CORYNOCARPACEAE - MONOTYPOWA RODZINA DRZEW I KRZEWÓW KLASYFIKOWANA DO RZĘDU DYNIOWCÓW; OBEJMUJE JEDEN RODZAJ PAŁĘŻYNA (CORYNOCARPUS) LICZĄCY PIĘĆ GATUNKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAŁĘŻYNOWATE to:

Corynocarpaceae - monotypowa rodzina drzew i krzewów klasyfikowana do rzędu dyniowców; obejmuje jeden rodzaj pałężyna (Corynocarpus) liczący pięć gatunków (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CORYNOCARPACEAE - MONOTYPOWA RODZINA DRZEW I KRZEWÓW KLASYFIKOWANA DO RZĘDU DYNIOWCÓW; OBEJMUJE JEDEN RODZAJ PAŁĘŻYNA (CORYNOCARPUS) LICZĄCY PIĘĆ GATUNKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.858

ŻYWIEC, CZUBACZOWATE, KOPARION, LEWY RWACZ, SERENDIPACERATOPS, OBÓJ MYŚLIWSKI, ANYŻ GWIAŹDZISTY, RADIACJA, RĄB, LEN, SZYSZKOJAGODA, WIERZCHNICA, SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, CZERWOŃCZYK ŻAREK, RAK STAWOWY, KUSOKURKA PERLISTA, CLIPART, TOWIANIZM, TORA, IOWA, GRA MMORPG, DATOUZAUR, BAK, VERROCCHIO, KRUSZYNA, KOMA, GRYZOŃ, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, FRONT CIEPŁY, SIEKACZ, WODOROSIARCZAN(VI), SZURPEK MISECZKOWATY, ZDROJEK, LODEN, AMBORELLA, REGNOZAUR, NERECZNICOWATE, APOTROPAIZM, GHI, MELISA, OGRZEWANIE KAFLOWE, URSONOWATE, TŁOK SILNIKA, PROMIENNIK, ABROZAUR, POLE BRODMANNA, ŻYRAFOWATE, WILGA, DZIOBOROŻEC, FOLWARK, MONITOR SCENICZNY, TABS, PANEL PODŁOGOWY, LĄDZIEŃ, TORPEDO, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, KOMÓRKA PURKYNIEGO, HOWARDYT, PRANA, JOŃSKI, IKOS, PRZESŁUCH, PUSTYNNIK, RUMIAN PSI, TYGRYS, PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, WYDERKA, TRENING, SZCZYTNICA, TERMIT, CHOBOT, SKRYTOSKRZELNE, BUŁKA FRANCUSKA, RUSKIE, KASKADA, MANTYLA, PALLA, OBLAT, WODZIREJ, RÓW TEKTONICZNY, MINUSY, FOTOALBUM, GRACILIZUCH, VIADANA, LEGWAN FRĘDZLASTY, KALENDARZ, KADET, WSPÓŁFORMANT, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, BEHRENS, POKÓJ, ZGLISZCZYNOWATE, FIKOLOGIA, HETEROTIS, RAMANN, PAPRYKARZ, PANDORA, GEYER, ŁĄTKI, DAGOBA, KURIERKA, PŁETWAL, ŻURAWIE, BENZYNA SYNTETYCZNA, SESZELKOWATE, RYJOSKOCZKI, ENTEROKOKI, JAGODÓWKI, KOROWÓDKI, WIDŁAK, GIGAPARSEK, IGLASTE, HIMALIA, AUTOMAT, ROZSNUWACZOWATE, MERZYKOWATE, ZWROTNIK RAKA, WARUGI, ŁUK GRECKI, TRACZ, WALE GŁADKOSKÓRE, PISZCZAŁKI, MIERNIKOWCE, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, KACYK, JARZMO MOSTOWE, BOŚNIACKI, OBNAŻACZ RÓŻÓWKA, TRZEWIKODZIÓB, OPOSY AUSTRALIJSKIE, PAPROTNICA, EFEDRA, BOĆWINA, ROZMARYN, KOLT, REFLEKTOR, NARAMIENNIK, WSKAŹNIK SIMPSONA, KANTYLENA, MANCZESTER, OFTALMOZAURY, FIBRA, JEDLICA, FORMA PRZESTRZENNA, FARBA PLAKATOWA, ŻOŁĘDNICA, WIDŁOZĄB, SKRĘTKOWATE, MEPROBAMAT, ACHELOMA, DRAMATOPISARSTWO, KOSZT PROSTY, STRASZYK, CALLISTO, KOLCOPIÓRKI, FLUORESCENCJA, ALGOLOGIA, JĘZYKI URALSKIE, OŻWIOWATE, BŁONA FOTOGRAFICZNA, WIDDRINGTONIA, EMOLAK, DZIEKOŃSKI, PRÓBA TUBERKULINOWA, REMINGTON, ŻÓŁTODZIÓB GÓRSKI, FILOLOGIA ROSYJSKA, WROTA, FERMI, ZERWA, LIROGON ALBERTA, POŚLIZGI, HURMA, MIKROSKOP OPTYCZNY, GLINA MORENOWA, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, METASEKWOJA, DARJEELING, CIERLIK, FRYWOLITKA, GLINOKRZEMIAN WSTĘGOWY, WODA KWASOWĘGLOWA, RÓŻNOZĄB, INSTANCJA, JĘZYK INDIAŃSKI, SOLOWIEC, DRĘTWOWATE, ŻYLAK, RODZINA KATYŃSKA, SIERPOŃ, CIECIERZYCA, NUMER, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, TWARDZIEL, MURENOZAUR, DROŻDŻE, CHEMIA, TORZYŚNIAD, LEGIA, YZERMAN, SURMIA, INLET, BUM, PORTFEL ELEKTRONICZNY, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, PIEZOMETR, SOCJOEKONOMIKA, GRZYWACZ, RAKI WŁAŚCIWE, WORKOWCE DRAPIEŻNE, CHARAKTERYSTYKA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, PROMINENT, OLCHA, CHROMOSOM Y, ARMEKT, CEBULKA PRZYBYSZOWA, DZWONEK, BENZOES, JAZ ZASTAWKOWY, MAJĄTEK TRWAŁY, BANK ZRZESZAJĄCY, CETIOZAURY, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, NAZWA JEDNOSTKOWA, ŚCIEG ŁODYŻKOWY, ZATRZASK, ŚLUBOJAWKA, LITERATURA WAGONOWA, IGLICA, KAMMERLADER, RZEMLIK, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, BRZĘCZEK BIAŁOBRZUCHY, AMARYLEK, RATTAN, GOŹDZIENIEC, GĘSI, LASONÓG POSPOLITY, MGŁA WYKŁADNICZA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, SOUVLAKI, GOSPODARSTWO TOWAROWE, GRA KOMPUTEROWA, XHOSA, PYCHOTKA, MODRZEWNIK, ROTUNDA, BAUHIN, AUDYTOR, KRAMNICA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, HIPEASTRUM, GUZIK, KRWIŚCIĄG, DYLATACJA CZASU, KORYTOZAUR, PLANTACJA NASIENNA, HEAD-HUNTER, DZIKIE RÓŻE, BREAKDANCE, ANANKE, CHLEB CHRUPKI, KONIK POLNY, TOPÓR, MAYO, KOSARZ ŚCIENNY, NERW KRTANIOWY, KORTLAND, PRZEKŁADNIA HIPOIDALNA, BOREALOZAUR, HERBATA CZERWONA, TŁUSZCZAK, KRAS, KONSOLA, GNOJKA, LENIKOWATE, ANANAS, MANDRYL, GAZELE, FOKI, NAPIERŚNIK, ŻONGLERKA, SZTUCER, BETA, KALMAR, SEGREGACJA RASOWA, TALENKAUEN, ZŁOTOGŁÓW, ORLIK, CEBULA PERŁOWA, ZĘBATEK, BROŃ NUKLEARNA, SWIFT, TRZONKÓWKI, RÓJ, DEKREMENTACJA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, ?PANEKLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CORYNOCARPACEAE - MONOTYPOWA RODZINA DRZEW I KRZEWÓW KLASYFIKOWANA DO RZĘDU DYNIOWCÓW; OBEJMUJE JEDEN RODZAJ PAŁĘŻYNA (CORYNOCARPUS) LICZĄCY PIĘĆ GATUNKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CORYNOCARPACEAE - MONOTYPOWA RODZINA DRZEW I KRZEWÓW KLASYFIKOWANA DO RZĘDU DYNIOWCÓW; OBEJMUJE JEDEN RODZAJ PAŁĘŻYNA (CORYNOCARPUS) LICZĄCY PIĘĆ GATUNKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAŁĘŻYNOWATE Corynocarpaceae - monotypowa rodzina drzew i krzewów klasyfikowana do rzędu dyniowców; obejmuje jeden rodzaj pałężyna (Corynocarpus) liczący pięć gatunków (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAŁĘŻYNOWATE
Corynocarpaceae - monotypowa rodzina drzew i krzewów klasyfikowana do rzędu dyniowców; obejmuje jeden rodzaj pałężyna (Corynocarpus) liczący pięć gatunków (na 12 lit.).

Oprócz CORYNOCARPACEAE - MONOTYPOWA RODZINA DRZEW I KRZEWÓW KLASYFIKOWANA DO RZĘDU DYNIOWCÓW; OBEJMUJE JEDEN RODZAJ PAŁĘŻYNA (CORYNOCARPUS) LICZĄCY PIĘĆ GATUNKÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CORYNOCARPACEAE - MONOTYPOWA RODZINA DRZEW I KRZEWÓW KLASYFIKOWANA DO RZĘDU DYNIOWCÓW; OBEJMUJE JEDEN RODZAJ PAŁĘŻYNA (CORYNOCARPUS) LICZĄCY PIĘĆ GATUNKÓW. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x