RODZAJ ODDZIAŁÓW WOJSKOWYCH W POLSCE WZOROWANY NA PIECHOCIE WYBRANIECKIEJ, DO KTÓRYCH PIERWSZY ZACIĄG PRZEPROWADZONO W 1655 R. WŚRÓD CHŁOPÓW Z DÓBR KRÓLEWSKICH, SZLACHECKICH I KOŚCIELNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIECHOTA ŁANOWA to:

rodzaj oddziałów wojskowych w Polsce wzorowany na piechocie wybranieckiej, do których pierwszy zaciąg przeprowadzono w 1655 r. wśród chłopów z dóbr królewskich, szlacheckich i kościelnych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ODDZIAŁÓW WOJSKOWYCH W POLSCE WZOROWANY NA PIECHOCIE WYBRANIECKIEJ, DO KTÓRYCH PIERWSZY ZACIĄG PRZEPROWADZONO W 1655 R. WŚRÓD CHŁOPÓW Z DÓBR KRÓLEWSKICH, SZLACHECKICH I KOŚCIELNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.908

PARZĘCHLIN BŁOTNY, MIRSKA, SMUŻKA LEŚNA, DIADEMODON, FOTOGRAFIA, ŻABKARKA, NIELEGAL, NAKŁUCIE, KLAPSA, NAZARETANKI, BAŃKA, ANABAENA, ZAPOJA, TARTINKA, TRYBADYZM, TAKSON MONOTYPOWY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, KOKOS, DARNIÓWKA, PRĄTNIK, CEARADAKTYL, KOMPLEKS PSZENNY, FAGOCYTOZA, NURNIK, STROFOIDA, SSAWA, CHOINA, EPITET, POKÓJ, ROKIETNIK, KAWĘCZYN, ORKIESTRION, HURTOWNIA DANYCH, DOCZEPA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, GAJOWIEC, KANNA, MAXIMA, TENCALLA, WIELOWIEŚ, ZANOKCICA, PRZESTRZEŃ BARW, ARIZONAZAUR, FAWORYTKA, PODPÓR, KÓŁKO GRANIASTE, KORNET, WROŚNIAK, PARANTODON, METYZACJA, NUŻENIEC, GUMA, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, BĄBEL SPEKULACYJNY, WIDŁOZĄB WIELOSZCZECINKOWY, IRANISTAN, DEMOKRACJA, OREAS, KOROZJA CHEMICZNA, WAŁCZATKA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, ŁAPEĆ, ŚCIANA DZIAŁOWA, PANTOMIMA, ZBOŻE, PROBÓWKA, SATURN, LANDSAT, MEGALIT, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, PUCHAR, ROTAWIRUS, KSANTOSOMA, FLASZKA, CYRK, PROMIENIOWANIE BETA, BYK SPIŻOWY, LUSTRZEŃ, SZTYCH, LAMPA CROOKESA, OŚCIEC, GEODEZJA OGÓLNA, REPOZYTORIUM, LEJBGWARDZISTA, PAPRYKA, NOCEK NATTERERA, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, KOMPENSATOR CIEPLNY, SALATERKA, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, PĘDZLICZEK ZIELONAWY, WOJSKO, PANOSZA, SZMIDT, NOWINY, NASTROSZEK, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, BIOTERAPIA, DRZEWO OLIWNE, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, LIMUZYNA, FAMA, UŁANI, OSIOWCE, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, SINIAK, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, JOLA, REMER, SIDEROPS, ALDEHYD MRÓWKOWY, BOBROWO, ŚMIAŁOŚĆ, LUANCHUANRAPTOR, BOBREK, POWŁOCZNIK, ŁADUNEK KUMULACYJNY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, MEDYKA, OBRAZEK, BATTLEDRESS, NEMEGTOZAUR, CYNAMOŃCZYKI, CYWILIZACJA, MOSTOWNICA, OFFSET, DYSLOKOZAUR, LIGABUEZAUR, RYNKONZAUR, NAWIS INFLACYJNY, SERNIK, FLATAU, ŚWIETLIKOWATE, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, BURKA, BROŃ JĄDROWA, KOZA, SYJAMSKI, BARANOWO, ZEWNĘTRZE, IDARED, CHRZĄSTKA SZKLISTA, TOKSYKOZA HASHIMOTO, PUTTER, PISCHINGER, SÓWKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, WIELOKRĄŻEK, DRUKARKA LASEROWA, PISZCZAŁKA WARGOWA, SUPEŁ, LENONKI, ŻYWIEC, DĄBRÓWKA, MONITOR SCENICZNY, SKAKUNY, NOWINKARSTWO, PASTICCIO, FABROZAUR, ROZSNUWACZ, APARAT KRYTYCZNY, MASZOPERIA, KUKUŁKA, WARZONKA, ANYŻ GWIAŹDZISTY, PODATEK OD LUKSUSU, TURANIE, LANDSZTURM, DRAMA, KORNET, PIOTRKÓW, WERBENA, PÓŁHAK, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, TRÓJLOJALIZM, BARK, ŁAPACZ, AGREGAT POMPOWY, ŁUK KLASYCZNY, SZMER, KOŁNIERZ, BERLINKA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, MERZYK, LUBASZKA, LOFOROTON, ASTER ZWISŁY, ANGLEZ, KWAZAR, CABOTO, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, FREESTYLE, ARCHOZAUROMORFY, TŁOK SILNIKA, ZIĘBA, KŁĘBUSZEK, MORION, LEBIODKA, SEKWOJA, DZIEWIĄTKA, ZEPPELIN, GROTBRAMPADUNA, NOŻYCÓWKA, SONDAŻ, SIERPOWIEC, SZYDLICA, MAKAGIGA, SINOCELUR, LKM, PRANA, PLANTA, OFIAKODON, GŁOS WARGOWY, ORZEŁ, BARANÓW, DRIAKIEW, SKALNICZEK, MALEC, NOMOKANON, PIECHOTA MORSKA, SZARADA, BROŃ NUKLEARNA, KOSZATKA, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, PACIORKOWIEC, MIESIERKA, PCHEŁKI, PAŁA, POLNIK PÓŁNOCNY, PIEC HUTNICZY, DRABINKA SZNUROWA, INFLACJA PŁACOWA, LICZYDŁO, RURA CROOKESA, PODKÓWKA, KOSMATKA SUDECKA, FLAGOWIEC, PIEPRZ, PIERWOCINA, ZIARNIAK, KOSZULKA, SKRZYDLIK DŁUGOSZOWATY, ALT, DZIKOWO, ZAPCHANIE DZIURY, GRZESIEK, GAJNIK LŚNIĄCY, SALCHOW, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, MAWSON, ROBERTIA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, PASZTECIK SZCZECIŃSKI, KIELCE, EUROSTREFA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, KOŁO, ADAM, HUBA, SZALOTKA, SZYBKOZŁĄCZE, ŚWIETLIKI, SZAROTA, FAB LAB, NOSZE, PRE-PAID, FILM HISTORYCZNY, TRZPIEŃ, ROKIETA, BAŻANT, MOCZARA SIERPOWATA, NASIADÓWKA, CHOMĄTKO, STERBRAMREJA, ROZŁUPEK WIOTKI, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, SZOP, INKWIZYCYJNOŚĆ, PRYNCYPAT, ROGATNICA, AWIATYRAN, RAPAPORT, SAMOLOT BOMBOWY, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, NIĆ, BIEGAŃSKI, POLEPA, OKRĄG APOLONIUSZA, RZEŻUSZKA, STORMBERGIA, TUNEL, WDA, GADZIOMIEDNICZNE, KARMANIOLA, POCHUTNIK, CHOROBA MORGELLONÓW, NAJTYCZANKA, DRUŻYNA, ?JUNKIER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.908 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ODDZIAŁÓW WOJSKOWYCH W POLSCE WZOROWANY NA PIECHOCIE WYBRANIECKIEJ, DO KTÓRYCH PIERWSZY ZACIĄG PRZEPROWADZONO W 1655 R. WŚRÓD CHŁOPÓW Z DÓBR KRÓLEWSKICH, SZLACHECKICH I KOŚCIELNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ODDZIAŁÓW WOJSKOWYCH W POLSCE WZOROWANY NA PIECHOCIE WYBRANIECKIEJ, DO KTÓRYCH PIERWSZY ZACIĄG PRZEPROWADZONO W 1655 R. WŚRÓD CHŁOPÓW Z DÓBR KRÓLEWSKICH, SZLACHECKICH I KOŚCIELNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIECHOTA ŁANOWA rodzaj oddziałów wojskowych w Polsce wzorowany na piechocie wybranieckiej, do których pierwszy zaciąg przeprowadzono w 1655 r. wśród chłopów z dóbr królewskich, szlacheckich i kościelnych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIECHOTA ŁANOWA
rodzaj oddziałów wojskowych w Polsce wzorowany na piechocie wybranieckiej, do których pierwszy zaciąg przeprowadzono w 1655 r. wśród chłopów z dóbr królewskich, szlacheckich i kościelnych (na 14 lit.).

Oprócz RODZAJ ODDZIAŁÓW WOJSKOWYCH W POLSCE WZOROWANY NA PIECHOCIE WYBRANIECKIEJ, DO KTÓRYCH PIERWSZY ZACIĄG PRZEPROWADZONO W 1655 R. WŚRÓD CHŁOPÓW Z DÓBR KRÓLEWSKICH, SZLACHECKICH I KOŚCIELNYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - RODZAJ ODDZIAŁÓW WOJSKOWYCH W POLSCE WZOROWANY NA PIECHOCIE WYBRANIECKIEJ, DO KTÓRYCH PIERWSZY ZACIĄG PRZEPROWADZONO W 1655 R. WŚRÓD CHŁOPÓW Z DÓBR KRÓLEWSKICH, SZLACHECKICH I KOŚCIELNYCH. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x