CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO, KTÓRA INFORMUJE O TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI WŁASNOŚCI ZAGRANICZNYCH PASYWÓW I AKTYWÓW FINANSOWYCH W DANEJ GOSPODARCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RACHUNEK FINANSOWY to:

część bilansu płatniczego, która informuje o transakcjach związanych ze zmianami własności zagranicznych pasywów i aktywów finansowych w danej gospodarce (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO, KTÓRA INFORMUJE O TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI WŁASNOŚCI ZAGRANICZNYCH PASYWÓW I AKTYWÓW FINANSOWYCH W DANEJ GOSPODARCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.971

WIDZOWNIA, KARNIAK, FTYZJATRIA, FOLA, OPONKA, KORA SOCZEWKI, PLAKAT, DEMOKRATKA, HEREZJA, WZGLĄD, SZARA MYSZKA, PÓŁKAPONIERA, PIÓRO, RATING KREDYTOWY, SIEDZISKO, GŁOWNIA PYŁKOWA, BLACHARZ, RUBRYKA, TORSJA KRZYWEJ, GUMA, LUNETA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, BANKRUT, BENEFICJENT, STADIUM, RENTIER, COKÓŁ KONTYNENTALNY, PODMIOT, PIECHUR, FIRMÓWKA, MARUDA, KNOWIE, WANDAL, DZIKÓW, SPORTSMENKA, CZEK BEZ POKRYCIA, PODWODZIE, ARIANIE, PŁONINA, CIŚNIENIE STATYCZNE, PYSK, ZAKŁADKA, OPIEKUN FAKTYCZNY, KOŚCIÓŁ FILIALNY, SCENA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, GŁOWNIA PYLĄCA, OLEJ, TUBUS, POZYCJA WALUTOWA, GONIOMETRIA, ZAKAZ STADIONOWY, PIERWIASTEK, MARUDA, AKWEN, PATATAJKA, MELANODERMIA, NOWICJAT, STAŁA, STACJA, ZDRAJCZYNI, ROBOT KUCHENNY, PRZEDŁUŻACZ, BAR, DAWCA ORGANÓW, DILERKA, ODBŁYŚNIK, TANYSTROF, PLAGIAT, KWATERA, BROKER, GUZ KULSZOWY, PENICYLINA PROKAINOWA, WYCINEK, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, ZŁĄCZE, OKULAR, MARZANA BARWIERSKA, INWARIANT, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, ŁOWCZYNI, INWESTOR, ZROBY, KWIAT, ORGANIZATOR, QUETZAL, DOMINANTA, SROM, CHROPAWOŚĆ, TALMUDYSTKA, ŻABA TRAWNA, TERMINATOR, JAKOŚĆ ŻYCIA, ACHTERPIK, REFRENISTKA, GUMOWE UCHO, SZALKA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, ŁYDKA, KANION PODMORSKI, SKRZYDEŁKO, MROK, PODRYWACZKA, KOCIAK, ABSURD NAZWOWY, WZGÓRZE, KORZEŃ, KSZTAŁCICIEL, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA, WKŁADKA, KOMÓRKA ZWOJOWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, ZESTAWIENIE, GŁOS, PANEWKA, OGRODOWIZNA, GAR, INWALIDA WOJENNY, MINIPIŁKA, WSZECHMOC, JARZYNA, KWARTAŁ, TRÓJKĄT, PROLOG, CZAPKA SPORTOWA, PODSTAWA, NIEMOWA, PISTOLET, HAGIOGRAF, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PODSTRONA, AMALAKA, TRIESTEŃSKA, KOKLUSZ, PROLOG, RANGA, SŁUCH ABSOLUTNY, ZMIENNA ZALEŻNA, APOZYCJA, SAMOTNICZOŚĆ, RYNEK FINANSOWY, ZMIENNA ZWIĄZANA, MIERNIKOWCOWATE, WAFEL, SUBIEKT, GARKOTŁUK, NERWOWOŚĆ, KSENOFIL, HEGEMON, KARA PIENIĘŻNA, KAPUSTA KISZONA, WYRAZ POSPOLITY, ELEMENT GRZEJNY, DOMY, SAMURA, KONTRMANIFESTACJA, SPRZĄCZKA, PUBLICZKA, LASKOWICE OŁAWSKIE, ŁUSKA, RYJEC, SUROWIEC MINERALNY, SKRZYDEŁKO, PRZYBUDÓWKA, WOLE, KLUSKI ŚLĄSKIE, NABIERACZ, CIĄŻA PRZENOSZONA, IRLANDIA, SIŁA ROBOCZA, RDZEŃ, ŁOŻYSKO, BIBLIOTEKA SEJMOWA, BŁONA ODWRACALNA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, KORPUS, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, WARZELNICTWO, FARCIARA, TRACZKA, STWÓRCA, ADVERBIUM, BŁONICA SKÓRY, MISTRZYNI, TRZONEK, DMUCHAWKA, PRZYJEZDNA, REŻYSER, KOLUMNA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, FUNKCJA PRZESTĘPNA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, OSTRY BRZUCH, CHODNICZEK, INWOLUCJA, MASOWY MORDERCA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, GOSPODARKA NATURALNA, KAPSUŁA RATUNKOWA, NATURYSTKA, FUNKCJA ADDYTYWNA, TANCERKA, NAPIERŚNIK, SZKLISTKA, RACHUNEK SUMIENIA, KAPUSTA KWASZONA, PRZĄŚLICA, BIMS, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, KALORMEN, ODKŁADNICA, SYGNATARIUSZ, KOCIA KOŁYSKA, PRZECIWSKAZANIE, POKRYWA, HYDROFIL, SSANIE, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, PRYSKAWKA, MIĘKKOŚĆ, CZASZA, NADZÓR PEDAGOGICZNY, FEMINISTKA, MARYNARZ, CECHOWNIA, ŁYDKA, PRZESŁONA, BRZUCHORZĘSKA, NAPIERŚNIK, WŁÓKIENKO, RYBA WYMARŁA, GAŁĘZIAK, BETONKA, PRECYPITAT, SUBFUNDUSZ, REJON, DZIAŁ, REGESTR, JABŁKO NANERCZOWE, SPRYCHA, UCZEŃ, ZŁODZIEJKA, KUMOSZKA, IMIGRANT, PORZĄDEK, INICJATYWA PRYWATNA, KOŁNIERZ, PEDALARZ, ZBŁĄKANA OWCA, KURTYNA, JAŚNIA, MEDIUM, SZEKLER, ULĘGAŁKA, GŁOWICA, DZIOBIEC, KRYTYCZKA, TRZON, ENDODERMA, KILSON, PALNIK GAZOWY, OKULARY, GOSZYZM, CZERWONA BURŻUAZJA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, WIDEOFON, KORMORAN OLIWKOWY, KOŃCZYNA GÓRNA, SŁOWIAŃSTWO, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, LISZAJ RUMIENIOWATY, ŁOPATKA, SZCZUR, PRZEWODNICZKA, JĄDRO PÓŁGRUPY, SUSEŁ LAMPARCI, FINWAL, RACHUNEK, BĘBEN, ŚWIAT, WYROSTEK RZĘSKOWY, WAFEL, PĄCZEK, BREW, FRUSTRACJA, NIEPOROZUMIENIE, KONDYGNACJA, NARAMIENNIK, NONA, SKAŁA WULKANICZNA, NADKŁAD, STANOWISKO, RYSUNEK, SIĘGNIĘCIE PO CUDZE, UKRZYWDZONY, WSPÓLNIK, ZAWZGÓRZE, KOMORNICZKA, CIAŁO SZKLISTE, ?OKRĘŻNICA POPRZECZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.971 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO, KTÓRA INFORMUJE O TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI WŁASNOŚCI ZAGRANICZNYCH PASYWÓW I AKTYWÓW FINANSOWYCH W DANEJ GOSPODARCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO, KTÓRA INFORMUJE O TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI WŁASNOŚCI ZAGRANICZNYCH PASYWÓW I AKTYWÓW FINANSOWYCH W DANEJ GOSPODARCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RACHUNEK FINANSOWY część bilansu płatniczego, która informuje o transakcjach związanych ze zmianami własności zagranicznych pasywów i aktywów finansowych w danej gospodarce (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RACHUNEK FINANSOWY
część bilansu płatniczego, która informuje o transakcjach związanych ze zmianami własności zagranicznych pasywów i aktywów finansowych w danej gospodarce (na 17 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO, KTÓRA INFORMUJE O TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI WŁASNOŚCI ZAGRANICZNYCH PASYWÓW I AKTYWÓW FINANSOWYCH W DANEJ GOSPODARCE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO, KTÓRA INFORMUJE O TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI WŁASNOŚCI ZAGRANICZNYCH PASYWÓW I AKTYWÓW FINANSOWYCH W DANEJ GOSPODARCE. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast