SYSTEM STWORZONY DO INFORMOWANIA O NIEPOŻĄDANYCH ZDARZENIACH, NP. KATASTROFACH, NA TYLE WCZEŚNIE, BY PODJĄĆ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, ZMNIEJSZYĆ EWENTUALNE STRATY LUB EWAKUOWAĆ LUDZI I ICH DOBYTEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA to:

system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach, np. katastrofach, na tyle wcześnie, by podjąć działania zapobiegawcze, zmniejszyć ewentualne straty lub ewakuować ludzi i ich dobytek (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM STWORZONY DO INFORMOWANIA O NIEPOŻĄDANYCH ZDARZENIACH, NP. KATASTROFACH, NA TYLE WCZEŚNIE, BY PODJĄĆ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, ZMNIEJSZYĆ EWENTUALNE STRATY LUB EWAKUOWAĆ LUDZI I ICH DOBYTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.401

PERWERSYJNOŚĆ, LORAN, AUSZPIK, KOLOKACJA, KARDAMON, ZIARNECZKO, UMOWA CYWILNOPRAWNA, PYZY, SMOCZEK, PRZERÓB, SYSTEM INSTANCYJNY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, GNÓJ, PRZYCZÓŁEK, KOTEW, PRASOWANIE, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, KAMIEŃ SŁONECZNY, NIEBIOSY, SY, WYDŁUŻALNIK, ZAPALNIK UDERZENIOWY, PRZYSTAŃ, KOSZYK INFLACYJNY, HOMEOPATIA, DANSKER, ZGŁĘBNIK, SZPILKOWE, PRAWO DEWIZOWE, PRZEDZIAŁ, KRYTYCZNOŚĆ, FRAKCJA, DZIEDZICZNOŚĆ, NOOB, BUTYL, EFEKT SORETA, SERENADA, KANAPA, DZIURKA, EMILY, WERSJA LEKTORSKA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, MASOŃSKOŚĆ, GŁOWOCIS, PRZENOŚNOŚĆ, TRESER, SPADOCHRONIARKA, NAPIĘCIE, ODPRAWA, OKŁAD, ŻUBR KARPACKI, KORYTO, WEREŻKA, ŻUŻLOBETON, PALIWO GAZOWE, SKRZYNECZKA, MORFOLOGIA, SMUGA, KONWENANSE, PACZKA, KRAKOWSKOŚĆ, WYNAGRODZENIE, PRZESMYK, SEMAFOR, SPÓŁKA CICHA, REPREZENTACJA, KLASER, KARABINEK PNEUMATYCZNY, SOFCIK, MARKIZA, MORESKA, WIENIEC, PEWNIAK, SYGNAŁ ANALOGOWY, WIZYTÓWKA, SIATKA POJĘCIOWA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, KORDYLINA, CHOROBA GRZYBICZA, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, PURANA, PAROWNICA, ROBUSTA, PÓŁKREW, OBLĘŻENIE, TĘSKLIWOŚĆ, UKŁAD ODNIESIENIA, TYTUŁ ZAWODOWY, PARKIETAŻ, CZARNY FILM, JEŻYNA, FASETKA, PROCES ODWRACALNY, ATLAS NIEBA, TRANSMITER, GAMBIT, KOD DWÓJKOWY, ATREZJA POCHWY, KROPLÓWKA, KONFIGUROWANIE, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, DOCHÓD NARODOWY, KURATELA, BEZGŁOWOŚĆ, GÓRY PIERŚCIENIOWE, PĘCHERZ, HERB, WIĄZANIE, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PACZKA, ZATYŁ, SYSTEM, DYSONANS, MEFLOCHINA, AGENCJA, WIENIEC, ANTYJUDAIZM, KANTAR, SUPPORT, NALEPKA, DZIEWIĄTKA, KRAKOWIACZEK, TAJNE NAUCZANIE, RADYKALNA PRAWICA, ZĘBORÓG, AKCENCIK, MIGNARD, BODZIEC, AKRYL, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PERSONA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, LEN, OPARCIE, PUGILARES, KARTON, AUTOTEMATYZM, KRONIKARKA, PŁOZA, PRZEKŁADNIA, STAW, MAKROKOSMOS, AMONIACZEK, PATRON, FUNT-SIŁA, CIAŁO, MADONNA, SZKOŁA, DESPOTYZM, HOSTIA, LIST PRZEWODNI, TEST KOMPLEMENTACJI, TABUN, JEZIORO ZAPADLISKOWE, ODSTĘP, ELEW, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, SOCZEWKOWANIE, ARCHIKONFRATERNIA, KRYZA, ROZWIERAK, KASA, OBIEKTYW, KREACJONIZM, KWADRATNIKOWATE, WYWŁASZCZENIE, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, ŻYDOWSKOŚĆ, KOŁO HISTORII, WYROŚL, DATARIA, RESPONSYWNOŚĆ, PRZEMYT PLECAKOWY, NIECZUŁOŚĆ, WYBUCH, PORADLNE, KOŁNIERZ MARYNARSKI, PENSJA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, SELEKCJA, WOREK, WŁÓCZYKIJ, KANAŁ, STEP, SZPIEGÓWKA, PIROGRAFIA, ANGIELSKA FLEGMA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, SUCHORYT, KSIĘSTWO, SKRYBA, PNIAKI, PACHOŁEK, IRENA, DYLIŻANS, ŻONA LOTA, TOPNIK, SIEKIERA, BUŁAN, SZALKA, TATERSAL, KAPSLA, TRANSGEN, STATUS, CHŁODNIK, SKALA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, LEŻA, TABOR, RÓW, DZIELNICA, GŁOSKA, PLAGA, GNIAZDO, CIASTO PIASKOWE, SOLO, SEKSUOLOGIA, BIS, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, BAKTERIOLIZYNA, DEZETKA, CZUWANIE, ŁOTEWSKOŚĆ, POCHÓD, SEJSMIKA, WINA UMYŚLNA, CELA, GŁOS, ZIOMKOSTWO, OBŁOK SREBRZYSTY, ZAPRAWA, INTROIT, SZPALTA, TIOSÓL, STACJA TELEWIZYJNA, PRZÓD, PRADZIAD, CHÓR, MACHANIE RĘKĄ, NIECZUŁOŚĆ, GLIF, KLAPAK, KONWENCJA, BAZYLIKA WIĘKSZA, AZJATYCKOŚĆ, ŁUPEK MARGLISTY, KANAŁ, ENTEROKOK, MOC, PUBLIKA, BEŁT, KRATY, STACJA, KARIN, HIPERAKUMULACJA, OSTATNIE PODRYGI, ALTOCUMULUS, PIESZCZOCH, WYKONAWCA, LOT KOSZĄCY, TOTALIZM, ADWOKAT, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ZAŻALENIE, ŚWIADEK KORONNY, MINA, STOŻEK NAPŁYWOWY, ŁAKNIENIE SPACZONE, MOBING, ODWYKÓWKA, OBRĄCZKA, BIEGUN, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, RYTUAŁ, SIEĆ ENERGETYCZNA, ROZROST, KUSKUS, KASETOWIEC, KRATER WULKANICZNY, DWURURKA, KOTERYJNOŚĆ, CHŁOSTA, FETYSZYSTA, TARGANIEC, INWEKTYWA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, GŁOS, KASTRAT, MINUCJA, OPERATOR, OGONEK, KOŁYSANIE, KARABIN AUTOMATYCZNY, SECESJONISTA, DZIEWKA, ŚRODEK KONTAKTOWY, JARMULKA, GRZĘDA, ?ODROŚLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.401 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM STWORZONY DO INFORMOWANIA O NIEPOŻĄDANYCH ZDARZENIACH, NP. KATASTROFACH, NA TYLE WCZEŚNIE, BY PODJĄĆ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, ZMNIEJSZYĆ EWENTUALNE STRATY LUB EWAKUOWAĆ LUDZI I ICH DOBYTEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM STWORZONY DO INFORMOWANIA O NIEPOŻĄDANYCH ZDARZENIACH, NP. KATASTROFACH, NA TYLE WCZEŚNIE, BY PODJĄĆ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, ZMNIEJSZYĆ EWENTUALNE STRATY LUB EWAKUOWAĆ LUDZI I ICH DOBYTEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach, np. katastrofach, na tyle wcześnie, by podjąć działania zapobiegawcze, zmniejszyć ewentualne straty lub ewakuować ludzi i ich dobytek (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA
system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach, np. katastrofach, na tyle wcześnie, by podjąć działania zapobiegawcze, zmniejszyć ewentualne straty lub ewakuować ludzi i ich dobytek (na 26 lit.).

Oprócz SYSTEM STWORZONY DO INFORMOWANIA O NIEPOŻĄDANYCH ZDARZENIACH, NP. KATASTROFACH, NA TYLE WCZEŚNIE, BY PODJĄĆ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, ZMNIEJSZYĆ EWENTUALNE STRATY LUB EWAKUOWAĆ LUDZI I ICH DOBYTEK sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - SYSTEM STWORZONY DO INFORMOWANIA O NIEPOŻĄDANYCH ZDARZENIACH, NP. KATASTROFACH, NA TYLE WCZEŚNIE, BY PODJĄĆ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, ZMNIEJSZYĆ EWENTUALNE STRATY LUB EWAKUOWAĆ LUDZI I ICH DOBYTEK. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x