DOBRO, KTÓRE MOŻE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELE OSÓB BEZ WZAJEMNEGO USZCZERBKU, ALE JEST STOSUNKOWO OGRANICZONE I ZWYKLE ODPŁATNE, CZASAMI ZALICZANE DO DÓBR PUBLICZNYCH, JAK NA PRZYKŁAD: SZKOŁY PRYWATNE, TEATRY, KINA, KLUBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRO KLUBOWE to:

dobro, które może być konsumowane przez wiele osób bez wzajemnego uszczerbku, ale jest stosunkowo ograniczone i zwykle odpłatne, czasami zaliczane do dóbr publicznych, jak na przykład: szkoły prywatne, teatry, kina, kluby (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBRO, KTÓRE MOŻE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELE OSÓB BEZ WZAJEMNEGO USZCZERBKU, ALE JEST STOSUNKOWO OGRANICZONE I ZWYKLE ODPŁATNE, CZASAMI ZALICZANE DO DÓBR PUBLICZNYCH, JAK NA PRZYKŁAD: SZKOŁY PRYWATNE, TEATRY, KINA, KLUBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.710

ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, SZASTAZAUR, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, HIPOKRYTA, ROBOTA, FLAK, PACZKA, PERSKIE OCZKO, HIBERNACJA, PĄCZEK, JĄDRO, ZGREDEK, KONFERENCJA, BEZ, STRAJK JAPOŃSKI, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, EGIPSKI, ŚWIETLÓWKA, JĘZYKI TURAŃSKIE, SKIBA, ŁABUŃCE, FASCIOLOPSOZA, CHOROBA ZASADOWA, GÓWNOZJAD, ŚWIDER, DENIALIZM, GERBEREK, FAZA, ALPAKA, BŁĄD MATERIALNY, PIOTRUŚ, SYF, KAMIEŃ OZDOBNY, PROCES KANONIZACYJNY, POUFAŁOŚĆ, PARTNER, KLĘK PROSTY, KONOTACJA, BARIERA JĄDROWA, LATAWCE, BIAŁKO, GRAFIKA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, NONA, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, KARENCJA, TUNEL MORRISA-THORNE'A, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, PASCHA, WŁOCHACZ, WIDMO, TERMOSIK, ŚMIESZKA, RESET, TREP, ZAJĄC, KSYLOFON, KOREK TOPLIWY, PROBLEM BAZYLEJSKI, ZIEMIA OBIECANA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, DOWÓD, NUR, KARTEZJANIZM, FIZJOGNOMIKA, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, UPOŚLEDZONY, IDIOTYCZNOŚĆ, LOTOSOWA STOPA, D, AUTODESTRUKCJA, PANCERZOWCE, DOM WYDAWNICZY, INKORPORACJA, BORAZON, ŻUŁAWA, ZDANIE WZGLĘDNE, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, GENERAŁBAS, OBWÓD MAGNETYCZNY, REPETYCYJNOŚĆ, POSTRACH, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, DOMINIKANKI, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, PELOTA, TOWIANIZM, MONOCENTRYZM, LODOWIEC WISZĄCY, OPOŃCZA, ZŁOTY PODZIAŁ, SALAMI, LYGODIUM PALMIASTE, REWIA, PRZECHODNIOŚĆ, STRYJO, BRETOŃSKI, WŁÓKA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, EMULGACJA, CZOŁÓWKA, GŁUPKOWATOŚĆ, NEUROLINGWISTYKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA, KAZUISTA, SIMOLESTES, CIERŃ, POTULNOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, TUNEL, TYTANOZAUR, CHŁODNIA KOMINOWA, HISZPANKA, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, DREWNO WCZESNE, BENIAMINEK, KARDIOIDA, KONGO-BRAZZAVILLE, SPÓDNICZYNA, WROSTEK, SEKSSKANDAL, MINISTER, TANIEC WOJENNY, CUKIER LODOWATY, CHRYZELEFANTYNA, MONOCYT, TERMINATOR, BLISKOZNACZNIK, WREDOTA, AFLATOKSYNA, BABESZJOZA PSÓW, ŚWINIA WISAJSKA, SZPIC, AUTOSTRZYKAWKA, POSTĘPACTWO, MIESIĄC SMOCZY, PIELGRZYMKA, ESCUDO, RÓŻNICA ZBIORÓW, PATRON, KRWOTOK, PIĘKNO, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, JĘZYK MARTWY, KABOTAŻ, PROJEKT TECHNICZNY, PEDOGONEZA, KAMIENIEC, HOBBIT, DOLNONIEMIECKI, BATALION WARTOWNICZY, CZERSKA, KUGLARSTWO, DZIEŃ DZISIEJSZY, CZAS LAPUNOWA, RODZINA PSZCZELA, BEANIA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SMARKULA, SOCZEWKA, HALIT, SYNTETYK, DETENCJA SĄDOWA, EMBLEMAT, MISIAK, AWISTA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, DASZEK, WYLINKA, ZMOWA MILCZENIA, INFLACJA BUDŻETOWA, LALKA, CNOTA, WRAK CZŁOWIEKA, GOLIAT, ROBDESZAN, SULFON, NIEZALEŻNOŚĆ, ZAKWAS, OMIEG ZACHODNI, KAŁMUK, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, CHEMIA OBLICZENIOWA, STYGOKSEN, CYJANOŻELAZIAN(III), SERBSKI, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, CUDZOŁOŻNOŚĆ, GĘSTOŚĆ, PÓŁKWATEREK, PANORA, WYDALINA, TENIS, PRYMITYW, TABLICA, WNIEBOWZIĘTA, ABISOBENTAL, PREWENCJA RENTOWA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ELASTIK, RZEŹBA GLACJALNA, CHWILÓWKA, AINUR, PUNKT OGNIOWY, CYWILKI, KSIĘGA METRYKALNA, TYFLOPEDAGOGIKA, NIELEGAL, KOMITET, WRÓBEL POŁUDNIOWY, UMOWA ZLECENIE, PODOBÓZ, RYSUNEK, SUBKULTURA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ZAJOB, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, GALERIA, KOMBATANT, HERNYSTIR, TROJAN, SECESJONISTA, SUTENER, ORDYNACJA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, PENDENT, PODŁOŻE MALARSKIE, MURSZ, FILTR BARWNY, PIĘĆSETKA, RATY, ZŁUDNOŚĆ, SZKOŁA WYŻSZA, MĄKA, BRODAWKA, UCHAL, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, SEWELE, GARBATE SZCZĘŚCIE, WIEŚ, TOMBEAU, PION, POKÓJ, OBCIĄŻENIE, ETIUDA, SYZYGIA, NOWAK, BEDŁKA FIOLETOWA, HEŁMOFON, WOJSKOWY, ZAPISOBIERCA, DEIZM, IMPAKTOWOŚĆ, CHALKOGRAFIA, TRZĘSIENIE ZIEMI, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, DRUK BEZADRESOWY, PIGUŁKA WIEDZY, GWIAZDA, MATERIALISTA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, PIKIELHAUBA, WYPRAWKA, ZNAK PIENIĘŻNY, BEZSENS, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, DOMIAR PODATKOWY, MUMIA, TRUDNOŚĆ, KWESTA, JAKOWLEW, MACIERZYŃSKOŚĆ, DRZEWO CYTRUSOWE, LOT ROZPOZNAWCZY, KUPA, KRYPTOMONADY, IZOMER, SILNIK BENZYNOWY, ZAMKNIĘTOŚĆ, ROTUNDA, PARALAKSA, SEKRECJA, OBSESJA, TELEWIZJA, EKSHIBICJONISTKA, NIEMODNOŚĆ, KWADRAT, ŁAŃCUCH, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, NABÓJ BOJOWY, ?PROGRAM TELEWIZYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.710 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBRO, KTÓRE MOŻE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELE OSÓB BEZ WZAJEMNEGO USZCZERBKU, ALE JEST STOSUNKOWO OGRANICZONE I ZWYKLE ODPŁATNE, CZASAMI ZALICZANE DO DÓBR PUBLICZNYCH, JAK NA PRZYKŁAD: SZKOŁY PRYWATNE, TEATRY, KINA, KLUBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBRO, KTÓRE MOŻE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELE OSÓB BEZ WZAJEMNEGO USZCZERBKU, ALE JEST STOSUNKOWO OGRANICZONE I ZWYKLE ODPŁATNE, CZASAMI ZALICZANE DO DÓBR PUBLICZNYCH, JAK NA PRZYKŁAD: SZKOŁY PRYWATNE, TEATRY, KINA, KLUBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRO KLUBOWE dobro, które może być konsumowane przez wiele osób bez wzajemnego uszczerbku, ale jest stosunkowo ograniczone i zwykle odpłatne, czasami zaliczane do dóbr publicznych, jak na przykład: szkoły prywatne, teatry, kina, kluby (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRO KLUBOWE
dobro, które może być konsumowane przez wiele osób bez wzajemnego uszczerbku, ale jest stosunkowo ograniczone i zwykle odpłatne, czasami zaliczane do dóbr publicznych, jak na przykład: szkoły prywatne, teatry, kina, kluby (na 12 lit.).

Oprócz DOBRO, KTÓRE MOŻE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELE OSÓB BEZ WZAJEMNEGO USZCZERBKU, ALE JEST STOSUNKOWO OGRANICZONE I ZWYKLE ODPŁATNE, CZASAMI ZALICZANE DO DÓBR PUBLICZNYCH, JAK NA PRZYKŁAD: SZKOŁY PRYWATNE, TEATRY, KINA, KLUBY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DOBRO, KTÓRE MOŻE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELE OSÓB BEZ WZAJEMNEGO USZCZERBKU, ALE JEST STOSUNKOWO OGRANICZONE I ZWYKLE ODPŁATNE, CZASAMI ZALICZANE DO DÓBR PUBLICZNYCH, JAK NA PRZYKŁAD: SZKOŁY PRYWATNE, TEATRY, KINA, KLUBY. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast