RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻŁÓB to:

rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskich, głównie koni i krów (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻŁÓB

ŻŁÓB to:

prostak, prymityw, człowiek ciemny, głupi i ordynarny (na 4 lit.)ŻŁÓB to:

dobrze płatne, dające przywileje stanowisko, zwykle państwowe (na 4 lit.)ŻŁÓB to:

zawartość żłobu, drewnianego naczynia na paszę (na 4 lit.)ŻŁÓB to:

podłużne żłobienie w czymś, zazwyczaj w skale lub w ukształtowaniu terenu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.794

OŚCIEC, SEREK, DAANOZAUR, ODCZYN TUBERKULINOWY, TOCJA, SOLNICZKA, SARAFAN, ACENA BUCHANANA, KOLORY NARODOWE, KOZIOŁ, KUCZBAJA, PINGWIN MASKOWY, KOZAK, JATAGAN, TONALNOŚĆ, DYSKWALIFIKACJA, LIBACJA, GATUNEK ZAWLECZONY, PREFERENCJA, ODBIJANIE SIĘ, FLASZA, DRZEWO OLIWNE, ALBERTYNI, WOLSKI, STEP, BRZANKA, ESTYWACJA, ŻÓŁTLICA, KOJCZYK, JUKA, ŻABIENIEC, RZEP, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, FOTOGRAM, ŁÓJ, OKSZA, ROZBIERALNIA, KOBYŁKA, BOKS, STOPA LĄDOLODU, MAKARON, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, NUMULIT, OWICYD, IZOTROPOWOŚĆ, SERBOŁUŻYCZANIN, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, PAPIER BIBLIJNY, AŻUR, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, INTEGRACJA HORYZONTALNA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, BŁYSZCZYK, RUMIAN PSI, ODŁOWNIA, LIRYKA, TERRARYSTA, NOTKA, KIELICH, KOŃ FIŃSKI, BRACHYPODOZAUR, ZŁOTY SYROP, TARCZKA, PRESTOPLAST, ZAWAŁ, BEZ, KOŃ APPALOOSA, RÓG MGŁOWY, WJELA, FORSYCJA, UZDA, WALEŃ, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, BAGNICA, LIZANIE, ARONIA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, PIENISTOŚĆ, LUCJANY, MUGOL, RUSTYKA, MIÓD PSZCZELI, PALEOBIOGEOGRAFIA, GAŁĘZIAK, WYCINEK, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, DOLNOSASKI, HERBATA, WELWET, ZNACZEK, KANDYZ, NIEKROPIEŃ, RELACJA PUSTA, POLKA TRZĘSIONKA, WIELKI PALEC, WŁOK, CZARA, CZECZEŃSKI, DYSTOPIA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, WCZASY PRACOWNICZE, KEBS, TATIZAUR, STOSUNEK, KORYTARZ EKOLOGICZNY, TEST, JOJO, SIWAPITEK, WIEŻA KONTROLNA, KOZAK, JĘZYK CHORWACKI, POZYTYW, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, DAWIDIA, NIM, ŁYŻKA STOŁOWA, PIASKOWIEC, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, MODRZACZEK, GZIK, TABOR, KANTATA, GAWĘDA SARMACKA, BŁYSK, DOKTRYNERSTWO, PIEŚŃ, LICENCJA OTWARTA, BRAMKA LOGICZNA, SIECZKA, TWAŁEK, BULWA PĘDOWA, JAŁOWIEC, POROSTNICA, RYBY ŁAWICOWE, IMIONNIK, RYNEK PRACY, MIGRACJA, FOKBRAMWANTY, JAMÓN, ZAKON KLERYCKI, NOSACIZNA, TINKER, STORCZYK, MOŚCIK, DYGESTORIUM, ILDEFRANSY, WSPÓŁZAWODNICTWO, WYPRAWA, PODUSZKA, KARTUZJA, POKRÓJ, UKŁAD NACZYNIOWY, BIELISTKA, DROGA RZYMSKA, WARANODON, WRAŻLIWOŚĆ, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, LAURKA, SMUTY, WAZKA, COLCANNON, ALBERT, KRZEMIAN WYSPOWY, EDYKUŁA, DATOWANIE IZOTOPOWE, UJGURSKI, WĄSONOGI, COB, ŁYCZAK, PALEOPTERYKS, ŁYSAK, AKANT, MACZUGA SKALNA, FUTALOGNKOZAUR, SWERCJA TRWAŁA, PĘTÓWKA, PIEC KAFLOWY, PALCZATKA, ROZMNOŻA, BYSTRZYCA, KSANTOSOMA, MORA, WOLUTA, SARYSOFON, UKRAINKA, MARMOLADA, FIGURA OGRANICZONA, BIOM, KAMPYLODONISK, NIPA, SKÓRA, OKOLE, AWOKADO, SOPLENIEC, GĘSI, JUMPER, AKCENTACJA, KWIATON, FELOPLASTYKA, WATONGIA, WYSYP, GROOMER, FIGA, PEŁZAK, GALICYJSKOŚĆ, LIGABUEZAUR, PATELNIA, BANAN, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, MACZETA BARONG, SZCZERBAK, KOŃ JONAGUNI, ZAĆMA TĘŻYCZKOWA, PASAŻOWALNA ENCEFALOPATIA GĄBCZASTA, SŁUŻBA KONTRAKTOWA, RĘBNIA ZUPEŁNA, TECHNOZAUR, RÓŻDŻYCA, NOPCSASPONDYL, PRODUKT BANKOWY, BĘBEN, PSALM, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, MANEŻ, STAWIDŁO, WYMIOTNICA, TUTA, MORGAN, AVISOFILIA, PAZURNICE, UMOWA KONTRAKCYJNA, KŁYKACZ PATAGOŃSKI, DEFLAGRACJA, RYŻ, NARWAL, ZLOT GWIAŹDZISTY, NIEŚWISZCZUK, ZAPYLACZ, FUNDUSZ PŁAC, PIERŚCIEŃ, FARTUSZEK, TAMARYND, SEPIA, CUMMINGS, KRYZA, MODERN, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, AKCENTUACJA, PANTALONY, ARGENTYŃSKOŚĆ, GRZECHOT, LINOLEUM, GRANICA FUNKCJI, ESKIMOSKI, ALAMOZAUR, LAMPA PUNKTOWA, MIMETYCZNOŚĆ, FREEGANIN, WŁOSKOWATOŚĆ, MACA, IMBUS, DYSLOKOZAUR, HOMOFONIA, CYZELATORSTWO, DRUCZEK, KISZKA WĄTROBIANA, MASKOTKA, WĘDROWNOŚĆ, MERIDO, STAWONOGI, TEŚCIK, TARCZA, TOBOŁEK POLNY, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, CYNKOGRAFIA, BESKIDNIK, KOKCYDIOZA, RÓŻA, AUTORAMENT, APARAT REGENERACYJNY, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, JAWAJKA, FIORD, IPP, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, SAFARI, FETA, JEGO WYSOKOŚĆ, CYKL REPRODUKCYJNY, ASPIRACJA, STRACH, DZBANEK NA WODĘ, LATOPIS, KODOWANIE PREFIKSOWE, RÓŻNOZĄB, UNIWERSUM HERBRANDA, SOWA, ?BURLESKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻŁÓB rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskich, głównie koni i krów (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻŁÓB
rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskich, głównie koni i krów (na 4 lit.).

Oprócz RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x