TEKST PRZESŁANY POCZĄTKOWO PRZEZ TELEGRAF, PÓŹNIEJ PRZEZ DALEKOPIS, WSPÓŁCZEŚNIE PRZEZ TELEFON, FAKS, E-MAIL LUB SMS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEPESZA to:

tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS (na 7 lit.)TELEGRAM to:

tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEPESZA

DEPESZA to:

prasowa wiadomość telegraficzna (na 7 lit.)DEPESZA to:

tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS (na 7 lit.)DEPESZA to:

telegram (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEKST PRZESŁANY POCZĄTKOWO PRZEZ TELEGRAF, PÓŹNIEJ PRZEZ DALEKOPIS, WSPÓŁCZEŚNIE PRZEZ TELEFON, FAKS, E-MAIL LUB SMS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.564

MOSH, GRANDA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, SZKIELET, UFNOŚĆ, UKAZ, DUŻY PION, POPRAWIACZ, NAKRYWKA, SYMFONIK, KOSZTORYS INWESTORSKI, WENDAT, KUBECZEK, ODŁAMKOWY, KSIĘGA ŁAWNICZA, RÓG, KABAŁA, ZACIERKA, EMALIA, OWAD, RURA, PROTETYKA, SATYRYCZNOŚĆ, WOLEC, BETON ŻUŻLOWY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, MERENGA, PANICHIDIA, ACEFALIA, ROŚLINA OZDOBNA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, RUBASZKA, KURDYBAN, JĘZYK WEGETUJĄCY, HYBRYDALNOŚĆ, SZPIC, PANTOGRAF, SYRENA, SPONDYLOSOMA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, STAUROPIGIA, DZIEŁO POETYCKIE, PISZCZEK, KWAS POROSTOWY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PION, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ASTRAGAL, DŁUGODZIÓB, PIASTA, NÓŻ, CIASTKO, SŁODKA BUŁKA, LWIA CZĘŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, TEMPERA, KONWERSJA , BAGATELA, AFEKT, MINOGOWATE, WATRUSZKA, DRAMATURGIA, SZKRAB, TRAMWAJ, DOLABELLA, EKSPRESJA GENU, WIECZÓR POETYCKI, ETYKIETA, METYS, KRÓWKA, PSYCHOANALIZA, DYSKRECJONALNOŚĆ, ANTEPEDIUM, CENTRALNE, NOSICIEL, RZECZ, GROŹBA, SKAFANDEREK, KRĄŻNIK, BAŁAGULSZCZYZNA, SELEKCJA, SILOS ZBOŻOWY, SMART, NAMORDNIK, RAMA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, MAKARON, INWESTYCJA, KLASTER, ORGAN, PODANIE, NIECHLUBNOŚĆ, CIRTH, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, WATA, MANIFESTACJA, NATASZA, KĘS, TREND ROZWOJOWY, MIKROSTRUKTURA, METRYKA, GRAETZ, HIMATION, KAPSUŁA POWROTNA, AEROZOL SIARCZANOWY, PRZEWŁOKA, ROPUCHA ROKOKO, DYSONANS, MIECH, PANORAMA, IMPRESJA, DYSTRYKT, LIST KAPERSKI, ULGA REMONTOWA, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, MLEKO, KOSZYK, GRAMOWID, FALA, ŚWIĘTOPIETRZE, NÓŻKA, DZIEŁO ŻYCIA, ZIARENKOWIEC, WYCISK, ABIOGENEZA, RYNNA SUBGLACJALNA, NACIEK, SAMOREALIZACJA, STROIK, TONSURA, ZAPŁADNIACZ, CHINE, RAJDER, TYLOZOID, HIPOTEZA, GALERA, OKŁAD, MADONNA, SŁUPOZĘBNE, OBWIĄZKA, TYŁÓWKA, SKAŁA ILASTA, BLACHOWNIA, MIESIERKA, GIPSORYT, PODSUFITKA, GOSPODARKA RYNKOWA, TREPY, ANATOMIA, KILOMETR NA GODZINĘ, GEORGE, ENZYM, KAWA MIELONA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, PAROBEK, HIPOTEZA POMOSTOWA, BUDUAREK, KONFISKACJA, KOMPOTIERA, PAMPUCH, WYCINEK, KATALOG DZIAŁOWY, UKŁAD INERCJALNY, NEPOT, MŁOTECZEK, OBRZĘK, DEWELOPER, BRAK, ARSENIAN(III), SILNIK INDUKCYJNY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, MATRYKUŁA, TYKA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, POCHODZENIE, BEZCZUCIE, NADZÓR BANKOWY, BIEG, SZAFA GRAJĄCA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, LISTA STARTOWA, POWRÓT, CZUWANIE, WĄTEK, LODOWIEC ALPEJSKI, ZBAWICIEL, SKAŁA WAPIENNA, SQUATTER, SONDA, PRZESŁANIE, LEK PRZECIWWIRUSOWY, LEON, HORMON LOKOMOCYJNY, PIRAMIDA ZIEMNA, ZASTRZAŁ, MAIL, DELTA, SPLOT, WKŁAD DEWIZOWY, PRZEGRYZEK, PARKIET, PALUCH KOŚLAWY, KARTACZ, DEDYKACJA, SANDWICZ, KOLEGA, CZOP ZATOROWY, AUTOPORTRET, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, HELIOGRAFIA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, BUZA, BAZYLIKA KATEDRALNA, E-MAIL, PARADOKS, ABOLICJONISTA, ELASTIK, CHRYSLER, KORPUS NAWOWY, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, BIOREMEDIACJA, BOMBA ATOMOWA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, SZYNKA SZWARCWALDZKA, PLAŻA, RUSAŁKA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, HADŻ, BARONIĄTKO, PLAN SYTUACYJNY, ETOLA, ŁUSZCZAK INDYGO, CISA, WYZIEW, PERSPEKTYWA, PSEUDOPAŁANKOWATE, KINETOPLASTYDY, TELEGRAF HUGHESA, DOSTATEK, NIETZSCHEANISTA, BERLACZ, MAGNEZJA, MAKINTOSZ, ŚWIĄTEK, ANKSJOLITYK, KOLORY PAŃSTWOWE, SZERYF, KŁADKA, SPADOCHRONIARKA, WÓZ MEBLOWY, BOMBER, PIANOGUMA, AMERYKAŃSKOŚĆ, LALKARSTWO, GOSPODARKA, LAPIS-LAZULI, JODEK, SKAJLAJT, FAZA, OKNO, RENTA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, MEDIALNOŚĆ, DOBROSĄSIEDZTWO, DELOKALIZACJA, FUGA, STOR, AKRONIM, WIDLICZKA, RADIOTELEGRAM, KIKS, ŚWIECA, KAPTUR, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, HOMO SAPIENS, KRA LODOWCOWA, BERNARD, KORONA, GRUBOŚĆ, KARTA TYTUŁOWA, LURA, PAS, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, GERMAŃSKI, WARP, CHLEBEK PSZCZELI, NIECKA WYPADOWA, ORNAMENT, TYMBALIK, KARABAN, SCENARIUSZ, MISJONARZ, WYPAD, MIESIĘCZNICA, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, ?UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.564 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEKST PRZESŁANY POCZĄTKOWO PRZEZ TELEGRAF, PÓŹNIEJ PRZEZ DALEKOPIS, WSPÓŁCZEŚNIE PRZEZ TELEFON, FAKS, E-MAIL LUB SMS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TEKST PRZESŁANY POCZĄTKOWO PRZEZ TELEGRAF, PÓŹNIEJ PRZEZ DALEKOPIS, WSPÓŁCZEŚNIE PRZEZ TELEFON, FAKS, E-MAIL LUB SMS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEPESZA tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS (na 7 lit.)
TELEGRAM tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEPESZA
tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS (na 7 lit.).
TELEGRAM
tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS (na 8 lit.).

Oprócz TEKST PRZESŁANY POCZĄTKOWO PRZEZ TELEGRAF, PÓŹNIEJ PRZEZ DALEKOPIS, WSPÓŁCZEŚNIE PRZEZ TELEFON, FAKS, E-MAIL LUB SMS sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - TEKST PRZESŁANY POCZĄTKOWO PRZEZ TELEGRAF, PÓŹNIEJ PRZEZ DALEKOPIS, WSPÓŁCZEŚNIE PRZEZ TELEFON, FAKS, E-MAIL LUB SMS. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x