ELEMENT STRUKTURY, CIENKA WARSTWA STAŁEJ SUBSTANCJI CZĘSTO PODOBNA DO ŁUSKI ZWIERZĘCEJ - KOSTNEJ LUB ROGOWEJ PŁYTKI, KTÓRA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZY POKRYWĘ CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSKA to:

element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUSKA

ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)ŁUSKA to:

twarda okrywa niektórych nasion, owoców, pąków i podziemnych pędów roślin (na 5 lit.)ŁUSKA to:

rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)ŁUSKA to:

złuszczająca się warstwa rogowa naskórka o charakterystycznym wyglądzie i fakturze (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)ŁUSKA to:

pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)ŁUSKA to:

płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)ŁUSKA to:

aparat ortopedyczny służący do stabilizacji i unieruchomienia stawu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków, która nie jest częścią wyrobu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT STRUKTURY, CIENKA WARSTWA STAŁEJ SUBSTANCJI CZĘSTO PODOBNA DO ŁUSKI ZWIERZĘCEJ - KOSTNEJ LUB ROGOWEJ PŁYTKI, KTÓRA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZY POKRYWĘ CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.313

STACJA DYSKÓW, PIEZOMAGNETYK, KOLEBA, PION, FLUID, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, OSEŁEDEC, RENESANSOWOŚĆ, ZAGŁÓWEK, SKLEPIENIE PALMOWE, NAWALANKA, WYROŚL, ELEMENT, ODDZIAŁ, PRZEWÓD, VOTUM, MIEJSCE, POLIETER, LODOWIEC FIELDOWY, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, STRZAŁECZKA, ZRAZ, PRIORYTET, CZŁONEK, TROFEUM ŁOWIECKIE, UDAWACZKA, TOM-TOM, DOROBEK, ZAGROŻENIE, LUDZKIE ZOO, SZESNASTKA, TYLOCEFAL, PRZEJEZDNY, KAMERA TELEWIZYJNA, PREZBITERIUM, AGREGAT, MORALIZACJA, ZAIMEK, REFERENCJA, STOŁP, AGRESOR, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, CHOROBA CHARCOTA, KOZŁOWATE, AKCIK, POMNICZEK, HARDTOP, RZUT WOLNY, SKROMNOŚĆ, ZEW KRWI, CZŁONEK, URLOP WYCHOWAWCZY, ZAJOB, KOSZYK, PARZENICA, GRUPA ADDYTYWNA, ZAKON CZYNNY, PILATES, DOKUMENT LOKACYJNY, GWIAZDA WIELOKROTNA, SUMA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PRZEKUPSTWO, KUMA, STROFA ALCEJSKA, FOTOJONIZACJA, BOCZNOTRZONOWIEC, LIDER, CLIPART, PRZEJAZD KOLEJOWY, AGOGIKA, INCYTATOR, SANDAŁY, ENDODERMA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, CZESALNIA, EKSPRES, KOMPANIA, MEGAKARIOCYT, OBRÓBKA, ZOŁZY, HIPODROM, KOMPRADOR, FIRLETKA, BLACKOUT, KRAWĘŻNICA, PTASZNIK OGNISTY, SUBSTANCJA OBCA, WSTRZĄS, SAKWA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ANALIZA, KRÓLEWICZĄTKO, REN, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, PLURALIZM, MACZUGA, PIEKŁO, NAKIEROWANIE SIĘ, PACHOLĘ, MIASTO STAROŻYTNE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ANTYPERSPIRANT, HUMANISTKA, FORSZLAK, FUNDAMENT, OCHLAPUS, ŁACHOTKI, PREINSTALACJA, ALBUMIK, DZIAŁ WÓD, ŁOŻE, HELIOFIZYKA, NAGOŚĆ, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, WAPNO, STYGMAT, CZYTELNIA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, FILOKAKTUS, KATALOG DZIAŁOWY, KRÓLEWICZ, NOTOHIPSYLOFODON, PŁOW, BEZAN, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SZLAM, TROCINÓWKA, MAKRO, PUSZEK, SPRZĘŻAJ, ŻYŁKA, RYGIEL, PODKŁAD, PERYASTRON, ROSTBEF, NAKTUZ, WASABI, PIERWIASTKA, AKACJA, OCHMISTRZYNI, MINKOWSKI, BELWEDER, EMIGRACJA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, ORGANDYNA, MACZUGOWIEC, BASKINKA, KORONATOR, GOL KONTAKTOWY, POKOLENIE, SPORT ZIMOWY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, GAŁGAN, SCIENCE FICTION, LEGOWISKO, NARODZINY, IRC, TOALETA, ŻEGLUGA, KRĘG, ELEMENT GRZEJNY, BECZKA PROCHU, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, ARANŻACJA, OBSERWATORKA, GRADUAŁ, ŚCIÓŁKOWANIE, SYGNAŁ, METAMERIA, DRUGI, PARSZYWOŚĆ, KONFISKATA, PŁAWINA, RELIKWIARZ, TWARDZIAK, POPELINA, LUBASZKA, PAJĄCZEK, STROP, SERENADA, NAPIĘCIE, DYFERENCJA, PARYTET, TRUSIĄTKO, GWIAZDA ZMIENNA, KASIARZ, OBRONA, DEKOLT, OBYWATELKA, NADSCENIE, KOŚCIÓŁ UNICKI, PASKUDNIK, GRA NA ZWŁOKĘ, TRZUSŁO, ORGANELLA, BIEDACZKA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, FACIO, KEKS, ŻYŁKA, MINERALIZACJA, SZAŁAWIŁA, PRZERÓB, SURFINGOWIEC, OBBLIGATO, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ZJAWISKO GUNNA, PLURALIZM, HARISSA, ABROZAUR, WÓZKOWY, ORGANIZM, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, ANTOLOGISTA, BYDLĘ, CHOJNOWSKA, DOMOKRĄŻCA, ANTONOMAZJA, STARTER, RÓJ, DOM, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KREACJA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, STACJA, BALON, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ARMIA, SŁUCHOWISKO, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, PSIANKA, KRUPNIK, ARCHIWOLTA, AMBONA, MANIERKA, DOCENT, NIEREGULARNOŚĆ, BEZPIECZNY SEKS, TEATRZYK, KOPOLIMER, KORONA, MONETKA, SKŁADNIK, ŁUPACZKA, AURA, CHORA, PINGWIN TONIEC, FETYSZYSTA, ESPRINGOLA, ZAJĄKNIĘCIE, POMPA WYPOROWA, SZABLONIK, ADAM SŁODOWY, IMPAST, INWALIDA WOJENNY, KOŃCZYNA DOLNA, ŁUNA, SIATKA, KAROTEN, ROZUM, ANAMORFOZA, DZIEWIĘTNASTY, POROST, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, SKITOURING, TRIO, GODZINA WYCHOWAWCZA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, BIELISTKA SIWA, CHROMIK, JEŻ MORSKI, MIGRACJA, WPUST CZOPKOWY, OSADA, SPARING, EŁK, EPOLET, ŚRÓDSIERDZIE, LAWABO, WĘGIERKA, WOLNA SOBOTA, STARA GWARDIA, HELLEŃSKOŚĆ, OSTROMLECZ, ZLEWNIA, BAJCA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, WARZYWO, KOŁO STEROWE, PAŃSTWO, SIŁA, CHARTER, CHWYTNIK, WOSKOWOŚĆ, PEONIA, ŻAREŁKO, BĄBELEK, OFIAKODON, ?STAW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT STRUKTURY, CIENKA WARSTWA STAŁEJ SUBSTANCJI CZĘSTO PODOBNA DO ŁUSKI ZWIERZĘCEJ - KOSTNEJ LUB ROGOWEJ PŁYTKI, KTÓRA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZY POKRYWĘ CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT STRUKTURY, CIENKA WARSTWA STAŁEJ SUBSTANCJI CZĘSTO PODOBNA DO ŁUSKI ZWIERZĘCEJ - KOSTNEJ LUB ROGOWEJ PŁYTKI, KTÓRA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZY POKRYWĘ CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSKA element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSKA
element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT STRUKTURY, CIENKA WARSTWA STAŁEJ SUBSTANCJI CZĘSTO PODOBNA DO ŁUSKI ZWIERZĘCEJ - KOSTNEJ LUB ROGOWEJ PŁYTKI, KTÓRA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZY POKRYWĘ CIAŁA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ELEMENT STRUKTURY, CIENKA WARSTWA STAŁEJ SUBSTANCJI CZĘSTO PODOBNA DO ŁUSKI ZWIERZĘCEJ - KOSTNEJ LUB ROGOWEJ PŁYTKI, KTÓRA WRAZ Z INNYMI ŁUSKAMI TWORZY POKRYWĘ CIAŁA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x