Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SYSTEM STWORZONY DO INFORMOWANIA O NIEPOŻĄDANYCH ZDARZENIACH, NP. KATASTROFACH, NA TYLE WCZEŚNIE, BY PODJĄĆ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, ZMNIEJSZYĆ EWENTUALNE STRATY LUB EWAKUOWAĆ LUDZI I ICH DOBYTEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA to:

system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach, np. katastrofach, na tyle wcześnie, by podjąć działania zapobiegawcze, zmniejszyć ewentualne straty lub ewakuować ludzi i ich dobytek (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM STWORZONY DO INFORMOWANIA O NIEPOŻĄDANYCH ZDARZENIACH, NP. KATASTROFACH, NA TYLE WCZEŚNIE, BY PODJĄĆ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, ZMNIEJSZYĆ EWENTUALNE STRATY LUB EWAKUOWAĆ LUDZI I ICH DOBYTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.735

CHROMOSOM Y, BAZA ZAOPATRZENIOWA, INTERMEZZO, KAPISZON, SKRZYDŁO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, DWUSTUZŁOTÓWKA, KONSOLETA, HYDRORAFINACJA, KOŃCÓWKA, SZPULA, POWĄTPIEWANIE, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, ENTOMOFAUNA, CZARNA KSIĘGA, OSTINATO, UTAGAWA, SAKSAUŁ, POJĘCIE LOGICZNE, AFIRMACJA, FILM OBYCZAJOWY, TANDEM, JĘZYK PIDŻYNOWY, EMPIREUM, PRAŻMO, STOPA ZWROTU, ANATOMIA, KOMUNIA, METRYKA, WIDEOMANIAK, HETMANAT, ŁAŃCUSZEK, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, SPRZĘCIOR, ZAGĘSZCZACZ, DZIECINKA, STADIONIK, AKCJA, SYNDETIKON, SPIRYTUS, SZYDLARZ, BEFKA, NATURA, TIPI, STUDNIA, ANTENA YAGI, ADORACJA, OPONA PNEUMATYCZNA, TONACJA, SONAR, INSTYTUT, MIESZALNIK, USTĘP, NERWIAK, PÓŁKOLONIA, LAWATARZ, POROST, ALLELOPATIA, TEATR, KARZEŁEK, ŁOŻE, MIGRACJA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, SOLNISKO, ODWZOROWANIE LINIOWE, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, PYLICA ALUMINIOWA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, CZAPA, NEFROSTOMIA, PRZEJŚCIÓWKA, ROTA, RZEZAK, ALKOWA, KOSZER, SYSTEM INFORMATYCZNY, OKO, WIEŻA KONTROLNA, BAŃKA, PODWIĘŹ, MASZYNOWNIA, AMPUŁA, PEŁZAK, WRÓG, ODSTĘPSTWO, SPUSZCZENIE, ZATYŁ, SKANDYNAWSKOŚĆ, KLERK, WZÓR JAWNY, KATECHEZA, LIST POETYCKI, WŁOCHACZ, AZOLLA KAROLIŃSKA, DELEGACJA, MISTERIUM PASYJNE, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, ZAPITA, NISKOŚĆ, SMITH, SEZON, TINGEL, WYDZIERANKA, KONEWKA, FARBA KLEJOWA, STACJA, OKULARY, RZECZOWNIK POSPOLITY, AGNOZJA TWARZY, NET, PRZETŁOK, PLAMICA, NOMOKANON, ZAKWAS, KARRUKA, LATARNIA, CYSTA BAKERA, OZNAKA, OCZOJEBKA, ANGIOPLASTYKA, DOBRO, SPRAWA, FAŁDA, ŚWIECA, UDERZENIE, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, MOLINO, KASATA, KONCYLIACJA, IDEOGRAFIA, KORONA, ŁYSAK, TĘSKNOTA, MULARSTWO, CEPERSKI, TERCET, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, DANE, POZYCJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, JEDWAB, POKREWIEŃSTWO, BALON, KIKS, POSTERUNEK, PTASIE MLECZKO, SKURCZ, GŁOWNIA, KANOE, PUNKT DYMIENIA, EKSTRUZJA, ZWIAD, STAŁOŚĆ, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, VIRGA, KŁUSAK FRANCUSKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, EWOKACJA, POLSKI, DANIE ARBUZA, CYFOMANDRA, KAMIEŃ OZDOBNY, BICIE CZOŁEM, SPOJRZENIE, POKOLENIE, ZWIERCIADŁO, MIERNIK, SIECIÓWKA, POTOP, SZEREG, BON UWŁASZCZENIOWY, MAGNOLIA, NASTAWIENIE, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ŻUŻEL, POTENCJAŁ, OBERWANIE CHMURY, ANDANTINO, MASYW GÓRSKI, PLATFUS, FLOTA, LODOWIEC GRUZOWY, PÓŁSKÓREK, CZETA, NAGOŚĆ, PARKIET, EMBRION, PUSZKA, MUZYKA, UPIÓR, DZIEWUSZKA, WYŁAM, ODNALAZCA, ATLAS NIEBA, GŁUCHY TELEFON, DUPLIKA, ZACHOWANIE, AKACJA, FILTR POWIETRZA, PLEKTRON, TEOGONIA, TELEWIZJA, PIKA, GRABINA, WARZYWO, PODWODA, SZPEKUCHA, KWARTET, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, MIESZALNIK, SYSTEM KONSORCYJNY, HOMEOPATIA, KRATOWNICA, ZSZYWARKA, ZASTOINA, PALMETA, WŁADZUCHNA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, NIESAMOWITOŚĆ, ZAWRÓT GŁOWY, SYSTEMATYKA, CZYNNIK EKOLOGICZNY, ROPUCHA BLOMBERGA, GRUPA ETNICZNA, KASZA GRYCZANA, KRZYŻ MALTAŃSKI, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, AGREGAT KRYSTALICZNY, ODPADY STAŁE, PLEUSTOFIT, PASTEL, KASZMIR, MINERALOGIA GENETYCZNA, BACIK, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, ENDOCENTRYZM, SYSTEM, AWIZO, SPECYFIKACJA, BENEFICJUM, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ALFABET ŁACIŃSKI, FARSZ, BOSS, SZYLD, MERENGA, CIĘŻAR, SODÓWKA, CHOROBA KŁUSOWA, INKUBATOR, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, WSPÓLNOTA, FURA, ZDARZENIE PRAWNE, LYSTROZAUR, DZIANINA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ZASTAWKA, SOFCIK, APORT, NUŻENIEC LUDZKI, MULTILATERALIZM, PIERŚCIEŃ, PRZEWIĄSŁO, PRZEDSIĘBIORSTWO, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, SZLAMIEC, JARZENIÓWKA, ZIELENICE, BRAMSEL, ANALITYKA MEDYCZNA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, KURACJA UDERZENIOWA, PŁATKI ZBOŻOWE, FAGOCYTOZA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, E, FREON, FIOLET GENCJANOWY, AEDICULA, WYSTRÓJ, OBRÓBKA PLASTYCZNA, KOŁEK, SIEKIERA, TRANSFERAZA, ŁYCHA, ASYSTA, LUTERANIZM, ANTYGWAŁTY, PASTISZ, FOTOALBUM, MEZOZAURY, WIERTŁO, CZASZA LODOWA, WASZA WYSOKOŚĆ, STAND-UP, JER SŁABY, BBS, RUCH OPORU, OSIEMDZIESIĄTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.735 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach, np. katastrofach, na tyle wcześnie, by podjąć działania zapobiegawcze, zmniejszyć ewentualne straty lub ewakuować ludzi i ich dobytek, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM STWORZONY DO INFORMOWANIA O NIEPOŻĄDANYCH ZDARZENIACH, NP. KATASTROFACH, NA TYLE WCZEŚNIE, BY PODJĄĆ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, ZMNIEJSZYĆ EWENTUALNE STRATY LUB EWAKUOWAĆ LUDZI I ICH DOBYTEK to:
Hasło Opis krzyżówkowy
system wczesnego ostrzegania, system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach, np. katastrofach, na tyle wcześnie, by podjąć działania zapobiegawcze, zmniejszyć ewentualne straty lub ewakuować ludzi i ich dobytek (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA
system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach, np. katastrofach, na tyle wcześnie, by podjąć działania zapobiegawcze, zmniejszyć ewentualne straty lub ewakuować ludzi i ich dobytek (na 26 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x