RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻŁÓB to:

rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskich, głównie koni i krów (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻŁÓB

ŻŁÓB to:

prostak, prymityw, człowiek ciemny, głupi i ordynarny (na 4 lit.)ŻŁÓB to:

dobrze płatne, dające przywileje stanowisko, zwykle państwowe (na 4 lit.)ŻŁÓB to:

zawartość żłobu, drewnianego naczynia na paszę (na 4 lit.)ŻŁÓB to:

podłużne żłobienie w czymś, zazwyczaj w skale lub w ukształtowaniu terenu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.794

WOJSKO KOMPUTOWE, AYACACHTLI, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, SIEROTA, OSMOLSKINA, RZESZOTO, PODATEK CEDULARNY, RICHELIEU, CENA, DUŻA ŁYŻKA, GŁOWA, TRÓJKĄT, SWATKA, LORGNON, EOMAMENCHIZAUR, KUCHNIA, REGNOZAUR, NAWA, HAKONOS, WAŁCZATKA, PENTAN, BELKOWANIE, DELFIN, OTWÓR GĘBOWY, PODKOWA, WIESZAR, CHOCHOŁ, STAW, TRÓJKA, FRANCA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ŁOPATONOS, FIORD, PÓŁSTRUNOWCE, WYLĄG, APARAT REGENERACYJNY, CANZONA, BAŁAGUŁKA, SUSZKA, EUSKELOZAUR, ROZPRZA, ŚWINIA DOMOWA, STOSUNEK, ŁUK ODCINKOWY, DOM WIELORODZINNY, HARUSPIK, SŁUP ENERGETYCZNY, PROFIL, MOCHWIAN, SOPLENIEC, KOPCZYKI, OBIPIĘTA, FRÖBER, TRUSKAWKA, HIEROGLIFY, ABEL, PIESZNIA, LEJEK, GRZEBIENIOWIEC, GWIAZDOSZ, KOTO, DREWNO WTÓRNE, KWATERA, ANSAMBL, GAZÓWKA, DOLICHOCEFALIA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, UNDOROZAUR, MANEŻ, PIATNICKIZAUR, KOZA BURSKA, TURNIURA, SZPATUŁKA, SINOWENATOR, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, PEGMATYT, MAKROPLATA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, OLEJ SOJOWY, HAREM, OFIKLEJDA, KŁOSEK, MORGANUKODON, ZIBI, BIAŁOGŁOWA, CZOP, GRZYB PONURY, SYNSEPAL, RAZSOLNIK, PIERŚCIEŃ, PAGAJ, DOBÓR PŁCIOWY, WĄTLIK, BARNABA, WÓZEK SPACEROWY, OTCHŁAŃ, DOBIEG, ATLAS, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, WIELKA BAHAMA, SIAD, TRÓJLIŚĆ, ANTONIM, KAZUISTYKA, MEANDER, EMAUZAUR, ORSZTYN, FILM AUTORSKI, GAGAUZ, AREOLA, RÓG MYŚLIWSKI, POMPKA INSULINOWA, DWÓR, CHOINKA, CHRZAN, KAPUZA, PRACA INTERWENCYJNA, LAWENDA, MODRZACZEK, ASTROTURFING, KRĘGARSTWO, OBROST, ŁYCZAK, DRAKOPELTA, KUTER, MELFALAN, MORDWIN, KOŁO, HYDROAKUSTYKA, DRZEWCE, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, SALON PIĘKNOŚCI, KONODONT, ANTYCYKLON, ARTYSTOSTWO, GRUPA WAROWNA, INTERTYP, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, DZIENNIK, PIERSI, KLIN, DEFICYTY BLIŹNIACZE, POLEWA, BEFSZTYK, GETRY, URLOP ZDROWOTNY, SZLIF