W STOMATOLOGII: SUBSTANCJA, KTÓRĄ POKRYWA SIĘ PROFILAKTYCZNIE ZDROWE ZĘBY, KTÓRA ODBUDOWUJE SZKLIWO I MOŻE ODDALIĆ WYSTĄPIENIE PRÓCHNICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMALIA to:

w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 6 lit.)LAK to:

w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMALIA

EMALIA to:

szkliwo - powłoka pokrywająca wyroby ceramiczne (na 6 lit.)EMALIA to:

technika zdobienia wyrobów metalowych, najczęściej złotych lub miedzianych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów (piasek, kreda, glina) oraz topników (boraks) z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok. 800-900°C w specjalnym piecu (na 6 lit.)EMALIA to:

w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 6 lit.)EMALIA to:

wyrób najczęściej artystyczny (rzadziej użytkowy) wykonany techniką emalii lub z użyciem emalii (np. farby emaliowej) (na 6 lit.)EMALIA to:

farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W STOMATOLOGII: SUBSTANCJA, KTÓRĄ POKRYWA SIĘ PROFILAKTYCZNIE ZDROWE ZĘBY, KTÓRA ODBUDOWUJE SZKLIWO I MOŻE ODDALIĆ WYSTĄPIENIE PRÓCHNICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.631

PISMO WĘZEŁKOWE, NAZAREJCZYK, DZIEŁO SZTUKI, ŻEGLARZ, WYZWISKO, MISZCZU, HUMINA, WAGA SZALOWA, KASKADA, FORMALISTA, DACH ŁAMANY, DOMOKRĄŻCA, NASIENNIK, KIFOZA PIERSIOWA, OKRĄGŁOŚĆ, SIŁACZ, JĘZYK WEHIKULARNY, WIGILIA, ODNOWICIEL, ZANZA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, JĘZYK ALBAŃSKI, GRUSZA, TELEKONFERENCJA, KOMUNIKACJA, KURTYNA POWIETRZNA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, SKLEP MONOPOLOWY, STENOKARDIA, TWÓRCZOŚĆ, WYBRZEŻE SZKIEROWE, WINKRYSTYNA, REKLAMÓWKA, SKRZYNKA, SPRAWNOŚĆ, ZMARSZCZKA, SYCIWO, KOROWÓD, PLANTAGENECI, METATEZA, ŚCIANA OGNIOWA, KOŃ NA PATYKU, GOŚĆ, IZOLACJONIZM, CUKIER MLEKOWY, NORNIK PÓŁNOCNY, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, GOSPODARKA RABUNKOWA, NARZĄD RODNY, PAWILON, BAJECZKA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, MODERN, STRZAŁ, WIERSZ OBRAZKOWY, PIRAMIDA, POKRYWA SKRZYDŁOWA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, OKRĘŻNOŚĆ, TARŁO, BABOCHŁOP, ŚREDNIA KWADRATOWA, LICEUM, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, CAMPUS, WĘŻYK, KOSZT ALTERNATYWNY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, RÓJ METEORÓW, ELEKTROLIT, RUCH KRZYWOLINIOWY, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, PAPROTKOWATE, OBLICZNOŚĆ, PĄK, KONSUMENT, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, MODULARNOŚĆ, GROOMING, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, LOSOWANIE PROSTE, WERBLISTKA, ŻYWOŚĆ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, MOTYWIK, DOJNICA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, GATUNEK CELOWY, OSUWISKO, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, WIR POWIETRZNY, KOZA SAANEŃSKA, WSZECHMOC, ROŚLINA SOLNISKOWA, TYTANIAN, PIERWIASTEK, NIEDOPUSZCZENIE, WYPADEK, IBERYSTYKA, TEMPERATURA NÉELA, PREPAID, OSZCZĘDNOŚCI, PROMINENCJA, ŁAŃCUSZEK, CZUWANIE, RZADKOŚĆ, FATUM, ZAWRÓT, SZYBKOZŁĄCZE, KOŻUSZYSKO, KUZYN, UBOŻENIE, AGREGAT, LAWINA DESKOWA, PEŁNOMOCNIK, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, GITARA HAWAJSKA, GNIOTOWNIK, PRAWICA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, SZORY, KONSONANS, SINGEL, MESJASZ, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, BIEGUN GALAKTYCZNY, SILNIK BEZRUCHOWY, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, SPLĄTANIE, NIMFA, RUSZNIKARZ, WIBRACJA, ADRESAT NARRACYJNY, GŁUPTAK BIAŁY, JANUSZ, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, KŁOPOTANIE SIĘ, PRZEKŁADNIA CIERNA, ZALEWA, EWANGELIA, NASADA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, KECZUA, IRYZACJA, TERAPIA BEHAWIORALNA, ETOLOGIA, BANK KOMERCYJNY, SURF, GOLAS, ŚWINIA WISAJSKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, WINA, OSOWIAŁOŚĆ, SKIBOB, TON HARMONICZNY, ODPŁATA, RĘKAWICZNIK, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ANGORA TURECKA, GEREZA BIAŁOBRODA, BERGMAN, KOŃ BERBERYJSKI, OPÓR, JANOWIEC, KOLIBER, WARKOCZ DOBIERANY, KAMICA NERKOWA, ŻYTO, PANŚWINIZM, BETONOSKOP, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, HISTORYK, MORDERCA, JĘZYCZEK, OGRANICZENIE, ŚLIMAK, PROTUBERANCJA, WIHAJSTER, STĘPKA PRZECHYŁOWA, KANTORIA, KOORDYNAT, GIMNASTYKA, DIETA KOPENHASKA, RAK KRAWIEC, BRONCHOGRAFIA, KOSTIUMERNIA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, INICJATYWA PRYWATNA, WALOSZEK, DESKA KLOZETOWA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, SKARBNICA, SKORUPIAKI, NADAWCA, FIGURACJA HARMONICZNA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, BIOMETEOROLOGIA, OSTRY BRZUCH, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, NÓŻKA, PALEOZOOLOGIA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, NOOBEK, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, CHOJNOWSKA, ADWOKAT, BEZDOTYKOWIEC, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, STOPKA, ZIELONA FALA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, LEWAR, BULWA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, KALORMEN, FTYZJATRIA, SOCZEWKA FRENSELA, KASZUBSKOŚĆ, KŁAMCZUCH, KUJON, PRACUŚ, NUDYSTKA, CHOCHELKA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KOLUMNA MARYJNA, TEATR MUZYCZNY, FILOLOGIA ANGIELSKA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, DZIEŃ, FREE JAZZ, SKRZELONOGI, GARBATY ANIOŁ, PRAWO MOORE'A, KONTAKT, EKSPREZYDENT, FANTASTYKA, NIEPOKALANEK MNISI, MIESIĘCZNICA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, STYLIKOWCE, MILANEZ, CEGŁA SUSZONA, KWASOWĘGLÓWKA, GESTAPO, OBRONA SŁOWIAŃSKA, INSTAGRAMERKA, WYSYPKA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, NIECUŁKA, FIZJOGNOMIKA, BÓBR KANADYJSKI, WYROŚL, OSIEMNASTKA, CIĄGUTEK, ALERGEN, MŁYN, PARAGAMMACYZM, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, POGOTOWIE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, CHORY NA GŁOWĘ, OPPERT, KNOCKDOWN KARATE, KARETA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, CIELISTOŚĆ, BLISKOŚĆ, ZUPA, NAPÓR, WIDLICZKA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, POLITYKA ZDROWOTNA, STYLIZATOR, NADNOSIE, TAKSIARA, KANAŁ RODNY, SEMITKA, MARKER NOWOTWOROWY, FILOZOFIA NAUKI, OSIEDLENIEC, TECHNIK LABOLATORYJNY, POŻAREK, MODEL REDUKCYJNY, POPIJAŁA, FORSYCJA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, GRA WYŚCIGOWA, KUCHENKA MIKROFALOWA, TRANSFORMACJA FALKOWA, DRESIARZ, KĄPIEL, ANTYPARLAMENTARYZM, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, ?WIĄD RDZENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.631 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W STOMATOLOGII: SUBSTANCJA, KTÓRĄ POKRYWA SIĘ PROFILAKTYCZNIE ZDROWE ZĘBY, KTÓRA ODBUDOWUJE SZKLIWO I MOŻE ODDALIĆ WYSTĄPIENIE PRÓCHNICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W STOMATOLOGII: SUBSTANCJA, KTÓRĄ POKRYWA SIĘ PROFILAKTYCZNIE ZDROWE ZĘBY, KTÓRA ODBUDOWUJE SZKLIWO I MOŻE ODDALIĆ WYSTĄPIENIE PRÓCHNICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMALIA w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 6 lit.)
LAK w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMALIA
w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 6 lit.).
LAK
w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 3 lit.).

Oprócz W STOMATOLOGII: SUBSTANCJA, KTÓRĄ POKRYWA SIĘ PROFILAKTYCZNIE ZDROWE ZĘBY, KTÓRA ODBUDOWUJE SZKLIWO I MOŻE ODDALIĆ WYSTĄPIENIE PRÓCHNICY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - W STOMATOLOGII: SUBSTANCJA, KTÓRĄ POKRYWA SIĘ PROFILAKTYCZNIE ZDROWE ZĘBY, KTÓRA ODBUDOWUJE SZKLIWO I MOŻE ODDALIĆ WYSTĄPIENIE PRÓCHNICY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast