URZĄDZENIE PRZEŁADUNKOWE (RODZAJ DŹWIGU) NA STATKU, OKRĘCIE, PLATFORMIE WIERTNICZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOM to:

urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 3 lit.)BOM ŁADUNKOWY to:

urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 12 lit.)BUM to:

urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOM

BOM to:

urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 3 lit.)BOM to:

w sporcie: tram - pozioma belka, której wysokość zamocowania można regulować, służąca do wykonywania różnych ćwiczeń, gł. zwisów (na 3 lit.)BOM to:

w żeglarstwie: drzewce ruchome w omasztowaniu żaglowej jednostki pływającej, pozioma belka zamocowana przegubowo jednym końcem (piętą) w maszcie lub sztagu (na 3 lit.)BOM to:

wykrzyknik, który imituje dźwięk wydawany przez dzwon lub zegar (na 3 lit.)BOM to:

GIK; poziome drzewce do mocowania dolnego liku żagla (na 3 lit.)BOM to:

drzewce masztu; gik (na 3 lit.)BOM to:

żuraw przymasztowy (na 3 lit.)BOM to:

żuraw przymasztowy na statku (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE PRZEŁADUNKOWE (RODZAJ DŹWIGU) NA STATKU, OKRĘCIE, PLATFORMIE WIERTNICZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.443

WEŁNIANKA, NASOSZNIK, ROZPRYSKIWACZ, PAWĘZA, PALLASYT, BIEŻNIK, MORENA DENNA, RUCH ODRZUTOWY, SUSZARKA, BOCZNIAK, TŁOK SILNIKA, KEJA, ŁOPIAN, HEPTASTEORNIS, DEKADENT, AUTOPILOT, GENUZAUR, KINDŻAŁ, ODBIORNIK RADIOFONICZNY, STERBORT, PRZYLASZCZKA, KIERZNIA, OSCYLOGRAF, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, PROTARCHEOPTERYKS, STAWIDŁO, DYSCYPLINA, PRYSIUDY, FRYWOLITKA, ZIĘBIARKA, CZEK PODRÓŻNICZY, AUTOKEMPING, DRAMATOPISARSTWO, MENU KONTEKSTOWE, LEJEK, KAPELUSZ STOSOWANY, WCIĄGARKA, GRĘPLA, DOŻYWOCIE, WANNA, SZEFELIN, ANALIZA SPEKTRALNA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, ALMIKOWATE, CZEKAN, DETEKTOR AKTYWACYJNY, NAPĘD, OBROSTKA, DETACHE, PRZEDMIAR, PODWODNY LOTNISKOWIEC, FETYSZYZM TRANSWESTYCYJNY, TRAP, APARAT RADIOWY, ZATRZASK, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, PŁUCNICA, KOLEJKA GÓRSKA, PODGRZEWACZ, PISMO, PRESTOZUCH, GOTÓWKOMAT, STĘPKA PRZECHYŁOWA, AGENT, NIEŚWISZCZUK, FOTEL, FOKBRAMSZTAG, PODCZYSZCZALNIA, BARELIEF, POCHUTNIK, SUPEŁ, ANIMACJA, ŻÓŁWIK, SZACHOWNICA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KASZEL SUCHY, SKRZYDLIK, RYNEK FORMALNY, RINOWIRUS, MONITOR, ŚMIGŁOWCOWIEC DESANTOWY, KASKADA, RODZAJ, GWINT ZŁĄCZNY, OWICYD, ASTER LANCETOWATY, DYSTRYBUTOR, NEKENRAPTOR, ZŁOTOLITKA, NOŚNIK, PAŁKA WODNA, ZARZUELA, TEATR MUZYCZNY, TELEGRAF MASZYNOWY, MILBRANA, ŹRÓDLISKOWIEC, ACENA, SANDERSONIA, SCHODNIA, DŻYN, OŚWIETLACZ, WENTYL, AVOCADO, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, PRZESŁONA, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, ODPRYSK, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, TAMARINY, WYRZUTNIA, CIABATTA, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, SANTIR, POMOST, BRAZILOZAUR, LUK, BUREK, MŁYNEK, DIUSZESA, PRAPTAK, ALGOMETR, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, CHLEBOWIEC, TARAN, WIERZCHNICA, PTERORYNCH, STERYLIZATOR, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, ZIELONKA, DINHEIROZAUR, SALSA, KURZOWIEC, DANAIDA, SZTAJEREK, GWIAZDOSZ, MIĘDZYPOKŁADZIE, PION ŻYROSKOPOWY, STATEK POWIETRZNY, AUSTROZAUR, SILNIK RAKIETOWY, ZAŁOGA, RURA GŁOSOWA, GORETEKS, SAMOSTRZAŁ, KIMOGRAF, PÓŁOWCA, KUCHNIA GAZOWA, BEZPLAMKA, ŁĄCZEŃ, SCYNKI WODNE, MASZYNA DO PISANIA, VIOLA DI BORDONE, HASHTAG, SSAWA, REPOWNIA, DRYF, TURZYCA, SYRENA, STRAJK OKUPACYJNY, APARAT REGENERACYJNY, DIADEMODON, CIASTO TRZECH KRÓLI, RIKETSJE, KAMBUZ, PALATYNKA, ALGOAZAUR, SARONG, SIDEFILL, KONSOLA DO GIER, MARSZ, BRUSCHETTA, LUCJANY, OLSZA, EUDIOMETR, SUWAK, DERYWOMETR, ŻURAWINA, PODEST, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, MENILIT, PIEC WANNOWY, POWIELACZ ELEKTRONOWY, WENENOZAUR, SAMOLOT BOMBOWY, BIOTA, REST, SZTORMOWANIE, NIT, ROLADA, GERANOZAUR, LUK ŁADUNKOWY, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, KATAPULTA, SIERPNICA, MOŹDZIERZ, GŁĄBIK, MONADA, LEPTOCERATOPS, SYGNATURKA, FOLWARK, RURA CROOKESA, ZERÓWKI, STŁUCZENIE, HIPSYBEMA, GWARECTWO, ROZCINACZ, ALBUM, JESION, PODPOKŁAD, SITNIK PŁYWAJĄCY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, WILHELMKA, PODGLĄD, APARAT WYLĘGOWY, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, SZYBKOZŁĄCZKA, REZEDA, PANAMA, GROSZEK, DELFIN, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, FORMUŁKA, REDONDAZAUR, ETEROFON, TROJAN, TRAWERS, BABKA MARMURKOWA, SNAPSHOT, KARBINADEL, PIEPRZNIK, SUMARIUSZ, PISANOZAUR, KALANETYKA, BYCZKI, ŚLUBOJAWKA, CALL GIRL, BANKIET, SYGNALIZATOR, WIZAWA, WOLE OCZKA, JEŻÓWKA, ROTATOR FARADAYA, SKUBANIEC, MOCHWIAN, ELASTON, JUNKERS, RĄBEK, PIĄTKA, SMILOZUCH, APOTROPAIZM, ATRITOR, PULARES, PŁYWACZ, KONKURENCJA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ZAWAŁ, TOBOŁKI, CEBULA PERŁOWA, JOLKA, PYRKI, SZALET, MISECZNICA, KLATKA, WOK, HAPEK, KRET, CZESANKA, POZŁOTNICTWO, OPERA, PRZECHYŁ, RURMUS, DEKODER, IZOSYLABIZM, LAWSONIA, TRIMUKRODON, JESIOTRY, CHOWACZ, EKRANOPLAN, SMUKLIK, SIAD ROZKROCZNY, MP3, CZYREŃ, PREZENTER, WOJSKO SPECJALNE, TELEKS, SMAROWNICA, POMIDOR, FIKUS, TREL, RADAR GEOLOGICZNY, RUTIODON, CZERNIEC, TAJSTRA, KABINA, BUDLEJA, WEZWANIE, MAGNETOWID, ?PAWĘŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE PRZEŁADUNKOWE (RODZAJ DŹWIGU) NA STATKU, OKRĘCIE, PLATFORMIE WIERTNICZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE PRZEŁADUNKOWE (RODZAJ DŹWIGU) NA STATKU, OKRĘCIE, PLATFORMIE WIERTNICZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOM urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 3 lit.)
BOM ŁADUNKOWY urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 12 lit.)
BUM urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOM
urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 3 lit.).
BOM ŁADUNKOWY
urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 12 lit.).
BUM
urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 3 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE PRZEŁADUNKOWE (RODZAJ DŹWIGU) NA STATKU, OKRĘCIE, PLATFORMIE WIERTNICZEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - URZĄDZENIE PRZEŁADUNKOWE (RODZAJ DŹWIGU) NA STATKU, OKRĘCIE, PLATFORMIE WIERTNICZEJ. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x