOŚĆ, POLSKIE SKRZYPCE, FORMA DWULINIOWA, OBRÓT PODATKOWY, WOJOWNICZOŚĆ, POCIĄGŁOŚĆ, WROTA, PRZEMIANA POKOLEŃ, ZWARA, SILNIK GAZOWY, OMIEG GÓRSKI, KWIZ, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, ROSOLIS, TŁUSTOCHA, KRATA PODGRUP, INSTRUMENT STRUNOWY, PŁACA ZASADNICZA, NIEUŁOMEK, KOPARKA NADPOZIOMOWA, KĄPIEL LECZNICZA, NUMEREK, FOTOALBUM, AMIDEK, ANIOŁEK, ŻMIJOWCE, GAMA, BAKTROZAUR, HALOFIT, MANTYLA, PRODROM, ŻEGLUGA PROMOWA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, DAWNOŚĆ, FAGOCYTOZA, TUNBERGIA, PRACOHOLIK, SZCZEP, LIPA, NIECHLUJA, KOMERCJA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, PRZEJŚCIE FAZOWE, OKULARY 3D, PRZECIEK, NAGRODA POCIESZENIA, EMPIRYZM GENETYCZNY, SIWAPITEK, NIEDOSTĘPNOŚĆ, GASIWO, HAMERNIK, AKTYW, KARAMBOLA, ŚLEPA AMUNICJA, ALLEGRETTO, PIASZCZYSTOŚĆ, KOREAŃSKI, LEWAR, BARCHAN, GAMBIR, GMATWEK, KOSZYCZEK, TEMNODONTOZAUR, AUSTROZAUR, NANOFILTRACJA, OKRES AMAZOŃSKI, PEŁZATKA, SZANAG, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, CZĄSTKA CIĘŻKA, SIECZKA, EUPELYKOZAURY, WARTOWNIA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, NIEŚWISZCZUK, LOTOS, GÓWNIANOŚĆ, WSPÓLNOTA, BULLETIN BOARD SYSTEM, KAPELUSZ STOSOWANY, NEPALI, KOZAK, IMIONISKO, HYPERODAPEDON, FRYZ, ŚRODKI TRWAŁE, GLEWIA, NADPRZESTRZEŃ, HEBRAJSKI, OBSESYJNOŚĆ, WYTRZESZCZKA, KRYSTALIZATOR, BŁYSK, ZAKŁADZINY, ?PIĘKNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.698 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ SZYFRU, W KTÓRYM LITERY ZAMIENIANE SĄ NA CYFRY OZNACZAJĄCE POŁOŻENIE DANEJ LITERY W TABELI - PIERWSZĄ CYFRĄ JEST NUMER WIERSZA, A DRUGĄ - KOLUMN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ SZYFRU, W KTÓRYM LITERY ZAMIENIANE SĄ NA CYFRY OZNACZAJĄCE POŁOŻENIE DANEJ LITERY W TABELI - PIERWSZĄ CYFRĄ JEST NUMER WIERSZA, A DRUGĄ - KOLUMN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZACHOWNICA POLIBIUSZA rodzaj szyfru, w którym litery zamieniane są na cyfry oznaczające położenie danej litery w tabeli - pierwszą cyfrą jest numer wiersza, a drugą - kolumn (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZACHOWNICA POLIBIUSZA
rodzaj szyfru, w którym litery zamieniane są na cyfry oznaczające położenie danej litery w tabeli - pierwszą cyfrą jest numer wiersza, a drugą - kolumn (na 21 lit.).

Oprócz RODZAJ SZYFRU, W KTÓRYM LITERY ZAMIENIANE SĄ NA CYFRY OZNACZAJĄCE POŁOŻENIE DANEJ LITERY W TABELI - PIERWSZĄ CYFRĄ JEST NUMER WIERSZA, A DRUGĄ - KOLUMN sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ SZYFRU, W KTÓRYM LITERY ZAMIENIANE SĄ NA CYFRY OZNACZAJĄCE POŁOŻENIE DANEJ LITERY W TABELI - PIERWSZĄ CYFRĄ JEST NUMER WIERSZA, A DRUGĄ - KOLUMN. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x