WYPUKŁY, OCZKO, WROTEK, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PŁOMYKÓWKA, SSAKI, KOTLET, KATAKUMBY, MYSZORYJKI, KRĄPIEL, TAMARYNDA, MORENA CZOŁOWA, BIEGUN, ROTATOR, LINIA BOCZNA, MAMBA, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, TYP, GRAF SPÓJNY, TANK, MARAZUCH, BAWEŁNA KOLODIONOWA, KOMA, BARK, JEZIORO POLJOWE, KUBEŁ, KITEL, MATA GRAWITACYJNA, BOCK, BIELACZEK, NAKO, KWARTA, GRZYB, DOUGHNUT, SMÓŁKA, PRZĘŚL, ARYBALLOS, BAGAŻ, STOŻEK WULKANICZNY, BAT MICWA, WROŚNIAK, GRZYBOLUBKI, MONKONOZAUR, SZURPEK, GŁOWIENKA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, CHŁODNICOWIEC, PALUDAMENT, GROTESKA, PISCHINGER, SZMACIAK, WAKACJE PODATKOWE, KABINA, AUTOCAMPING, PORA GODOWA, PRZEPRZĄG, SKRZEK, KILOMETR NA SEKUNDĘ, SALEP, CIBOTIOWATE, SONORAZAUR, PUSTOKRĘŻNIK, SPODECZEK, ROPOWICA KŁĘBU, LOTNICTWO, JĘZYK SZWEDZKI, STYL, PISTACJA, TĘPOZĘBNE, LITERATURA ODPUSTOWA, LATOPISIEC, FAWOREK, OPOZYCJA, CEDARPELTA, DRAPACZ, ZJAWISKO KERRA, GRZEBYK, WOLLEMIA, OŚMIORNICA PO GALICYJSKU, KOMÓRKA BARWNIKOWA, GILOSZ, TANIKOLAGREZ, UBRANIE OCHRONNE, TERGAL, IRYS, ENDURO, KOLORY NARODOWE, ZACHYŁKA, PERŁA, CZYR, DŁUŻLIK, PRZYLGI, KUBRYK, ŁĄCZEŃ, RANEK, HURTNICA, PĘCHERZNICA, NOSIŁKI, CZESTER, DZIEKANAT, SŁODYCZ, DEKADENCKOŚĆ, LUSTRO, BARWINEK, ZROSTNICZEK, ALOKODON, MONOCYT, TAŚMA IZOLACYJNA, KUNAFA, ARAGOZAUR, KUK, SERENADA, BOCZNIK, WOLNY STRZELEC, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, LUBASZKA, BANDONEON, KUKIEŁKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, APORT, JĘCZMIEŃ, SZCZURO-WIEWIÓRKA, EMBAZAUR, KOMINÓWKA, SERAO, PRZYCZEPNOŚĆ, KOŃ KIŃSKI, GNOZA, PINGWIN MASKOWY, DOMEK LETNISKOWY, DIARIUSZ SĄDOWY, NAWAŻKA, OWCA WIELOROGA, HERBATKA, SIANO, POTTOK, DESER, DOKTORAT HONORIS CAUSA, CHARAKTERYSTYKA, SARKOLEST, RZEZALNIA, EXPLORER, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, MUTACJA PUNKTOWA, TAHITI, SZPONA, KABOWROT, WURŚCIK, ŚLUŻNIA, EMPORA, ZASOBY NATURALNE, EREKCJA, ?RÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻŁÓB rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskich, głównie koni i krów (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻŁÓB
rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskich, głównie koni i krów (na 4 lit.).

Oprócz RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - RODZAJ ZAZWYCZAJ DREWNIANEGO (DZIŚ CORAZ CZĘŚCIEJ PLASTIKOWEGO) KORYTA NA PASZĘ O CHARAKTERYSTYCZNYM PRZEKROJU W KSZTAŁCIE LITERY U UŻYWANEGO DO PODAWANIA JEDZENIA DLA WIĘKSZYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, GŁÓWNIE KONI I KRÓW. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast